×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Zondag met Lubach, Bijzonder onderwijs - Zondag met Lubach (S05)

Bijzonder onderwijs - Zondag met Lubach (S05)

Dames en heren. Ik zat op een fijne basisschool.

Ik heb daar heel veel geleerd, bijvoorbeeld 2+2=4, de slag bij Waterloo, was in... Waterloo.

En als het stortregent, en je propt hard genoeg, dan passen alle diersoorten van de wereld op één boot.

Ik zat namelijk op een school met de bijbel, een school in de categorie: Bijzonder onderwijs.

En dat is niet bijzonder, op de manier waarop Sjoerd Jan uit mijn klas werd omschreven als 'bijzonder', als 'ie weer eens de kat van de buren had opgeblazen met een voetbalpomp.

Het is zo'n bijzondere jongen.

Nee. Bijzonder als in: "Bijzondere scholen geven les vanuit een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging."

Deze scholen worden door de overheid betaald, en hoe dat zo is gekomen, is ook heel bijzonder.

Dat was in 1917.

"De socialisten krijgen algemeen kiesrecht. In ruil hiervoor kregen de confessionelen de financiële gelijkstelling van bijzonder en openbaar onderwijs."

"Daarmee ontstond 'uniek' in heel de wereld. De constructie dat de staat betaalt voor scholen, zonder dat ze het beleid daar mag bepalen."

Ja.

'Uniek' in de wereld. En dat kan hartstikke leuk zijn, hè, uniek in de wereld, maar het kan ook zoiets zijn dat je denkt: "Oh ja, dat is wel uniek, ja".

Hoe dan ook. Sindsdien staat in Artikel 23 van de grondwet dat openbare en bijzondere scholen allebei door het rijk worden betaald.

Tegelijkertijd zijn in Nederland kerk en staat gescheiden.

Dat is heel verdrietig. Het ging gewoon niet meer.

Steeds vaker ruzie. Allemaal dingen gezegd, waar ze later best veel spijt van hadden.

En dat soort dingen, maar daarom hebben wij afgesproken dat de kerk en de staat nooit op elkaars stoel mogen gaan zitten.

Maar zoals altijd bij een scheiding, is de grote vraag: 'Wat doen we met de kinderen?'

Oftewel: 'Wie mag er zitten op de stoel voor de klas?'

Nou, dankzij Artikel 23 stond bij mij vroeger op de stoel een man, die het ene moment vertelde dat Assen de hoofdstad van Drenthe is, en het ander moment dat er 600.000 Isrealieten door een pad in de Rode Zee zijn gewandeld alsof het de Nijmeegse vierdaagse was.

Kun je Mozes even vragen om een blarenpleister? ! En dan denk je: 'Oké, bijzonder onderwijs, dat zijn een paar dorpsschooltjes in de Bible Belt", maar nee, want kijk even mee naar het schoolbord. Loop even met me mee.

We hebben in Nederland 7647 basisscholen.

Hoeveel van deze scholen zijn religieus? Wat denken jullie, kinderen? Wat denken jullie?

Ik versta er niks van. Ik ga het gewoon zeggen.

4530, dus 4530 van de 7647, dat is.. effe kijken, gedeeld door 3, plus 1 onthouden, viertje erbij... Is dat misschien 59,24%?

Jaaah! Yes! Dank je wel, bord.

Rekenen kan ik wel, taal is trouwens wel lastig. Ik maak namelijk heel veel dt-fouten, want we gebruikten op school niet 't Kofschip, maar de Ark van Noach.

Dan heb je ook nog Montessori, Jenaplan, vrije school, en dat soort dingen, en die zijn ook bijzonder.

En de rest: 2362 scholen die zijn openbaar.

Nou de meeste van die religieuze scholen, die zijn Katholiek, en daar gaat het ongeveer zo:

"En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen. In de naam van de vader en de zoon en de heilige geest. Amen. Oké."

Oké. Dit is de snelst-schakelende leraar ooit.

Kinderen, Psalm 137: Gelukkig is hij die ons wreekt voor wat je ons aangedaan hebt, die jouw kinderen grijpt en ze tegen de rotsen kapotslaat.

Oké, de tafel van 3.

En dan heb je ook nog protestantse scholen, en reformatorische.

"De bijbelse noties proberen we ook in ons onderwijs te vertalen. We proberen de bijbel in alles te betrekken".

In alles betrekken. Dat is ambitieus.

Jongens, Jantje heeft een vaas met 5 rode bijbels, en 4 blauwe bijbels. Wat is nu de kans dat Jezus in de kleine pauze terugkeert op aarde?

Quinn?

Verder zijn er 51 islamitische scholen.

Alaykoem as-salām, juffrouw Magda.

En dan zijn er nog een paar hindoeïstische scholen, en 2 joodse.

Je hebt hier op school wel één gebouw, maar twee delen. Aan één kant heb je alleen maar meisjes, en aan de andere kant heb je alleen maar jongens.

Ja, dit is dus echt zo.

Meester, ik vind het zó stom. Zo kunnen we de meisjes niet zien.

Jongens, als jullie klachten hebben over de muur, kun je ze op een briefje schrijven en in de muur proppen.

