×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Simpele teksten, Bevrijdingsfestivals op 5 mei

Bevrijdingsfestivals op 5 mei

Op 5 mei 1945 was de Tweede Wereldoorlog in Nederland afgelopen: Duitsland erkende dat het de oorlog verloren had en Nederland werd weer baas in eigen land. Sinds 1990 is 5 mei daarom officieel een nationale feestdag: het is dan Bevrijdingsdag. We vieren de vrijheid die we in Nederland hebben, en de democratie die we na de Tweede Wereldoorlog weer terugkregen. Op 5 mei zijn er in het hele land festivals met veel bekende artiesten.

Eigenlijk horen 4 en 5 mei bij elkaar. Op 4 mei is de dodenherdenking: we denken dan aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. En op 5 mei vieren we dus onze vrijheid.

Je kunt op 5 mei festivals in heel Nederland bezoeken. In totaal worden er 14 festivals georganiseerd, bijvoorbeeld in Groningen en in Amsterdam. De toegang is gratis. Tijdens de festivals kun je kijken naar optredens van bekende artiesten. En je kunt ook lekker eten, of spullen kopen bij verschillende marktkraampjes. In de afgelopen jaren traden veel bekende muzikanten op, zoals Marco Borsato, Anouk en Ronnie Flex. De festivals beginnen 's middags en ze duren tot in de avond. Ze zijn erg populair. In 2016 waren er bijvoorbeeld meer dan een miljoen bezoekers.

Op 4 mei herdenkt Nederland alle mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gestorven. Om 8 uur 's avonds is iedereen 2 minuten stil, om aan de doden te denken. In Amsterdam is elk jaar een nationale herdenking op de Dam in het centrum. Hierbij zijn ook de koning en de minister-president aanwezig. Zij leggen een bloemenkrans. Ook worden er gedichten voorgelezen, en er worden toespraken gehouden. De nationale herdenking is elk jaar op de televisie te zien.


Bevrijdingsfestivals op 5 mei Liberation festivals on May 5

Op 5 mei 1945 was de Tweede Wereldoorlog in Nederland afgelopen: Duitsland erkende dat het de oorlog verloren had en Nederland werd weer baas in eigen land. On May 5, 1945, World War II ended in the Netherlands: Germany acknowledged that it had lost the war and the Netherlands regained control in its own country. Le 5 mai 1945, la Seconde Guerre mondiale prend fin aux Pays-Bas : l'Allemagne reconnaît qu'elle a perdu la guerre et les Pays-Bas reprennent le contrôle de leur propre pays. Sinds 1990 is 5 mei daarom officieel een nationale feestdag: het is dan Bevrijdingsdag. Therefore, since 1990 May 5 is officially a national holiday: it is Liberation Day. We vieren de vrijheid die we in Nederland hebben, en de democratie die we na de Tweede Wereldoorlog weer terugkregen. We celebrate the freedom that we have in the Netherlands, and the democracy that we regained after the Second World War. Nous célébrons la liberté que nous avons aux Pays-Bas et la démocratie que nous avons retrouvée après la Seconde Guerre mondiale. Op 5 mei zijn er in het hele land festivals met veel bekende artiesten. On May 5 there are festivals with many famous artists throughout the country. Le 5 mai, il y a des festivals dans tout le pays avec de nombreux artistes célèbres.

Eigenlijk horen 4 en 5 mei bij elkaar. In fact, May 4 and 5 belong together. Les 4 et 5 mai vont de pair. Op 4 mei is de dodenherdenking: we denken dan aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. 99/5000 The commemoration of the dead is on May 4: we think of the victims of the Second World War. En op 5 mei vieren we dus onze vrijheid. And on May 5, we celebrate our freedom.

Je kunt op 5 mei festivals in heel Nederland bezoeken. You can visit festivals throughout the Netherlands on May 5. In totaal worden er 14 festivals georganiseerd, bijvoorbeeld in Groningen en in Amsterdam. A total of 14 festivals are organized, for example in Groningen and in Amsterdam. De toegang is gratis. Entrance is free. Tijdens de festivals kun je kijken naar optredens van bekende artiesten. During the festivals you can watch performances by famous artists. Pendant les festivals, vous pouvez assister à des performances d'artistes célèbres. En je kunt ook lekker eten, of spullen kopen bij verschillende marktkraampjes. And you can also eat well, or buy things at various market stalls. Et vous pouvez aussi bien manger ou acheter des choses sur les différents étals du marché. In de afgelopen jaren traden veel bekende muzikanten op, zoals Marco Borsato, Anouk en Ronnie Flex. Many well-known musicians have performed in recent years, such as Marco Borsato, Anouk and Ronnie Flex. Ces dernières années, de nombreux musiciens célèbres se sont produits, tels que Marco Borsato, Anouk et Ronnie Flex. De festivals beginnen 's middags en ze duren tot in de avond. The festivals start in the afternoon and last until the evening. Ze zijn erg populair. They are very popular. In 2016 waren er bijvoorbeeld meer dan een miljoen bezoekers. For example, in 2016 there were more than one million visitors. En 2016, par exemple, il y avait plus d'un million de visiteurs.

Op 4 mei herdenkt Nederland alle mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gestorven. On 4 May, the Netherlands commemorates all people who died during the Second World War. Om 8 uur 's avonds is iedereen 2 minuten stil, om aan de doden te denken. At 8 o'clock in the evening everyone is quiet for 2 minutes to think about the dead. A 8 heures du soir tout le monde se tait pendant 2 minutes, pour penser aux morts. In Amsterdam is elk jaar een nationale herdenking op de Dam in het centrum. In Amsterdam there is a national commemoration every year on Dam Square in the city centre. Hierbij zijn ook de koning en de minister-president aanwezig. The king and the prime minister are also present here. Le Roi et le Premier ministre sont également présents. Zij leggen een bloemenkrans. They lay down a wreath of flowers. Ils déposent une gerbe de fleurs. Ook worden er gedichten voorgelezen, en er worden toespraken gehouden. Additionally, poems are read and speeches are given. Des poèmes sont également lus et des discours sont prononcés. De nationale herdenking is elk jaar op de televisie te zien. The national commemoration can be seen on television every year.