×

Używamy ciasteczek, aby ulepszyć LingQ. Odwiedzając stronę wyrażasz zgodę na nasze polityka Cookie.


image

Pomorze Zachodnie, Kotka podróżniczka Lukrecja

Kotka podróżniczka Lukrecja

Zazwyczaj zaskakuje nas tym, jak bardzo nie jest kotem, jak bardzo jest psem.

Bo kot nie podejdzie blisko wody, nie powinien też podchodzić do wodospadów

czy nawet próbować się w nich wykąpać. A ona robi takie rzeczy.

Jesteśmy nad Zalewem Szczecińskim i będziemy rozmawiali o kotach.

Wiem, że połączenie kota i miejsca nad wodą to nie jest standardowe połączenie,

ale kicia, którą dzisiaj poznacie, to także nie jest zwyczajny kot.

Lukrecja to kot - podróżnik.

Zaczęliśmy tego Instagrama, bo to jest po prostu takie moje hobby, robienie zdjęć, więc od tego się zaczęło.

Tak, budzi dosyć dużo emocji. Nie każdy podróżuje z kotem po Europie.

Byliśmy w około 15 krajach, na pewno najfajniej jest w Anglii i w Niemczech,

gdzie podróże z psami są dosyć popularne, więc wszędzie znajduje się woda,

jakieś smaczki w restauracjach. I można nawet wejść z psem czy kotem do restauracji albo pubu.

W Anglii byliśmy z Lukrecją w pubie na obiedzie.

Jesteśmy często na Szmaragdowym, teraz też często nad Zalewem,

a odkąd mamy dom z ogrodem, to głównie przesiadujemy tam.

Nie przepada za Głębokim, bo nie ma tych barierek, co są na Szmaragdowym,

a ona lubi się popisywać i chodzić po wszystkich możliwych barierkach.

Już od samego początku wykazywała zainteresowanie, miała 3 tygodnie i wychodziła z tego kojca dla kotów.

A odkąd wzięli ją do domu, to zaczęła wychodzić z nami na spacery i w ogóle nie przeszkadzało jej,

że ma na sobie te szelki.

I w sumie sama z czasem zaczęła się domagać spacerów.

Teraz nauczyła się, że jak tylko pytam, czy idziemy, to jak chce wyjść, to stoi pod drzwiami i miauczy,

a jak nie chce, to chowa się pod sofą

Podróżujemy wolniej, niż normalnie byśmy tego chcieli, mamy więcej przystanków.

Czasem trzeba poczekać, aż kot przestanie podziwiać motyle, kwiatki, ptaszki, żeby ruszyć dalej.

Czasem trzeba też odczekać tę całą kolejkę ludzi, którzy otaczają nas i chcą robić zdjęcia.

Ale to najczęściej zdarza się w Polsce.

Jakoś zagranicą jest to bardziej normalne, że czasem ludzie chodzą z kotem.

Czasem zdarza się, że sama podchodzi do ludzi i daje się fotografować,

a czasem po prostu chowa się do plecaka i nie ma z nią większego kontaktu.

Ale z reguły sama podchodzi i sama pozuje. Często odwraca uwagę całych wycieczek.

Byliśmy np. we Francji pod akweduktem, który ma 2000 lat i cała japońska wycieczka

kompletnie przestała być zainteresowana tym, co ich przewodnik ma do powiedzenia, bo zobaczyli kota.

I totalnie się od niego oddalili i zaczęli fotografować kota.

Zwłaszcza jeżeli ktoś ma małego psa typu Yorka, to zazwyczaj śmieje się najgłośniej,

że można podróżować z kotem.

Lukrecja jest więc kolejnym dowodem na to, że Szczecin jest miastem kotów.

Tę kocią gwiazdę możecie obserwować na Instagramie. Wpiszcie: lukrecja_travelcat

No to sobie pogadaliśmy.


Kotka podróżniczka Lukrecja Die reisende Katze Lucretia Traveling cat Lucretia

Zazwyczaj zaskakuje nas tym, jak bardzo nie jest kotem, jak bardzo jest psem. She usually surprises us with how much she doesn't behave like a cat, but more like a dog.

Bo kot nie podejdzie blisko wody, nie powinien też podchodzić do wodospadów Cats don't usually go near water or waterfalls and try to take a brisk shower.

czy nawet próbować się w nich wykąpać. A ona robi takie rzeczy. Or even try to bathe in them. And she does such things.

Jesteśmy nad Zalewem Szczecińskim i będziemy rozmawiali o kotach. We're at Szczecin Lagoon to talk about cats. I know, cats plus water sound unusual,

Wiem, że połączenie kota i miejsca nad wodą to nie jest standardowe połączenie,

ale kicia, którą dzisiaj poznacie, to także nie jest zwyczajny kot. but this kitty isn't a usual cat as well. Lukrecja is a travel cat.

Lukrecja to kot - podróżnik. Lucretia is a cat - a traveler.

