×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands voor buitenlanders, Les 15 In het weekend

Les 15 In het weekend

Wat heb je het afgelopen weekend gedaan?

Ik heb een druk weekend gehad. Eerst heb ik boodschappen gedaan op de markt. Ik heb groenten, vis en fruit gekocht. Op weg naar huis heb ik ergens midden op straat bloemen gekocht voor een vriendin.

En 's avonds? Ik was van plan bij je langs te gaan. Ik heb gebeld, maar je bleek niet thuis.

Ik was bij die vriendin op bezoek. Ze is net terug van vakantie.

Waar is ze naartoe geweest?

Naar Egypte. Toevallig ben ik daar ook pas geweest.

Jullie hebben vast en zeker de hele avond over de vakantie gepraat.

Ja, we hebben elkaar uitgebreid over onze ervaringen verteld. Een leuk onderwerp van gesprek. We hebben ook foto's bekeken die zij tijdens haar reis heeft gemaakt. En ik heb mijn foto's laten zien.

Hebben jullie niet dezelfde reis gemaakt?

Nee, zij reisde alleen, ik was met een groep. Dan ben je een stuk minder vrij. Maar het schijnt de beste manier te zijn om veel te zien. We hadden een vol programma. Ik heb hier wat foto's van de hele groep. Kijk, die vrouw in het midden had de leiding. Achter ons staat een gebouw... hoe noemen ze dat ook al weer? Ik vergeet het telkens, ik kan de naam niet onthouden. Maar een interessant land, hoor. Het heeft grote indruk op mij gemaakt. Het was de moeite waard. Ben jij er ooit geweest?

Nee. Wij gaan meestal naar China. Daar komt mijn vrouw vandaan.Maar daarover vertel ik een andere keer wel meer.


Les 15 In het weekend Lesson 15 At the weekend Leçon 15 Le week-end Lekcja 15 W weekend

Wat heb je het afgelopen weekend gedaan? ماذا فعلت خلال عطلة نهاية الأسبوع؟ Was hast du letztes Wochenende gemacht? What did you do last weekend? Qu'as tu fait le week-end dernier? 先週末は何をしましたか?

Ik heb een druk weekend gehad. لقد حظيت بعطلة نهاية أسبوع مشغولة. Ich hatte ein arbeitsreiches Wochenende. I had a busy weekend. 週末は忙しかった。 Yoğun bir hafta sonu geçirdim. Eerst heb ik boodschappen gedaan op de markt. في البداية قمت ببعض التسوق في السوق. Zuerst habe ich auf dem Markt eingekauft. First I did the shopping at the market. Ik heb groenten, vis en fruit gekocht. اشتريت الخضار والأسماك والفواكه. Ich habe Gemüse, Fisch und Obst gekauft. I have bought vegetables, fish and fruit. J'ai acheté des légumes, du poisson et des fruits. 野菜、魚、果物を買いました。 Op weg naar huis heb ik ergens midden op straat bloemen gekocht voor een vriendin. في طريقي إلى المنزل اشتريت زهورًا لصديق في مكان ما في منتصف الشارع. Auf dem Heimweg kaufte ich irgendwo auf der Straße Blumen für einen Freund. On the way home I bought flowers for a friend somewhere in the middle of the street. Sur le chemin du retour, j'ai acheté des fleurs pour un ami quelque part au milieu de la rue. 家に帰る途中、私は通りの真ん中のどこかにガールフレンドのために花を買いました。

En 's avonds? Und abends? And at night? Et la nuit ? E à noite? Ik was van plan bij je langs te gaan. كنت ذاهب لزيارتك. Ich wollte dich besuchen. I intended to visit you. J'allais te rendre visite. 私はあなたを訪ねるつもりでした。 Ik heb gebeld, maar je bleek niet thuis. اتصلت ، لكن اتضح أنك لست في المنزل. Ich habe angerufen, aber du warst nicht zu Hause. I called, but you were not at home. J'ai appelé, mais il s'est avéré que vous n'étiez pas chez vous. 電話をしましたが、家にいないことがわかりました。

Ik was bij die vriendin op bezoek. Ich habe diesen Freund besucht. I was visiting that friend. Je rendais visite à cet ami. 我正在拜访那个朋友。 Ze is net terug van vakantie. لقد عادت للتو من العطلة. Sie ist gerade aus dem Urlaub zurückgekehrt. She has just returned from vacation.

Waar is ze naartoe geweest? Wohin ist sie gegangen? Where did she go? Où est-elle allée? Para onde ela foi?

Naar Egypte. Nach Ägypten. To Egypt. Toevallig ben ik daar ook pas geweest. Ich war gerade erst dort. I just happened to have been there recently. Par coïncidence, je viens d'y aller aussi. 偶然にも、私はちょうどそこに行きました。 Eu acabei de ter estado lá recentemente.

