×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Heb je zin? - Bart de Pau, 016 Welk, elk, ieder

016 Welk, elk, ieder

Hallo. Mijn naam is Bart de Pau. Ik ben online docent Nederlands. Welkom bij ‘Heb je zin?'. Vandaag oefenen we zinnen met de grammatica van #dutchgrammar les 22 over welk, elk en ieder. Marieke is weer thuis in Rotterdam, na een avondje in Amsterdam. De volgende ochtend belt Martin. Met Marieke. Eh… met Martin. Dag Martin. Eh Marieke… sorry van gisteravond. Oh, geen probleem. Eh… en hoe was het met Gianluca? Goed hoor. Erg gezellig! Wat bedoel je met ‘erg gezellig'? Gianluca is een leuke jongen. Eh… Maar net als iedere Italiaanse man… Ze proberen het elke keer bij elke vrouw. Maar ik ben gewoon thuis in Rotterdam! Zonder Gianluca? Ja Martin, zonder Gianluca. Pfff… Marieke, ik heb een vraag. Ik heb een buitenlandse vriend. Weer een Italiaan? Nee, een Zweed. Hij komt ieder jaar naar Nederland. Elke zomer. Deze zomer wil hij een intensieve cursus Nederlands doen. Heb je een suggestie voor hem? Ik geef iedere zomer een cursus Nederlands tijdens de ‘Summer School'. Dat is erg leuk. Welke zomerschool is dat? De ‘Dutch Summer School'. Cursisten komen uit de hele wereld. Welke niveaus? Bijna elk niveau, van beginner tot gevorderd. Welk niveau heeft jouw vriend? Hij is een beginner. Waar is die zomerschool? De Dutch Summer School heeft 2 lokaties: in Amsterdam en in Drenthe. En waar geef jij les? Ik geef les in Drenthe. Ik zit het hele jaar in de stad. Dus in de zomer wil ik naar het platteland. Welke locatie is goed voor mijn vriend? Elke locatie is goed. Iedere cursist kan kiezen: de stad of de natuur. Wat vindt jouw vriend leuk? Hij houdt van de natuur… … en vooral van barbecueën. Dan is Drenthe iets voor hem! Dankjewel Marieke voor het advies. Ik ga het aan hem vertellen! Graag gedaan. Dag Marieke. Dag Martin. Gelukkig gaat het weer goed tussen Martin en Marieke. In de volgende les zien we de de Zweedse vriend van Martin. Hij gaat een zomercursus boeken. Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin? '.


