LingQs grekiska guide i grammatik

Det grekiska språket har funnits sedan antiken och har lånat ut en mängd ord till andra moderna språk men framförallt frasen "It´s all Greek to me!". Men det behöver inte vara oförståeligt eftersom LingQs Grekiska grammatikguide kan hjälpa dig att förstå strukturen av språket samt regler och meningsuppbyggnad.

Denna koncisa guide kommer att hjälpa dig på hela vägen genom det grekiska språket så att det inte behöver vara oförstående längre. Klicka på ämnet som intresserar dig för att få mer information.