Jullie hebben vast en zeker de hele avond over de vakantie gepraat. Sie haben sicherlich den ganzen Abend über den Urlaub gesprochen. You have certainly talked about the holiday all evening. Tu as dû parler des vacances toute la soirée. 確かにあなたは一晩中休日について話しました。

Ja, we hebben elkaar uitgebreid over onze ervaringen verteld. Ja, wir haben uns ausführlich über unsere Erfahrungen erzählt. Yes, we have told each other extensively about our experiences. Oui, nous nous sommes longuement raconté nos expériences. 是的,我们已经广泛地相互讲述了我们的经历。 Een leuk onderwerp van gesprek. Ein schönes Thema zur Diskussion. A nice topic for discussion. Un sujet de conversation amusant. We hebben ook foto's bekeken die zij tijdens haar reis heeft gemaakt. Wir haben uns auch Fotos angesehen, die sie während ihrer Reise gemacht hat. We also viewed photos she took during her trip. Nous avons également regardé les photos qu'elle a prises pendant son voyage. En ik heb mijn foto's laten zien. Und ich habe meine Fotos gezeigt. And I've shown my photos.

Hebben jullie niet dezelfde reis gemaakt? Hast du nicht die gleiche Reise gemacht? Have you not made the same journey? Vous n'avez pas fait le même trajet ? Você não fez a mesma jornada?

Nee, zij reisde alleen, ik was met een groep. Nein, sie ist alleine gereist, ich war mit einer Gruppe zusammen. No, she traveled alone, I was with a group. Non, elle voyageait seule, j'étais avec un groupe. いいえ、彼女は一人で旅行していました、私はグループと一緒でした。 Dan ben je een stuk minder vrij. Dann bist du viel weniger frei. Then you are a lot less free. Alors vous êtes beaucoup moins libre. そうすれば、あなたははるかに自由ではなくなります。 Então você é muito menos livre. Maar het schijnt de beste manier te zijn om veel te zien. Aber es scheint der beste Weg zu sein, um viel zu sehen. But it seems to be the best way to see a lot. Mais cela semble être la meilleure façon de voir beaucoup de choses. しかし、それはたくさん見るための最良の方法のようです。 Mas parece ser a melhor maneira de ver muito. We hadden een vol programma. Wir hatten ein volles Programm. We had a full program. Ik heb hier wat foto's van de hele groep. Ich habe ein paar Bilder von der ganzen Gruppe hier. I have some pictures of the whole group here. ここにグループ全体の写真がいくつかあります。 Eu tenho algumas fotos do grupo inteiro aqui. Kijk, die vrouw in het midden had de leiding. Schau, diese Frau in der Mitte war verantwortlich. Look, that woman in the middle was in charge. Écoutez, cette femme au milieu était responsable. ほら、真ん中の女性が担当していました。 Achter ons staat een gebouw... hoe noemen ze dat ook al weer? Hinter uns ist ein Gebäude ... wie nennen sie es nochmal? Behind us is a building ... what do they call it again? Derrière nous se trouve un bâtiment... comment l'appelle-t-on déjà ? 私たちの後ろには建物があります...彼らはそれを何と呼んでいますか? Atrás de nós é um edifício ... o que eles chamam de novo? Ik vergeet het telkens, ik kan de naam niet onthouden. Ich vergesse es immer wieder, ich kann mich nicht an den Namen erinnern. I keep forgetting it, I can't remember the name. Je n'arrête pas de l'oublier, je ne me souviens plus du nom. 名前が思い出せないので忘れてしまいます。 Maar een interessant land, hoor. Aber ein interessantes Land. But an interesting country. Mais un pays intéressant. しかし、興味深い国です。 Het heeft grote indruk op mij gemaakt. It made a big impression on me. Cela m'a fait une grande impression. Isso causou uma grande impressão em mim. Het was de moeite waard. Die Mühe hat sich gelohnt. It was worth the effort. 努力する価値がありました。 Valeu a pena o esforço. Ben jij er ooit geweest? Warst du schon mal dort Have you ever been there? As-tu déjà été ici? そこへ行ったことがありますか? Você já esteve lá?

Nee. New. Wij gaan meestal naar China. Wir gehen normalerweise nach China. We usually go to China. 私たちは通常中国に行きます。 Nós geralmente vamos para a China. Обычно мы ездим в Китай. Daar komt mijn vrouw vandaan.Maar daarover vertel ik een andere keer wel meer. Da kommt meine Frau her, aber darüber erzähle ich dir ein anderes Mal mehr. That's where my wife comes from. But I'll tell you more about that another time. C'est de là que vient ma femme, mais je vous en reparlerai une autre fois. それが私の妻の出身ですが、それについてはまた別の機会に説明します。 Оттуда родом моя жена, но об этом я расскажу в другой раз.