×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Een Beetje Nederlands, #7.2 Tweede Wereldoorlog in Nederland deel 2/3

#7.2 Tweede Wereldoorlog in Nederland deel 2/3

Begin van de bezetting: 1940-1941

Direct na de overgave van Nederland werd het Nederlandse parlement opgeheven. Er werden nieuwe bestuurders aangesteld door de Duitse nazipartij. De leider werd de Oostenrijkse nazi Arthur Seyss-Inquart. Anton Mussert van de NSB had gehoopt die rol te krijgen, maar hij werd genegeerd door de Duitsers. Al meteen werden de communistische en socialistische politieke partijen in Nederland verboden. Vanaf 1941 werden alle politieke partijen behalve de NSB verboden.

In het eerste jaar van de bezetting, van mei 1940 tot juni 1941, probeerden de Duitse bezetters om de Nederlandse bevolking over te halen mee te werken met de Duitsers. Dat wil zeggen dat ze graag wilden dat de Nederlanders het idee van nationaalsocialisme accepteerden. Een groot deel van de Nederlanders was daar niet in geïnteresseerd. Maar over het algemeen werd er gedacht dat de Duitse bezetting wel mee zou vallen en dat het beter was om de nieuwe situatie te accepteren. Voor veel Nederlanders veranderde er eerst ook weinig in hun dagelijkse leven. Veel Nederlandse bedrijven profiteerden juist van de oorlog in het begin, omdat ze nu handel konden drijven met Duitsland.

Voor de Joodse bevolking van Nederland had de bezetting door nazi-Duitsland wel direct gevolgen. Joodse ambtenaren in dienst bij de overheid werden ontslagen. De rechten van Joden werden steeds verder afgenomen en ze werden uitgesloten van de maatschappij. Zo mogen ze niet meer naar de bioscoop, cafés, zwembaden en parken.

In 1941 werd er door de Duitsers begonnen met het vervolgen van de Joden, ook wel de Holocaust of Sjoa genoemd. Alle Joden moesten zich laten registreren bij de overheid. Ze moesten daar zelfs zelf voor betalen.

Aan het begin van 1941 vielen leden van de NSB ook steeds vaker Joden lastig. Door bijvoorbeeld van de Joden te stelen, hen te vernederen of ze fysiek aan te vallen. In Amsterdam had je een buurt rond het Waterlooplein die de Jodenbuurt heette, daar woonden traditioneel veel Joodse mensen. Op 11 februari 1941 ging een groep NSB'ers naar het Waterlooplein om Joden lastig te vallen. Een communistische knokploeg werd gewaarschuwd en ging er op af om de NSB'ers tegen te houden. Een knokploeg is een groep mensen die georganiseerd gaan knokken, oftewel vechten. Bij het gevecht tussen de twee groepen werd iemand van de groep NSB'ers doodgeslagen.

Als reactie daarop werd op 22 en 23 februari door de nazi's de eerste razzia in Nederland gehouden. Een razzia is in het Nederlands een term voor de jacht op Joodse mensen. Meer dan 400 Joodse mannen werden deze twee dagen in de Jodenbuurt gearresteerd door de Duitse politie. De hardheid waarmee de razzia uitgevoerd werd riep verontwaardiging op. Zoals ik net zei dachten veel Nederlanders dat de Duitse bezetting wel mee zou vallen. Nu werden ze met hun neus op de feiten gedrukt.

Deze razzia en andere incidenten waren reden voor de Communistische Partij van Nederland om actie te gaan voeren. Op 25 en 26 februari 1941 werd er gestaakt, eerst in Amsterdam en later ook in andere steden. Een staking is het stoppen met werken omdat de arbeiders ontevreden zijn. De staking, die later bekend werd als de Februaristaking, was het enige massale openlijke protest tegen de Jodenvervolging in bezet Europa. Trams werden die dag geblokkeerd zodat ze niet konden rijden. Doordat de trams niet reden merkte iedereen in de stad dat er iets aan de hand was en sloten meer en meer mensen zich bij de staking aan. Tienduizenden arbeiders legden die dag het werk neer.

De Februaristaking is door de Duitse bezetters beëindigd met veel geweld, onder andere door te schieten op groepen stakers. Negen stakers werden gedood bij het beëindigen van de staking door de Duitsers. Ook de organisatoren van de staking werden opgepakt en door de Duitsers vermoord. Op de plek in Amsterdam waar de razzia gehouden werd staat nu een standbeeld die herinnert aan de Februaristaking, het beeld De Dokwerker.

