×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands naar perfectie, H1 Tekst2 - Veel problemen die "intercultureel" worden genoemd...

H1 Tekst2 - Veel problemen die "intercultureel" worden genoemd...

Veel problemen die "intercultureel" worden genoemd, hebben primair te maken met onduidelijke communicatie' Annegreet van Bergen

I Niet geheel onverwacht vindt het interview met Frank Garten, auteur van Werken met andere culturen, plaats wanneer hij in Thailand zit. Daar verzorgt hij een training voor projectmanagers van het bedrijf NXP. De deelnemers komen uit verschillende Aziatische landen. Op het programma van deze vierdaagse training staan onder andere effectief communiceren, conflicthantering, intercultureel werken coaching. Voor Garten is het de eerste keer dat hij deze training in dit werelddeel geeft. Maar hij weet heel goed dat hij het anders moet doen dan in Nederland.

II

'In Nederland gaat zoiets rechttoe rechtaan. De deelnemers stellen zich in een kennismakingsronde aan elkaar voor. Daarna start je de cursus. In Azië moet je veel meer de tijd nemen. Je moet eerst een klimaat van vertrouwen scheppen. Pas dan zullen de deelnemers bereid zijn iets van zichzelf en hun gedachten laten zien. Je kunt niet zomaar tegen een Japanner zeggen: 'Geef eens feedback aan deze Duitse meneer. De kans is beetje glagroot dat hij je dan een zig gaat zitten aankijken. Voor ons is zo'n reactie op het eerste gezicht lastig. Je constateert dat er geen stom woord uit die man komt. En als je niet uitkijkt, trek je daaruit de conclusie dat hij bij jou in het bedrijf nooit carrière zal kunnen maken.

III

Lastig begin 'Dat is echter niet terecht. In Nederland communiceren we over het algemeen heel direct. Maar wereldwijd is dat eerder uitzondering dan regel. Wij als Nederlanders moeten ons aanpassen, dus eerst een relatie opbouwen. Dan pas is er voldoende vertrouwen voor de meer persoonlijke onderwerpen die bij dit soort trainingen aan de orde komen.

IV

Van opleiding is Garten (1970) natuurkundige. Tijdens zijn carrière bij Philips bleek al snel dat hij graag over de grenzen van zijn vakgebied heen keek. Hij werd algemeen manager. 'Mij werd toen al gauw duidelijk dat goed management een kwestie is van de juiste mensen selecteren en van duidelijk communiceren. Hij was vaak betrokken buitenlandse onderhandelingen. Daardoor raakte hij geleidelijk steeds meer gefascineerd door de manier waarop culturele verschillen doorwerken in communicatie, en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. Tegenwoordig werkt Garten als zelfstandig adviseur en coach, met name op het gebied van interculturele communicatie. Hij schreef het boek Werken met andere culturen. Het boeiende van dit boek is dat het duidelijk is geschreven door een man met veel praktijkervaring. Garten: 'Ik heb jarenlang onderhandeld zonder dat ik echt wist wat er aan de hand was. Ik heb vaak mijn neus gestoten en veel geleerd van mijn collega's voordat ik een patroon zag. Pas later ben ik me gaan verdiepen in de literatuur over het omgaan met andere culturen. Daardoor werden die patronen voor mij nog weer duidelijker.

V Sigaretje Hij vertelt over langdurige onderhandelingen in India, die muurvast leken te zitten. Niet alleen de Nederlanders waren gefrustreerd, het Indiase team ook. Een collega stelde voor een pauze in te lassen. Garten voelde daar niets voor en monkelde: 'We hebben de hele dag al pauze genomen. Ondanks Gartens besmuikte kritiek werd er gepauzeerd. Zijn collega ging met een van de Indiërs een sigaretje roken en binnen tien minuten was er een deal.

