×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands voor buitenlanders, Les 20 Uitgaan

Les 20 Uitgaan

Hoi Eva. Ben je vanavond vrij? Er draait een leuke film. Heb je zin om mee te gaan? - Ja, gezellig. Hoe heet die film? Uh even in de krant kijken. De titel is: Millennium. Hij gaat over een jongen die via zijn computer duizend (1000) jaar teruggaat in de tijd. - O, leuk! De vroege of de late voorstelling? Laten we de late nemen. Dan kunnen we eerst nog ergens samen eten. Herinner je je dat restaurant van de vorige keer waar we zo lekker hebben gegeten? De bioscoop is naast dat restaurant. - Ben je soms jarig? Nee hoor. Ik vind het gewoon leuk om met jou uit te gaan. Ik kom je rond zessen halen. Tot straks. (Eva en Henk gaan het restaurant binnen ...) Goedenavond. We willen graag eten. Hebt u plaats voor ons, als het kan bij het raam. is Daar hebben we verleden keer ook gezeten. - Met hoeveel personen bent u? Met z'n tweeën. -Als u even wacht, komt er een tafel vrij bij het raam. Dat is goed. Terwijl we wachten, bekijken we de kaart. (Even later...) - Uw tafel is klaar. U kunt plaats nemen. Hebt u uw keuze al gemaakt? Ja, we willen graag beginnen met Franse uiensoep. Daarna als hoofdgerecht voor haar de vis. Ik geef de voorkeur aan vlees. Geeft u mij maar deze schotel.

- Wat wilt u drinken? Voor haar een glas witte wijn bij de vis. Voor mij een glas bier. Licht bier graag, niet van dat zware. En brengt u ook maar een fles water.

(Half negen...) Kunt u de rekening brengen? Ik kan toch met mijn creditcard betalen?

- Zeker, geen enkel probleem.


Les 20 Uitgaan Lesson 20 Going out

Hoi Eva. Hi Eva. Ben je vanavond vrij? Are you free tonight? Er draait een leuke film. A nice film is playing. Um bom filme está jogando. 一部好看的电影正在放映。 Heb je zin om mee te gaan? Do you want to come along? - Ja, gezellig. - Ja gemütlich. - Yes cozy. - 是的舒适。 Hoe heet die film? Uh even in de krant kijken. De titel is: Millennium. Hij gaat over een jongen die via zijn computer duizend (1000) jaar teruggaat in de tijd. - O, leuk! De vroege of de late voorstelling? Laten we de late nemen. Dan kunnen we eerst nog ergens samen eten. Herinner je je dat restaurant van de vorige keer waar we zo lekker hebben gegeten? De bioscoop is naast dat restaurant. - Ben je soms jarig? Nee hoor. Ik vind het gewoon leuk om met jou uit te gaan. Ik kom je rond zessen halen. Tot straks. (Eva en Henk gaan het restaurant binnen ...)  Goedenavond. We willen graag eten. Hebt u plaats voor ons, als het kan bij het raam. is Daar hebben we verleden keer ook gezeten. - Met hoeveel personen bent u? Met z'n tweeën. -Als u even wacht, komt er een tafel vrij bij het raam. Dat is goed. Terwijl we wachten, bekijken we de kaart. (Even later...) - Uw tafel is klaar. What is the name of that movie? Take a look at the newspaper. The title is: Millennium. He is about a boy who goes back in time through his computer a thousand (1000) years. - Oh nice! The early or the late show? Let's take the late one. Then we can first eat somewhere together. Do you remember that restaurant from the last time where we ate so well? The cinema is next to that restaurant. - Is it your birthday sometimes? No, it is not. I just like to go out with you. I've come to get you around six. See you later. (Eva and Henk enter the restaurant ...) Good evening. We would like to eat. Do you have room for us, if possible at the window. is We also sat there last time. - With howmany people are you? The two of you. -If you wait a minute, a table is released by the window. Which is good. While we wait, we look at the map. (A little later ...) - Your table is ready. 那部电影叫什么?嗯,看报纸。标题是:千年。这是关于一个男孩通过他的电脑回到一千年 (1000) 年前的故事。 - 不错哦!早秀还是晚秀?让我们采取迟到的。然后我们可以在某个地方一起吃饭。你还记得上次我们吃得很好的那家餐馆吗?电影院在那家餐厅旁边。 - 有时是你的生日?不好了。我只是喜欢和你出去。六点左右我来接你。回头见。 (伊娃和亨克进入餐厅……)晚上好。我们想吃。你有空位给我们吗,如果可能的话靠窗户。这是我们上次坐的地方。 - 你有多少人?有两个。 -稍等片刻,窗边会有一张桌子可供使用。那很好。在等待的时候,我们看看地图。 (稍后......) - 你的桌子准备好了。 U kunt plaats nemen. You can take a seat. 你可以坐下。 Hebt u uw keuze al gemaakt? Have you already made your choice? Você já fez sua escolha? 你已经做出选择了吗? Ja, we willen graag beginnen met Franse uiensoep. Yes, we would like to start with French onion soup. 是的,我们想从法式洋葱汤开始。 Daarna als hoofdgerecht voor haar de vis. Then the main dish for her was the fish. Então o prato principal para ela era o peixe. 然后作为她的主菜鱼。 Ik geef de voorkeur aan vlees. I prefer meat. Geeft u mij maar deze schotel. Gib mir dieses Gericht. Just give me this dish. Apenas me dê este prato.

- Wat wilt u drinken? - What do you want to drink? Voor haar een glas witte wijn bij de vis. For her a glass of white wine with the fish. Voor mij een glas bier. A glass of beer for me. Licht bier graag, niet van dat zware. Like light beer, not that heavy. Como cerveja light, não tão pesada. En brengt u ook maar een fles water. And you only bring a bottle of water.

(Half negen...) Kunt u de rekening brengen? (Half past eight ...) Can you bring the bill? (Oito e meia ...) Você pode trazer a conta? Ik kan toch met mijn creditcard betalen? Can I still pay with my credit card?

- Zeker, geen enkel probleem. - Sicher kein Problem. - Certainly, no problem. - Certamente, não há problema.