De Februaristaking is een unieke gebeurtenis en een duidelijk verzet tegen de Duitse bezetting en de Jodenvervolging. Er zijn ook meer verzetsdaden geweest, maar de grote meerderheid van de Nederlandse bevolking accepteerden de Duitse bezetters.

Globaal was de Nederlandse bevolking op te delen in een aantal groepen:

Groep een - Actief verzet tegen de Duitsers. Dit is een kleine groep Nederlanders die actief verzet bood tegen de Duitsers. Bijvoorbeeld door het plegen van aanslagen, spionage en organiseren van verzet. Of door onderduikers te helpen. Onderduiken betekent je verschuilen, bijvoorbeeld bij iemand thuis.

Naar schatting zijn er ongeveer 25.000 mensen geweest in Nederland die aan actief verzet deelgenomen hebben. Deze verhalen zijn natuurlijk wel de heldenverhalen die na de oorlog in boeken en films beroemd zijn geworden.

Vergeleken met andere landen in Europa is er in het Nederlandse verzet weinig geweld gebruikt. Wel zijn er in Nederland heel veel mensen ondergedoken, meer dan in andere landen.

Groep twee Passief verzet. Bijvoorbeeld vormen van verzet waarbij de maatregelen van de Duitsers niet opgevolgd werden. Er zijn verschillende voorbeelden van passief verzet tegen de Duitse bezetting. Bijvoorbeeld het luisteren naar Radio Oranje, dat verboden was. Of het lezen van een illegale krant, waarvan de nu nog steeds bestaande kranten Trouw en Het Parool voorbeelden zijn.

Groep drie Stille acceptatie. Dit was de grootste groep mensen in de oorlog. Ze werken niet actief mee met de Duitsers maar accepteerden de bezetting. Voor hun ging het leven voor een groot deel door als normaal, in ieder geval in de eerste jaren van de oorlog.

Groep vier Actieve acceptatie en medewerking. Dit noem je ook wel collaboratie. Een groep van ongeveer 100.000 Nederlanders heeft zich in de oorlog aangesloten bij de NSB. Soms omdat ze overtuigd waren van de nazi-ideeën, maar soms ook vanuit opportunisme. Bijvoorbeeld als je je baan kwijt was, vergrootte het je kansen als je lid was van de NSB om nieuw werk te krijgen.

Voorbeelden van actieve medewerking zijn het verraden van Joden en onderduikers, en je vrijwillig aansluiten bij het Duitse leger. De Nederlandse krant De Telegraaf heeft in de oorlog samengewerkt met de Duitsers en is na de oorlog vijf jaar verboden geweest. Maar die samenwerking was niet helemaal vrijwillig.

Ik wil nog een bekende verzetsheld bespreken voordat ik doorga. Dat is Hannie Schaft. Hannie Schaft is geboren in Haarlem en was twintig jaar oud toen de oorlog begon. Studenten aan de universiteit moesten een verklaring ondertekenen dat ze loyaal waren aan de Duitsers, maar dat weigerde ze te doen. Dus ze verliet de universiteit. Haar verzetswerk begon klein: stelen van identificatiekaarten voor Joden en koerierswerk. Koerierswerk, dus het verplaatsen van illegale spullen zoals wapens en illegale kranten, werd in de oorlog vaak door vrouwen gedaan. Hier wordt soms niet zo veel aandacht aan gegeven omdat het niet zo spectaculair is, maar vrouwen hebben een belangrijke rol gehad in het verzet.

Maar Hannie Schaft wilde meer. Ze is betrokken geweest bij meerdere moorden op Duitsers, NSB'ers en verraders. Ze werd bekend als ‘het meisje met het rode haar' en er werd jacht gemaakt op haar door de nazi's. Hannie Schaft heeft heel veel pech gehad: drie weken voor de bevrijding van Nederland werd ze gepakt en doodgeschoten door de Duitsers. Na de oorlog werd ze een van de symbolen van het verzet en er zijn meerdere boeken en films over haar gemaakt.

