×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Tweede Ronde: Nederlands voor buitenlanders, {3-1 Les 3 Een dagje Amsterdam

{3-1 Les 3 Een dagje Amsterdam

Met Erik. Hoi, met Iwan. Is Els er ook? Mag ik die even? Ogenblikje, ik roep haar even. Hallo, met Els. Ja, met Iwan. Ik bel over dat dagje Amsterdam met onze Chinese gasten. Dat moeten we nog regelen. Gaan we te voet of met de fiets? Fietsen lijkt me prettiger, met deze warmte. Ik kom op mijn eigen fiets. De andere huren we bij het station. Ons uitgangspunt is de Dam. Ik vertel over het ontstaan van de stad, rondom een dam in de rivier de Amstel. In de zeventiende (17de) eeuw werd Amsterdam een belangrijke handelsstad De Amsterdammers lieten toen op de Dam het grootste stadhuis van Nederland bouwen. Toch is de stad pas in de negentiende (19de) de hoofdstad geworden, wist jij dat? Dankzij de Franse koning Lodewijk Napoleon Die is vier jaar koning van Holland geweest. Den Haag vond hij te vochtig, hij woonde liever in Amsterdam. Hij ging in het stadhuis wonen, dat sindsdien het Paleis op de Dam heet. {3-2 Naast het Paleis, is dat niet de Nieuwe Kerk? Misschien is daar een leuke tentoonstelling. Daarna gaan we naar de grachten. Ik heb het opgezocht op het internet. Het is het grootste grachtenstelsel ter wereld: 160 grachten. Maar liefst 75 kilometer in totaal, met wel 240 bruggen! De grachten zijn ook in de 17de eeuw gegraven. Vanwege de groei van de bevolking, maar ook ten behoeve van (t.b.v.) het goederenvervoer. Dat ging toen over water. De grachtenhuizen zijn destijds gebouwd voor de kooplui. Zij woonden beneden en de goederen lagen op zolder. Het lijkt me interessant om hierna het Java-eiland te gaan bekijken. Het ligt in het IJ, ten oosten van het Centraal Station. We kunnen ernaartoe met de fietspont. Hier is een dichtbebouwde woonwijk ontstaan, weer met grachten, bruggen en grachtenhuizen. Maar nu uit de twintigste (20ste) eeuw! Daarna kunnen we misschien wat gaan eten? 's Avonds in Amsterdam? Mij te gevaarlijk! Je hoort zo veel over criminaliteit daar. Al die coffeeshops, waar softdrugs verkocht worden! Ik ben 's avonds liever niet in Amsterdam. Je overdrijft! Meid. in het centrum is het altijd druk. Wij lopen daar vaak 's avonds en er is ons nog nooit wat overkomen. Nou goed dan. O ja! Dat vergat ik bijna! Neem je de plattegrond mee en je creditcard? Tot donderdag dan. hè? Dag!


