×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 4 Leren, leren, leren

Les 4 Leren, leren, leren

Wanneer begint je cursus? Wanneer is hij afgelopen? Wanneer heb je les? De cursus begint op maandag 6 mei, en hij is afgelopen op vrijdag 7 juni. We hebben 4 dagen per week les. Elke dag, behalve woensdag. We hebben 2 maal per dag les. 1 keer 's ochtends en 1 keer 's middags. Elke dag 2 lessen, dat is 8 lessen per week. Dat is veel!

Hoe laat beginnen de lessen? Wat is je rooster? Er is een groep A en een groep B. Ik zit in groep A. Groep A begint 's morgens om 9 uur, en 's middags om 1 uur. We beginnen op tijd. Iedereen komt op tijd. Niemand komt te laat. Duren de lessen lang? Hoe lang duurt een les? De lessen duren 1 uur. 's Morgens van 9 tot 10, en 's middags van 1 tot 2. Wij hebben les in lokaal 5G. De andere groep in 5H. En na de lessen? Zijn jullie dan klaar? Nee, nee! Tot 5 uur doen we ons huiswerk. Voor de volgende dag. Daarna gaan we naar huis. En soms zijn we dan nog niet klaar. Dan leren we 's avonds nog een tekst. Hoeveel huiswerk hebben jullie? 2 teksten per dag. Soms 3. Ja, het is: leren, leren, leren! Maar in het weekend hebben jullie geen les. Dan hebben jullie vrij. Op zaterdag en zondag is er geen les. Dan is de school dicht. Veel mensen werken dan niet. Bijna iedereen heeft vrij. Behalve wij!


Les 4 Leren, leren, leren Lesson 4 Learn, learn, learn

Wanneer begint je cursus? When does your course start? Wanneer is hij afgelopen? When is it finished? Wanneer heb je les? When do you have class? De cursus begint op maandag 6 mei, en hij is afgelopen op vrijdag 7 juni. The course begins on Monday, May 6, and it ends on Friday, June 7. We hebben 4 dagen per week les. We have classes 4 days a week. Elke dag, behalve woensdag. Every day except Wednesday. We hebben 2 maal per dag les. We have lessons twice a day. 1 keer 's ochtends en 1 keer 's middags. Elke dag 2 lessen, dat is 8 lessen per week. Dat is veel! That's a lot!

Hoe laat beginnen de lessen? At what time do the classes begin? Wat is je rooster? What is your schedule? Er is een groep A en een groep B. Ik zit in groep A. Groep A begint 's morgens om 9 uur, en 's middags om 1 uur. There is a group A and a group B. I am in group A. Group A starts at 9 a.m. in the morning, and at 1 p.m. in the afternoon. We beginnen op tijd. We start on time. Iedereen komt op tijd. Everyone arrives on time. Niemand komt te laat. Nobody is late. Duren de lessen lang? Are the lessons long? Hoe lang duurt een les? How long does a class last? De lessen duren 1 uur. Classes are 1 hour long. 's Morgens van 9 tot 10, en 's middags van 1 tot 2. In the morning from 9 to 10, and in the afternoon from 1 to 2. Wij hebben les in lokaal 5G. We have class in room 5G. 我们有本地 5G 的课程。 De andere groep in 5H. The other group in 5H. En na de lessen? And after classes? Zijn jullie dan klaar? Are you ready then? Nee, nee! Tot 5 uur doen we ons huiswerk. Until 5 o'clock we do our homework. Voor de volgende dag. For the next day. Daarna gaan we naar huis. En soms zijn we dan nog niet klaar. And sometimes we're not ready yet. Dan leren we 's avonds nog een tekst. Then we learn another text in the evening. Hoeveel huiswerk hebben jullie? How much homework do you have? 2 teksten per dag. Soms 3. Ja, het is: leren, leren, leren! Maar in het weekend hebben jullie geen les. Dan hebben jullie vrij. Then you are free. Op zaterdag en zondag is er geen les. Dan is de school dicht. Then the school is closed. Veel mensen werken dan niet. Bijna iedereen heeft vrij. Almost everyone is free. Behalve wij! Except us!