VI

Wat was er gebeurd? De collega had voor zichzelf uitgevist wie de meest senior onderhandelaar van de Indiase partij was en hem onder vier ogen gevraagd waar voor hem het belang lag. In dat gesprekje bleek dat voor de Indiërs de schoen niet wrong bij de prijs, zoals de Nederlanders dachten, maar bij de kwaliteit. Toen dat duidelijk werd, was snel een doorbraak en konden beide partijen elkaar vinden.

VII

Garten: 'Ik was daar nogal gefrustreerd door en vroeg me verontwaardigd af of ik in de toekomst soms ook sigaretjes moest gaan roken. Nu zie ik het patroon. Als je iemand niet begrijpt moet je proberen om vanuit zijn doelstellingen redeneren. Dat is niet makkelijk. Je kunt dat onder andere doen door een stap terug te zetten. In dit geval door te vragen het jullie eigenlijk om?' In Nederland kan je zo'n open op tafel leggen. In India is dat not done. Daar praat je even onder 'waar gaat vraag misschien vier ogen met de hoogste baas.

VIII

Gartens collega die in India de onderhandelingen opschortte was een Japanner. Japanners leren al van kinds af aan om niet alleen luisteren naar het gesproken woord, maar hun informatie voor- te halen uit de context: gedrag, lichaamshouding, gezichtsuitdrukking, positie, leeftijd van gesprekspartner. Japan is een land met een hogecontextcommunicatie. Nederland is daarentegen een land met een lagecontextcommunicatie. Wij willen de gesproken woorden letterlijk begrijpen en zijn geneigd klip-en-klaar te zeggen waar het op staat.

IX

In geleidelijk een relatie opbouwen zijn Nederlanders niet zo goed. Amerikanen besteden daar helemaal geen tijd aan. Of zoals Garten zegt: 'Ze komen snel to the point. Er is geen tijd om aandacht besteden aan algemene achtergronden van de onderhandeling om over het weer of de file te praten. "How are you doing?" moet genoeg zijn. Er bestaan volgens Garten bij Nederlanders nogal eens misverstanden over de manier waarop je met Aziatische partners een relatie moet opbouwen. 'Die denken soms dat je heel veel met elkaar uit eten moet. Dat is beslist niet het enige. Net zo belangrijk is dat er bij vergaderingen heel veel vragen worden gesteld die niet direct relevant voor de deal zijn. Je Aziatische handelspartner zal bijvoorbeeld naar allerlei technische details vragen. Meer dan in feitelijke antwoorden is hij geïnteresseerd in de kennis van zaken die tentoonspreidt en in de oprechtheid waarmee je zijn vragen al dan niet beantwoordt. Het is het testen van de relatie.

X Stapje terug Veel problemen die 'intercultureel' worden genoemd, hebben primair te maken met onduidelijke communicatie. De centrale stelling van Garten is dat 'inhoud' (het uitwisselen van argumenten) weliswaar het meest zichtbare onderdeel van communicatie is, maar dat de onderliggende niveaus van proces, interactie en klimaat voor het uiteindelijke resultaat minstens zo belangrijk zijn. De meeste mensen hebben de neiging om bij een conflict te blijven argumenteren en te vechten op het niveau van de inhoud. Effectiever is het om een stapje terug te doen en eens te kijken naar de manier waarop er gepraat en (niet!) wordt geluisterd. Of om gevoelens van irritatie te bespreken. Door eerst afstand te nemen, wordt het later makkelijker een doorbraak te bewerkstelligen.

XI

Dat laat onverlet dat er soms onoverbrugbare cultuurverschillen tussen landen bestaan. Dat bleek bij de door vele camera's geregistreerde arrestatie van de van verkrachting 9 verdachte IMF-topman Dominique Strauss-Kahn. DSK was nog niet door politie in de boeien geslagen of zijn vriend Bernard-Henri Lévy schreef een open brief met als strekking: wat mijn vriend ook heeft gedaan, niets kan rechtvaardigen dat hij op deze manier voor de wolven wordt gegooid.

