×

Vi använder kakor för att göra LingQ bättre. Genom att besöka sajten, godkänner du vår cookie policy.


image

Jag är Zlatan, Kapitel 11

Kapitel 11

JAG BLEV HANS DROG

Det var inte många som tittade på våra träningar.

Men den här eftermiddagen dök en gubbe upp.

Han hade mörkgrått hår. Jag kände inte igen honom.

Gubben stirrade på oss bortifrån några träd.

Jag liksom anade något.

Jag körde ännu mer tricks.

Men det dröjde innan jag fattade. Det var farsan. Jag hade klarat mig själv under barndomen.

Farsan hade gjort en del schyssta grejer också.

Men han var inte som de andra papporna.

Han hade inte tittat på mina matcher

eller uppmuntrat mig med skolan.

Han hade haft sitt drickande och sitt krig

och sin juggemusik. Men nu hade han kommit för att kolla.

Jag blev helt paff. Det var som om jag drömde.

Jag började spela med en helt sjuk kraft.

Shit, pappa är här! Titta här! ville jag skrika. Spana in!

Din son är världens grymmaste spelare! Jag tror att det var en av mina största stunder.

Efteråt sprang jag fram till honom.

Jag snackade med honom lite coolt så där.

Som om det var helt naturligt att farsan var där. — Läget?

— Bra spelat, Zlatan. Från den dagen levde han för mig och min fotboll.

Jag blev hans drog. Han såg varenda träning.

Han klippte ut varje artikel i tidningen.

Han sparade alla priser och tröjor och skor.

Han håller fortfarande på.

Det blev en ny drivkraft för mig också.

Wow, fotbollen kan göra häftiga grejer liksom.

Jag kämpade på ännu mer. Att Malmö FF hade åkt ner i division två gjorde inget

nu när farsan var största supportern!

Kapitel 11 Chapter 11 Capítulo XI Capitolo 11 第11章 Глава 11

JAG BLEV HANS DROG ICH WURDE SEINE DROGE I WAS HIS DRUG Я СТАЛА ЕГО НАРКОТИКОМ

Det var inte många som tittade på våra träningar. Nicht viele Leute haben unsere Trainingseinheiten gesehen. Not many people looked at our workouts. Не так много людей наблюдали за нашими тренировками.

Men den här eftermiddagen dök en gubbe upp. Doch heute Nachmittag tauchte ein alter Mann auf. But this afternoon, an old man showed up. Но сегодня днем появился старик. Ama bu öğleden sonra yaşlı bir adam geldi.

Han hade mörkgrått hår. Er hatte dunkelgraues Haar. He had dark gray hair. У него были темно-седые волосы. Jag kände inte igen honom. Ich habe ihn nicht erkannt. I did not recognize him. Я не узнала его.

Gubben stirrade på oss bortifrån några träd. Der alte Mann starrte uns von ein paar Bäumen aus an. The old man stared at us from a few trees. Старик смотрел на нас с деревьев. Yaşlı adam ağaçların arasından bize baktı.

Jag liksom anade något. Ich habe etwas geahnt. I kind of imagined something. Я как будто что-то почувствовал. Bir şeyler hissettim.

Jag körde ännu mer tricks. Ich habe noch mehr Tricks gemacht. I did even more tricks. Я сделал еще больше трюков.

Men det dröjde innan jag fattade. Aber es hat eine Weile gedauert, bis ich es gemerkt habe. But it took a while before I realized. Но мне потребовалось время, чтобы понять это. Ama bunu fark etmem biraz zaman aldı. Det var farsan. Es war mein Vater. It was my father. Это был мой отец. Babamdı. Jag hade klarat mig själv under barndomen. Ich hatte es in meiner Kindheit alleine geschafft. I had managed myself during my childhood. В детстве я заботился о себе сам. Çocukluğum boyunca kendi başımın çaresine bakmıştım.

Farsan hade gjort en del schyssta grejer också. Dad hatte auch ein paar nette Sachen gemacht. Dad had made some fun stuff too. Мой отец тоже совершил несколько крутых поступков.

Men han var inte som de andra papporna. Aber er war nicht wie die anderen Väter. But he was not like the other fathers. Но он не был похож на других отцов.

Han hade inte tittat på mina matcher Er hatte meine Spiele nicht gesehen He had not watched my matches Он не смотрел мои матчи.

eller uppmuntrat mig med skolan. oder mich in der Schule ermutigt. or encouraged me with school. или помогал мне с учебой. ya da okul konusunda beni cesaretlendirdi.

