×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Simpele teksten, Beugels voor jong en oud

Beugels voor jong en oud

Staan je tanden scheef, te ver naar voren of juist naar achter? Een beugel kan er dan voor zorgen dat je tanden weer recht komen te staan. Ook als je tanden en kiezen niet goed op elkaar passen, of als er te weinig ruimte is in je mond voor alle kiezen en tanden, kan een beugel de oplossing zijn.

Je ziet het steeds vaker: oudere mensen die een beugel dragen. Steeds meer volwassenen kiezen op latere leeftijd voor een recht gebit. Iedereen wil wel rechte tanden, of je nu jong of oud bent.

Een beugel krijg je bij de orthodontist. Dat is een speciale tandarts die alles weet over beugels. De orthodontist kijkt naar je gebit en naar je mond en je kaak. Ook maakt hij of zij foto's van je gebit. Daarna besluit de orthodontist welke beugel je nodig hebt. Een beugel draag je gemiddeld 2 tot 3 jaar. Daarna staan je tanden meestal keurig recht.

Niet iedereen heeft hetzelfde gebit. Daarom bestaan er ook verschillende beugels. Je hebt bijvoorbeeld de vaste beugel. Deze beugel wordt ook wel de slotjesbeugel genoemd. Speciale slotjes worden hierbij op je tanden geplakt. De slotjes zitten vast tot de beugel weg mag.

Er bestaat ook een buitenbeugel. Deze beugel zit voor een deel aan de buitenkant van je mond. Je hebt dan bijvoorbeeld een band om je nek of je hoofd. Zo blijft de beugel goed zitten. Een andere beugel is de activator. Deze beugel wordt ook wel de bijtbeugel genoemd. De activator kan je zelf indoen en uitdoen.

Als je een beugel draagt, moet je je mond extra goed verzorgen. Het is namelijk belangrijk dat je gebit en beugel schoon blijven, want er kunnen gemakkelijk resten van eten aan de beugel blijven zitten. En daarvan kan je bijvoorbeeld gaatjes in je gebit krijgen.

Heb je een vaste beugel? Dan kan je niet alles eten. Appels of stokbrood eten is bijvoorbeeld lastig. En van hard eten kan je beugel kapot gaan.

Vooral jongeren vinden een beugel dragen niet leuk. Toch is het voor veel mensen belangrijk een beugel te dragen. Een recht gebit staat mooi en geeft je zelfvertrouwen.


Beugels voor jong en oud الركائب للصغار والكبار Brackets for young and old 老いも若きもスターラップ Suportes para jovens e idosos

Staan je tanden scheef, te ver naar voren of juist naar achter? هل أسنانك ملتوية ، أمامية جدًا أم للخلف؟ Are your teeth crooked, too far forwards or backwards? Seus dentes estão torcidos, muito para a frente ou para trás? Een beugel kan er dan voor zorgen dat je tanden weer recht komen te staan. A brace can then ensure that your teeth stand straight again. ブレースはあなたの歯が再びまっすぐであることを保証することができます。 Um aparelho pode garantir que seus dentes voltem a ficar eretos novamente. Ook als je tanden en kiezen niet goed op elkaar passen, of als er te weinig ruimte is in je mond voor alle kiezen en tanden, kan een beugel de oplossing zijn. Even if your teeth and molars do not fit well together, or if there is too little room in your mouth for all the molars and teeth, braces can be the solution.

Je ziet het steeds vaker: oudere mensen die een beugel dragen. You see it increasingly often: older people who wear braces. Steeds meer volwassenen kiezen op latere leeftijd voor een recht gebit. More and more adults choose straight teeth later in life. ますます多くの大人が後の年齢でまっすぐな歯を選ぶ。 Iedereen wil wel rechte tanden, of je nu jong of oud bent. Everyone wants straight teeth, whether you are young or old. あなたが若いか年配かを問わず、誰もがまっすぐな歯を望んでいます。

Een beugel krijg je bij de orthodontist. You get braces from the orthodontist. Dat is een speciale tandarts die alles weet over beugels. That is a special dentist who knows everything about braces. De orthodontist kijkt naar je gebit en naar je mond en je kaak. The orthodontist looks at your teeth and at your mouth and jaw. O ortodontista olha para os dentes, boca e mandíbula. Ook maakt hij of zij foto's van je gebit. He or she will also take photos of your teeth. Daarna besluit de orthodontist welke beugel je nodig hebt. The orthodontist then decides which braces you need. Een beugel draag je gemiddeld 2 tot 3 jaar. You wear braces for 2 to 3 years on average. Daarna staan je tanden meestal keurig recht. بعد ذلك ، عادة ما تكون أسنانك مستقيمة بشكل منظم. After that your teeth are usually neatly straight. Depois disso, seus dentes são geralmente perfeitamente retos.

Niet iedereen heeft hetzelfde gebit. Not everyone has the same teeth. Daarom bestaan er ook verschillende beugels. That is why there are various types of braces. Je hebt bijvoorbeeld de vaste beugel. For example, you have the fixed bracket. Deze beugel wordt ook wel de slotjesbeugel genoemd. These braces are also called the clasp bracket. Speciale slotjes worden hierbij op je tanden geplakt. Special clasps are glued to your teeth. De slotjes zitten vast tot de beugel weg mag. The clasps are fixed until the braces can be removed.

Er bestaat ook een buitenbeugel. Headgear braces also exist. Deze beugel zit voor een deel aan de buitenkant van je mond. These braces sit partly on the outside of your mouth. Je hebt dan bijvoorbeeld een band om je nek of je hoofd. You then have a strap around your neck or your head for example. Por exemplo, você tem uma faixa em volta do pescoço ou da cabeça. Zo blijft de beugel goed zitten. This way the braces stays in place. Isso mantém o suporte firmemente no lugar. Een andere beugel is de activator. Another type of braces is the activator. Deze beugel wordt ook wel de bijtbeugel genoemd. These braces are also called the bite braces. De activator kan je zelf indoen en uitdoen. You can insert and remove the braces yourself.

Als je een beugel draagt, moet je je mond extra goed verzorgen. Wenn Sie Zahnspangen tragen, müssen Sie besonders auf Ihren Mund achten. If you are wearing braces, you have to take extra care of your mouth. Het is namelijk belangrijk dat je gebit en beugel schoon blijven, want er kunnen gemakkelijk resten van eten aan de beugel blijven zitten. It is important that your teeth and braces stay clean, because bits of food can easily stay on the braces. En daarvan kan je bijvoorbeeld gaatjes in je gebit krijgen. And from that you can get cavities in your teeth for example. E você pode fazer buracos nos dentes, por exemplo.

Heb je een vaste beugel? Do you have fixed braces? Dan kan je niet alles eten. Then you can't eat everything. Appels of stokbrood eten is bijvoorbeeld lastig. Eating apples or baguettes for example is tricky. En van hard eten kan je beugel kapot gaan. And your braces can break from hard food. E você pode quebrar seu aparelho com alimentos duros.

Vooral jongeren vinden een beugel dragen niet leuk. Especially young people do not like wearing braces. Os jovens em particular não gostam de usar aparelho. Toch is het voor veel mensen belangrijk een beugel te dragen. Still, it's important for many people to wear braces. No entanto, é importante que muitas pessoas usem aparelho. Een recht gebit staat mooi en geeft je zelfvertrouwen. Straight teeth look good and give you confidence.