XII

Garten: 'In Amerika telt vooral het individu. Amerikanen zijn individualisten: iedereen is gelijk. Wanneer iemand wordt verdacht van een status openlijk gevangengenomen. misdrijf, wordt hij ongeacht zijn Bovendien is Amerika een masculine maatschappij. Dat betekent dat als het goed gaat, je door iedereen wordt bewonderd. Maar als je valt, val je diep.

XIII

'In Frankrijk is er respect voor status. Dat betekent dat je eentopman niet als een ordinaire boef in de boeien slaat. Als hij moet worden gearresteerd, kan dat veel discreter zodat hij niet met de stoppels op zijn kin als een gangster op de foto in alle kranten komt. Daarnaast hebben Fransen een lage tolerantie voor zaken die ze zelf niet in de hand hebben. Dit is iets wat hun overkomt. Ze kunnen niet de rechter bellen om een goed woordje voor hun vriend te doen. Dat maakt de affaire voor hen extra pijnlijk. Naar: www.managementboek.nl, 8 juli 2011


H1 Tekst2 - Veel problemen die "intercultureel" worden genoemd... H1 Text2 - Багато проблем, які називаються "міжкультурними"...

Veel problemen die "intercultureel" worden genoemd, hebben primair te maken met onduidelijke communicatie' Annegreet van Bergen Many problems that are called "intercultural" are primarily related to unclear communication "Annegreet van Bergen

I Niet geheel onverwacht vindt het interview met Frank Garten, auteur van Werken met andere culturen, plaats wanneer hij in Thailand zit. I It is not entirely unexpected that the interview with Frank Garten, author of Working with other cultures, takes place when he is in Thailand. Daar verzorgt hij een training voor projectmanagers van het bedrijf NXP. There he provides training for project managers of the company NXP. De deelnemers komen uit verschillende Aziatische landen. The participants come from different Asian countries. Op het programma van deze vierdaagse training staan onder andere effectief communiceren, conflicthantering, intercultureel werken coaching. Voor Garten is het de eerste keer dat hij deze training in dit werelddeel geeft. For Garten it is the first time that he gives this training in this part of the world. Maar hij weet heel goed dat hij het anders moet doen dan in Nederland. But he knows very well that he must do things differently than in the Netherlands.

II

'In Nederland gaat zoiets rechttoe rechtaan. 'In the Netherlands something like this is straightforward. 'Na Holanda, algo assim é simples. De deelnemers stellen zich in een kennismakingsronde aan elkaar voor. The participants introduce themselves to each other in an introductory round. Daarna start je de cursus. In Azië moet je veel meer de tijd nemen. In Asia you have to take a lot more time. Na Ásia, você precisa de muito mais tempo. Je moet eerst een klimaat van vertrouwen scheppen. You must first create a climate of trust. Você deve primeiro criar um clima de confiança. Pas dan zullen de deelnemers bereid zijn iets van zichzelf en hun gedachten laten zien. Only then will the participants be willing to show something of themselves and their thoughts. Je kunt niet zomaar tegen een Japanner zeggen: 'Geef eens feedback aan deze Duitse meneer. You can't just say to a Japanese person: 'Give feedback to this German gentleman. Você não pode simplesmente dizer a um japonês: 'Dê algum feedback a este senhor alemão. De kans is beetje glagroot dat hij je dan een zig gaat zitten aankijken. The chance is a bit big that he will look at you a zig. Voor ons is zo'n reactie op het eerste gezicht lastig. For us such a reaction is difficult at first sight. À primeira vista, essa reação é difícil para nós. Je constateert dat er geen stom woord uit die man komt. You notice that no stupid word comes out of that man. En als je niet uitkijkt, trek je daaruit de conclusie dat hij bij jou in het bedrijf nooit carrière zal kunnen maken. And if you are not careful, you will conclude that he will never be able to make a career with you in the company.