#7.2 Tweede Wereldoorlog in Nederland deel 2/3 #7.2 Zweiter Weltkrieg in den Niederlanden Teil 2/3 #7.2 World War II in the Netherlands part 2/3 #7.2 Segunda Guerra Mundial en los Países Bajos parte 2/3 #7.2 Seconde Guerre mondiale aux Pays-Bas partie 2/3 #7.2 La seconda guerra mondiale nei Paesi Bassi parte 2/3 #7.2 オランダの第二次世界大戦 その2/3 #7.2 Druga wojna światowa w Holandii, część 2/3 #7.2 Segunda Guerra Mundial nos Países Baixos parte 2/3 #7.2 Вторая мировая война в Нидерландах часть 2/3 #7.2 Hollanda'da İkinci Dünya Savaşı bölüm 2/3 #7.2 Друга світова війна в Нідерландах, частина 2/3 #7.2 第二次世界大战在荷兰第 2/3 部分 #7.2 第二次世界大战在荷兰第 2/3 部分

**Begin van de bezetting: 1940-1941** Beginning of the occupation: 1940-1941 İşgalin başlangıcı: 1940-1941 占领开始:1940-1941

Direct na de overgave van Nederland werd het Nederlandse parlement opgeheven. Immediately after the surrender of the Netherlands, the Dutch parliament was dissolved. Subito dopo la resa dei Paesi Bassi, il Parlamento olandese fu sciolto. Hollanda'nın teslim olmasından hemen sonra Hollanda parlamentosu feshedilmiştir. Відразу після капітуляції Нідерландів голландський парламент був розпущений. 荷兰投降后,荷兰议会立即被废除。 Er werden nieuwe bestuurders aangesteld door de Duitse nazipartij. New administrators were appointed by the German Nazi Party. De nouveaux administrateurs sont nommés par le parti nazi allemand. I nuovi amministratori furono nominati dal partito nazista tedesco. Noi administratori au fost numiți de către partidul nazist german. Yeni yöneticiler Alman Nazi partisi tarafından atandı. 新董事由德国纳粹党任命。 De leider werd de Oostenrijkse nazi Arthur Seyss-Inquart. The leader was the Austrian Nazi Arthur Seyss-Inquart. Il suo leader divenne il nazista austriaco Arthur Seyss-Inquart. Liderleri Avusturyalı Nazi Arthur Seyss-Inquart oldu. 它的领袖成为奥地利纳粹党人亚瑟·赛斯-英夸特。 Anton Mussert van de NSB had gehoopt die rol te krijgen, maar hij werd genegeerd door de Duitsers. Anton Mussert of the NSB had hoped to get that role, but he was ignored by the Germans. Anton Mussert, du NSB, avait espéré obtenir ce rôle, mais il a été ignoré par les Allemands. Anton Mussert dell'NSB aveva sperato di ottenere quel ruolo, ma fu ignorato dai tedeschi. NSB'den Anton Mussert bu rolü almayı umuyordu, ancak Almanlar tarafından görmezden gelindi. NSB 的安东·穆塞特 (Anton Mussert) 希望得到这个角色,但他被德国人忽视了。 Al meteen werden de communistische en socialistische politieke partijen in Nederland verboden. Sofort wurden die kommunistischen und sozialistischen Parteien in den Niederlanden verboten. The communist and socialist political parties were immediately banned in the Netherlands. Les partis politiques communistes et socialistes ont tout de suite été interdits aux Pays-Bas. Komunistyczne i socjalistyczne partie polityczne zostały natychmiast zakazane w Holandii. Hemen ardından Hollanda'da komünist ve sosyalist siyasi partiler yasaklandı. 共产主义和社会主义政党在荷兰立即被取缔。 Vanaf 1941 werden alle politieke partijen behalve de NSB verboden. From 1941, all political parties except the NSB were banned. A partire dal 1941, tutti i partiti politici, tranne l'NSB, furono banditi. 1941'den itibaren NSB dışındaki tüm siyasi partiler yasaklanmıştır. 从 1941 年起,除 NSB 之外的所有政党都被取缔。

