×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Tweede ronde / 4, Les 32 Heeft u zelf nog vragen?

Les 32 Heeft u zelf nog vragen?

Solliciteren, hoe gaat dat hier? Stel, je wilt reageren op een advertentie. Kun je dan de personeelsdienst van het bedrijf bellen om nadere informatie? Zeker! Je toont belangstelling en ze horen je naam: slim! Wat stuur je op? Een brief van één à anderhalf A4-tje en een cv van maximaal één kantje. Tenzij je via internet reageert natuurlijk. Dan vul je een digitaal formulier in en je stuurt je cv als bijlage mee. En dan maar hopen dat ze je uitnodigen voor een gesprek! Als het eenmaal zover is, geef je een stevige hand en je kijkt iedereen zo nu en dan in de ogen. Hieronder wat vragen om je op voor te bereiden. Zorg dat je de antwoorden goed kunt formuleren. Overigens: je hoeft niet op alle vragen ('Heeft u een vriend? ' 'Bent u zwanger?') antwoord te geven! 'Ah, u bent mevrouw Bos, komt u binnen. Uw jas kunt u daar kwijt. Zo, neemt u plaats. Heeft u het gemakkelijk kunnen vinden? Eerst stel ik de leden van de commissie aan u voor. Zij zullen u straks wat vragen stellen. Maar daaraan voorafgaand geef ik u een korte inleiding over ons bedrijf. Kopje koffie?' 'Waarom bent u in deze baan geïnteresseerd? En wat heeft u ons bedrijf te bieden? Op grond van welke eigenschappen acht u zichzelf geschikt? U heeft vast ook wel zwakke punten. Vertelt u eens?' 'In uw brief schrijft u dat u ervaring heeft met dit werk, maar kunt u daar iets meer over vertellen? Uw opleiding, lees ik in uw cv, heeft u gedeeltelijk in het buitenland gevolgd: beschrijft u de vaardigheden eens die u daar opgedaan hebt?' 'Uw meest recente werkkring. Wat hield dat werk in? Waarom ging u daar weg? Heeft u ook nog onbetaald werk verricht dat relevant kan zijn? Wat zijn uw hobby's?' 'Contacten op het werk, vindt u dat een belangrijk aspect? Ja? Waarom? Als er problemen zijn, hoe lost u die op? Kunt u een concreet voorbeeld geven?' 'Hoeveel zou u ongeveer willen verdienen? Wat iemand in een soortgelijke functie normaal gesproken verdient? Dat zal in de orde van zoveel euro per maand bruto zijn. Wat denkt u? Zegt u het maar eerlijk, hoor!' 'U noemt verscheidene referenties in uw brief. Kunnen wij die een dezer dagen bellen? Zij weten ervan, neem ik aan?' 'Ten slotte: heeft u zelf nog vragen? Verdere opleidingskansen binnen het bedrijf? Ja, die zijn er zeker. Wanneer wij de definitieve beslissing nemen? Zo spoedig mogelijk. In principe vóór het eind van de maand, 't kan een weekje uitlopen. U hoeft ons niet te bellen, u hoort van ons! Nou, het was ons een waar genoegen, wij danken u voor uw belangstelling en wensen u een goede terugreis. O ja, een laatste opmerking: voor uw reiskosten moet u even naar het kantoor hier tegenover, naast de ingang.'


Les 32 Heeft u zelf nog vragen? Lesson 32 Do you have any questions of your own? Lekcja 32 Czy masz własne pytania?