III

Lastig begin 'Dat is echter niet terecht. Difficult start 'However, that's not right. Início difícil 'Isso não está certo, no entanto. In Nederland communiceren we over het algemeen heel direct. Maar wereldwijd is dat eerder uitzondering dan regel. But worldwide this is more the exception than the rule. Wij als Nederlanders moeten ons aanpassen, dus eerst een relatie opbouwen. We as Dutch people have to adapt, so build a relationship first. Nós, como holandeses, temos que nos adaptar, então, primeiro, construa um relacionamento. Dan pas is er voldoende vertrouwen voor de meer persoonlijke onderwerpen die bij dit soort trainingen aan de orde komen. Only then will there be sufficient confidence for the more personal topics that come up in this type of training. Só então haverá confiança suficiente para os tópicos mais pessoais que são discutidos neste tipo de treinamento.

IV

Van opleiding is Garten (1970) natuurkundige. Garten (1970) is a physicist by training. Tijdens zijn carrière bij Philips bleek al snel dat hij graag over de grenzen van zijn vakgebied heen keek. During his career at Philips, it soon became apparent that he liked to look beyond the boundaries of his field. Hij werd algemeen manager. 'Mij werd toen al gauw duidelijk dat goed management een kwestie is van de juiste mensen selecteren en van duidelijk communiceren. 'It soon became clear to me that good management is a matter of selecting the right people and communicating clearly. Hij was vaak betrokken buitenlandse onderhandelingen. He was often involved in foreign negotiations. Daardoor raakte hij geleidelijk steeds meer gefascineerd door de manier waarop culturele verschillen doorwerken in communicatie, en hoe je daar het beste mee om kunt gaan. As a result, he gradually became more and more fascinated by the way in which cultural differences affect communication, and how best to deal with it. Tegenwoordig werkt Garten als zelfstandig adviseur en coach, met name op het gebied van interculturele communicatie. Today, Garten works as an independent consultant and coach, especially in the field of intercultural communication. Hij schreef het boek Werken met andere culturen. He wrote the book Working with other cultures. Het boeiende van dit boek is dat het duidelijk is geschreven door een man met veel praktijkervaring. The fascinating thing about this book is that it was clearly written by a man with a lot of practical experience. Garten: 'Ik heb jarenlang onderhandeld zonder dat ik echt wist wat er aan de hand was. Garten: 'I negotiated for years without really knowing what was going on. Ik heb vaak mijn neus gestoten en veel geleerd van mijn collega's voordat ik een patroon zag. I often bumped my nose and learned a lot from my colleagues before seeing a cartridge. Pas later ben ik me gaan verdiepen in de literatuur over het omgaan met andere culturen. It was only later that I started to study the literature on dealing with other cultures. Daardoor werden die patronen voor mij nog weer duidelijker. This made those patterns even clearer to me.

V Sigaretje Hij vertelt over langdurige onderhandelingen in India, die muurvast leken te zitten. V Cigarette He talks about lengthy negotiations in India, which seemed to be stuck. Niet alleen de Nederlanders waren gefrustreerd, het Indiase team ook. Not only the Dutch were frustrated, the Indian team too. Een collega stelde voor een pauze in te lassen. A colleague suggested taking a break. Garten voelde daar niets voor en monkelde: 'We hebben de hele dag al pauze genomen. Garten was not interested in that and said: 'We have been taking a break all day. Ondanks Gartens besmuikte kritiek werd er gepauzeerd. Despite Gartens' polluted criticism, paused. Zijn collega ging met een van de Indiërs een sigaretje roken en binnen tien minuten was er een deal. His colleague went to smoke a cigarette with one of the Indians and a deal was made within ten minutes.

