×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

NOS Nieuws van de Week., Introductie NOS Nieuws van de Week - drie onderwerpen in makkelijke taal.

Introductie NOS Nieuws van de Week - drie onderwerpen in makkelijke taal.

Oké Astrid, we gaan beginnen in 3...2...1...

Hallo, ik ben Astrid Kersseboom.

Eén van de presentatoren van NOS Nieuws van de Week.

Een nieuw journaal van tien minuten.

Elke uitzending vertel ik je over drie onderwerpen uit het nieuws van afgelopen week.

Vandaag ben ik het dus en ik neem je even mee naar mijn werkplek.

We maken dit journaal voor mensen die de Nederlandse taal lastig vinden.

We vinden het belangrijk dat iedereen het nieuws snapt en kan volgen.

Daarom gebruiken we in dit journaal geen ingewikkelde woorden.

Voor dit journaal zijn er bij de NOS mensen aan het werk die goed weten hoe dat moet.

Daarvoor hebben ze bij taallessen gezeten en veel gepraat met mensen die de Nederlandse taal lastig vinden.

Samen met hen maak ik het Nieuws van de Week.

Als dit werk klaar is, loop ik naar de studio om het journaal op te nemen.

In dit journaal leg ik uit wat er is gebeurd en waarom dit belangrijk is voor jou.

Het NOS Nieuws van de Week is nog een test.

We vinden het daarom heel erg belangrijk wat jij ervan vindt.

De uitzending kan nog beter worden met jouw hulp.

Fijn dat je kijkt naar het NOS Nieuws van de Week.


Introductie NOS Nieuws van de Week - drie onderwerpen in makkelijke taal. Introduction NOS News of the Week - three topics in plain language. Introduction NOS Nouvelles de la semaine - trois sujets dans un langage simple. Introductie NOS Nieuws van de Week - drie onderwerpen in makkelijke taal.

Oké Astrid, we gaan beginnen in 3...2...1... Okay Astrid, we're going to start in 3...2...1... Bon Astrid, on va commencer dans 3...2...1...

Hallo, ik ben Astrid Kersseboom. Hello, I am Astrid Kersseboom. Bonjour, je suis Astrid Kersseboom.

Eén van de presentatoren van NOS Nieuws van de Week. One of the presenters of NOS News of the Week. L'un des présentateurs de NOS News of the Week.

Een nieuw journaal van tien minuten. A new ten minute newscast. Une nouvelle actualité de dix minutes.

Elke uitzending vertel ik je over drie onderwerpen uit het nieuws van afgelopen week. Every broadcast I tell you about three topics from last week's news. À chaque émission, je vous parle de trois sujets de l'actualité de la semaine dernière.

Vandaag ben ik het dus en ik neem je even mee naar mijn werkplek. So today it's me and I'm taking you to my workplace. Alors aujourd'hui c'est moi et je t'emmène sur mon lieu de travail. 所以今天是我,我要带你去我的工作场所。

We maken dit journaal voor mensen die de Nederlandse taal lastig vinden. We make this journal for people who find the Dutch language difficult. Nous faisons ce journal pour les personnes qui trouvent la langue néerlandaise difficile. 我们为那些觉得荷兰语有困难的人制作了这本杂志。

We vinden het belangrijk dat iedereen het nieuws snapt en kan volgen. We think it is important that everyone understands and can follow the news.

Daarom gebruiken we in dit journaal geen ingewikkelde woorden. That is why we do not use complicated words in this journal. C'est pourquoi nous n'utilisons pas de mots compliqués dans ce journal. 这就是为什么我们在本期刊中不使用复杂的词语。

Voor dit journaal zijn er bij de NOS mensen aan het werk die goed weten hoe dat moet. For this news, there are people at work at the NOS who know how to do it. Pour cette nouvelle, il y a des gens qui travaillent chez NOS et qui savent très bien le faire. 对于这个消息,在 NOS 工作的人知道该怎么做。

Daarvoor hebben ze bij taallessen gezeten en veel gepraat met mensen die de Nederlandse taal lastig vinden. Before that, they attended language classes and talked a lot with people who find the Dutch language difficult. Avant cela, ils suivaient des cours de langue et parlaient beaucoup avec des personnes qui trouvaient difficile la langue néerlandaise.

Samen met hen maak ik het Nieuws van de Week. Together with them I make the News of the Week.

Als dit werk klaar is, loop ik naar de studio om het journaal op te nemen. When this work is done, I walk to the studio to record the news. Lorsque ce travail est terminé, je marche jusqu'au studio pour enregistrer les nouvelles. 完成这项工作后,我走到演播室录制新闻。

In dit journaal leg ik uit wat er is gebeurd en waarom dit belangrijk is voor jou. In this journal I explain what happened and why this is important to you. 在这本日记中,我解释了发生的事情以及为什么这对您很重要。

Het NOS Nieuws van de Week is nog een test. The NOS News of the Week is another test. NOS 本周新闻仍然是一个考验。

We vinden het daarom heel erg belangrijk wat jij ervan vindt. We therefore find it very important what you think of it. Nous trouvons donc très important ce que vous en pensez. 因此,我们发现您的想法非常重要。

De uitzending kan nog beter worden met jouw hulp. The broadcast can get even better with your help.

Fijn dat je kijkt naar het NOS Nieuws van de Week. Thank you for watching the NOS News of the Week.