×

Używamy ciasteczek, aby ulepszyć LingQ. Odwiedzając stronę wyrażasz zgodę na nasze polityka Cookie.


image

Who is She? (Member Created), Kim ona jest? Część szesnasta

Kim ona jest? Część szesnasta

Czy jesteś prawnikiem?

Tak, jestem.

Chcę znaleźć sposób, by mój brat zostawił tę dziewczynę zanim dostanie pieniądze. To nie ładnie z twojej strony.

Dlaczego tak bardzo interesujesz się, tym co dzieje się z twoim bratem? W ten sposób dostanę więcej z tych pieniędzy.

Teraz rozumiem.

Cieszę się, że nie mam takiej siostry jak ty. Dam ci tysiąc dolarów jeśli mi pomożesz.

A jeśli twój brat zauważy, że pomagam ci?

Nie musisz się tym martwić.

Będziesz miał pieniądze odemnie. A jeśli twój brat kocha tę dziewczynę?

To nie ma dla mnie znaczenia.

W każdym razie zobaczymy co się dzieje. To mi pachnie kłopotami.

Dam ci mnóstwo pieniędzy.

Kim ona jest? Część szesnasta Wer ist sie? Sechzehnter Teil Who is she? Part sixteen ¿Quién es ella? Parte dieciséis Qui est-elle ? Seizième partie Chi è lei? Parte sedici Quem é ela? Parte dezasseis Кто она? Часть шестнадцатая O kim? On altıncı bölüm Хто вона? Частина шістнадцята

Czy jesteś prawnikiem? Bist du ein Anwalt? Are you a lawyer? Lei è un avvocato? 당신은 변호사입니까? Вы юрист? Ви адвокат?

Tak, jestem. Ja, das bin ich. Yes, I am. Да.

Chcę znaleźć sposób, by mój brat zostawił tę dziewczynę zanim dostanie pieniądze. Ich will einen Weg finden, wie mein Bruder dieses Mädchen verlässt, bevor er das Geld bekommt. I want to find a way for my brother to leave this girl before he gets the money. Voglio trovare un modo per far sì che mio fratello lasci questa ragazza prima di ricevere i soldi. 동생이 돈을 벌기 전에 이 여자를 떠날 수 있는 방법을 찾고 싶습니다. Я хочу найти способ, чтобы мой брат оставил эту девушку, прежде чем он получит деньги. Я хочу знайти спосіб для мого брата залишити цю дівчину, перш ніж він отримає гроші. To nie ładnie z twojej strony. Das ist nicht nett von dir. That's not nice of you. Non è carino da parte tua. 당신은 아름답지 않습니다. Это нехорошо с твоей стороны. Це не приємно з вас.

Dlaczego tak bardzo interesujesz się, tym co dzieje się z twoim bratem? Warum interessierst du dich so dafür, was mit deinem Bruder los ist? Why are you so interested in what's happening with your brother? Perché ti interessa tanto quello che succede a tuo fratello? 왜 당신은 당신의 형제에게 일어나는 일에 그렇게 관심이 있습니까? Почему тебе так интересно, что происходит с твоим братом? W ten sposób dostanę więcej z tych pieniędzy. So bekomme ich mehr von dem Geld. That way I will get more of that money. In questo modo ottengo una parte maggiore di quel denaro. 이렇게 하면 이 돈을 더 많이 벌게 됩니다. Таким образом, я получу больше этих денег. Таким чином, я отримаю більше грошей.

Teraz rozumiem. Jetzt verstehe ich. Now I understand. 지금은 이해. Теперь я понимаю.

Cieszę się, że nie mam takiej siostry jak ty. Ich bin froh, dass ich keine Schwester wie dich habe. I'm glad I don't have a sister like you. Sono felice di non avere una sorella come te. 너 같은 여동생이 없어서 다행이야. Я рад, что у меня нет такой сестры, как ты. Я радий, що у мене немає сестри, як ти. Dam ci tysiąc dolarów jeśli mi pomożesz. Ich gebe dir tausend Dollar, wenn du mir hilfst. I'll give you a thousand dollars if you help me. 저를 도와주시면 천 달러를 주겠습니다. Я дам тебе тысячу долларов, если ты мне поможешь. Я дам вам тисячу доларів, якщо ви мені допоможете.

A jeśli twój brat zauważy, że pomagam ci? Was, wenn dein Bruder merkt, dass ich dir helfe? And if your brother notices that I'm helping you? E se tuo fratello si accorgesse che ti sto aiutando? И если ваш брат замечает, что я помогаю вам? А якщо ваш брат помічає, що я допомагаю вам?

Nie musisz się tym martwić. Sie müssen sich keine Sorgen machen. You don't have to worry about it. Вам не о чем беспокоиться. Ви не повинні турбуватися про це.

Będziesz miał pieniądze odemnie. Du wirst Geld von mir haben. You'll have the money from me. Avrete denaro da me. Du vil ha penger fra meg. У тебя будут деньги от меня. Ви будете мати гроші від мене. A jeśli twój brat kocha tę dziewczynę? Was ist, wenn dein Bruder dieses Mädchen liebt? And if your brother loves this girl? E se tuo fratello amasse questa ragazza? Hva om broren din elsker denne jenta? Что, если твой брат любит эту девушку? А якщо ваш брат любить цю дівчину?

To nie ma dla mnie znaczenia. Es spielt keine Rolle für mich. That doesn't matter to me. Per me non ha importanza. Det spiller ingen rolle for meg. Для меня это не имеет значения.

W każdym razie zobaczymy co się dzieje. Wie auch immer, wir werden sehen, was passiert. Anyway, we'll see what happens. In ogni caso, vedremo cosa succederà. Uansett, vi får se hva som skjer. В любом случае, посмотрим, что произойдет. У будь-якому випадку, ми побачимо, що відбудеться. To mi pachnie kłopotami. Für mich riecht es nach Ärger. This smells like trouble to me. Questo mi puzza di guai. Dette lukter trøbbel for meg. Для меня это пахнет неприятностями. Це погано пахне для мене.

Dam ci mnóstwo pieniędzy. Ich gebe dir viel Geld. I'll give you a lot of money. Vi darò molti soldi. Jeg vil gi deg masse penger. Я дам вам много денег. Я дам вам багато грошей.