×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands voor buitenlanders, Les 28 TV

Les 28 TV

Overzicht van de programma's

20:00 uur Nieuws

20:30 Film: Oorlog en vrede

22:15 De heilige koe - Programma over auto's

22:45 De geest van de eeuw: discussie-programma

23:30 Laatste nieuws

Kijken jullie thuis veel tv?

- Om je de waarheid te zeggen: ja! Sinds we in Nederland wonen, kijken we vrijwel dagelijks. Er is ruime keus door al die zenders.

Hebben jullie een voorkeur voor bepaalde programma's? Kijken jullie vooral naar Nederlandse of buitenlandse zenders?

- Dat hangt ervan af. Ik hou van Amerikaanse films met veel actie. Maar mijn zuster kijkt graag naar programma's waarin over persoonlijke problemen wordt gepraat. Vooral als het over relaties gaat en zo. En mijn jongste broer wil altijd naar voetballen kijken. Maar daar vinden de anderen niks aan. Dat maakt het een beetje moeilijk om te kiezen. En jij?

Ik kijk elke dag naar het nieuws. Zo blijf ik op de hoogte van de belangrijkste zaken die in mijn land gebeuren.

- Besteedt de Nederlandse tv daar aandacht aan? Of kijk je naar het nieuws op buitenlandse zenders? Die geven toch veel meer informatie over de toestand in de rest van de wereld?

Ik probeer het nieuws in het Nederlands te volgen, omdat ik Nederlands leer. Af en toe brengen ze berichten uit mijn land. Helaas is dat meestal slecht nieuws: over de felle strijd tussen verschillende legers in mijn land en het aantal doden dat is gevallen. Het is natuurlijk leuker om naar een film te kijken. Laatst heb ik een Nederlandse film op tv gezien. De beelden hielpen me om te begrijpen waar het over ging. En we hebben er hard om gelachen.

Wordt er in het algemeen veel gekeken?

Ja. Vaak geven mensen niet toe dat ze elke avond tv kijken. Ze doen alsof ze de programma's niet kennen. Maar in werkelijkheid zitten ze voortdurend voor de tv. Twee Nederlanders, zelf bekend van de tv, hebben daar eens een grappige uitspraak over gedaan. Ze zeiden: 'Soms kijken we nooit.'


Les 28 TV

Overzicht van de programma's Overview of the programs

20:00 uur Nieuws 20:00 News

20:30 Film: Oorlog en vrede 20:30 Movie: War and peace

22:15 De heilige koe - Programma over auto's 22:15 The Holy Cow - Program about cars

22:45 De geest van de eeuw: discussie-programma 22:45 The spirit of the century: discussion program

23:30 Laatste nieuws 23:30 Latest news

Kijken jullie thuis veel tv? Do you watch a lot of TV at home?

- Om je de waarheid te zeggen: ja! - To tell you the truth, yes! Sinds we in Nederland wonen, kijken we vrijwel dagelijks. Since we have moved to the Netherlands, we watch almost every day. Er is ruime keus door al die zenders. There is a wide choice because of all those channels.

Hebben jullie een voorkeur voor bepaalde programma's? Do you have a preference for certain programs? Você tem preferência por determinados programas? Kijken jullie vooral naar Nederlandse of buitenlandse zenders? Do you mainly watch Dutch or foreign channels?

- Dat hangt ervan af. - It depends on. Ik hou van Amerikaanse films met veel actie. I like American movies with a lot of action. Maar mijn zuster kijkt graag naar programma's waarin over persoonlijke problemen wordt gepraat. But my sister likes to watch programs that talk about personal problems. Mas minha irmã gosta de assistir a programas que falam sobre problemas pessoais. Vooral als het over relaties gaat en zo. Especially when it comes to relationships and all that. Especialmente quando se trata de relacionamentos e coisas do tipo. En mijn jongste broer wil altijd naar voetballen kijken. And my youngest brother always wants to watch football. Maar daar vinden de anderen niks aan. But the others don't like that. Mas os outros não gostam. Dat maakt het een beetje moeilijk om te kiezen. That makes it a bit difficult to choose. En jij? And you?

Ik kijk elke dag naar het nieuws. I watch the news every day. Zo blijf ik op de hoogte van de belangrijkste zaken die in mijn land gebeuren. In this way I keep abreast of the most important things that are happening in my country. Dessa forma, fico por dentro das coisas mais importantes que acontecem no meu país.

- Besteedt de Nederlandse tv daar aandacht aan? - Does Dutch TV pay attention to this? Of kijk je naar het nieuws op buitenlandse zenders? Or do you watch the news on foreign channels? Die geven toch veel meer informatie over de toestand in de rest van de wereld? Don't they provide much more information about the situation in the rest of the world?

Ik probeer het nieuws in het Nederlands te volgen, omdat ik Nederlands leer. I try to follow the news in Dutch, because I am learning Dutch. Af en toe brengen ze berichten uit mijn land. Every now and then they bring messages from my country. Helaas is dat meestal slecht nieuws: over de felle strijd tussen verschillende legers in mijn land en het aantal doden dat is gevallen. Unfortunately, that is usually bad news: about the fierce battle between different armies in my country and the number of deaths that have occurred. Infelizmente, isso geralmente é uma má notícia: sobre a feroz batalha entre diferentes exércitos no meu país e o número de mortes. Het is natuurlijk leuker om naar een film te kijken. Of course it's more fun to watch a movie. Laatst heb ik een Nederlandse film op tv gezien. Recently I saw a Dutch movie on TV. Vi recentemente um filme holandês na TV. De beelden hielpen me om te begrijpen waar het over ging. The images helped me to understand what it was about. As imagens me ajudaram a entender do que se tratava. En we hebben er hard om gelachen. And we laughed about it. E nós rimos muito sobre isso.

Wordt er in het algemeen veel gekeken? Is there a lot of viewing in general?

Ja. Yes. Vaak geven mensen niet toe dat ze elke avond tv kijken. Often people don't admit to watching TV every night. Ze doen alsof ze de programma's niet kennen. They pretend they don't know the programs. Maar in werkelijkheid zitten ze voortdurend voor de tv. But in reality they are constantly in front of the TV. Twee Nederlanders, zelf bekend van de tv, hebben daar eens een grappige uitspraak over gedaan. Two Dutch people, known from TV themselves, once made a funny statement about this. Ze zeiden: 'Soms kijken we nooit.' They said, "Sometimes we never look."