Solliciteren, hoe gaat dat hier? How to apply here? ここではどのように機能しますか? Como funciona aqui? Stel, je wilt reageren op een advertentie. Suppose you want to respond to an advertisement. 広告に返信したいとします。 Suponha que você queira responder a um anúncio. Kun je dan de personeelsdienst van het bedrijf bellen om nadere informatie? Can you call the personnel department of the company for more information? 詳細については、会社の人事部に電話してください。 Você pode ligar para o departamento de pessoal da empresa para obter mais informações? Zeker! Certainly! もちろん! Je toont belangstelling en ze horen je naam: slim! You show interest and they hear your name: smart! あなたは興味を示し、彼らはあなたの名前を聞きます:賢い! Wat stuur je op? What do you send? 何を送りますか? O que você envia? Een brief van één à anderhalf A4-tje en een cv van maximaal één kantje. A letter of one to one and a half A4 pages and a CV of no more than one side. 1対1.5のA4ページの手紙と1ページ以下の履歴書。 Tenzij je via internet reageert natuurlijk. Es sei denn, Sie antworten natürlich über das Internet. もちろんインターネット経由で応答しない限り。 Dan vul je een digitaal formulier in en je stuurt je cv als bijlage mee. 次に、デジタルフォームに記入し、CVを添付ファイルとして送信します。 Em seguida, você preenche um formulário digital e envia seu currículo em anexo. En dan maar hopen dat ze je uitnodigen voor een gesprek! Als het eenmaal zover is, geef je een stevige hand en je kijkt iedereen zo nu en dan in de ogen. Wenn die Zeit gekommen ist, geben Sie sich fest die Hand und schauen Sie ab und zu allen in die Augen. Hieronder wat vragen om je op voor te bereiden. Zorg dat je de antwoorden goed kunt formuleren. Overigens: je hoeft niet op alle vragen ('Heeft u een vriend? ' 'Bent u zwanger?') ' 'Você está grávida?') antwoord te geven! 'Ah, u bent mevrouw Bos, komt u binnen. Uw jas kunt u daar kwijt. You can leave your coat there. Zo, neemt u plaats. Heeft u het gemakkelijk kunnen vinden? Did you find it easily? Eerst stel ik de leden van de commissie aan u voor. First I introduce the members of the committee to you. Zij zullen u straks wat vragen stellen. Maar daaraan voorafgaand geef ik u een korte inleiding over ons bedrijf. But before that, I will give you a brief introduction to our company. Kopje koffie?' 'Waarom bent u in deze baan geïnteresseerd? En wat heeft u ons bedrijf te bieden? E o que você tem a oferecer à nossa empresa? Op grond van welke eigenschappen acht u zichzelf geschikt? On what basis do you consider yourself suitable? Com base em que você se considera adequado? U heeft vast ook wel zwakke punten. Vertelt u eens?' 'In uw brief schrijft u dat u ervaring heeft met dit werk, maar kunt u daar iets meer over vertellen? Uw opleiding, lees ik in uw cv, heeft u gedeeltelijk in het buitenland gevolgd: beschrijft u de vaardigheden eens die u daar opgedaan hebt?' 'Uw meest recente werkkring. Wat hield dat werk in? What did that work entail? Waarom ging u daar weg? Heeft u ook nog onbetaald werk verricht dat relevant kan zijn? Have you also done unpaid work that may be relevant? Wat zijn uw hobby's?' 'Contacten op het werk, vindt u dat een belangrijk aspect? Ja? Waarom? Als er problemen zijn, hoe lost u die op? Kunt u een concreet voorbeeld geven?' 'Hoeveel zou u ongeveer willen verdienen? 'Approximately how much would you like to earn? Wat iemand in een soortgelijke functie normaal gesproken verdient? Dat zal in de orde van zoveel euro per maand bruto zijn. Wat denkt u? Zegt u het maar eerlijk, hoor!' Just be honest, you know! ' Apenas seja honesto, você sabe! ' 'U noemt verscheidene referenties in uw brief. Kunnen wij die een dezer dagen bellen? Zij weten ervan, neem ik aan?' They know about it, I suppose? ' Eles sabem disso, suponho? 'Ten slotte: heeft u zelf nog vragen? Verdere opleidingskansen binnen het bedrijf? Ja, die zijn er zeker. Wanneer wij de definitieve beslissing nemen? Zo spoedig mogelijk. As soon as possible. In principe vóór het eind van de maand, 't kan een weekje uitlopen. U hoeft ons niet te bellen, u hoort van ons! Nou, het was ons een waar genoegen, wij danken u voor uw belangstelling en wensen u een goede terugreis. O ja, een laatste opmerking: voor uw reiskosten moet u even naar het kantoor hier tegenover, naast de ingang.'