Ook deze scholen worden door de overheid betaald. In die zin zijn alle scholen dus gelijk.

Maar sommige scholen zijn ietsje meer gelijk dan anderen.

Een openbare basisschool kan uw kind alleen weigeren als er geen plaats is.

Hm.. Hm.. Oké lijkt me logisch. Er moet plek zijn. Wat nog meer?

Een niet-openbare basisschool mag uw kind weigeren. Namelijk als u de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting van de school niet onderschrijft.

Dus een kind met ongelovige ouders mag worden geweigerd op een religieuze school.

Dat is best wel raar, want Artikel 1 van de grondwet verbiedt discriminatie.

Maar in de wet gelijke behandeling staat dus een uitzondering voor religieuze scholen.

Hé! Ik ben vorige week bekeerd. Ik geloof nu in god.

Gefeliciteerd mevrouw. Dan mag u vanaf nu discrimineren.

Da's raar. Er is trouwens ook nog een groep die door alle scholen geweigerd mag worden.

De school mag uw kind ook weigeren als het kind niet zindelijk is.

Sorry jongeman. We zitten naar jouw aanmelding te kijken, en even een vraag: "Kun jij al zelf plassen?"

Ja.

Even een dweiltje halen straks

Bij strenge religieuze scholen kun je dan zulke dingen krijgen. Hier: Deze school weigerde een leerling, omdat zijn zusje weleens een lange broek droeg.

De slet!

Als je goed kijkt, kun je de contouren van de knieën bijna zien zitten.

Over sletjes gesproken, Sybrand Buma, lijsttrekker van het CDA.

Sybrand Buma, de lijsttrekker van het CDA, de grootste religieuze partij van Nederland, kan héél elegant uitleggen, waarom het weigeren van niet-christenen bij christelijke scholen normaal is.

Als ik bijvoorbeeld een vereniging opricht, voor motorrijders. Ik noem iets heel anders. En ik wil geen fietsers, dan mag je toch zeggen: "Je rijdt geen motor"? Dat is geen discriminatie?

Wacht even, Sybrand van Haersma van drogreden tot Buma, wacht even, wacht even.

Dit is "Zondag met Lubach. Ik weet niet waar ik moet beginnen"

Ik weet niet waar ik moet beginnen.

Maar vergelijk je nou het onderwijs, hét fundament van de beschaving, de énige hoop voor een betere toekomst met een motorclub waar geen fietsers lid van mogen worden?

Wat... Wat... Wat the fuck?

Nou, Oké goed, en hier ook leraren mogen worden geweigerd. Zwolse peuterjuf krijgt ontslag wegens 'niet christelijk genoeg.'

Dus niet dat ze geen christen was, hè. Ze was niet christelijk genoeg.

Dus even in Buma-termen: Ze had een motor. Hij was ook van het goede merk. Maar hier zo dat je zo deng deng deng deng deng deng deng deng deng doet, daar zat dan niet zo'n sliertje.

En als je denkt dat het erg is om geweigerd te worden op een school, dan moet je kijken wat je krijgt als je wél wordt toegelaten.

Dan kan het zomaar gebeuren dat déze man wordt op jouw school wordt uitgenodigd voor een gastlesje evolutie:

We gaan het vandaag hebben over de schepping. De eerste les heb ik verteld waarom de evolutietheorie niet kan. En heel veel mensen die in de evolutietheorie geloven die beseffen zich niet dat ze eigenlijk leven volgens de regels van de Here God.

Dit is toch verschrikkelijk?

Dit krijgen die kinderen dus te horen: 'Zich beseffen'.

Maar goed, ja... Maar goed. Ik onderbrak je in je indoctrinatie. Ga door.

Die zeggen: ho, maar de here God bestaat helemaal niet, dus er is niet iemand die de absolute regels maakt. Dus ik bepaal zelf mijn regels. En dan komen we in de gevarenzone. Dan krijgen we mensen als Hitler aan de macht.

Als je niet in god gelooft, komt Hitler aan de macht?

Wat is dat voor oorzaak-gevolg?

Ja kijk. Als er geen roze koeken meer worden verkocht, dan komen we in de gevarenzone.

Dan gaan mensen stront en stoeptegels eten.

En religieuze scholen geven niet alleen een scheef beeld van de natuur, maar ook van de Nederlandse maatschappij.

Daarom zijn wij geen, Pasen, Pinksteren, kerst en al dat soort dingen thuis gaan vieren. Dan vind ik het eigenlijk ook heel erg belangrijk dat ze het ook op school niet vieren, want anders is het best wel verwarrend.

Verwarrend? Nee geef schoolkinderen vooral geen nieuwe informatie, omdat het verwarrend is.

Staartdelingen. Kennen jullie die al?

Nee die kennen we niet

Agh laat dan maar zitten, joh. Super verwarrend.

Ik kan het je wel uitleggen, maar je wordt gek!

Offerfeest, kennen jullie die wel? Ja? Mooi. Gaan we dat weer doen. Offerfeest.

Oké, luister. School is toch juist het moment voor kinderen om in aanraking te komen met andere mensen en ideeën?