VI

Wat was er gebeurd? De collega had voor zichzelf uitgevist wie de meest senior onderhandelaar van de Indiase partij was en hem onder vier ogen gevraagd waar voor hem het belang lag. The colleague had figured out for himself who was the most senior negotiator of the Indian party and asked him privately what was important to him. In dat gesprekje bleek dat voor de Indiërs de schoen niet wrong bij de prijs, zoals de Nederlanders dachten, maar bij de kwaliteit. In that conversation it turned out that for the Indians the shoe was not wrong with the price, as the Dutch thought, but with the quality. Toen dat duidelijk werd, was snel een doorbraak en konden beide partijen elkaar vinden. When that became clear, a breakthrough was quickly made and both parties were able to find each other.

VII

Garten: 'Ik was daar nogal gefrustreerd door en vroeg me verontwaardigd af of ik in de toekomst soms ook sigaretjes moest gaan roken. Garten: 'I was quite annoyed by this and wondered indignantly whether I should smoke cigarettes in the future. Nu zie ik het patroon. Now I see the pattern. Als je iemand niet begrijpt moet je proberen om vanuit zijn doelstellingen redeneren. If you don't understand someone, try to reason from their goals. Dat is niet makkelijk. Je kunt dat onder andere doen door een stap terug te zetten. You can do that by taking a step back, among other things. In dit geval door te vragen het jullie eigenlijk om?' In this case by asking you guys to actually do it? ' In Nederland kan je zo'n open op tafel leggen. In the Netherlands you can put such an open table on the table. In India is dat not done. Daar praat je even onder 'waar gaat vraag misschien vier ogen met de hoogste baas. You talk underneath 'where is the question maybe four eyes with the highest boss.

VIII

Gartens collega die in India de onderhandelingen opschortte was een Japanner. Garten's colleague who suspended negotiations in India was a Japanese. Japanners leren al van kinds af aan om niet alleen luisteren naar het gesproken woord, maar hun informatie voor- te halen uit de context: gedrag, lichaamshouding, gezichtsuitdrukking, positie, leeftijd van gesprekspartner. The Japanese learn from childhood not only to listen to the spoken word, but to get their information from the context: behavior, posture, facial expression, position, age of the interlocutor. Japan is een land met een hogecontextcommunicatie. Japan is a country with high context communication. Nederland is daarentegen een land met een lagecontextcommunicatie. The Netherlands, on the other hand, is a country with low-context communication. Wij willen de gesproken woorden letterlijk begrijpen en zijn geneigd klip-en-klaar te zeggen waar het op staat. We want to understand the spoken words literally and are inclined to say exactly what it says on the tin.

IX

In geleidelijk een relatie opbouwen zijn Nederlanders niet zo goed. The Dutch are not very good at gradually building a relationship. Amerikanen besteden daar helemaal geen tijd aan. Americans don't spend time on that at all. Of zoals Garten zegt: 'Ze komen snel to the point. Or as Garten says: 'They get to the point quickly. Er is geen tijd om aandacht besteden aan algemene achtergronden van de onderhandeling om over het weer of de file te praten. "How are you doing?" moet genoeg zijn. Er bestaan volgens Garten bij Nederlanders nogal eens misverstanden over de manier waarop je met Aziatische partners een relatie moet opbouwen. According to Garten, there are often misunderstandings among the Dutch about the way in which you should build a relationship with Asian partners. 'Die denken soms dat je heel veel met elkaar uit eten moet. 'They sometimes think that you have to eat out a lot together. Dat is beslist niet het enige. That is by no means the only thing. Net zo belangrijk is dat er bij vergaderingen heel veel vragen worden gesteld die niet direct relevant voor de deal zijn. Just as importantly, meetings are full of questions that aren't directly relevant to the deal. Je Aziatische handelspartner zal bijvoorbeeld naar allerlei technische details vragen. For example, your Asian trading partner will ask for all kinds of technical details. Meer dan in feitelijke antwoorden is hij geïnteresseerd in de kennis van zaken die tentoonspreidt en in de oprechtheid waarmee je zijn vragen al dan niet beantwoordt. More than factual answers, he is interested in the know-how that displays and the sincerity with which you answer or fail to answer his questions. Het is het testen van de relatie. It is the testing of the relationship.

