×

Używamy ciasteczek, aby ulepszyć LingQ. Odwiedzając stronę wyrażasz zgodę na nasze polityka Cookie.


image

Who is She? (Member Created), Kim ona jest? Część dwudziesta piąta

Kim ona jest? Część dwudziesta piąta

W zasadzie nie pamiętam wiele z tego co nauczyłam się w szkole.

W moim przypadku nie ma zbyt wiele do zapomnienia. Ja również!

Ale to w jaki sposób uczyłam się języków w szkole, spowodowało że nienawidzę uczyć się języków. To spowodowało, że jestem odporna na języki, których się uczyłam. Jestem pewna, że ta prawda dotyczy wielu osób.

Tak.

Ludzie powinni mieć radość z uczenia się języków. Ludzie muszą przestać być oporni na języki i uczyć się naturalnie. Cóż, chyba to rzeczywiście działa na ciebie.

O tak.

Jerzy uczył mnie, więc pozwoliłam mu zostać w moim apartamencie. Więc nie opierasz się również Jerzemu.

Co próbujesz powiedzieć?

On nie jest moim chłopakiem. Nie śpimy w tym samym łóżku! To miło z twojej strony, że pozwoliłaś mu zostać w swoim apartamencie.

To było dobre dla mnie.

Miałam darmowe konwersacje z nim przy śniadaniu i kolacji. Czasami mogliśmy pójść razem na party. Myślę, że to pomogło ci w polskim.

Tak, ale teraz chcę by się wyniósł.

Nie potrzebuję go już więcej. Poza tym gra mi na nerwach. Dlaczego tak mówisz?

Dlaczego go już nie chcesz? On jest takim bałaganiarzem.

Nie sprząta po sobie. Wszędzie zostawia brudne ubrania.


Kim ona jest? Część dwudziesta piąta Wer ist sie? Teil fünfundzwanzig Who is she? Part twenty-five ¿Quién es ella? Parte veinticinco Qui est-elle ? Vingt-cinquième partie Quem é ela? Parte vinte e cinco Кто она? Часть двадцать пятая Хто вона? Частина двадцять п'ята

W zasadzie nie pamiętam wiele z tego co nauczyłam się w szkole. In der Tat erinnere ich mich nicht viel von dem, was ich in der Schule gelernt habe. Frankly, I don't remember much of what I learned in school. На самом деле, я не помню много того, что я узнал в школе. Насправді, я не пам'ятаю багато чого з того, що я дізнався в школі.

W moim przypadku nie ma zbyt wiele do zapomnienia. In meinem Fall gibt es nicht viel zu vergessen. In my case, there isn't much to forget. В моем случае не о чем забыть. У моєму випадку забути не так багато. Ja również! Ich auch! Me neither! Я теж!

Ale to w jaki sposób uczyłam się języków w szkole, spowodowało że nienawidzę uczyć się języków. Aber wie ich in der Schule Sprachen gelernt habe, hat mich daran gehindert, Sprachen zu lernen. But the way I learned languages in school made me hate learning languages. Але як я вивчив мови в школі змусив мене ненавидіти вивчення мов. To spowodowało, że jestem odporna na języki, których się uczyłam. Das machte mich immun gegen die Sprachen, die ich lernte. It made me resistant to the languages I studied. Это сделало меня невосприимчивым к языкам, которые я изучал. Це зробило мене імунітетом до мов, які я вивчав. Jestem pewna, że ta prawda dotyczy wielu osób. Ich bin sicher, dass dies für viele Menschen gilt. I'm sure this is true for many people. Я уверен, что эта правда применима ко многим людям. Я впевнений, що ця правда стосується багатьох людей.

Tak. Yes.