Op school leer je dat niet alles is zoals thuis.

School is dé plek waar je erachter komt dat je ouders gek zijn.

Dat hoort erbij. Op school moet een wereld voor je ópen gaan. Niet dicht.

Kijk. Er zijn twee mogelijkheden. Óf god bestaat, óf god bestaat niet.

Ik bid elke dag dat 'ie niet bestaat.

En dan zijn er mensen die vragen: "Arjen, heeft dat zin?"

Nou voor mij werkt dat gewoon.

Laat me met rust.

Maar daar gaat het niet om. Kijk, als god wél bestaat, en hij heeft inderdaad de hemel en de aarde geschapen, mensen, dieren, dinosaurusbotten. Hij is alwetend, hij is overal aanwezig.

Dan denk ik dat 'ie het wel redt zonder de financiële gelijkstelling van de openbare en het bijzondere onderwijs.

Dat god niet zegt: "Wat? Betaalt de staat dat niet meer? Ja, ik ga dat niet betalen, hoor! Het groeit me ook niet op de rug, zeker sinds die kut euro."

Nee, kijk. God redt het wel. En als god niét bestaat (daar ga ik even niet vanuit, hoor, zuiver hypothetisch, ik ga er niet vanuit), maar dan zijn we dus meer dan de helft van de kinderen in Nederland totale onzin aan het verkopen.

En dan zeg je: "Ja, maar die vrijheid dan? Laat die mensen toch", maar luister.

Die scheiding tussen de kerk en de staat. Het is hoog tijd voor een nieuwe omgangsregeling.

Ik bedoel: Laten we redelijk zijn. Een week heeft 168 uur.

Je kinderen zitten maximaal 30 uur per week op school.

Die 30 uur, zijn ze bij de staat. Daar leren ze alleen maar, taal, rekenen, topografie, kop houden, enzovoort.

En al die andere tijd, 138 uur per week, mag de kerk ze hebben.

De avonden, de weekenden, en alle schoolvakanties zijn ze bij god.

Eerste kerstdag: bij god. Tweede kerstdag: ook bij god.

En Francine, maar god heeft liever dat ik haar mama noem.

En nu denken jullie: "Oh nee! Arjen wil de financiële gelijkstelling van het bijzonder onderwijs afschaffen!"

Nee, joh. Maak je geen zorgen. Arjen gaat een stapje verder.

Het héle religieuze onderwijs moet worden afgeschaft. Alles!

En dan zeggen jullie: "Nee! Al die super goeie leuke scholen die toevallig een klein beetje gelovig zijn, moeten die nu allemaal dicht?"

Nee natuurlijk niet. Ze hoeven niet dicht.

Het enige wat moet veranderen, is dat het geloof niet meer onder schooltijd wordt uitgedragen.

Niemand verbiedt kinderen om te geloven, niemand verbiedt ouders om ze 138 uur per week alles wijs te maken wat ze maar willen.

Het gebeurt dan alleen niet meer op school.

En dat is beter voor de integratie, beter voor de wetenschap, en het is zelfs voor Sybrand van Haersma van drogreden tot Buma... Want die mag eindelijk gewoon lid worden van een motorclub met zijn fiets.

Hoi. Ik ben Arjen Lubach Leuk dat je keek.

Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal, Dat kan door te klikken.

Normaal vind ik klikken niet zo netjes, maar nú mag het.

Klikken!


Bijzonder onderwijs - Zondag met Lubach (S05)

Dames en heren. Dámy a pánové, chodil jsem na prima základku. Ladies and gentleman, I used to go to a nice elementary school. Ik zat op een fijne basisschool. Hodně mě tam naučili. I learned a lot there, for example: 2 + 2 = 4, the battle of Waterloo was in ...

Ik heb daar heel veel geleerd, bijvoorbeeld 2+2=4, de slag bij Waterloo, was in... Waterloo. byla ve Waterloo. Waterloo

En als het stortregent, en je propt hard genoeg, dan passen alle diersoorten van de wereld op één boot. A že když leje a vy dost tlačíte, vleze se celá říše zvířat na jednu loď. And when it is raining heavily, and you try real hard, all kinds of animals of the entire world, can fit on one boat.

Ik zat namelijk op een school met de bijbel,  een school in de categorie: Bijzonder onderwijs. Byla to totiž Škola s Biblí – I was in a 'school met de bijbel' [school with the bible]

En dat is niet bijzonder, op de manier waarop Sjoerd Jan uit mijn klas werd omschreven als 'bijzonder',  als 'ie weer eens de kat van de buren had opgeblazen met een voetbalpomp. škola v kategorii zvláštní vzdělávání. a school in the category: special education

Het is zo'n bijzondere jongen. And that's not the kind of special where Sjoerd-Jan from my class was called 'special'

Nee. který jednou nafoukl kočku pumpičkou na míče. when he inflated the neighbors' cat with a football pump again... Bijzonder als in:  "Bijzondere scholen geven les vanuit een godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging." "Tak zvláštní chlapec." He's such a special boy

Deze scholen worden door de overheid betaald, en hoe dat zo is gekomen, is ook heel bijzonder. *cat screams*

Dat was in 1917. Ne, je to zvláštní ve smyslu: No. Special as in:

"De socialisten krijgen algemeen kiesrecht. Special schools are teaching from a religious or philosophical conviction. In ruil hiervoor kregen de confessionelen  de financiële gelijkstelling van bijzonder en openbaar onderwijs." These schools are paid for by the government. And why it's the way it is also special

"Daarmee ontstond 'uniek' in heel de wereld. Bylo to v roce 1917. It was 1917 De constructie dat de staat betaalt voor scholen, zonder dat ze het beleid daar mag bepalen." Socialisté vyměnili rovné volební právo the socialists got the universal right to vote, and in exchange the confessionals got

Ja. the financial equality of Special and public education.

