×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands voor buitenlanders, Les 27 De toestand in de wereld

Les 27 De toestand in de wereld

De wereld wordt steeds kleiner. Althans het lijkt of de wereld steeds kleiner wordt. Per vliegtuig ben je in nog geen halve dag overal in Europa. Binnen een dag kun je steden in Afrika of Amerika bereiken. En in ruim één dag ben je in de rest van de wereld. Geen plaats op aarde is in wezen nog ver weg. Maar ook als we thuisblijven, staan we via de pers in contact met bijna de gehele wereld. Op tv zien we dagelijks beelden uit alle delen van de wereld. Ook de krant levert ons informatie over wat er in de wereld gebeurt. En iedereen leest toch de krant? Wie kent de belangrijkste Nederlandse kranten? - 's Ochtends op het station zie ik altijd 'de Telegraaf', 'het Algemeen Dagblad', 'de Volkskrant' en 'Trouw', 's Middags zie je ook veel mensen die 'de NRC' lezen. Die verschijnt pas aan het eind van de middag. Welke krant lees jij? - De 'Metro', een gratis blad dat je 's ochtends op het station kunt krijgen. Daar staat alles in wat ik belangrijk vind. Ik houd niet van die dikke kranten. Tja, en de wereld wordt ook steeds kleiner door de telefoon en internet. Vroeger werd elke brief per post gestuurd. Nu stuur je hem per e-mail, of je pakt de telefoon. De post verdwijnt, behalve misschien voor liefdesbrieven. - Maar bellen naar het buitenland is duurder dan het sturen van een briefen vaak tref je niemand thuis. Beide problemen zijn opgelost. Via speciale nummers bel je goedkoop naar het buitenland. Bellen naar Amerika is nauwelijks duurder dan het bellen binnen Nederland. Hoewel België en Duitsland dichterbij zijn, betaal je voor het bellen naar die landen soms iets meer. En tref je niemand thuis, dan is er wel een antwoordapparaat. Je hoort een stem die zegt: 'Spreek na de pieptoon een bericht in', of iets dergelijks. Bovendien hebben steeds meer mensen tegenwoordig een mobiele telefoon. Je kunt ze dan overal bereiken. Zou het oude antwoordapparaat daardoor spoedig verdwenen zijn? Voor het geven van informatie door bedrijven en door mensen, zoals artsen, blijft het een praktisch middel.


Les 27 De toestand in de wereld Lesson 27 The state of the world Урок 27 Состояние мира 第 27 课世界的状况