X Stapje terug Veel problemen die 'intercultureel' worden genoemd, hebben primair te maken met onduidelijke communicatie. X Step back Many problems that are called 'intercultural' are primarily related to unclear communication. De centrale stelling van Garten is dat 'inhoud' (het uitwisselen van argumenten) weliswaar het meest zichtbare onderdeel van communicatie is, maar dat de onderliggende niveaus van proces, interactie en klimaat voor het uiteindelijke resultaat minstens zo belangrijk zijn. Garten's central thesis is that 'content' (the exchange of arguments) is the most visible part of communication, but that the underlying levels of process, interaction and climate are just as important for the final result. De meeste mensen hebben de neiging om bij een conflict te blijven argumenteren en te vechten op het niveau van de inhoud. Most people tend to argue and fight at the content level during a conflict. Effectiever is het om een stapje terug te doen en eens te kijken naar de manier waarop er gepraat en (niet!) It is more effective to take a step back and look at the way people talk and (not!) wordt geluisterd. is listened to. Of om gevoelens van irritatie te bespreken. Or to discuss feelings of irritation. Door eerst afstand te nemen, wordt het later makkelijker een doorbraak te bewerkstelligen. By distancing yourself first, it becomes easier to achieve a breakthrough later.

XI

Dat laat onverlet dat er soms onoverbrugbare cultuurverschillen tussen landen bestaan. This does not alter the fact that there are sometimes irreconcilable cultural differences between countries. Dat bleek bij de door vele camera's geregistreerde arrestatie van de van verkrachting 9 verdachte IMF-topman Dominique Strauss-Kahn. This was evident in the arrest by many cameras of IMF CEO Dominique Strauss-Kahn, suspected of rape. DSK was nog niet door politie in de boeien geslagen of zijn vriend Bernard-Henri Lévy schreef een open brief met als strekking: wat mijn vriend ook heeft gedaan, niets kan rechtvaardigen dat hij op deze manier voor de wolven wordt gegooid. DSK had not yet been handcuffed by the police when his friend Bernard-Henri Lévy wrote an open letter to the effect: whatever my friend did, nothing can justify being thrown to the wolves in this way.

XII

Garten: 'In Amerika telt vooral het individu. Garten: 'In America, it is the individual that counts. Amerikanen zijn individualisten: iedereen is gelijk. Americans are individualists: everyone is equal. Wanneer iemand wordt verdacht van een status openlijk gevangengenomen. When someone is suspected of a status openly imprisoned. misdrijf, wordt hij ongeacht zijn Bovendien is Amerika een masculine maatschappij. felony, regardless of his. Besides, America is a masculine society. Dat betekent dat als het goed gaat, je door iedereen wordt bewonderd. That means that when things go well, you will be admired by everyone. Maar als je valt, val je diep. But when you fall, you fall deep.

XIII

'In Frankrijk is er respect voor status. 'In France there is respect for status. Dat betekent dat je eentopman niet als een ordinaire boef in de boeien slaat. That means that you don't handcuff a top man like an ordinary crook. Als hij moet worden gearresteerd, kan dat veel discreter zodat hij niet met de stoppels op zijn kin als een gangster op de foto in alle kranten komt. If he has to be arrested, it can be much more discreet so that he does not appear in all the newspapers with the stubble on his chin like a gangster. Daarnaast hebben Fransen een lage tolerantie voor zaken die ze zelf niet in de hand hebben. In addition, the French have a low tolerance for things that they cannot control. Dit is iets wat hun overkomt. This is something that happens to them. Ze kunnen niet de rechter bellen om een goed woordje voor hun vriend te doen. They can't call the judge to put in a good word for their friend. Dat maakt de affaire voor hen extra pijnlijk. That makes the affair all the more painful for them. Naar: www.managementboek.nl, 8 juli 2011 Para: www.managementboek.nl, 8 de julio de 2011