'Uniek' in de wereld. A tak vznikl celosvětově unikátní systém, with that something appeared - unique to the whole world - En dat kan hartstikke leuk zijn, hè, uniek in de wereld,  maar het kan ook zoiets zijn dat je denkt: "Oh ja, dat is wel uniek, ja". a construction which makes the government pay for schools, without them being able to decide what happens there.

Hoe dan ook. Ano, celosvětový unikát. yes, unique in the world. That can be jolly fine, Sindsdien staat in Artikel 23 van de grondwet dat openbare en bijzondere scholen  allebei door het rijk worden betaald. Ale může to být i něco jako: but it can also be something like: oh yes, "really" unique...

Tegelijkertijd zijn in Nederland kerk en staat gescheiden. *laughter*

Dat is heel verdrietig. Ať tak, či tak, článek 23 Ústavy od té doby určuje, Anyways, since 1917 article 23 of the constitution states that public and special schools Het ging gewoon niet meer. are both paid for by the government.

Steeds vaker ruzie. Současně je v Nizozemsku odluka církve od státu. at the same time, church and government are separated in the Netherlands. Allemaal dingen gezegd, waar ze later best veel spijt van hadden. Je to smutné, ale už to prostě nešlo. that's really sad, it just didn't work out.

En dat soort dingen, maar daarom hebben wij afgesproken  dat de kerk en de staat nooit op elkaars stoel mogen gaan zitten. a lot of fighting, they both said things they regretted later,

Maar zoals altijd bij een scheiding, is de grote vraag: 'Wat doen we met de kinderen?' and some other stuff. But that is why we decided that

Oftewel: 'Wie mag er zitten op de stoel voor de klas?' the church and the government never can sit on each others chairs.

Nou, dankzij Artikel 23 stond bij mij vroeger op de stoel een man,  die het ene moment vertelde dat Assen de hoofdstad van Drenthe is,  en het ander moment dat er 600.000 Isrealieten door een pad in de Rode Zee zijn gewandeld  alsof het de Nijmeegse vierdaagse was. But, as always in a divorce, the big question is: "what do we do with the kids?"

Kun je Mozes even vragen om een blarenpleister? or in other words: "who gets to sit on the chair in front a a class?" ! En dan denk je: 'Oké, bijzonder onderwijs, dat zijn een paar dorpsschooltjes in de Bible Belt",  maar nee, want kijk even mee naar het schoolbord. Díky článku 23 mě o něm učil muž, well, thanks to article 23, in my case that was a man Loop even met me mee. který nejdřív říkal, že Assen leží v Drenthe, that first told me that Assen was the capital of Drenthe,

We hebben in Nederland 7647 basisscholen. a pak že Izraelité přešli Rudé moře, jako by šlo o Nijmegenský pochod. and the next moment he told me that 600.000 jews walked through a path in the Red Sea

Hoeveel van deze scholen zijn religieus? like it was the Nijmeegse Marches. Wat denken jullie, kinderen? "Mohl bys říct Mojžíšovi o náplast?" can you ask Moses for a blistering plaster?! Wat denken jullie? *laughter*

Ik versta er niks van. A pokud si říkáte: and you may think: alright, special education, that's from some small town schools in the biblebelt Ik ga het gewoon zeggen. but no. Look at the blackboard. Come with me,

4530, dus 4530 van de 7647,  dat is.. effe kijken, gedeeld door 3, plus 1 onthouden, viertje erbij... Is dat misschien 59,24%? V Nizozemsku máme 7 647 základních škol. in the Netherlands we have 7647 elementary schools

Jaaah! Kolik z nich je podle vás náboženských? How many of these schools are religious? What do you think, children? What do you think? Yes! Vůbec vám nerozumím, takže to prostě řeknu – 4 530. I don't understand you at all, I'm just going to say it. Dank je wel, bord. 4530, so 4530 out of 7647

Rekenen kan ik wel, taal is trouwens wel lastig. To je, chviličku, děleno třemi... that is... let me see, divided by 3, and keep 1, add 4... Ik maak namelijk heel veel dt-fouten,  want we gebruikten op school niet 't Kofschip, maar de Ark van Noach. Mohlo by to být 59,24 %? is that maybe 59,24%?

Dan heb je ook nog Montessori, Jenaplan, vrije school, en dat soort dingen, en die zijn ook bijzonder. Ano. yeah! yes!