**{3-1 Les 3 Een dagje Amsterdam** {3-1 Lesson 3 A day in Amsterdam {3-1 Leçon 3 Une journée à Amsterdam

Met Erik. Hoi, met Iwan. Hi, this is Iwan. Is Els er ook? Is Els there too? Mag ik die even? Kann ich das haben? Can I have that one? Ogenblikje, ik roep haar even. One second, I'll call her. Hallo, met Els. Ja, met Iwan. Ik bel over dat dagje Amsterdam met onze Chinese gasten. I call about that day in Amsterdam with our Chinese guests. Dat moeten we nog regelen. We still have to sort that out. Gaan we te voet of met de fiets? Gehen wir zu Fuß oder mit dem Fahrrad? Are we going on foot or by bike? Fietsen lijkt me prettiger, met deze warmte. Radfahren erscheint mir bei dieser Hitze angenehmer. Cycling seems more pleasant to me, with this heat. Ik kom op mijn eigen fiets. De andere huren we bij het station. Ons uitgangspunt is de Dam. Ik vertel over het ontstaan van de stad, rondom een dam in de rivier de Amstel. I tell about the origin of the city, around a dam in the river Amstel. In de zeventiende (17de) eeuw werd Amsterdam een belangrijke handelsstad De Amsterdammers lieten toen op de Dam het grootste stadhuis van Nederland bouwen. In the seventeenth (17th) century, Amsterdam became an important trading city. The Amsterdammers had the largest city hall in the Netherlands built on Dam Square. Toch is de stad pas in de negentiende (19de) de hoofdstad geworden, wist jij dat? Yet the city only became the capital in the nineteenth (19th century), did you know that? Dankzij de Franse koning Lodewijk Napoleon Die is vier jaar koning van Holland geweest. Thanks to the French king Lodewijk Napoleon Die was king of Holland for four years. Den Haag vond hij te vochtig, hij woonde liever in Amsterdam. He thought The Hague was too humid, he preferred to live in Amsterdam. Hij ging in het stadhuis wonen, dat sindsdien het Paleis op de Dam heet. He went to live in the town hall, which has since been called the Paleis op de Dam. {3-2 Naast het Paleis, is dat niet de Nieuwe Kerk? {3-2 Next to the Palace, isn't that the New Church? Misschien is daar een leuke tentoonstelling. Maybe there is a nice exhibition there. Daarna gaan we naar de grachten. Then we go to the canals. Ik heb het opgezocht op het internet. I looked it up on the internet. Het is het grootste grachtenstelsel ter wereld: 160 grachten. It is the largest canal system in the world: 160 canals. Maar liefst 75 kilometer in totaal, met wel 240 bruggen! No less than 75 kilometers in total, with 240 bridges! De grachten zijn ook in de 17de eeuw gegraven. The canals were also dug in the 17th century. Vanwege de groei van de bevolking, maar ook ten behoeve van (t.b.v.) Due to population growth, but also for the benefit of (for) het goederenvervoer. freight transport. Dat ging toen over water. Then it was about water. De grachtenhuizen zijn destijds gebouwd voor de kooplui. The canal houses were built for the merchants at the time. Zij woonden beneden en de goederen lagen op zolder. Sie wohnten unten und die Waren waren auf dem Dachboden. They lived downstairs and the goods were in the attic. Het lijkt me interessant om hierna het Java-eiland te gaan bekijken. I think it would be interesting to look at the Java island next. Het ligt in het IJ, ten oosten van het Centraal Station. It is located in the IJ, east of Central Station. We kunnen ernaartoe met de fietspont. We can go there by bicycle ferry. Hier is een dichtbebouwde woonwijk ontstaan, weer met grachten, bruggen en grachtenhuizen. A densely built residential area has arisen here, again with canals, bridges and canal houses. Maar nu uit de twintigste (20ste) eeuw! But now from the twentieth (20th) century! Daarna kunnen we misschien wat gaan eten? Then maybe we can go get something to eat? 's Avonds in Amsterdam? In the evening in Amsterdam? Mij te gevaarlijk! Zu gefährlich für mich! Too dangerous for me! Je hoort zo veel over criminaliteit daar. You hear so much about crime there. Al die coffeeshops, waar softdrugs verkocht worden! All those coffee shops where soft drugs are sold! Ik ben 's avonds liever niet in Amsterdam. I'd rather not be in Amsterdam at night. Je overdrijft! You're exaggerating! Meid. Girl. in het centrum is het altijd druk. in the center it is always busy. Wij lopen daar vaak 's avonds en er is ons nog nooit wat overkomen. We often walk there at night and nothing has ever happened to us. Nou goed dan. Well then. O ja! Oh yeah! Dat vergat ik bijna! I almost forgot! Neem je de plattegrond mee en je creditcard? Do you bring the map and your credit card? Tot donderdag dan. Until Thursday then. hè? Dag! Day!