×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Dutch Songs /w Lyrics, Als Ik Je Niet Zie - Kevin ft. Yade Lauren (prod. Jordan Wayne)

Als Ik Je Niet Zie - Kevin ft. Yade Lauren (prod. Jordan Wayne)

Ik wilde alleen zijn

Maar ik kan niet alleen zijn

So bel me on the late nights

Late night-nights

Jij weet allang en ik weet allang

Dat dit voor ons niet werkt, nee

Het is allang niet meer zoals eerst

Ik wou zeggen, 'Ik ben klaar hier-mee' Maar als ik je niet zie, loop je constant door mijn mind

En als je me niet ziet, denk je dan wel eens aan mij?

Maar als ik je niet zie, loop je constant door mijn mind

En als ik je niet zie, denk je dan wel eens aan mij?

Ey, denk je ook wel eens aan mij

Of denk je ik ben van beton

Ze kent mij nog van voor die tijd

Voor de faam en voor m'n soms We liepen samen door de wijk

Was een vibe, we waren jong Ik heb gedronken, wil je zien

Dus ik bel je late night Ik ken al je vlekjes en frikkles

De liefde is zo ingewikkeld

Ik kan beter niet bellen nu maar

Je zit vast in mijn hoofd alsof je cirkelt

Ik had je back met mijn hand op je middel

Nu hebben we voor niks gebikkeld

Alle fights, beefs zijn gekibbel

Ben je verder gegaan nu inmiddels?

Loop ik ook zo door je mind, zoals jij bij mij doet?

Al die mensen, ze zijn fake, ik kan niet blij doen

Voel me open en we zien wel wat de tijd doet

De tijd doet, het is bijna mijn seizoen

Maar als ik je niet zie, loop je constant door mijn mind

En als je me niet ziet, denk je dan wel eens aan mij?

Maar als ik je niet zie, loop je constant door mijn mind

En als ik je niet zie, denk je dan wel eens aan mij?

Ey, m'n hart is gebroken in piece Maar ik heb papier en vizier

Life on the road is niet ease

Ik buffel, ik ren en ik steam Tipsy dus ik bel jou on the late night

Ik ben ook alleen en niet alleen jij

Deze wereld is fake

Maar life die is real en ik moet mijzelf herpakken

Album af en een brand new deal, ben nog steeds met dezelfde gabbers

Mensen daar maken verhalen, ik ga er vanuit dat je weet wat wat is

Ik wil niet bepalen

Maar please ga niet uit elke week als je vriend geen grap is

En ik zie jou als een probleem

Forever duurt niet lang, is niet the same

Jij weet ook dat ik meer verdien

Er is een tijd van komen, now I gotta leave yeah

Maar als ik je niet zie, loop je constant door mijn mind

En als je me niet ziet, denk je dan wel eens aan mij?

Maar als ik je niet zie, loop je constant door mijn mind

En als ik je niet zie, denk je dan wel eens aan mij?

Ik wilde alleen zijn Maar ik kan niet alleen zijn

So bel me on the late nights

Late night, nights

Als Ik Je Niet Zie - Kevin ft. Yade Lauren (prod. Jordan Wayne) إذا لم أراك - Kevin ft. ياد لورين (prod. جوردان واين) Wenn ich dich nicht sehe - Kevin ft. Yade Lauren (prod. Jordan Wayne) If I Don't See You - Kevin ft. Yade Lauren (prod. Jordan Wayne) When I Don't See You - Kevin ft. Yade Lauren (Prod. Jordan Wayne) If I Don't See You - Kevin ft. Yade Lauren (prod. Jordan Wayne) Se Eu Não Te Ver - Kevin ft. Yade Lauren (prod. Jordan Wayne) If I Don't See You - Kevin ft. Yade Lauren (prod. Jordan Wayne) If I Don't See You - Kevin ft. Yade Lauren (prod. Jordan Wayne) Якщо я тебе не побачу - Kevin ft. Yade Lauren (prod. Jordan Wayne) 如果我看不见你 - 凯文英尺。亚德·劳伦(乔丹·韦恩)

Ik wilde alleen zijn أردت أن أكون وحيدا I wanted to be alone я хотел побыть один

Maar ik kan niet alleen zijn لكن لا يمكنني أن أكون وحدي But I can't be alone Но я не могу быть один

So bel me on the late nights لذا اتصل بي في وقت متأخر من الليالي So call me on the late nights Так что звоните мне поздними вечерами.

Late night-nights ليالي آخر الليل Поздние ночи

Jij weet allang en ik weet allang أنت تعرف بالفعل وأنا أعلم بالفعل You already know and I already know Ты уже знаешь, и я уже знаю

Dat dit voor ons niet werkt, nee أن هذا لا يعمل بالنسبة لنا ، لا That this doesn't work for us, no Что это не работает для нас, нет.

Het is allang niet meer zoals eerst It has long since ceased to be like before Это не так, как раньше

Ik wou zeggen, 'Ik ben klaar hier-mee' I wanted to say, 'I'm done with this' Я хотел сказать: «Я покончил с этим» Maar als ik je niet zie, loop je constant door mijn mind لكن عندما لا أراك ، فأنت تفكر دائمًا في ذهني But when I don't see you, you constantly run through my mind Но если я тебя не вижу, ты постоянно крутишься у меня в голове

En als je me niet ziet, denk je dan wel eens aan mij? وإذا كنت لا تراني ، فهل فكرت بي من قبل؟ And if you don't see me, do you ever think of me? И если ты меня не видишь, ты когда-нибудь думаешь обо мне?