En de rest: 2362 scholen die zijn openbaar. DOBRÁ PRÁCE, ARJENE *applause*

Nou de meeste van die religieuze scholen, die zijn Katholiek, en daar gaat het ongeveer zo: Děkuji, tabule. Thank you, blackboard.

"En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Počítat umím, pravopis je horší. math is my strongsuit, but language not so much. I make a lot of dt-mistakes,(inside joke for dutch people) Amen. because we didn't use "'t kofschip", but the ark of Noah. (inside joke for dutch people) In de naam van de vader en de zoon en de heilige geest. *laughter* Amen. Pak je tu ještě Montessori, Jenský plán, Waldorfská škola a takové věci. then there's some other special schools left like Montesori, Jenaplan and some other stuff... Oké." and the rest, being 2362 schools, are public.

Oké. Většina náboženských škol je katolických a vypadá to tam asi takto. most of those religious schools are Catholic, and that goes a little something like this: Dit is de snelst-schakelende leraar ooit. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. "and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen."

Kinderen, Psalm 137: Gelukkig is hij die ons wreekt voor wat je ons aangedaan hebt, die jouw kinderen grijpt en ze tegen de rotsen kapotslaat. Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého. Dobrá. "in the name of the father, the son and the holy spirit, Amen"

Oké, de tafel van 3. alright!

En dan heb je ook nog protestantse scholen, en reformatorische. *laughter*

"De bijbelse noties proberen we ook in ons onderwijs te vertalen. "Dobrá." alright! We proberen de bijbel in alles te betrekken". Nejproměnlivější učitelka světa. this is the fastest switching teacher ever.

In alles betrekken. "Děti, žalm 137. children, psalm 137: "happy is the one who avenges us for what you have done to us, the one who takes your children and bashes them on the rocks!" Dat is ambitieus. Dobrá, násobky tří." alright! Table of 3!

Jongens, Jantje heeft een vaas met 5 rode bijbels, en 4 blauwe bijbels. A pak jsou ještě protestantské a reformované školy. and then there are some protestant and reformed schools. Wat is nu de kans dat Jezus in de kleine pauze terugkeert op aarde? Snažíme se pojmy z Bible převést i do našeho vzdělávání. "we try to translate the biblical notions in our education"

Quinn? Bibli se snažíme uplatňovat všude. "we try to involve the bible in everything"

Verder zijn er 51 islamitische scholen. involve in everything. That's ambitious.

Alaykoem as-salām, juffrouw Magda. guys, a person has a box with 5 red bibles, and 4 blue ones.

En dan zijn er nog een paar hindoeïstische scholen, en 2 joodse. Jaká je šance, že se Ježíš o přestávce vrátí na zemi? what is the chance that Jesus returns to earth at lunchtime?

Je hebt hier op school wel één gebouw, maar twee delen. *laughter* Aan één kant heb je alleen maar meisjes,  en aan de andere kant heb je alleen maar jongens. Kdo?" *laughter* who?

Ja, dit is dus echt zo. then there are 51 Islamic schools.

Meester, ik vind het zó stom. *laughter* Zo kunnen we de meisjes niet zien. "Alejkum as-salam, paní Magdo." Alaykoem as-salām, miss Magda.

Jongens, als jullie klachten hebben over de muur, kun je ze op een briefje schrijven en in de muur proppen. A potom ještě hinduistické školy a dvě židovské. and then there's a few Hindu schools, and 2 Jewish ones.

Ook deze scholen worden door de overheid betaald. in this school there's one building, but two sides. On one side there's only girls, In die zin zijn alle scholen dus gelijk. and on the other side there's only boys.

Maar sommige scholen zijn ietsje meer gelijk dan anderen. Ano, tak to opravdu je. Yes, this is actually true.

Een openbare basisschool kan uw kind alleen weigeren als er geen plaats is. "Pane učiteli, to je hloupé. Nevidíme holky." Sir, this is so stupid. This way we can't see the girls.

Hm.. Hm.. Oké lijkt me logisch. "Hoši, takové nářky napište na papírek a strčte do zdi." Boys, if you have any complaints about the wall, you can write them on a piece of paper and put them into the wall. Er moet plek zijn. *laughter* Wat nog meer? These schools also get paid by the government. In that sense all schools are equal.

Een niet-openbare basisschool mag uw kind weigeren. Ale některé jsou si rovnější. But some schools are a bit more equal than others. Namelijk als u de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting van de school niet onderschrijft. Dobře, to zní logicky. Musí být místo. Co dál? Hm.. Hm.. Alright seems fair. There has to be sufficient space

Dus een kind met ongelovige ouders mag worden geweigerd op een religieuze school. Takže náboženská škola může odmítnout dítě nevěřících rodičů. So a kid with atheist parents can get declined by a religious school

Dat is best wel raar, want Artikel 1 van de grondwet verbiedt discriminatie. To je dost zvláštní, protože ústava zakazuje diskriminaci. That's kind of weird, because article 1 of the constitution forbids discrimination

Maar in de wet gelijke behandeling staat dus een uitzondering voor religieuze scholen. Ale v zákoně o rovném zacházení je výjimka pro náboženské školy. but in the Law of Equal Treatment there's an exception for religious schools

Hé! "Hej, od minulého týdne věřím v Boha." Hey! I converted last week. I believe in god now. Ik ben vorige week bekeerd. "Gratuluji, paní. Od teď můžete diskriminovat." congratulations madam. You're allowed to discriminate now! Ik geloof nu in god. *cheering* *laughter*

Gefeliciteerd mevrouw. *laughter* Dan mag u vanaf nu discrimineren. To je divné. That's weird. Also, there's is one other group that can get declined by all schools.

