×

Używamy ciasteczek, aby ulepszyć LingQ. Odwiedzając stronę wyrażasz zgodę na nasze polityka Cookie.


image

Pomorze Zachodnie, Jakie śmieci powinny znaleźć się w żółtym pojemniku? | Szczecin

Jakie śmieci powinny znaleźć się w żółtym pojemniku? | Szczecin

Czy wiecie, że z tej oto plastikowej butelki może powstać m.in. długopis, bluza polarowa albo nawet

rama okienna. Odpowiednio segregując plastik, czyli wrzucając go do żółtego pojemnika,

jesteśmy w stanie dać tej butelce drugie życie.

O ile z butelkami sprawa jest dość prosta, tak musicie pamiętać o jednej rzeczy:

plastik plastikowy nierówny. To oznacza, że nie każda rzecz stworzona z tworzywa sztucznego

nadaje się do takiego samego przetworzenia i ponownego zagospodarowania.

Niektórych plastików nie warto więc wrzucać do żółtych pojemników.

Jest to marnowanie czasu i energii a także środków finansowych na transport a także ponowną segregację.

Tylko jak rozróżnić plastik, który nadaje się do recyklingu od pozostałych?

Spokojnie, nie musicie być specjalistami od tworzyw sztucznych.

Wystarczy, że zapamiętacie 5 grup odpadów i będziecie je wrzucać do żółtego pojemnika.

W żółtym pojemniku powinny znaleźć się koniecznie zgniecione, plastikowe butelki PET.

Tzw. opakowania wielomateriałowe, czyli popularne kartony po sokach czy po mleku.

Kolejna rzecz to przeźroczysta i bezbarwna folia.

Opakowania po chemii i kosmetykach.

Ostatnia bardzo istotna frakcja, czyli puszki, nakrętki a także inne odpady metalowe.

One również powinny znaleźć się w żółtym pojemniku.

Zapewne zastanawiacie się, czy to wszystko aby na pewno jest ekologiczne

i czy taki pojemniczek po jogurcie albo reklamówka foliowa za jakiś czas nie trafią do oceanu

albo czy nie będą rozkładać się przez setki lat na wysypisku śmieci.

Nic z tego – elementy plastikowe, które nie podlegają recyklingowi a także odpady z czarnego pojemnika

trafiają tutaj: do szczecińskiego ekogeneratora, gdzie w sposób ekologiczny są przetwarzane na ciełpo

i energię elektryczną.

Jeżeli nadal macie wątpliwości, które odpady powinny znaleźć się w którym pojemniku,

z pomocą spieszy wam internetowa wyszukiwarki śmieci.

Wystarczy wpisać hasło w odpowiednie miejsce, a wyszukiwarka podpowie wam,

które odpady powinny znaleźć się w którym pojemniku.

Jak więc widać, segregacja odpadów to ważna sprawa.

Działajmy ekologicznie, działajmy ekonomicznie. Działajmy mądrze.


Jakie śmieci powinny znaleźć się w żółtym pojemniku? | Szczecin Welcher Müll gehört in die gelbe Tonne? | Szczecin What garbage should go in the yellow bin? | Szczecin

Czy wiecie, że z tej oto plastikowej butelki może powstać m.in. długopis, bluza polarowa albo nawet Did you know that this plastic bottle can be used to make, among others: pen, fleece jacket or even

rama okienna. Odpowiednio segregując plastik, czyli wrzucając go do żółtego pojemnika, window frame. By properly segregating plastic, i.e. by throwing it into the yellow bin,

jesteśmy w stanie dać tej butelce drugie życie. we are able to give this bottle a second life.

O ile z butelkami sprawa jest dość prosta, tak musicie pamiętać o jednej rzeczy: While the case with bottles is quite simple, you must remember one thing:

plastik plastikowy nierówny. To oznacza, że nie każda rzecz stworzona z tworzywa sztucznego plastic plastic uneven. This means that not every thing is made of plastic

nadaje się do takiego samego przetworzenia i ponownego zagospodarowania. it is suitable for the same processing and reuse.

Niektórych plastików nie warto więc wrzucać do żółtych pojemników. Some plastics are therefore not worth throwing into the yellow bins.

Jest to marnowanie czasu i energii a także środków finansowych na transport a także ponowną segregację. It is a waste of time and energy as well as financial resources for transport and re-segregation.

Tylko jak rozróżnić plastik, który nadaje się do recyklingu od pozostałych? But how do you tell the difference between recyclable and non-recyclable plastic?

Spokojnie, nie musicie być specjalistami od tworzyw sztucznych. Don't worry, you don't have to be a plastics expert.

Wystarczy, że zapamiętacie 5 grup odpadów i będziecie je wrzucać do żółtego pojemnika. All you have to do is remember 5 groups of waste and throw them into the yellow container.

W żółtym pojemniku powinny znaleźć się koniecznie zgniecione, plastikowe butelki PET. Crushed plastic PET bottles should be placed in the yellow container.

Tzw. opakowania wielomateriałowe, czyli popularne kartony po sokach czy po mleku. so-called multi-material packaging, i.e. popular juice or milk cartons.

Kolejna rzecz to przeźroczysta i bezbarwna folia. Another thing is a transparent and colorless foil.

Opakowania po chemii i kosmetykach. Packaging for chemicals and cosmetics.

Ostatnia bardzo istotna frakcja, czyli puszki, nakrętki a także inne odpady metalowe. The last very important fraction, i.e. cans, caps and other metal waste.

One również powinny znaleźć się w żółtym pojemniku. They should also be in the yellow bin.

Zapewne zastanawiacie się, czy to wszystko aby na pewno jest ekologiczne You are probably wondering if all this is really ecological

i czy taki pojemniczek po jogurcie albo reklamówka foliowa za jakiś czas nie trafią do oceanu and whether such a yogurt container or a plastic bag will not end up in the ocean in some time

albo czy nie będą rozkładać się przez setki lat na wysypisku śmieci. or whether they will not decompose for hundreds of years in a landfill.

Nic z tego – elementy plastikowe, które nie podlegają recyklingowi a także odpady z czarnego pojemnika None of that - plastic elements that are not recyclable as well as waste from the black container

trafiają tutaj: do szczecińskiego ekogeneratora, gdzie w sposób ekologiczny są przetwarzane na ciełpo they go here: to the eco-generator in Szczecin, where they are ecologically processed into heat

i energię elektryczną.

Jeżeli nadal macie wątpliwości, które odpady powinny znaleźć się w którym pojemniku, If you still have doubts about which waste should go into which container,

z pomocą spieszy wam internetowa wyszukiwarki śmieci. Internet junk search engines will help you.

Wystarczy wpisać hasło w odpowiednie miejsce, a wyszukiwarka podpowie wam, Just enter the password in the right place and the search engine will tell you

które odpady powinny znaleźć się w którym pojemniku.

Jak więc widać, segregacja odpadów to ważna sprawa. As you can see, waste segregation is an important issue.

Działajmy ekologicznie, działajmy ekonomicznie. Działajmy mądrze. Let's act ecologically, let's act economically. Let's act wisely.