016 Welk, elk, ieder 016 Welche, irgendwelche, irgendwelche 016 Which, any, any

Hallo. Hello. Mijn naam is Bart de Pau. My name is Bart de Pau. Ik ben online docent Nederlands. I am an online teacher of Dutch. Welkom bij ‘Heb je zin?'. Willkommen bei „Hast du Lust?“. Vandaag oefenen we zinnen met de grammatica van #dutchgrammar les 22 over welk, elk en ieder. Heute üben wir Sätze mit der Grammatik von #Dutchgramar Lektion 22 über die, jede und jede. Today we practice sentences with #dutchgrammar lesson 22 grammar about which, each and every one. 今日は、#dutchgrammarレッスン22の文法を使って、それぞれについて文章を練習します。 Marieke is weer thuis in Rotterdam, na een avondje in Amsterdam. Marieke ist nach einem Abend in Amsterdam wieder zu Hause in Rotterdam. Marieke is home again in Rotterdam, after an evening in Amsterdam. Marieke ha vuelto a su casa en Róterdam, después de una noche en Ámsterdam. Marieke está de volta em casa em Roterdã, depois de uma noite em Amsterdã. De volgende ochtend belt Martin. Am nächsten Morgen ruft Martin an. The next morning Martin calls. A la mañana siguiente llama Martín. Met Marieke. Mit Marie. With Marieke. Con María. Eh… met Martin. Ähm… mit Martin. Dag Martin. Hi, Martin. Eh Marieke… sorry van gisteravond. Eh Marieke… sorry wegen gestern Abend. Eh Marieke ... sorry about last night. Eh Marieke… perdón por lo de anoche. Oh, geen probleem. Oh, no problem. Eh… en hoe was het met Gianluca? Ähm … und wie ging es Gianluca? Uh ... and how was Gianluca? Um… ¿y cómo estaba Gianluca? ええと…そしてジャンルカはどうでしたか? Goed hoor. Gut. Good thing. Bien. Erg gezellig! Sehr gemütlich! Very cosy! ¡Muy acogedor! Wat bedoel je met ‘erg gezellig'? Was meinst du mit "sehr nett"? What do you mean by 'very cozy'? ¿Qué quieres decir con 'muy agradable'? 「とても居心地の良い」とはどういう意味ですか? Gianluca is een leuke jongen. Gianluca ist ein netter Junge. Gianluca is a nice boy. Gianluca es un buen chico. Eh… Maar net als iedere Italiaanse man… Ze proberen het elke keer bij elke vrouw. Ähm… Aber genau wie jeder italienische Mann… Sie versuchen es jedes Mal mit jeder Frau. Uh ... But just like every Italian man ... They try it every time with every woman. Um... Pero al igual que cualquier hombre italiano... Lo intentan cada vez con cada mujer. ええと…しかし、すべてのイタリア人男性と同じように…彼らはすべての女性と毎回試みます。 Maar ik ben gewoon thuis in Rotterdam! Aber ich bin einfach zu Hause in Rotterdam! But I'm just at home in Rotterdam! ¡Pero estoy en casa en Róterdam! Zonder Gianluca? Ohne Gianluca? Without Gianluca? ¿Sin Gianluca? Ja Martin, zonder Gianluca. Yes Martin, without Gianluca. Pfff… Marieke, ik heb een vraag. Pfff… Marieke, ich habe eine Frage. Pfff ... Marieke, I have a question. Pfff… Marieke, tengo una pregunta. Ik heb een buitenlandse vriend. Ich habe einen ausländischen Freund. I have a foreign friend. Tengo un amigo extranjero. Weer een Italiaan? Noch ein Italiener? Another Italian? ¿Otro italiano? Nee, een Zweed. Nein, ein Schwede. No, a Swede. いいえ、スウェーデン人。 Hij komt ieder jaar naar Nederland. Er kommt jedes Jahr in die Niederlande. He comes to the Netherlands every year. Viene a los Países Bajos todos los años. 彼は毎年オランダに来ます。 Elke zomer. Jeden Sommer. Every summer. Cada verano. Deze zomer wil hij een intensieve cursus Nederlands doen. Diesen Sommer will er einen intensiven Niederländischkurs machen. This summer he wants to do an intensive Dutch course. Heb je een suggestie voor hem? Hast du einen Vorschlag für ihn? Do you have a suggestion for him? 彼への提案はありますか? Ik geef iedere zomer een cursus Nederlands tijdens de ‘Summer School'. Jeden Sommer unterrichte ich während der 'Summer School' einen Niederländischkurs. I teach a Dutch course every summer during the 'Summer School'. 毎年夏に「サマースクール」でオランダ語コースを受講しています。 Dat is erg leuk. Das ist sehr schön. That is very nice. Welke zomerschool is dat? Which summer school is that? De ‘Dutch Summer School'. Cursisten komen uit de hele wereld. Studenten kommen aus der ganzen Welt. Students come from all over the world. 学生は世界中から来ています。 Welke niveaus? Which levels? どのレベル? Bijna elk niveau, van beginner tot gevorderd. Fast jedes Niveau, vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen. Almost every level, from beginner to advanced. 初心者から上級者まで、ほぼすべてのレベル。 Welk niveau heeft jouw vriend? What level does your friend have? Hij is een beginner. 彼は初心者です。 Waar is die zomerschool? Wo ist die Sommerschule? あのサマースクールはどこですか? De Dutch Summer School heeft 2 lokaties: in Amsterdam en in Drenthe. Die Dutch Summer School hat 2 Standorte: in Amsterdam und in Drenthe. The Dutch Summer School has 2 locations: in Amsterdam and in Drenthe. ダッチサマースクールには、アムステルダムとドレンテの2つの場所があります。 En waar geef jij les? Und wo unterrichtest du? And where do you teach? そして、どこで教えますか? Ik geef les in Drenthe. ドレンテで教えています。 Ik zit het hele jaar in de stad. Ich bin das ganze Jahr in der Stadt. I'm in town all year. 私は一年中町にいます。 Dus in de zomer wil ik naar het platteland. Deshalb möchte ich im Sommer aufs Land fahren. So in the summer I want to go to the countryside. だから夏には田舎に行きたいです。 Welke locatie is goed voor mijn vriend? Which location is good for my friend? 友達に適した場所はどこですか? Elke locatie is goed. Jeder Standort ist gut. Every location is good. Iedere cursist kan kiezen: de stad of de natuur. Jeder Student kann wählen: die Stadt oder die Natur. Every student can choose: the city or nature. Wat vindt jouw vriend leuk? Was mag dein Freund? What does your friend like? Hij houdt van de natuur… … en vooral van barbecueën. Er liebt die Natur… … und besonders das Grillen. He loves nature ... ... and especially barbecuing. Dan is Drenthe iets voor hem! Dann ist Drenthe etwas für ihn! Then Drenthe is for him! それならドレンテは彼のためです! Dankjewel Marieke voor het advies. Danke Marie für den Tipp. Thank you Marieke for the advice. Ik ga het aan hem vertellen! Ich sage es ihm! I'm going to tell him! Graag gedaan. Erwähne es nicht. You're welcome. どういたしまして。 Dag Marieke. Tschüss Marie. Hello Marieke. Dag Martin. Gelukkig gaat het weer goed tussen Martin en Marieke. Zum Glück läuft es gut zwischen Martin und Marieke. Fortunately, things are going well again between Martin and Marieke. 幸いなことに、マーティンとマリーケの間で事態は再び順調に進んでいます。 In de volgende les zien we de de Zweedse vriend van Martin. In der nächsten Stunde sehen wir Martins schwedischen Freund. In the next lesson we see Martin's Swedish friend. 次のレッスンでは、マーティンのスウェーデン人の友人に会います。 Hij gaat een zomercursus boeken. Er wird einen Sommerkurs buchen. He is going to book a summer course. 彼は夏のコースを予約するつもりです。 Tot de volgende keer bij ‘Heb je zin? Bis zum nächsten Mal bei ‚Hast du Lust? Until next time at 'Do you feel like it? '.