Da's raar. *laughter* Er is trouwens ook nog een groep die door alle scholen geweigerd mag worden. "Mladíku, ještě otázka k vaší přihlášce. Umíte už sám čurat?" Excuse me young man. We were looking at your application, and just one question: "are you able to pee on your own?"

De school mag uw kind ook weigeren als het kind niet zindelijk is. *sighs*

Sorry jongeman. "Ano." yes. We zitten naar jouw aanmelding te kijken, en even een vraag: "Kun jij al zelf plassen?" *laughter*

Ja. Bude potřeba hadr. I'll get a mop in a minute.

Even een dweiltje halen straks U ortodoxních škol můžete narazit na různé věci. At strict religious schools you can get things like this, here:

Bij strenge religieuze scholen kun je dan zulke dingen krijgen. Třeba tato škola odmítla žáka, protože jeho sestra měla kalhoty. This school declined a student, because his sister sometimes wore long pants. Hier:  Deze school weigerde een leerling, omdat zijn zusje weleens een lange broek droeg. Coura. This slut!

De slet! Když se dobře díváte, tak skoro vidíte obrysy kolen, blé. If you take a good look, you can almost see the contours of the knees. (disapproving sound)

Als je goed kijkt, kun je de contouren van de knieën bijna zien zitten. Když už mluvíme o courách, Sybrand Buma. Speaking of sluts, Sybrand Buma, party leader of the CDA.

Over sletjes gesproken, Sybrand Buma, lijsttrekker van het CDA. *laughter*

Sybrand Buma, de lijsttrekker van het CDA, de grootste religieuze partij van Nederland,  kan héél elegant uitleggen, waarom het weigeren van niet-christenen bij christelijke scholen normaal is. *applause*

Als ik bijvoorbeeld een vereniging opricht, voor motorrijders. Sybrand Buma, lídr naší největší náboženské strany, Sybrand Buma, party leader of the CDA, the biggest religious party in the Netherlands Ik noem iets heel anders. umí elegantně vysvětlit, proč smí křesťané odmítat nekřesťany. He can explain very elegantly, why the declining of non-Christians by Christian schools is normal. En ik wil geen fietsers, dan mag je toch zeggen: "Je rijdt geen motor"? Kdybych například založil motorkářský klub. If I start a motorbike club, for example Dat is geen discriminatie? Tak je pro motorkáře, a ne pro cyklisty. and I don't want any cyclists, then it's normal to say: "you don't drive a motorcycle"? that's not discrimination, right?

Wacht even, Sybrand van Haersma van drogreden tot Buma, wacht even, wacht even. *laughter*

Dit is "Zondag met Lubach. Počkat, počkat, Sybrande van Haersmo van Sofistiko Bumo. Hold on, Sybrand Fallacy Buma, hold on. Hold on. Ik weet niet waar ik moet beginnen" This is "sunday with Lubach.

Ik weet niet waar ik moet beginnen. Nevím, kde mám začít. I don't know where to start"

Maar vergelijk je nou het onderwijs, hét fundament van de beschaving, de énige hoop voor een betere toekomst  met een motorclub waar geen fietsers lid van mogen worden? *laughter*

Wat... Wat... Wat the fuck? Nevím, kde mám začít. I don't know where to start.

Nou, Oké goed, en hier ook leraren mogen worden geweigerd. Vždyť vy srovnáváte vzdělání, základ civilizace Are you really comparing education, the fundament of civilisation, the only hope for a better future, Zwolse peuterjuf krijgt ontslag wegens 'niet christelijk genoeg.' with a biker club that won't accept cyclists as members?

Dus niet dat ze geen christen was, hè. what.. what... *punch* what the...? Ze was niet christelijk genoeg. Dobrá. A tady – odmítnout lze i učitele. Well, alright. teachers can get declined as well.

Dus even in Buma-termen:  Ze had een motor. Not because she wasn't christian, she wasn't christian enough. Hij was ook van het goede merk. V Bumově terminologii... So to paraphrase mister Buma: Maar hier zo dat je zo deng deng deng deng deng  deng deng deng deng doet, daar zat dan niet zo'n sliertje. Měla motorku, dokonce i správnou značku, She had a motorcycle, it was the right brand, but where you do

En als je denkt dat het erg is om geweigerd te worden op een school,  dan moet je kijken wat je krijgt als je wél wordt toegelaten. *acceleration sounds* there wasn't one of those little strings.

