×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Simpele teksten, Nieuwe planten en dieren

Nieuwe planten en dieren

Apen, koeien en katten zijn bekende dieren: ze komen op veel plaatsen in de wereld voor. En zo zijn er ook veel bekende planten en bomen, zoals een dennenboom of een lavendelplant. Maar af en toe ontdekken onderzoekers nieuwe dieren en planten; planten en dieren die nog nooit iemand heeft gezien. En niemand wist dat ze bestonden.

De laatste jaren zijn op veel plekken nieuwe planten en dieren ontdekt. In het land Nieuw-Guinea bijvoorbeeld. Nieuw-Guinea ligt in Azië, vlakbij het land Indonesië. De nieuwe planten en dieren zijn ontdekt in een jungle. In deze jungle was nog nooit iemand geweest. Er wonen geen mensen en er zijn geen wegen. De bomen staan zo dicht op elkaar, dat eigenlijk niemand er kan komen. Ook is het er erg mistig. Toch is het onderzoekers gelukt om in de jungle te komen.

De onderzoekers ontdekten er allerlei nieuwe dieren en planten. Bijvoorbeeld een nieuwe soort vogels: de honingeters. Ook zagen de wetenschappers paradijsvogels in de jungle. Dat is heel bijzonder, want iedereen dacht dat de paradijsvogel was uitgestorven.

Bij de Nederlandse Antillen zijn ook nieuwe planten en dieren gevonden. De Nederlandse Antillen bestaan uit zes eilanden in de Caraïbische Zee (tussen Noord- en Zuid Amerika): de ‘abc-landen' Aruba, Bonaire en Curaçao, en de 's-Landen': Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. De nieuwe planten en dieren zijn gevonden in de zee, vlakbij het eiland Saba. Onderzoekers ontdekten bijvoorbeeld nieuwe vissen. De onderzoekers zijn erg blij met de ontdekkingen, vooral omdat de nieuwe soorten zo gezond zijn. Dat komt doordat de zee bij Saba nog vrij schoon is. De planten en dieren hebben dus nog weinig last van milieuvervuiling.


Nieuwe planten en dieren

Apen, koeien en katten zijn bekende dieren: ze komen op veel plaatsen in de wereld voor. القرود والأبقار والقطط حيوانات معروفة: توجد في أماكن كثيرة في العالم. Apes, cows and cats are well-known animals: they appear in many places in the world. Обезьяны, коровы и кошки — хорошо известные животные: они встречаются во многих местах мира. 猴子、牛和猫是众所周知的动物:它们在世界许多地方都有。 En zo zijn er ook veel bekende planten en bomen, zoals een dennenboom of een lavendelplant. And there are also many well-known plants and trees, such a pine tree or a lavender plant. また、松やラベンダーなどの有名な植物や樹木もたくさんあります。 因此也有许多著名的植物和树木,例如松树或薰衣草。 Maar af en toe ontdekken onderzoekers nieuwe dieren en planten; planten en dieren die nog nooit iemand heeft gezien. But every now and then researchers discover new animals and plants; plants and animals that nobody has seen before. しかし、時々、研究者は新しい動植物を発見します。誰も見たことがない動植物。 但偶尔研究人员会发现新的动植物;没有人见过的植物和动物。 En niemand wist dat ze bestonden. And nobody knew that they existed. そして、誰も彼らが存在することを知りませんでした。 没有人知道它们的存在。

De laatste jaren zijn op veel plekken nieuwe planten en dieren ontdekt. New plants and animals have been discovered in many places in recent years. 近年、多くの場所で新しい動植物が発見されています。 近年来,许多地方都发现了新的动植物。 In het land Nieuw-Guinea bijvoorbeeld. In the country New Guinea for example. たとえば、ニューギニアの国では。 Nieuw-Guinea ligt in Azië, vlakbij het land Indonesië. New Guinea is in Asia, close to the country Indonesia. ニューギニアは、インドネシアの国の近くのアジアにあります。 De nieuwe planten en dieren zijn ontdekt in een jungle. The new plants and animals have been discovered in a jungle. In deze jungle was nog nooit iemand geweest. No one had ever been in this jungle before. このジャングルには誰もいなかった。 Er wonen geen mensen en er zijn geen wegen. No people live there and there are no roads. そこには人が住んでおらず、道路もありません。 Não há pessoas e não há estradas. De bomen staan zo dicht op elkaar, dat eigenlijk niemand er kan komen. The trees stand so close together that nobody can really get there. 木々はとても接近しているので、誰も実際にそれらに到達することはできません。 Ook is het er erg mistig. It is also very misty there. Toch is het onderzoekers gelukt om in de jungle te komen. Still, researchers have succeeded in entering the jungle. それでも、研究者たちはなんとかジャングルに入ることができました。 No entanto, os pesquisadores conseguiram entrar na selva. Тем не менее исследователям удалось пробраться в джунгли.

De onderzoekers ontdekten er allerlei nieuwe dieren en planten. The researchers discovered all kinds of new animals and plants. Bijvoorbeeld een nieuwe soort vogels: de honingeters. For example a new bird species: the honey eaters. たとえば、新しい種類の鳥:ハニーイーター。 Ook zagen de wetenschappers paradijsvogels in de jungle. The researchers also saw birds of paradise in the jungle. 科学者たちはまた、ジャングルの中で楽園の鳥を見ました。 Ученые также видели в джунглях райских птиц. Dat is heel bijzonder, want iedereen dacht dat de paradijsvogel was uitgestorven. That is very special, because everyone thought that the bird of paradise was extinct. 誰もが楽園の鳥は絶滅したと思っていたので、それは非常に特別です。

Bij de Nederlandse Antillen zijn ook nieuwe planten en dieren gevonden. New plants and animals have also been found at the Dutch Antilles. オランダのアンティル諸島でも新しい動植物が発見されています。 De Nederlandse Antillen bestaan uit zes eilanden in de Caraïbische Zee (tussen Noord- en Zuid Amerika): de ‘abc-landen' Aruba, Bonaire en Curaçao, en de 's-Landen': Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. The Dutch Antilles consist of six islands in the Caribbean Sea (between North and South America): the 'abc-countries' Aruba, Bonaire and Curacao, and the 's-countries': Saba, St Eustatius and St Martin. De nieuwe planten en dieren zijn gevonden in de zee, vlakbij het eiland Saba. The new plants and animals have been found in the sea, close to the island Saba. Onderzoekers ontdekten bijvoorbeeld nieuwe vissen. Researchers discovered new fish for example. De onderzoekers zijn erg blij met de ontdekkingen, vooral omdat de nieuwe soorten zo gezond zijn. The researchers are very happy with the discoveries, especially because the new species are so healthy. 特に新種がとても健康であるため、研究者たちは発見に非常に満足しています。 Dat komt doordat de zee bij Saba nog vrij schoon is. That is because the sea by Saba is still quite clean. これは、サバの海がまだきれいだからです。 Isso ocorre porque o mar em Saba ainda está relativamente limpo. De planten en dieren hebben dus nog weinig last van milieuvervuiling. Thus the plants and animals have not been bothered a lot by environmental pollution. したがって、動植物は環境汚染の影響をほとんど受けません。