In het eerste jaar van de bezetting, van mei 1940 tot juni 1941, probeerden de Duitse bezetters om de Nederlandse bevolking over te halen mee te werken met de Duitsers. Im ersten Jahr der Besatzung, von Mai 1940 bis Juni 1941, versuchten die deutschen Besatzer, die niederländische Bevölkerung zur Zusammenarbeit mit den Deutschen zu bewegen. In the first year of the occupation, from May 1940 to June 1941, the German occupiers tried to persuade the Dutch population to cooperate with the Germans. Au cours de la première année d'occupation, de mai 1940 à juin 1941, les occupants allemands ont tenté de persuader la population néerlandaise de coopérer avec les Allemands. Nel primo anno di occupazione, dal maggio 1940 al giugno 1941, gli occupanti tedeschi cercarono di convincere la popolazione olandese a collaborare con i tedeschi. İşgalin ilk yılında, Mayıs 1940'tan Haziran 1941'e kadar, Alman işgalciler Hollanda halkını Almanlarla işbirliği yapmaya ikna etmeye çalıştı. У перший рік окупації, з травня 1940 по червень 1941 року, німецькі окупанти намагалися схилити нідерландське населення до співпраці з німцями. 在占领的第一年,从 1940 年 5 月到 1941 年 6 月,德国占领者试图说服荷兰人与德国人合作。 Dat wil zeggen dat ze graag wilden dat de Nederlanders het idee van nationaalsocialisme accepteerden. That is, they wanted the Dutch to accept the idea of National Socialism. En d'autres termes, ils souhaitaient que les Néerlandais acceptent l'idée du socialisme national. In altre parole, erano desiderosi che gli olandesi accettassero l'idea del nazionalsocialismo. Yani Hollandalıların nasyonal sosyalizm fikrini kabul etmelerini istiyorlardı. 也就是说,他们想让荷兰人接受国家社会主义的思想。 Een groot deel van de Nederlanders was daar niet in geïnteresseerd. A large part of the Dutch was not interested in that. Hollandalıların büyük bir kısmı bununla ilgilenmiyordu. 很大一部分荷兰人对此不感兴趣。 Maar over het algemeen werd er gedacht dat de Duitse bezetting wel mee zou vallen en dat het beter was om de nieuwe situatie te accepteren. Aber man war allgemein der Meinung, dass die deutsche Besatzung nicht allzu schlimm sein würde und dass es besser sei, die neue Situation zu akzeptieren. But in general it was thought that the German occupation would not be too bad and that it was better to accept the new situation. Mais on pensait généralement que l'occupation allemande ne serait pas trop mauvaise et qu'il valait mieux accepter la nouvelle situation. Ma in generale si pensava che l'occupazione tedesca non sarebbe stata troppo negativa e che era meglio accettare la nuova situazione. Ancak genel olarak Alman işgalinin çok kötü olmayacağı ve yeni durumu kabullenmenin daha iyi olacağı düşünülüyordu. 但总的来说,人们认为德国的占领不会太糟糕,最好接受新的情况。 Voor veel Nederlanders veranderde er eerst ook weinig in hun dagelijkse leven. Für viele Niederländer änderte sich auch im Alltag zunächst wenig. For many Dutch people, little changed in their daily lives at first. Per molti olandesi, anche la vita quotidiana è cambiata poco all'inizio. Birçok Hollandalı için de ilk başta günlük yaşamlarında çok az şey değişti. 对于许多荷兰人来说,起初他们的日常生活几乎没有变化。 Veel Nederlandse bedrijven profiteerden juist van de oorlog in het begin, omdat ze nu handel konden drijven met Duitsland. Many Dutch companies actually benefited from the war in the beginning, because they could now trade with Germany. Au début, de nombreuses entreprises néerlandaises ont bénéficié de la guerre, car elles pouvaient désormais commercer avec l'Allemagne. All'inizio molte aziende olandesi beneficiarono della guerra, potendo commerciare con la Germania. Birçok Hollandalı şirket, artık Almanya ile ticaret yapabildikleri için savaştan başlangıçta fayda sağladı. Багато голландських компаній насправді виграли від війни на початку, оскільки тепер вони могли торгувати з Німеччиною. 许多荷兰公司实际上从一开始就从战争中受益,因为他们现在可以与德国进行贸易。

Voor de Joodse bevolking van Nederland had de bezetting door nazi-Duitsland wel direct gevolgen. The occupation by Nazi Germany had direct consequences for the Jewish population of the Netherlands. Per la popolazione ebraica dei Paesi Bassi, l'occupazione da parte della Germania nazista ebbe conseguenze dirette. Hollanda'nın Yahudi nüfusu için Nazi Almanyası'nın işgalinin doğrudan sonuçları olmuştur. 纳粹德国的占领确实对荷兰的犹太人口产生了直接影响。 Joodse ambtenaren in dienst bij de overheid werden ontslagen. Jewish government officials were fired. I funzionari ebrei impiegati dal governo furono licenziati. Hükümet tarafından istihdam edilen Yahudi memurlar görevden alındı. Єврейські чиновники, які працювали в уряді, були звільнені. 犹太政府官员被解雇。 De rechten van Joden werden steeds verder afgenomen en ze werden uitgesloten van de maatschappij. The rights of Jews were further diminished and they were excluded from society. Agli ebrei furono tolti sempre più diritti e furono esclusi dalla società. Yahudilerin hakları giderek ellerinden alındı ve toplumdan dışlandılar. 犹太人的权利日益减少,他们被排除在社会之外。 Zo mogen ze niet meer naar de bioscoop, cafés, zwembaden en parken. For example, they are no longer allowed to go to the cinema, cafes, swimming pools and parks. Ad esempio, non possono più frequentare cinema, caffè, piscine e parchi. 例如,他们不再被允许去电影院、咖啡馆、游泳池和公园。