Dan kan het zomaar gebeuren dat déze man wordt op jouw school wordt uitgenodigd  voor een gastlesje evolutie: *laughter*

We gaan het vandaag hebben over de schepping. And if you think it's bad to get declined by a school, De eerste les heb ik verteld waarom de evolutietheorie niet kan. tady je ukázka toho, co by vás tam čekalo. you should take a look at what you get when you do get accepted. En heel veel mensen die in de evolutietheorie geloven die beseffen zich niet dat ze eigenlijk leven volgens de regels van de Here God. Tohoto muže můžou totiž pozvat na přednášku o evoluci. it might just happen that this guy gets invited to your school

Dit is toch verschrikkelijk? as a guest speaker about evolution:

Dit krijgen die kinderen dus te horen: 'Zich beseffen'. That's horrible, right?

Maar goed, ja... Maar goed. That's what those children are exposed to: "to apprehend" (Dutch inside joke) Ik onderbrak je in je indoctrinatie. *laughter* Ga door. Ale dobrá. but anyway...

Die zeggen: ho, maar de here God bestaat helemaal niet, dus er is niet iemand die de absolute regels maakt. *applause* Dus ik bepaal zelf mijn regels. Ale přerušil jsem vaši indoktrinaci, pokračujte. But anyway. I interrupted your indoctrination. Carry on, carry on. En dan komen we in de gevarenzone. *laughter* Dan krijgen we mensen als Hitler aan de macht. Když nevěříte v Boha, chopí se Hitler moci? If you don't believe in god, Hitler rises to power?

Als je niet in god gelooft, komt Hitler aan de macht? Co je to za příčinu a následek? How is that a causality?

Wat is dat voor oorzaak-gevolg? Well yeah, if you don't sell cookies with frosting anymore, we'll get into the danger zone,

Ja kijk. a lidé budou jíst výkaly a dlažbu." Then people start eating shit and bricks. Als er geen roze koeken meer worden verkocht, dan komen we in de gevarenzone. *laughter*

Dan gaan mensen stront en stoeptegels eten. A náboženské školy nedeformují jen obraz přírody, And religious schools don't just give a wrong image of the world, but also of the Dutch society.

En religieuze scholen geven niet alleen een scheef beeld van de natuur,  maar ook van de Nederlandse maatschappij. ale i naší společnosti.

Daarom zijn wij geen, Pasen, Pinksteren, kerst en al dat soort dingen thuis gaan vieren. Vzhledem k tomu, že doma neslavíme Velikonoce, ... that's why we don't celebrate Easter, Pentecost, Christmas and all that stuff at home... Dan vind ik het eigenlijk ook heel erg belangrijk dat ze het ook op school niet vieren,  want anders is het best wel verwarrend. je pro mě důležité, že se to neslaví ani ve škole. Then I think it's very important they don't celebrate it at school

Verwarrend? Děti by to asi mátlo. Because that can be really confusing. Nee geef schoolkinderen vooral geen nieuwe informatie, omdat het verwarrend is. "Mátlo." Confusing? No, don't give children new information because it can be confusing.

Staartdelingen. Divisions, do you know that? Kennen jullie die al? No we don't.

Nee die kennen we niet "Ne, neumíme." Oh well, never mind. Really confusing.

Agh laat dan maar zitten, joh. Vysvětlil bych to, ale zcvokli byste. I could explain it to you, but you would go insane! You would go insane! Super verwarrend. Svátek oběti znáte? Ano? Prima, zopakujeme." Passover, do you guys know that? Yeah? Great, then let's do that again.

Ik kan het je wel uitleggen, maar je wordt gek! Passover it is

Offerfeest, kennen jullie die wel? Dobře, poslouchejte. Alright, listen. school is the place where children can get into contact Ja? With other people and ideas, right? Mooi. Naučí vás tam, že ne vše je stejné jako doma. In school you learn that not everything is the same as at home. Gaan we dat weer doen. Právě ve škole zjistíte, že vaši rodiče jsou divní. School is the place where you find out your parents are crazy. Offerfeest. that's part of it. The world should open up in a school, not close in.

Oké, luister. Podívejte, jsou dvě možnosti. There are two possibilities. Either god exists, or he doesn't. School is toch juist het moment voor kinderen om in aanraking te komen  met andere mensen en ideeën? Denně se modlím, aby neexistoval. I pray every day that he doesn't.

Op school leer je dat niet alles is zoals thuis. A pokud se ptáte, zda to má smysl, tak u mě to funguje. and then there's people that ask: "Arjen, does that make any sense?"

School is dé plek waar je erachter komt dat je ouders gek zijn. Well for me that just works.

Dat hoort erbij. *laughter* Op school moet een wereld voor je ópen gaan. Leave me alone. Niet dicht. Ale o to nejde, protože kdyby Bůh existoval But that's not my point. Look, if god created the heavens and the earth,

Kijk. people, animals, dinosaur bones... he's omnicient, he's present everywhere. Er zijn twee mogelijkheden. my guess is he'll be fine without the financial equality Óf god bestaat, óf god bestaat niet. of public and special education.

Ik bid elke dag dat 'ie niet bestaat. Že by Bůh neřekl: "Co? It's not like god is going to say: "WHAT? the government doesn't pay for that anymore? Well, I'm not going to!

En dan zijn er mensen die vragen: "Arjen, heeft dat zin?" Ta zasraná eura nerostou na stromech." money doesn't grow on trees, especially since they introduced the whole thing with the fucking Euro.