Ludzie powinni mieć radość z uczenia się języków. Menschen sollten Freude am Sprachenlernen haben. People should find joy in learning languages. Людям должно нравиться изучать языки. Люди повинні радіти вивченню мов. Ludzie muszą przestać być oporni na języki i uczyć się naturalnie. Die Menschen müssen aufhören, sprachresistent zu sein und auf natürliche Weise lernen. People need to stop being resistant to languages and learn naturally. Люди должны перестать быть стойкими к языкам и естественно учиться. Люди повинні перестати бути стійкими до мов і вчитися природно. Cóż, chyba to rzeczywiście działa na ciebie. Nun, es funktioniert wahrscheinlich für dich. Well, I guess it really works for you. Ну, це, напевно, працює для вас.

O tak. Oh ja. Oh, yes.

Jerzy uczył mnie, więc pozwoliłam mu zostać w moim apartamencie. Jerzy hat es mir beigebracht, also habe ich ihn in meiner Wohnung bleiben lassen. Jerzy taught me, so I allowed him to stay in my apartment. Ежи научил меня, поэтому я позволил ему остаться в моей квартире. Єжи вчив мене, тож я дозволив йому залишитися в моїй квартирі. Więc nie opierasz się również Jerzemu. Also widerstehst du Jerzy nicht. So you're not resistant to Jerzy either. Поэтому ты не сопротивляешься Ежи. Так що ви не противитеся Єжи.

Co próbujesz powiedzieć? Was versuchst du zu sagen? What are you trying to say? Що ви намагаєтеся сказати?

On nie jest moim chłopakiem. Er ist nicht mein Freund. He's not my boyfriend. Він не мій хлопець. Nie śpimy w tym samym łóżku! Wir schlafen nicht im selben Bett! We don't sleep in the same bed! Ми не спимо в одному ліжку! To miło z twojej strony, że pozwoliłaś mu zostać w swoim apartamencie. Es ist nett von dir, ihn in deiner Wohnung zu lassen. It was nice of you to let him stay in your apartment. Приємно, що ви дозволили йому залишитися у вашій квартирі.

To było dobre dla mnie. Es war gut für mich. It was good for me. Це було добре для мене.

Miałam darmowe konwersacje z nim przy śniadaniu i kolacji. Ich hatte freie Gespräche mit ihm beim Frühstück und Abendessen. I had free conversations with him during breakfast and dinner. Я мав безкоштовні розмови з ним на сніданок і вечерю. Czasami mogliśmy pójść razem na party. Manchmal konnten wir zusammen zu einer Party gehen. Sometimes we could go to a party together. A volte potremmo andare a una festa insieme. Иногда мы могли вместе пойти на вечеринку. Іноді ми могли йти разом на вечірку. Myślę, że to pomogło ci w polskim. Ich denke, es hat dir auf Polnisch geholfen. I think that helped you with Polish. Я думаю, это помогло тебе с твоим польским. Думаю, це допомогло вам польською мовою.

Tak, ale teraz chcę by się wyniósł. Ja, aber jetzt möchte ich, dass er rauskommt. Yes, but now I want him to leave. Sì, ma ora voglio che se ne vada. Да, но теперь я хочу, чтобы он вышел. Так, але тепер я хочу, щоб він вийшов.

Nie potrzebuję go już więcej. Ich brauche es nicht mehr. I no longer need him. Он мне больше не нужен. Мені більше не потрібно. Poza tym gra mi na nerwach. Außerdem bin ich nervös. Besides, he gets on my nerves. Кроме того, я нервничаю. Крім того, я нервую. Dlaczego tak mówisz? Warum sagst du das? Why are you saying this? Почему ты так говоришь? Чому ти це кажеш?

Dlaczego go już nie chcesz? Warum willst du es nicht mehr? Why don't you want him anymore? Почему ты не хочешь его больше? Чому ти більше не хочеш його? On jest takim bałaganiarzem. Er ist so ein Durcheinander. He's such a messy person. Он такой беспорядок. Він такий безлад.

Nie sprząta po sobie. Sie räumt nicht hinter sich auf. He doesn't clean up after himself. Он не убирается за собой. Він не прибирає за собою. Wszędzie zostawia brudne ubrania. Er lässt überall schmutzige Kleidung. He leaves dirty clothes everywhere. Він залишає брудний одяг скрізь.