De wereld wordt steeds kleiner. العالم يصغر. The world is getting smaller and smaller. Мир становится все меньше и меньше. 世界越来越小。 Althans het lijkt of de wereld steeds kleiner wordt. Zumindest scheint es, dass die Welt immer kleiner wird. At least it seems as if the world is getting smaller. По крайней мере, кажется, что мир становится меньше. 至少看起来世界越来越小了。 Per vliegtuig ben je in nog geen halve dag overal in Europa. You can be anywhere in Europe in less than half a day by plane. На самолете вы можете оказаться в любой точке Европы менее чем за полдня. 乘坐飞机,您可以在不到半天的时间内到达欧洲的任何地方。 Binnen een dag kun je steden in Afrika of Amerika bereiken. Within a day you can reach cities in Africa or America. В течение суток можно добраться до городов Африки или Америки. En in ruim één dag ben je in de rest van de wereld. And in just over one day you are in the rest of the world. И уже через сутки вы оказываетесь в остальном мире. Geen plaats op aarde is in wezen nog ver weg. Kein Ort auf der Erde ist im Wesentlichen weit entfernt. In fact, no place on earth is far away. Ни одно место на Земле, по сути, не остается далеким. Maar ook als we thuisblijven, staan we via de pers in contact met bijna de gehele wereld. But even when we stay at home, we are in contact with almost the whole world through the press. Но даже когда мы сидим дома, через прессу мы поддерживаем связь практически со всем миром. Op tv zien we dagelijks beelden uit alle delen van de wereld. On TV we see images from all parts of the world every day. По телевизору мы ежедневно видим кадры из самых разных уголков мира. Ook de krant levert ons informatie over wat er in de wereld gebeurt. The newspaper also provides us with information about what is happening in the world. Газеты также предоставляют нам информацию о том, что происходит в мире. En iedereen leest toch de krant? And everyone reads the newspaper, right? А ведь все читают газеты, верно? Wie kent de belangrijkste Nederlandse kranten? Who knows the most important Dutch newspapers? Кто знает основные голландские газеты? - 's Ochtends op het station zie ik altijd 'de Telegraaf', 'het Algemeen Dagblad', 'de Volkskrant' en 'Trouw', 's Middags zie je ook veel mensen die 'de NRC' lezen. - In the morning at the station I always see 'de Telegraaf', 'het Algemeen Dagblad', 'de Volkskrant' and 'Trouw'. In the afternoon you also see many people who read 'the NRC'. - Утром на вокзале я всегда вижу "The Telegraaf", "Algemeen Dagblad", "de Volkskrant" и "Trouw", днем также много людей читают "NRC". Die verschijnt pas aan het eind van de middag. It only appears at the end of the afternoon. Она появится не раньше позднего вечера. Welke krant lees jij? Which newspaper do you read? Какую газету Вы читаете? - De 'Metro', een gratis blad dat je 's ochtends op het station kunt krijgen. - The 'Metro', a free magazine that you can get at the station in the morning. - Метро" - бесплатный журнал, который можно получить утром на вокзале. Daar staat alles in wat ik belangrijk vind. It contains everything I think is important. В нем есть все, что я считаю важным. Ik houd niet van die dikke kranten. I don't like those thick newspapers. Я не люблю эти толстые газеты. Tja, en de wereld wordt ook steeds kleiner door de telefoon en internet. Well, and the world is also getting smaller because of the telephone and the internet. Ну, а еще мир становится меньше благодаря телефонам и Интернету. Vroeger werd elke brief per post gestuurd. In the past, every letter was sent by post. Ранее каждое письмо отправлялось по почте. Nu stuur je hem per e-mail, of je pakt de telefoon. Now you send it by e-mail, or you pick up the phone. Теперь отправьте его по электронной почте или позвоните по телефону. De post verdwijnt, behalve misschien voor liefdesbrieven. The mail disappears, except perhaps for love letters. Исчезает почта, за исключением, пожалуй, любовных писем. - Maar bellen naar het buitenland is duurder dan het sturen van een briefen vaak tref je niemand thuis. - But calling abroad is more expensive than sending a letter and you often don't see anyone at home. - Но звонить за границу дороже, чем отправлять письма, а дома часто никого не встретишь. Beide problemen zijn opgelost. Both issues have been resolved. Обе проблемы были решены. Via speciale nummers bel je goedkoop naar het buitenland. You can call abroad cheaply via special numbers. Специальные номера позволяют совершать дешевые звонки за границу. Bellen naar Amerika is nauwelijks duurder dan het bellen binnen Nederland. Calling to America is hardly more expensive than calling within the Netherlands. Ligar para a América dificilmente é mais caro do que ligar para a Holanda. Звонки в Америку вряд ли дороже, чем звонки по Нидерландам. Hoewel België en Duitsland dichterbij zijn, betaal je voor het bellen naar die landen soms iets meer. Although Belgium and Germany are closer, you sometimes pay a little more for calling those countries. Embora a Bélgica e a Alemanha sejam mais próximas, às vezes você paga um pouco mais para ligar para esses países. Хотя Бельгия и Германия расположены ближе, за звонки в эти страны иногда приходится платить несколько больше. En tref je niemand thuis, dan is er wel een antwoordapparaat. And if you don't meet anyone at home, there is an answering machine. E se você não encontrar ninguém em casa, há uma secretária eletrônica. А если вы не застанете никого дома, есть автоответчик. Je hoort een stem die zegt: 'Spreek na de pieptoon een bericht in', of iets dergelijks. You hear a voice say, "Please leave a message after the beep," or something similar. Você ouvirá uma voz dizer: "Por favor, deixe uma mensagem após o bipe" ou algo semelhante. Вы слышите голос, говорящий: "После звукового сигнала произнесите сообщение" или что-то подобное. Bovendien hebben steeds meer mensen tegenwoordig een mobiele telefoon. Moreover, more and more people have a mobile phone these days. Além disso, mais e mais pessoas têm um telefone celular nos dias de hoje. Кроме того, в настоящее время все больше людей имеют мобильные телефоны. Je kunt ze dan overal bereiken. You can then reach them anywhere. Você pode alcançá-los em qualquer lugar. Тогда вы сможете связаться с ними в любом месте. Zou het oude antwoordapparaat daardoor spoedig verdwenen zijn? Würde der alte Anrufbeantworter dadurch bald verschwinden? Would the old answering machine soon disappear because of that? A velha secretária eletrônica logo desapareceria como resultado? Не исчезнет ли в результате старый автоответчик? Voor het geven van informatie door bedrijven en door mensen, zoals artsen, blijft het een praktisch middel. It remains a practical means of providing information by companies and by people, such as doctors. Para o fornecimento de informações por empresas e por pessoas, como médicos, continua sendo um meio prático. Для предоставления информации компаниями и людьми, например, врачами, она остается практичным инструментом.