×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Simpele teksten, Een lucht vol ballonnen

Een lucht vol ballonnen

Je ziet steeds vaker luchtballonnen in de lucht. Ze zijn heel groot, en ze hebben vaak felle kleuren. Onder de ballon hangt een rieten mand met mensen erin, die over weilanden, dorpen en steden vliegen.

Voordat de ballon in de lucht gaat, moet er veel gebeuren. De luchtballon wordt eerst helemaal uitgevouwen, en de piloot controleert of er bijvoorbeeld geen gaten in de ballon zitten. Daarna is het tijd om de ballon op te blazen. Dat gebeurt met een grote ventilator. Het opblazen duurt ongeveer 10 minuten.

Als er genoeg lucht in de ballon zit, gaat de brander aan. Uit die brander komt vuur. Door de warmte van het vuur gaat de ballon omhoog. Warme lucht is namelijk minder zwaar dan koude lucht. Een luchtballon wordt daarom ook wel een heteluchtballon genoemd.

Voordat de ballon loskomt van de grond, moeten de passagiers nog instappen. Daarom wordt de rieten mand vastgehouden totdat de piloot een seintje geeft. Daarna gaat de ballon de lucht in: de vaart kan beginnen.

Er zit geen stuur in een luchtballon. De wind bepaalt de richting. De piloot kan wel hoger of lager vliegen. Wil hij hoger, dan doet hij de brander aan. Wil hij lager, dan doet hij de brander uit. Op verschillende hoogtes waait de wind soms in verschillende richtingen. Meestal landt de ballon op een andere plek dan waar hij is opgestegen. Daarom volgt een auto de ballon. Zo komen de passagiers weer terug.

De luchtballon bestaat langer dan het vliegtuig. In 1783 maakten de broers Joseph en Jacques Montgolfier de eerste heteluchtballon. De broers kwamen uit Frankrijk. Op 19 september 1783 lieten zij dieren in hun ballon opstijgen. Een schaap, een haan en een eend vlogen 8 minuten in de luchtballon. Ze kwamen tot een hoogte van 500 meter.

Nu is ballonvaren natuurlijk voor mensen bedoeld. Ballonvaren kan het hele jaar door, ook in de winter; er mag alleen niet te veel wind zijn.


Een lucht vol ballonnen A sky full of balloons. Um céu cheio de balões

Je ziet steeds vaker luchtballonnen in de lucht. You increasingly see air balloons in the sky. Ze zijn heel groot, en ze hebben vaak felle kleuren. They are very large, and often have bright colours. Eles são muito grandes e geralmente têm cores brilhantes. Onder de ballon hangt een rieten mand met mensen erin, die over weilanden, dorpen en steden vliegen. Below the balloon hangs a wicker basket with people in it, who fly over meadows, towns and cities. Sob o balão, pendura uma cesta de vime com pessoas, sobrevoando prados, vilas e cidades.

Voordat de ballon in de lucht gaat, moet er veel gebeuren. Before the balloon goes up in the sky, a lot has to happen. Muito tem que ser feito antes que o balão suba. De luchtballon wordt eerst helemaal uitgevouwen, en de piloot controleert of er bijvoorbeeld geen gaten in de ballon zitten. First, the air balloon gets completely folded out, and the pilot checks if there are no holes in the balloon for example. Daarna is het tijd om de ballon op te blazen. After that it is time to inflate the balloon. Dat gebeurt met een grote ventilator. That happens with a large ventilator. Het opblazen duurt ongeveer 10 minuten. The inflating takes about 10 minutes.

Als er genoeg lucht in de ballon zit, gaat de brander aan. If there is enough air in the balloon, the burner gets turned on. Se houver ar suficiente no balão, o queimador será iniciado. Uit die brander komt vuur. From that burner comes fire. Door de warmte van het vuur gaat de ballon omhoog. Because of the warmth of the fire, the balloon goes up. Warme lucht is namelijk minder zwaar dan koude lucht. Warm air is less heavy than cold air. Een luchtballon wordt daarom ook wel een heteluchtballon genoemd. Therefore an air balloon is also called a hot air balloon.

Voordat de ballon loskomt van de grond, moeten de passagiers nog instappen. Before the balloon comes off the ground, the passengers still need to get on. Daarom wordt de rieten mand vastgehouden totdat de piloot een seintje geeft. Therefore the wicker basket gets retained until the pilot gives a signal. Daarna gaat de ballon de lucht in: de vaart kan beginnen. After that the balloon goes up in the air: the flight can begin.

Er zit geen stuur in een luchtballon. There is no steering wheel in an air balloon. De wind bepaalt de richting. The wind determines the direction. De piloot kan wel hoger of lager vliegen. The pilot can fly higher or lower. Wil hij hoger, dan doet hij de brander aan. If he wants to go higher, he turns on the burner. Wil hij lager, dan doet hij de brander uit. If he wants to go lower, he turns the burner off. Op verschillende hoogtes waait de wind soms in verschillende richtingen. At different heights, the wind sometimes blows in different directions. Meestal landt de ballon op een andere plek dan waar hij is opgestegen. Usually the balloon lands in a different spot than where it ascended. Daarom volgt een auto de ballon. Therefore a car follows the balloon. Zo komen de passagiers weer terug. That's how the passengers return.

De luchtballon bestaat langer dan het vliegtuig. The air balloon has existed for longer than the plane. In 1783 maakten de broers Joseph en Jacques Montgolfier de eerste heteluchtballon. In 1783 the brothers Joseph and Jacques Montgolfier made the first hot air balloon. De broers kwamen uit Frankrijk. The brothers were from France. Op 19 september 1783 lieten zij dieren in hun ballon opstijgen. On September 19th, 1783 they let animals ascend in their balloon. Een schaap, een haan en een eend vlogen 8 minuten in de luchtballon. A sheep, a rooster and a duck flew for 8 minutes in the air balloon. Ze kwamen tot een hoogte van 500 meter. They came to a height of 500 meters.

Nu is ballonvaren natuurlijk voor mensen bedoeld. Now ballooning is obviously meant for humans. Ballonvaren kan het hele jaar door, ook in de winter; er mag alleen niet te veel wind zijn. You can balloon all year, also in the winter; there just can't be too much wind.