×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands voor buitenlanders, Les 22 Het Huishouden

Les 22 Het Huishouden

Anne Piet

WC schoonmaken Afwassen

De was doen Koken

Kamers opruimen Koffie zetten

Wie maakt graag het huis schoon? Wie vindt het fijn om af te wassen? Wie ruimt met plezier de kamers op? Zeg eens eerlijk, niemand toch?

De meeste personen vinden het geen leuke taak om het huishouden te doen. Toch is het noodzakelijk: we moeten immers eten, dus iemand moet het eten klaarmaken. We willen graag schone kleren dragen. Dan moet de was regelmatig worden gedaan. Wie doet dat?

Vroeger was dat allemaal de taak van de vrouw. Het huis was haar terrein. Zij bleef thuis. Mannen werkten elke dag, behalve zondag. Ze maakten lange dagen en kwamen laat thuis. Ze verdienden weinig en hadden nauwelijks vakantie.

Vrouwen kregen veel kinderen. Daardoor waren ze gebonden aan huis. Zeker als een kind pas geboren is, heeft het de moeder nodig. De moeder is dan natuurlijk nog niet sterk genoeg om de hele dag te gaan werken en tegelijk voor het kind te zorgen.

Doordat vrouwen thuis moesten blijven, verdienden ze ook geen geld. Soms mochten ze zelfs niet werken. Die situatie is gelukkig veranderd.

Vrouwen zijn nu veel minder aan huis gebonden dan in het verleden. Gemiddeld krijgen vrouwen in ons land nog slechts twee kinderen. Vrouwen met een baan mogen, wanneer het kind wordt geboren, een aantal maanden thuisblijven. En ze worden gewoon betaald. We zien dan ook dat tegenwoordig veel vrouwen een baan hebben. Het gevolg is dat de vrouw onmogelijk thuis alles kan doen. Daarvoor is ook geen enkele reden. De man heeft meer vrije tijd. Iedereen werkt nu immers veel korter dan vroeger. De taken in het huishouden moeten daarom verdeeld worden. Dat betekent dat ook een man energie moet steken in het huishouden. Dat past in een moderne maatschappij. Daarover is iedereen het toch wel eens? Of heeft iemand een andere mening?


Les 22 Het Huishouden Lesson 22 The Household

Anne                                             Piet Anne Piet 安妮皮特

WC schoonmaken                        Afwassen Cleaning the toilet 打扫厕所 洗碗

De was doen                                Koken Waschen Sie die Wäsche Doing the laundry Cooking 洗衣服做饭

Kamers opruimen                         Koffie zetten Clean rooms Make coffee

Wie maakt graag het huis schoon? Who likes to clean the house? Wie vindt het fijn om af te wassen? Who likes to do the dishes? Quem gosta de lavar a louça? 谁喜欢洗碗? Wie ruimt met plezier de kamers op? Who likes to tidy up the rooms? 谁乐意收拾房间? Zeg eens eerlijk, niemand toch? Tell me honestly, nobody right? 老实说,没有人,对吧?

De meeste personen vinden het geen leuke taak om het huishouden te doen. Most people don't like doing the housework. 大多数人不喜欢做家务。 Toch is het noodzakelijk: we moeten immers eten, dus iemand moet het eten klaarmaken. Yet it is necessary: after all, we have to eat, so someone has to prepare the food. 然而又是必须的:毕竟我们要吃饭,所以总得有人准备饭菜。 We willen graag schone kleren dragen. We would like to wear clean clothes. 我们喜欢穿干净的衣服。 Dan moet de was regelmatig worden gedaan. Dann sollte die Wäsche regelmäßig gemacht werden. Then the laundry must be done regularly. Então a roupa deve ser feita regularmente. 然后应该定期洗衣服。 Wie doet dat? Who does that? Quem faz isso?

Vroeger was dat allemaal de taak van de vrouw. In the past, that was all the job of women. No passado, esse era todo o trabalho das mulheres. 在过去,这一切都是女人的工作。 Het huis was haar terrein. The house was her grounds. 房子是她的地盘。 Zij bleef thuis. She stayed home. Ela ficou em casa. 她留在家里。 Mannen werkten elke dag, behalve zondag. Men worked every day except Sunday. Ze maakten lange dagen en kwamen laat thuis. They made long days and came home late. 他们工作时间很长,回家很晚。 Ze verdienden weinig en hadden nauwelijks vakantie. They earned little and hardly had any vacation. Eles ganharam pouco e quase não tiveram férias. 他们挣得很少,几乎没有假期。

Vrouwen kregen veel kinderen. Women had many children. As mulheres tiveram muitos filhos. 女人生了很多孩子。 Daardoor waren ze gebonden aan huis. They were therefore bound to home. Eles estavam, portanto, ligados a casa. 结果,他们注定要回家。 Zeker als een kind pas geboren is, heeft het de moeder nodig. Especially when a child is newly born, it needs the mother. 尤其是刚出生的孩子,更需要妈妈。 De moeder is dan natuurlijk nog niet sterk genoeg om de hele dag te gaan werken en tegelijk voor het kind te zorgen. The mother is of course not yet strong enough to work all day and to take care of the child at the same time. 母亲当然还不够强壮,不能整天工作,同时还要照顾孩子。

Doordat vrouwen thuis moesten blijven, verdienden ze ook geen geld. Because women had to stay at home, they didn't earn any money either. Porque as mulheres tinham que ficar em casa, elas não ganhavam dinheiro também. 因为妇女必须留在家里,她们也没有赚到钱。 Soms mochten ze zelfs niet werken. Sometimes they were not even allowed to work. 有时他们甚至不被允许工作。 Die situatie is gelukkig veranderd. Fortunately, that situation has changed. Felizmente, essa situação mudou. 幸运的是,这种情况已经改变。

Vrouwen zijn nu veel minder aan huis gebonden dan in het verleden. Women are now much less committed to home than in the past. 与过去相比,女性现在的足不出户的情况要少得多。 Gemiddeld krijgen vrouwen in ons land nog slechts twee kinderen. On average, women in our country only have two children. 我国妇女平均只有两个孩子。 Vrouwen met een baan mogen, wanneer het kind wordt geboren, een aantal maanden thuisblijven. When the child is born, women with a job can stay at home for a few months. 有工作的妇女可以在孩子出生时留在家里几个月。 En ze worden gewoon betaald. And they just get paid. 他们只是得到报酬。 We zien dan ook dat tegenwoordig veel vrouwen een baan hebben. We see that nowadays many women have a job. Het gevolg is dat de vrouw onmogelijk thuis alles kan doen. The result is that it is impossible for the woman to do everything at home. 这样一来,女方不可能什么都在家里包办。 Daarvoor is ook geen enkele reden. Auch dafür gibt es keinen Grund. Nor is there any reason for this either. 也没有理由这样做。 De man heeft meer vrije tijd. The man has more free time. 这个人有更多的空闲时间。 Iedereen werkt nu immers veel korter dan vroeger. After all, everyone now works much shorter than before. De taken in het huishouden moeten daarom verdeeld worden. The tasks in the household must therefore be divided. 因此,家庭中的任务必须分开。 Dat betekent dat ook een man energie moet steken in het huishouden. That means that a man also has to put energy into the household. 这意味着男人也必须在家庭中投入精力。 Dat past in een moderne maatschappij. That fits into a modern society. 这符合现代社会。 Daarover is iedereen het toch wel eens? Darin sind sich alle einig, oder? Everyone agrees on that, right? 每个人都同意这一点,对吧? Of heeft iemand een andere mening? Or does someone have a different opinion? 或者有没有人有不同意见?