Maar als ik je niet zie, loop je constant door mijn mind لكن عندما لا أراك ، فأنت تفكر دائمًا في ذهني Но когда я не вижу тебя, ты постоянно проносишься в моих мыслях.

En als ik je niet zie, denk je dan wel eens aan mij? وإذا كنت لا أراك ، فهل فكرت بي من قبل؟ And when I don't see you, do you ever think of me? А когда я тебя не вижу, ты когда-нибудь думаешь обо мне?

Ey, denk je ook wel eens aan mij إي ، هل فكرت بي من قبل Ey, do you ever think of me Эй, ты когда-нибудь думал обо мне

Of denk je ik ben van beton Or do you think I'm made of concrete Или ты думаешь, что я сделан из бетона?

Ze kent mij nog van voor die tijd She knows me from before that time Она все еще знает меня до того времени

Voor de faam en voor m'n soms For fame and for my sometimes Для славы и для меня иногда We liepen samen door de wijk We walked together through the neighborhood Мы вместе гуляли по окрестностям

Was een vibe, we waren jong Ik heb gedronken, wil je zien Was a vibe, we were young I've been drinking, wanna see you Была атмосфера, мы были молоды, я пил, хочу увидеть тебя

Dus ik bel je late night Ik ken al je vlekjes en frikkles So I call you late night I know all your spots and frikkles Так что я позвоню тебе поздно ночью, я знаю все твои пятна и фрики

De liefde is zo ingewikkeld Love is so complicated Любовь так сложна

Ik kan beter niet bellen nu maar I better not call right now but Я лучше не звоню сейчас, но

Je zit vast in mijn hoofd alsof je cirkelt You're stuck in my head like you're circling Ты застрял в моей голове, как будто ты кружишь

Ik had je back met mijn hand op je middel У меня была твоя спина, моя рука была на твоей талии

Nu hebben we voor niks gebikkeld Now we've been fighting for nothing Теперь мы сражались зря

Alle fights, beefs zijn gekibbel All fights, beefs are bickering Все бои, говядина ссорятся

Ben je verder gegaan nu inmiddels? Вы перешли сейчас?

Loop ik ook zo door je mind, zoals jij bij mij doet? Я также прохожу через твой разум, как ты со мной?

Al die mensen, ze zijn fake, ik kan niet blij doen Все эти люди фальшивые, я не могу быть счастлив

Voel me open en we zien wel wat de tijd doet Feel open and we'll see what time does Почувствуй себя открытым, и мы увидим, что делает время

De tijd doet, het is bijna mijn seizoen Время делает, это почти мой сезон

Maar als ik je niet zie, loop je constant door mijn mind Но если я тебя не вижу, ты постоянно крутишься у меня в голове

En als je me niet ziet, denk je dan wel eens aan mij? И если ты меня не видишь, ты когда-нибудь думаешь обо мне?

Maar als ik je niet zie, loop je constant door mijn mind

En als ik je niet zie, denk je dan wel eens aan mij? And when I don't see you, do you ever think of me?

Ey, m'n hart is gebroken in piece Maar ik heb papier en vizier But I've got paper and visor Но у меня есть бумага и козырек

Life on the road is niet ease Жизнь в дороге нелегка

Ik buffel, ik ren en ik steam Tipsy dus ik bel jou on the late night Я буйвол, я бегу и парю навеселе, поэтому я звоню тебе поздно ночью

Ik ben ook alleen en niet alleen jij я тоже один и не только ты

Deze wereld is fake

Maar life die is real en ik moet mijzelf herpakken But life is real and I have to pick myself up Но жизнь реальна, и я должен взять себя в руки.

Album af en een brand new deal, ben nog steeds met dezelfde gabbers Альбом закончен и новый контракт с теми же болтунами

Mensen daar maken verhalen, ik ga er vanuit dat je weet wat wat is People there make stories, I assume you know what is what Люди там делают истории, я полагаю, вы знаете, что есть что

Ik wil niet bepalen я не хочу определять

Maar please ga niet uit elke week als je vriend geen grap is Но, пожалуйста, не выходите на улицу каждую неделю, если ваш парень не шутка

En ik zie jou als een probleem И я вижу в тебе проблему

Forever duurt niet lang, is niet the same Навсегда не длится долго, это не то же самое

Jij weet ook dat ik meer verdien Вы знаете, что я заслуживаю большего

Er is een tijd van komen, now I gotta leave yeah هناك وقت قادم ، الآن يجب أن أغادر نعم Придет время, теперь я должен уйти, да

Maar als ik je niet zie, loop je constant door mijn mind

En als je me niet ziet, denk je dan wel eens aan mij?

Maar als ik je niet zie, loop je constant door mijn mind

En als ik je niet zie, denk je dan wel eens aan mij?

Ik wilde alleen zijn Maar ik kan niet alleen zijn Я хотел быть один, но я не могу быть один

So bel me on the late nights Так позвони мне поздней ночью

Late night, nights