Nou voor mij werkt dat gewoon. *laughter*

Laat me met rust. Podívejte, Bůh to dá. No, look. God will be fine. And if god doesn't exist, (purely hypothetical, i don't count on it)

Maar daar gaat het niet om. then we are teaching over half of the Dutch children Kijk, als god wél bestaat, en hij heeft inderdaad de hemel en de aarde geschapen,  mensen, dieren, dinosaurusbotten. Complete nonsense. And then you may say: "yeah, but what about freedom? Leave those people be", but listen: Hij is alwetend, hij is overal aanwezig. that separation between church and state. It's time for some new visitation rights.

Dan denk ik dat 'ie het wel redt zonder de financiële gelijkstelling  van de openbare en het bijzondere onderwijs. I mean: let's be fair. A week has 168 hours.

Dat god niet zegt: "Wat? your children are at school a maximum of 30 hours a week. Betaalt de staat dat niet meer? those 30 hours, they're with the state. That's when they learn things like language, maths, geography, shutting up, etc. Ja, ik ga dat niet betalen, hoor! A ve zbylých 138 hodinách týdně je může mít církev. And all that other time, 138 hours a week, the church can have them. Het groeit me ook niet op de rug, zeker sinds die kut euro." The evenings, the weekends, the holidays. they're with god.

Nee, kijk. První svátek vánoční – u Boha, Druhý svátek vánoční – u Boha. First day of christmas: with god. Second day of christmas: with god. God redt het wel. A u Francine, ale Bůh chce, abych jí říkal mami. and Francine, but god prefers that i call her mama. En als god niét bestaat (daar ga ik even niet vanuit, hoor, zuiver hypothetisch, ik ga er niet vanuit), maar dan zijn we dus meer dan de helft van de kinderen in Nederland  totale onzin aan het verkopen. *laughter*

En dan zeg je: "Ja, maar die vrijheid dan? And now you may think: "oh no, Arjen wants to abolish the financial equality of special education!" Laat die mensen toch", maar luister. But no, don't worry. I'm going a little further.

Die scheiding tussen de kerk en de staat. *laughter* Het is hoog tijd voor een nieuwe omgangsregeling. Celé náboženské školství musí být zrušeno. Všechno. All religious education should be abolished. Everything!

Ik bedoel: Laten we redelijk zijn. A vy na to: And then you say: "No! all those great schools that happen to be a little religious, Een week heeft 168 uur. do they all have to close?"

Je kinderen zitten maximaal 30 uur per week op school. Samozřejmě, že ne. Nemusí zavřít. No, of course not. They don't have to close.

Die 30 uur, zijn ze bij de staat. Jenom už se tam v době výuky nesmí hlásat náboženství. The only thing that has to change, is that religious beliefs aren't carried out in school time. Daar leren ze alleen maar, taal, rekenen, topografie, kop houden, enzovoort. Nobody forbids children to believe, nobody forbids parents to teach them, 138 hours a week,

En al die andere tijd, 138 uur per week, mag de kerk ze hebben. everything they want.

De avonden, de weekenden, en alle schoolvakanties zijn ze bij god. Jen už to nebude ve škole. It wouldn't just happen in schools anymore.

Eerste kerstdag: bij god. A to je lepší pro integraci, vědu, and that's better for integration, better for science, Tweede kerstdag: ook bij god. a dokonce i pro Sybranda van Haersmu van Sofistika Bumu, and it's even better for Sybrand Buma...

En Francine, maar god heeft liever dat ik haar mama noem. protože jeho kolo konečně může do motorkářského klubu. because he'll finally be able to join a motor club with his bicycle.

En nu denken jullie: "Oh nee! *laughter* Arjen wil de financiële gelijkstelling van het bijzonder onderwijs afschaffen!" *applause*

Nee, joh. Ahoj, já jsem Arjen. Prima, že se díváš. Hey, I'm Arjen Lubach, thanks for watching. Maak je geen zorgen. Nezapomeň odebírat náš kanál. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, you can do that by clicking over here. Arjen gaat een stapje verder. Normally I dont like if you click, but now you can.

Het héle religieuze onderwijs moet worden afgeschaft. Click! Alles!

En dan zeggen jullie: "Nee! Al die super goeie leuke scholen die toevallig een klein beetje gelovig zijn,  moeten die nu allemaal dicht?"

Nee natuurlijk niet. Ze hoeven niet dicht.

Het enige wat moet veranderen, is dat het geloof niet meer onder schooltijd wordt uitgedragen.

Niemand verbiedt kinderen om te geloven, niemand verbiedt ouders om ze 138 uur per week  alles wijs te maken wat ze maar willen.

Het gebeurt dan alleen niet meer op school.

En dat is beter voor de integratie, beter voor de wetenschap,  en het is zelfs voor Sybrand van Haersma van drogreden tot Buma... Want die mag eindelijk gewoon lid worden van een motorclub met zijn fiets.

Hoi. Ik ben Arjen Lubach Leuk dat je keek.

Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal, Dat kan door te klikken.

Normaal vind ik klikken niet zo netjes, maar nú mag het.

Klikken!