Han hade haft sitt drickande och sitt krig Er hatte sein Trinken und seinen Krieg hinter sich He had had his drinking and his war У него были и пьянство, и война. İçki içmiş ve savaşmıştı.

och sin juggemusik. und seine gewaltige Musik. and his jug music. и его музыкальный джаггернаут. ve onun hokkabaz müziği. Men nu hade han kommit för att kolla. Aber jetzt war er gekommen, um nachzusehen. But now he had come to check. Но теперь он пришел проверить.

Jag blev helt paff. Ich war fassungslos. I was totally puffed. Я была ошеломлена. Şaşırmıştım. Det var som om jag drömde. Es war, als ob ich träumte. It was as if I was dreaming. Это было похоже на сон.

Jag började spela med en helt sjuk kraft. Ich fing an, mit einer völlig kranken Kraft zu spielen. I started playing with a totally sick force. Я начал играть с сумасшедшей энергией. Çılgınca bir enerjiyle çalmaya başladım.

Shit, pappa är här! Scheiße, Daddy ist da! Shit, Dad's here! Черт, папа здесь! Titta här! Schauen Sie mal hier! Look here! ville jag skrika. Ich wollte schreien. I wanted to scream. Мне хотелось кричать. Spana in! Kasse! Check out! Проверьте! Şuna bir bakın!

Din son är världens grymmaste spelare! Ihr Sohn ist der beste Spieler der Welt! Your son is the world's greatest player! Ваш сын - величайший игрок в мире! Oğlunuz dünyanın en iyi oyuncusu! Jag tror att det var en av mina största stunder. Ich glaube, das war einer meiner größten Momente. I think it was one of my greatest moments. Думаю, это был один из самых ярких моментов в моей жизни. Sanırım bu benim en güzel anlarımdan biriydi.

Efteråt sprang jag fram till honom. Danach rannte ich zu ihm. Afterwards I ran to him. После этого я подбежала к нему.

Jag snackade med honom lite coolt så där. Ich habe so ein bisschen kühl mit ihm geplaudert. I talked to him a little cool like that. Я разговаривал с ним немного прохладно.

Som om det var helt naturligt att farsan var där. Als ob es ganz natürlich wäre, dass mein Vater dort war. As if it was only natural that Dad was there. Как будто это было естественно, что мой отец был там. — Läget? - Was gibt's? - The situation? - Что случилось? - Ne oldu?

— Bra spelat, Zlatan. - Gut gespielt, Zlatan. - Well played, Zlatan. Från den dagen levde han för mig och min fotboll. Von diesem Tag an lebte er für mich und meinen Fußball. From that day he lived for me and my football. С того дня он жил ради меня и моего футбола. O günden sonra benim ve futbolum için yaşadı.

Jag blev hans drog. Ich wurde zu seiner Droge. I became his drug. Я стала его наркотиком. Ben onun uyuşturucusu oldum. Han såg varenda träning. Er beobachtete jede Trainingseinheit. He saw every training. Он следил за каждой тренировкой. Her antrenmanı izledi.

Han klippte ut varje artikel i tidningen. Er hat jeden Artikel aus der Zeitung ausgeschnitten. He cut out every article in the newspaper. Он вырезал все статьи из газеты. Gazetedeki her makaleyi kesmiş.

Han sparade alla priser och tröjor och skor. Er hat alle Preise, Hemden und Schuhe aufgehoben. He saved all prices and sweaters and shoes. Он сохранил все призы, рубашки и обувь. Bütün ödülleri, gömlekleri ve ayakkabıları sakladı.

Han håller fortfarande på. Er ist immer noch dran. He is still in the process. Он все еще в деле. Hâlâ devam ediyor.

Det blev en ny drivkraft för mig också. Auch für mich wurde es zu einem neuen Antrieb. It became a new impetus for me too. Это стало новой движущей силой и для меня. Bu benim için de yeni bir itici güç oldu.

Wow, fotbollen kan göra häftiga grejer liksom. Wow, Fußball kann auch coole Sachen. Wow, football can make cool stuff as well. Ух ты, футбол может творить удивительные вещи.

Jag kämpade på ännu mer. Ich habe noch härter gekämpft. I fought for even more. Я боролся еще больше. Daha da zorlandım. Att Malmö FF hade åkt ner i division två gjorde inget Die Tatsache, dass Malmö FF in die zweite Liga abgestiegen war, spielte keine Rolle. That Malmö FF had gone down in division two did nothing Тот факт, что "Мальме" был понижен во второй дивизион, не имел значения. Malmö FF'nin ikinci lige düşmüş olması önemli değildi.

nu när farsan var största supportern! jetzt, wo der alte Mann der größte Unterstützer war! now that the old man was the biggest supporter! что мой отец был самым большим сторонником!