Zaczęliśmy tego Instagrama, bo to jest po prostu takie moje hobby, robienie zdjęć, więc od tego się zaczęło. We started this Instagram because it's just such a hobby of mine, taking pictures, so that's where it started.

Tak, budzi dosyć dużo emocji. Nie każdy podróżuje z kotem po Europie. Yes, it raises quite a lot of emotions. Not everyone travels with a cat in Europe.

Byliśmy w około 15 krajach, na pewno najfajniej jest w Anglii i w Niemczech, We've been to about 15 countries, certainly the coolest are England and Germany,

gdzie podróże z psami są dosyć popularne, więc wszędzie znajduje się woda, because travelling with dogs there is pretty common,

jakieś smaczki w restauracjach. I można nawet wejść z psem czy kotem do restauracji albo pubu. Some treats in restaurants. And you can even walk into a restaurant or pub with your dog or cat.

W Anglii byliśmy z Lukrecją w pubie na obiedzie. In England, Lucretia and I were in a pub for lunch.

Jesteśmy często na Szmaragdowym, teraz też często nad Zalewem, We are often at Szmaragdowe Lake, Szczecin Lagoon and now when we have house with a garden,

a odkąd mamy dom z ogrodem, to głównie przesiadujemy tam. and since we have a house with a garden, we mainly sit there.

Nie przepada za Głębokim, bo nie ma tych barierek, co są na Szmaragdowym, He is not fond of the Deep, because it does not have the barriers that are on the Emerald,

a ona lubi się popisywać i chodzić po wszystkich możliwych barierkach. and she likes to show off and walk on all possible barriers.

Już od samego początku wykazywała zainteresowanie, miała 3 tygodnie i wychodziła z tego kojca dla kotów. She showed interest from the very beginning, she was 3 weeks old and coming out of that cat pen.

A odkąd wzięli ją do domu, to zaczęła wychodzić z nami na spacery i w ogóle nie przeszkadzało jej, After we took her home, she started going out with us for walks and she wouldn't even mind her leash.

że ma na sobie te szelki. That he is wearing these suspenders.

I w sumie sama z czasem zaczęła się domagać spacerów. And all in all, she began to demand walks on her own over time.

Teraz nauczyła się, że jak tylko pytam, czy idziemy, to jak chce wyjść, to stoi pod drzwiami i miauczy, Now she has learned that whenever I ask if we are going, if she wants to leave, she stands at the door and meows,

a jak nie chce, to chowa się pod sofą and when she doesn't want to go, she hides under the sofa.

Podróżujemy wolniej, niż normalnie byśmy tego chcieli, mamy więcej przystanków. Our trips take us longer than we would like to, we have to wait for her to stop admiring butterflies or birds

Czasem trzeba poczekać, aż kot przestanie podziwiać motyle, kwiatki, ptaszki, żeby ruszyć dalej. Sometimes you have to wait until the cat stops admiring butterflies, flowers, birds to move on.

Czasem trzeba też odczekać tę całą kolejkę ludzi, którzy otaczają nas i chcą robić zdjęcia. Sometimes we have to wait because people around us are taking pictures of her.

Ale to najczęściej zdarza się w Polsce. That happens way more often in Poland than other countries though.

Jakoś zagranicą jest to bardziej normalne, że czasem ludzie chodzą z kotem. Somehow abroad it is more normal that sometimes people walk with a cat.

Czasem zdarza się, że sama podchodzi do ludzi i daje się fotografować, Sometimes she approaches people on her own and let them take photos but sometimes she hides in backpack

a czasem po prostu chowa się do plecaka i nie ma z nią większego kontaktu. and sometimes it just hides in a backpack and there is little contact with it.

Ale z reguły sama podchodzi i sama pozuje. Często odwraca uwagę całych wycieczek. But as a rule, she approaches and poses by herself. She often distracts entire tours.

Byliśmy np. we Francji pod akweduktem, który ma 2000 lat i cała japońska wycieczka

kompletnie przestała być zainteresowana tym, co ich przewodnik ma do powiedzenia, bo zobaczyli kota. completely stopped being interested in what their guide had to say because they saw a cat.

I totalnie się od niego oddalili i zaczęli fotografować kota. And they totally moved away from him and started photographing the cat.

Zwłaszcza jeżeli ktoś ma małego psa typu Yorka, to zazwyczaj śmieje się najgłośniej, Especially when someone has a small dog,

że można podróżować z kotem. That it is possible to travel with a cat.

Lukrecja jest więc kolejnym dowodem na to, że Szczecin jest miastem kotów. Therefore Lukrecja is another example that Szczecin is the city of cats.

Tę kocią gwiazdę możecie obserwować na Instagramie. Wpiszcie: lukrecja_travelcat You can follow this kitty star on Instagram: lukrecja_travellcat.

No to sobie pogadaliśmy. We did have a good talk, didn't we?