×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Dutch Songs /w Lyrics, In De Schuur - Snelle & Ronnie Flex

In De Schuur - Snelle & Ronnie Flex

Iedereen is ergens diep van binnen toch geboren om te winnen

Kom op jongen, gooi eens olie op het vuur

Want ik ben ook van school verbannen, ik had ook geen plannen

Ik was liedjes aan het schrijven in de schuur

Je bent het gezeik zat, dat komt van de zijkant

Maar jij hebt zelf toch je handen aan het stuur?

En kijk eens naar mij dan, ik doe wat jij kan

Want ik was liedjes aan het schrijven in de schuur

Kijk, luister Ik was alleen maar daar (Oké)

Het kon alleen beter gaan met mij (Sowieso toch, ja)

Moest de oogst voor mezelf toen nog zaaien

Jongen, niets is wat het lijkt

Geloof me, ik heb net als jij de zeilen in de storm voordat het aan kwam waaien

Zoals wij, in ons paradijs

Onbezonnen als wij konden worden, wat wijs

En we worden dan rijk, dit in jouw paradijs

Misschien op z'n tijd, onbegonnen maar

Iedereen is ergens diep van binnen toch geboren om te winnen

Kom op jongen, gooi eens olie op het vuur

Want ik ben ook van school verbannen, ik had ook geen plannen

Ik was liedjes aan het schrijven in de schuur

Je bent het gezeik zat, dat komt van de zijkant

Maar jij hebt zelf toch je handen aan het stuur?

En kijk eens naar mij dan, ik doe wat jij kan

Want ik was liedjes aan het schrijven in de schuur

In De Schuur - Snelle & Ronnie Flex In der Scheune - Fast & Ronnie Flex In The Barn - Snelle & Ronnie Flex In The Barn - Fast & Ronnie Flex Nel fienile - Fast & Ronnie Flex イン・ザ・バーン - ファスト&ロニー・フレックス 인 더 반 - 패스트 & 로니 플렉스 No Celeiro - Fast & Ronnie Flex În hambar - Fast & Ronnie Flex In The Barn - Fast & Ronnie Flex Ahırda - Fast & Ronnie Flex In The Barn - Fast & Ronnie Flex

Iedereen is ergens diep van binnen toch geboren om te winnen Sicherlich ist jeder irgendwo tief im Inneren zum Gewinnen geboren Everyone is born somewhere deep inside to win Il est certain qu'au fond de soi, tout le monde est né pour gagner Sicuramente da qualche parte, nel profondo, ognuno di noi è nato per vincere. Cu siguranță, undeva în adâncul sufletului, toată lumea este născută pentru a câștiga. Elbette derinlerde bir yerde herkes kazanmak için doğar.

Kom op jongen, gooi eens olie op het vuur Komm schon, Junge, gieß etwas Öl ins Feuer Come on boy, throw some oil on the fire Forza ragazzo, butta un po' di olio sul fuoco Haide băiete, aruncă niște ulei pe foc

Want ik ben ook van school verbannen, ik had ook geen plannen Da ich auch von der Schule verwiesen wurde, hatte ich auch keine Pläne. Cause I got banned from school too, I had no plans either Poiché ero stato espulso anche da scuola, non avevo nemmeno un progetto

Ik was liedjes aan het schrijven in de schuur Ich habe Lieder in der Scheune geschrieben I was writing songs in the barn Scrivevo canzoni nel fienile Eu estava escrevendo canções no galpão Я писал песни в сарае

Je bent het gezeik zat, dat komt van de zijkant Du hast den Bullshit satt, der kommt von der Seite You're tired of the shit, that comes from the side Siete stanchi dei piagnistei che provengono dall'esterno. Você está farto de besteira, vem do lado Вы устали от дерьма, которое исходит со стороны

Maar jij hebt zelf toch je handen aan het stuur? Aber Sie haben Ihre eigenen Hände am Lenkrad, richtig? But you have your hands on the wheel, right? Но у тебя же руки на руле, верно?

En kijk eens naar mij dan, ik doe wat jij kan Und sieh mich dann an, wie ich tue, was ich kann And look at me then, I'll do what you can И посмотри на меня тогда, я сделаю все, что ты можешь

Want ik was liedjes aan het schrijven in de schuur Weil ich in der Scheune Songs geschrieben habe 'Cause I was writing songs in the barn Потому что я писал песни в сарае

Kijk, luister Ik was alleen maar daar (Oké) Hör zu, ich war gerade dort (OK) Look listen I was only there (Okay) Olha, escuta eu só estava lá (Ok) Смотри, слушай, я был только там (хорошо)

Het kon alleen beter gaan met mij (Sowieso toch, ja) Es kann nur besser werden mit mir (Jedenfalls, ja) I could only get better (Yeah anyway) Só poderia ser melhor comigo (de qualquer maneira, sim) Я мог только поправиться (Да, во всяком случае)

Moest de oogst voor mezelf toen nog zaaien Dann musste ich die Ernte selbst einfahren Had to sow the harvest for myself then Пришлось сеять урожай для себя тогда

Jongen, niets is wat het lijkt Junge, nichts ist so, wie es scheint Boy, nothing is what it seems Мальчик, все не то, чем кажется

Geloof me, ik heb net als jij de zeilen in de storm voordat het aan kwam waaien Glauben Sie mir, ich habe wie Sie die Segel gesetzt, bevor der Sturm losbrach. Believe me, I've got the sails in the storm just like you before it came blowing Поверь мне, как и ты, у меня есть паруса в шторм, прежде чем он дует

Zoals wij, in ons paradijs Wie wir, in unserem Paradies Like us, in our paradise Как и мы, в нашем раю

Onbezonnen als wij konden worden, wat wijs So unüberlegt wie wir sein können, so weise Brash if we could be, how wise Дерзкие, если бы мы могли быть мудрыми

En we worden dan rijk, dit in jouw paradijs Und wir werden reich werden, dies in deinem Paradies And we'll get rich, this in your paradise И мы разбогатеем, это в твоем раю

Misschien op z'n tijd, onbegonnen maar Vielleicht zu seiner Zeit unvernünftig, aber Maybe in time, nevermind but Может быть, со временем, неважно, но

Iedereen is ergens diep van binnen toch geboren om te winnen Everyone is born somewhere deep inside to win Каждый рождается где-то глубоко внутри, чтобы побеждать

Kom op jongen, gooi eens olie op het vuur Come on boy, throw some oil on the fire Давай, парень, подлей масла в огонь.

Want ik ben ook van school verbannen, ik had ook geen plannen Cause I got banned from school too, I had no plans either Потому что меня тоже запретили ходить в школу, у меня тоже не было планов

Ik was liedjes aan het schrijven in de schuur I was writing songs in the barn Я писал песни в сарае

Je bent het gezeik zat, dat komt van de zijkant You're tired of the bullshit, that comes from the side Вы устали от дерьма, которое исходит со стороны

Maar jij hebt zelf toch je handen aan het stuur? But you have your hands on the wheel, right? Но у тебя же руки на руле, верно?

En kijk eens naar mij dan, ik doe wat jij kan And look at me then, I'll do what you can И посмотри на меня тогда, я сделаю все, что ты можешь

Want ik was liedjes aan het schrijven in de schuur Потому что я писал песни в сарае