×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 6 Boodschappen doen

Les 6 Boodschappen doen

Hé, Emma! Hallo Kees! Waar ga je heen? Naar de supermarkt. Ik moet boodschappen doen. Ik ook. Heb jij veel nodig? Ik heb een lijstje gemaakt. Daar staat alles op: melk, brood, suiker, fruit.

Meneer, mag ik even wat vragen? Ik zie de melk nergens. Waar staat de melk? Waar vind ik die? Daar bij het brood links, en dan rechts. Even kijken, ik geloof dat ik alles heb. O nee, ik heb ook geen koffie meer. Zie jij de koffie ergens? Ah, kijk daar: 2 halen, 1 betalen. Oké, dat doe ik! 2 pakken koffie!

Heb je nog iets nodig? Moet je geen groente of fruit hebben? Nee, die koop ik niet in de supermarkt. Die haal ik morgen op de markt. Op de markt? Niet in de supermarkt? Wat is het verschil tussen de markt en de supermarkt? Op de markt is de groente goedkoop. Goedkoper dan in de supermarkt. En het fruit ook. Emma en Kees gaan betalen. 15 euro 20 alstublieft. U wilt pinnen? Moment. Ja, gaat uw gang. Wilt u de bon? Nee, dat is niet nodig. Dag. Tot ziens. Prettig weekend! Hetzelfde en tot ziens!


Les 6 Boodschappen doen Урок 6 Покупки

Hé, Emma! Hallo Kees! Hello Kees! Waar ga je heen? Where are you going? Куда ты направляешься? Naar de supermarkt. To the supermarket. В супермаркет. Ik moet boodschappen doen. I have to go grocery shopping. Ik ook. Я тоже. Heb jij veel nodig? Do you need much? Вам нужно много? Ik heb een lijstje gemaakt. I made a list. Я составил список. Daar staat alles op: melk, brood, suiker, fruit. It says everything: milk, bread, sugar, fruit. Там написано все: молоко, хлеб, сахар, фрукты.

Meneer, mag ik even wat vragen? Sir, may I ask you something? Сэр, могу я спросить вас кое о чем? Ik zie de melk nergens. Я нигде не вижу молока. Waar staat de melk? Where is the milk? Waar vind ik die? Where do I find them? Где я могу найти это? Daar bij het brood links, en dan rechts. There by the bread on the left, and then on the right. Там у хлеба слева, а потом справа. Even kijken, ik geloof dat ik alles heb. Mal sehen, ich glaube, ich habe alles. Let's see, I believe I have everything. Посмотрим, я думаю, у меня есть все. O nee, ik heb ook geen koffie meer. Oh no, I'm out of coffee either. О нет, у меня тоже закончился кофе. Zie jij de koffie ergens? Ты где-нибудь видишь кофе? Ah, kijk daar: 2 halen, 1 betalen. Ah, look there: get 2, pay 1. А, смотри: получи 2, заплати 1. Oké, dat doe ik! Okay, I'll do that! Хорошо, я сделаю! 2 pakken koffie! 2 packs of coffee! 2 пачки кофе!

Heb je nog iets nodig? Do you need anything else? Тебе нужно что-то еще? Moet je geen groente of fruit hebben? Do not you want any vegetables or fruit? Ты не хочешь овощей или фруктов? Nee, die koop ik niet in de supermarkt. No, I don't buy it in the supermarket. Нет, я не покупаю его в супермаркете. Die haal ik morgen op de markt. I'll pick it up at the market tomorrow. Завтра заберу на рынке. Op de markt? At the market? Niet in de supermarkt? Not in the supermarket? Wat is het verschil tussen de markt en de supermarkt? Was ist der Unterschied zwischen dem Markt und dem Supermarkt? В чем разница между рынком и супермаркетом? Op de markt is de groente goedkoop. Овощи на рынке дешевые. Goedkoper dan in de supermarkt. En het fruit ook. Emma en Kees gaan betalen. Emma and Kees are going to pay. Эмма и Кис заплатят. 15 euro 20 alstublieft. U wilt pinnen? You want to pin? Вы хотите закрепить? Moment. Ja, gaat uw gang. Ja, fahre fort. Yes, go ahead. Да, начинай. Wilt u de bon? Хотите квитанцию? Nee, dat is niet nodig. Нет, это не нужно. Dag. Tot ziens. Prettig weekend! Schönes Wochenende! Have a great weekend! Хорошие выходные! Hetzelfde en tot ziens! Das gleiche und auf Wiedersehen! The same and goodbye! Так же и до свидания!