×

Używamy ciasteczek, aby ulepszyć LingQ. Odwiedzając stronę wyrażasz zgodę na nasze polityka Cookie.


image

Pomorze Zachodnie, Pierwsze hybrydy wyjechały na zachodniopomorskie trasy

Pierwsze hybrydy wyjechały na zachodniopomorskie trasy

Decyzja o zakupie tych dwóch nowych pojazdów, a mam nadzieję, że w przyszłości będzie ich więcej

to świadoma, konsekwentna realizacja wizji naszego województwa,

jako najbardziej proekologicznego województwa w Polsce

Te hybrydowe pojazdy, które jako pierwsze przyjechały właśnie na zachodniopomorskie tory

będą tak naprawdę realizacją tej wizji.

Będzie nimi można podróżować komfortowo, ale jednocześnie ekologicznie.


Pierwsze hybrydy wyjechały na zachodniopomorskie trasy The first hybrids went to West Pomeranian routes

Decyzja o zakupie tych dwóch nowych pojazdów, a mam nadzieję, że w przyszłości będzie ich więcej The decision to buy these two new vehicles, and I hope there will be more in the future

to świadoma, konsekwentna realizacja wizji naszego województwa, is a conscious, consistent implementation of the vision of our voivodeship,

jako najbardziej proekologicznego województwa w Polsce as the most pro-ecological voivodeship in Poland

Te hybrydowe pojazdy, które jako pierwsze przyjechały właśnie na zachodniopomorskie tory These hybrid vehicles that were the first to arrive on the West Pomeranian tracks

będą tak naprawdę realizacją tej wizji. will actually be the realization of this vision.

Będzie nimi można podróżować komfortowo, ale jednocześnie ekologicznie. They will allow you to travel comfortably, but at the same time ecologically.