In 1941 werd er door de Duitsers begonnen met het vervolgen van de Joden, ook wel de Holocaust of Sjoa genoemd. 1941 begannen die Deutschen mit der Verfolgung der Juden, auch bekannt als Holocaust oder Shoah. In 1941, the Germans started persecuting the Jews, also known as the Holocaust or Shoah. Em 1941, os alemães começaram a perseguir os judeus, também conhecido como Holocausto ou Shoah. 1941 yılında Almanlar, Holokost ya da Shoah olarak da bilinen Yahudilere zulmetmeye başladı. 1941 年,德国人开始迫害犹太人,也称为大屠杀或浩劫。 Alle Joden moesten zich laten registreren bij de overheid. All Jews had to register with the government. Tutti gli ebrei dovevano registrarsi presso il governo. Tüm Yahudiler hükümete kayıt yaptırmak zorundaydı. Всі євреї повинні були зареєструватися в уряді. 所有犹太人都必须向政府登记。 Ze moesten daar zelfs zelf voor betalen. They even had to pay for it themselves. Ils ont même dû payer eux-mêmes. Hatta parasını bile kendileri ödemek zorunda kaldılar. 他们甚至不得不自己付钱。

Aan het begin van 1941 vielen leden van de NSB ook steeds vaker Joden lastig. Anfang 1941 schikanierten Mitglieder des NSB zunehmend auch Juden. At the beginning of 1941, members of the NSB also increasingly harassed Jews. Au début de l'année 1941, les membres du NSB harcèlent de plus en plus les Juifs. All'inizio del 1941, anche i membri dell'NSB stavano perseguitando sempre più gli ebrei. Na początku 1941 r. członkowie NSB również coraz częściej nękali Żydów. 1941'in başlarında NSB üyeleri de Yahudileri giderek daha fazla taciz ediyordu. 1941 年初,NSB 的成员也越来越多地骚扰犹太人。 Door bijvoorbeeld van de Joden te stelen, hen te vernederen of ze fysiek aan te vallen. Zum Beispiel, indem sie die Juden bestehlen, sie demütigen oder körperlich angreifen. For example, by stealing from the Jews, humiliating them or physically attacking them. Ad esempio, rubando agli ebrei, umiliandoli o attaccandoli fisicamente. Örneğin, Yahudilerden çalarak, onları aşağılayarak veya fiziksel olarak onlara saldırarak. Наприклад, крадучи у євреїв, принижуючи їх або фізично нападаючи на них. 例如,从犹太人那里偷东西、羞辱他们或对他们进行人身攻击。 In Amsterdam had je een buurt rond het Waterlooplein die de Jodenbuurt heette, daar woonden traditioneel veel Joodse mensen. In Amsterdam you had a neighborhood around the Waterlooplein called the Jodenbuurt, where many Jewish people traditionally lived. Amsterdam'da Waterlooplein civarında Yahudi Mahallesi olarak adlandırılan ve geleneksel olarak çok sayıda Yahudi'nin yaşadığı bir mahalle vardı. 在阿姆斯特丹,滑铁卢广场附近有一个叫做 Jodenbuurt 的街区,传统上许多犹太人居住在那里。 Op 11 februari 1941 ging een groep NSB'ers naar het Waterlooplein om Joden lastig te vallen. Am 11. Februar 1941 ging eine Gruppe von NSB-Mitgliedern zum Waterlooplein, um Juden zu schikanieren. On February 11, 1941, a group of NSB members went to Waterlooplein to harass Jews. L'11 febbraio 1941, un gruppo di membri dell'NSB si recò a Waterlooplein per molestare gli ebrei. 1941 年 2 月 11 日,一群 NSB 成员前往滑铁卢广场骚扰犹太人。 Een communistische knokploeg werd gewaarschuwd en ging er op af om de NSB'ers tegen te houden. Ein kommunistischer Schlägertrupp wurde alarmiert und machte sich auf den Weg, um die NSBs aufzuhalten. A communist thug team was warned and went to stop the NSB members. Des voyous communistes ont été alertés et sont sortis pour arrêter les ONN. Gli sgherri comunisti sono stati allertati e sono usciti per fermare le NSB. Komunistyczna drużyna bojowa została ostrzeżona i poszła zatrzymać członków NSB. Bir komünist haydut alarma geçti ve NSB'leri durdurmak için dışarı çıktı. Комуністичні головорізи були попереджені і вийшли, щоб зупинити НСБ. 一个共产主义暴徒小组被警告并去阻止 NSB 成员。 Een knokploeg is een groep mensen die georganiseerd gaan knokken, oftewel vechten. A gang of thugs is a group of people who fight in an organized manner. Una squadra di rissosi è un gruppo di persone che si impegnano in risse organizzate o in combattimenti. Kavga timi, organize bir şekilde kavga eden veya dövüşen bir grup insandır. 打手团伙是一群有组织地进行斗争的人。 Bij het gevecht tussen de twee groepen werd iemand van de groep NSB'ers doodgeslagen. During the fight between the two groups, one of the NSB members was beaten to death. Nella lotta tra i due gruppi, qualcuno del gruppo NSB è stato picchiato a morte. İki grup arasında çıkan kavgada NSB grubundan bir kişi dövülerek öldürüldü. 在两个团体之间的战斗中,一名 NSB 成员被活活打死。

