×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands voor buitenlanders, Les 26 Bent u getrouwd?

Les 26 Bent u getrouwd?

Na twee jaar samenwonen gaan wij nu officieel trouwen. Vrijdag 21 mei is het zover. Om 11.00 uur gaan we naar het gemeentehuis. Daarna trouwen we in de Heilige Geestkerk aan de Dorpsstraat. Wij hopen dat u daarbij aanwezig zult zijn.

Heb jij al kinderen?

- Nee, ik ben immers nog niet getrouwd.

Moet je getrouwd zijn, voordat je kinderen krijgt? Dat hoeft toch niet? Dat is toch niet nodig?

- In Nederland misschien niet, maar in onze maatschappij is dat absoluut noodzakelijk.

Wat gebeurt er als een vrouw een kind verwacht, terwijl ze nog niet getrouwd is?

- Dan moet ze onmiddellijk een huwelijk sluiten. Het liefst met de vader van het kind natuurlijk.

Nog niet zo lang geleden gold dat ook voor Nederland. Vrijwel iedereen die het huis van z'n ouders verliet, trouwde of woonde alleen. Zo hoorde dat. De laatste 30 jaar is er rond het huwelijk veel veranderd. Nog steeds trouwen veel mensen, maar ze wonen vaak eerst een tijdje samen. Dat is niets bijzonders meer. In plaats van 'dit is mijn man' of 'dit is mijn vrouw' zeggen ze bewust: 'dit is mijn vriend' of'dit is mijn vriendin'. Je kunt ook bij de gemeente melden dat je officieel samenwoont. Je wordt dan praktisch op dezelfde wijze behandeld als iemand die is getrouwd en het gaat een stuk gemakkelijker.

- Wat is dan het verschil met trouwen?

Tja, dat is inderdaad heel klein. Bij samenwonen is de officiële band losser dan bij trouwen. Als ze trouwen, beloven man en vrouw dat ze tot aan hun dood goed voor elkaar (en eventuele kinderen) zullen zorgen.

Vaak spelen financiële factoren ook een rol. Of je trouwt of samenwoont, is vooral een kwestie van persoonlijke keuze.

Niet elk huwelijk is overigens een succes, bijvoorbeeld doordat de liefde op een bepaald moment voorbij is. Dan kunnen man en vrouw besluiten om 'uit elkaar' te gaan, te scheiden. Bij een huwelijk moet dat officieel gebeuren: via een uitspraak van de rechter.


Les 26 Bent u getrouwd?

Na twee jaar samenwonen gaan wij nu officieel trouwen. After two years of living together, we are now officially getting married. Vrijdag 21 mei is het zover. Friday 21 May is the day. Om 11.00 uur gaan we naar het gemeentehuis. At 11 am we go to the town hall. Daarna trouwen we in de Heilige Geestkerk aan de Dorpsstraat. Then we get married in the Heilige Geestkerk on the Dorpsstraat. Wij hopen dat u daarbij aanwezig zult zijn. We hope you will attend.

Heb jij al kinderen? Do you already have children?

- Nee, ik ben immers nog niet getrouwd. - No, after all, I'm not married yet.

Moet je getrouwd zijn, voordat je kinderen krijgt? Do you have to be married before you have children? Dat hoeft toch niet? Das ist nicht nötig? That is not neccesary? Dat is toch niet nodig? That is not necessary, is it?

- In Nederland misschien niet, maar in onze maatschappij is dat absoluut noodzakelijk. - Maybe not in the Netherlands, but in our society it is absolutely necessary.

Wat gebeurt er als een vrouw een kind verwacht, terwijl ze nog niet getrouwd is? What happens if a woman is expecting a child when she is not yet married?

- Dan moet ze onmiddellijk een huwelijk sluiten. - Then she must immediately marry. Het liefst met de vader van het kind natuurlijk. Preferably with the child's father, of course.

Nog niet zo lang geleden gold dat ook voor Nederland. Not so long ago this also applied to the Netherlands. Vrijwel iedereen die het huis van z'n ouders verliet, trouwde of woonde alleen. Virtually everyone who left their parents' home married or lived alone. Zo hoorde dat. That's how it should be. De laatste 30 jaar is er rond het huwelijk veel veranderd. A lot has changed around marriage in the last 30 years. Nog steeds trouwen veel mensen, maar ze wonen vaak eerst een tijdje samen. Many people still get married, but they often first live together for a while. Dat is niets bijzonders meer. That is nothing special anymore. In plaats van 'dit is mijn man' of  'dit is mijn vrouw' zeggen ze bewust: 'dit is mijn vriend' of'dit is mijn vriendin'. Instead of 'this is my husband' or 'this is my wife' they deliberately say 'this is my boyfriend' or 'this is my girlfriend'. Je kunt ook bij de gemeente melden dat je officieel samenwoont. You can also report to the municipality that you are officially living together. Je wordt dan praktisch op dezelfde wijze behandeld als iemand die is getrouwd en het gaat een stuk gemakkelijker. You will then be treated practically in the same way as someone who is married and it will be a lot easier.

- Wat is dan het verschil met trouwen? - Was ist der Unterschied zum Heiraten? - Then what's the difference with getting married?

Tja, dat is inderdaad heel klein. Well, that is very small indeed. Bij samenwonen is de officiële band losser dan bij trouwen. When living together, the official bond is looser than when getting married. Als ze trouwen, beloven man en vrouw dat ze tot aan hun dood goed voor elkaar (en eventuele kinderen) zullen zorgen. When they get married, the husband and wife promise to take good care of each other (and any children) until death.

Vaak spelen financiële factoren ook een rol. Financial factors often play a role as well. Of je trouwt of samenwoont, is vooral een kwestie van persoonlijke keuze. Whether you marry or live together is mainly a matter of personal choice.

Niet elk huwelijk is overigens een succes, bijvoorbeeld doordat de liefde op een bepaald moment voorbij is. Not every marriage is a success, for example, because love is over at a certain moment. Dan kunnen man en vrouw besluiten om 'uit elkaar' te gaan, te scheiden. Then the husband and wife can decide to 'separate', to get a divorce. Bij een huwelijk moet dat officieel gebeuren: via een uitspraak van de rechter. In the event of a marriage, this must be done officially: through a court order.