×

Używamy ciasteczek, aby ulepszyć LingQ. Odwiedzając stronę wyrażasz zgodę na nasze polityka Cookie.


image

Who is She? (Member Created), Kim ona jest? Część piąta

Kim ona jest? Część piąta

Dlaczego zadajesz tak wiele pytań o dziewczynę, która mieszka z twoim bratem?

On nie odpowiada na moje maile od wielu tygodni.

Wydaje mi się, że wiem dlaczego.

Dlaczego? Może on jest po prostu zajęty.

Prawdopodobnie jest zbyt zajęty, by pisać do ciebie.

Myślę, że to dlatego, że zakochał się w tej dziewczynie.

Dlaczego tak mówisz?

Dlaczego tak mówię?

Tak, dlaczego tak mówisz?

Pisaliśmy do siebie cały czas.

Wysyłaliśmy maile każdego tygodnia.

On przestał pisać do mnie.

Co z tego? Ma pewnie inne rzeczy do roboty.

Teraz nie mam wiadomości od niego. Nie pisze już do mnie.

Kim ona jest? Część piąta Wer ist sie? Teil fünf Who is she? Part five ¿Quién es ella? Quinta parte Qui est-elle ? Cinquième partie Chi è lei? Quinta parte Quem é ela? Quinta parte Кто она? Часть пятая Хто вона? Частина п'ята

Dlaczego zadajesz tak wiele pytań o dziewczynę, która mieszka z twoim bratem? Warum stellst du so viele Fragen über das Mädchen, das bei deinem Bruder lebt? Why do you ask so many questions about the girl who lives with your brother? ¿Por qué haces tantas preguntas sobre la chica que vive con tu hermano? Pourquoi poses-tu tant de questions sur la fille qui vit avec ton frère ? Waarom stel je zoveel vragen over het meisje dat bij je broer woont? Почему вы задаете столько вопросов о девушке, которая живет с вашим братом? Чому ви питаєте стільки запитань про дівчину, яка живе з братом?

On nie odpowiada na moje maile od wielu tygodni. Er antwortet seit Wochen nicht auf meine E-Mails. He hasn't responded to my emails for weeks. No ha respondido a mis correos electrónicos durante semanas. Il ne répond plus à mes mails depuis des semaines. Hij beantwoordt al weken mijn e-mails niet. Он не ответил на мои электронные письма в течение многих недель. Він не відповів на мої електронні листи протягом багатьох тижнів.

Wydaje mi się, że wiem dlaczego. Ich glaube, ich weiß warum. I think I know why. Creo que sé por qué. Je pense que je sais pourquoi. 이유를 알 것 같아요. Ik denk dat ik weet waarom. Кажется, я знаю, почему. Я думаю, що знаю чому.

Dlaczego? Może on jest po prostu zajęty. Wieso den? Vielleicht ist er nur beschäftigt. Why? Maybe he's just busy. ¿Por qué? Quizás solo esté ocupado. Pourquoi? Peut-être qu'il est juste occupé. Waarom? Misschien heeft hij het gewoon druk. Почему? Может быть, он просто занят. Чому?

Prawdopodobnie jest zbyt zajęty, by pisać do ciebie. Wahrscheinlich zu beschäftigt, um Ihnen zu schreiben. He's probably too busy to write to you. Probablement trop occupé pour vous écrire. 아마도 당신에게 편지를 쓰기에는 너무 바빠서 일 것입니다. Waarschijnlijk te druk om u te schrijven. Может быть, он просто занят. Може бути, він просто зайнятий.

Myślę, że to dlatego, że zakochał się w tej dziewczynie. Ich denke, das liegt daran, dass er sich in dieses Mädchen verliebt hat. I think it's because he's fallen in love with that girl. Je pense que c'est parce qu'il est tombé amoureux de cette fille. Ik denk dat het komt omdat hij verliefd werd op dit meisje. Это, наверное, слишком занято, чтобы написать вам. Це, ймовірно, надто зайнятий, щоб написати вам.

Dlaczego tak mówisz? Warum sagst du das? Why do you say that? Pourquoi dites-vous que? Waarom zeg je dat? Я думаю, это потому, что он влюбился в эту девушку. Я думаю, це тому, що він закохався в цю дівчину.

Dlaczego tak mówię? Warum sage ich das? Why do I say that? Pourquoi est-ce que je dis ça ? Почему ты так говоришь? Чому ви це говорите?

Tak, dlaczego tak mówisz? Ja, warum sagst du das? Yes, why do you say that? Oui, pourquoi tu dis ça ? Почему я так говорю? Чому я це говорю?

Pisaliśmy do siebie cały czas. Wir haben uns die ganze Zeit geschrieben. We used to write to each other all the time. Nous nous écrivions tout le temps. Да, почему ты так говоришь? Так, чому ви це говорите?

Wysyłaliśmy maile każdego tygodnia. Wir haben jede Woche E-Mails verschickt. We used to send emails every week. Nous avons envoyé des e-mails chaque semaine. Мы писали друг другу все время. Ми постійно писали один одному.

On przestał pisać do mnie. Er hat aufgehört mir zu schreiben. He stopped writing to me. Il a cessé de m'écrire. 그는 나에게 편지 쓰기를 멈췄다. Мы отправляли электронные письма каждую неделю. Ми надсилали електронні листи щотижня.

Co z tego? Ma pewnie inne rzeczy do roboty. Na und? Wahrscheinlich hat er andere Dinge zu tun. So what? He probably has other things to do. Et alors? Il a probablement d'autres choses à faire. 그래서 무엇? 그는 아마도 다른 할 일이 있을 것입니다. En dan? Hij heeft vast andere dingen te doen. Он перестал писать мне. І що? Мабуть, у нього є інші справи.

Teraz nie mam wiadomości od niego. Nie pisze już do mnie. Jetzt habe ich keine Nachricht von ihm. Er schreibt mir nicht mehr. Now I have no messages from him. He no longer writes to me. Aujourd'hui, je n'ai plus de messages de sa part. Il ne m'écrit plus. 이제 나는 그에게서 소식이 없습니다. 그는 더 이상 나에게 편지를 쓰지 않습니다. Nu heb ik geen nieuws van hem. Hij schrijft me niet meer. Ну и что? Так що?