Als reactie daarop werd op 22 en 23 februari door de nazi's de eerste razzia in Nederland gehouden. In response, the Nazis staged the first raid in the Netherlands on 22 and 23 February. In risposta, i nazisti effettuarono il primo raid nei Paesi Bassi il 22 e 23 febbraio. Buna karşılık Naziler 22 ve 23 Şubat tarihlerinde Hollanda'da ilk baskını düzenledi. 作为回应,纳粹于 2 月 22 日至 23 日在荷兰发动了第一次袭击。 Een razzia is in het Nederlands een term voor de jacht op Joodse mensen. A razzia is a Dutch term for the hunt for Jewish people. In olandese, razzia è un termine che indica la caccia agli ebrei. Hollandaca'da razzia, Yahudi avı için kullanılan bir terimdir. razzia 是荷兰语,指的是追捕犹太人。 Meer dan 400 Joodse mannen werden deze twee dagen in de Jodenbuurt gearresteerd door de Duitse politie. More than 400 Jewish men were arrested in the Jewish quarter by the German police during these two days. 这两天,德国警方在犹太区逮捕了400多名犹太男子。 De hardheid waarmee de razzia uitgevoerd werd riep verontwaardiging op. The harshness with which the raid was carried out provoked indignation. La dureté du raid a suscité l'indignation. La durezza con cui è stato condotto il raid ha suscitato indignazione. Surowość, z jaką przeprowadzono nalot, wywołała oburzenie. Baskının sert bir şekilde gerçekleştirilmesi öfke uyandırdı. Жорстокість, з якою був проведений рейд, викликала обурення. 突击搜查的严厉程度引起了人们的愤慨。 Zoals ik net zei dachten veel Nederlanders dat de Duitse bezetting wel mee zou vallen. Wie ich gerade sagte, dachten viele Niederländer, dass die deutsche Besetzung nicht so schlimm wäre. As I just said, many Dutch people thought that the German occupation would not be too bad. Comme je viens de le dire, de nombreux Néerlandais pensaient que l'occupation allemande ne serait pas trop grave. Come ho appena detto, molti olandesi pensavano che l'occupazione tedesca non sarebbe stata troppo negativa. Jak już wspomniałem, wielu Holendrów uważało, że niemiecka okupacja nie będzie taka zła. Az önce de söylediğim gibi, pek çok Hollandalı Alman işgalinin çok da kötü olmayacağını düşünüyordu. 正如我刚才所说,许多荷兰人认为德国占领不会太糟糕。 Nu werden ze met hun neus op de feiten gedrukt. Nun wurden sie mit den Tatsachen konfrontiert. Now they were faced with the facts. Aujourd'hui, ils sont confrontés aux faits. Ora si trovavano di fronte ai fatti. Teraz musieli stawić czoła faktom. Agora, eram confrontados com os factos. Şimdi gerçeklerle yüzleşiyorlardı. Тепер вони були поставлені перед фактом. 现在他们面对的是事实。

Deze razzia en andere incidenten waren reden voor de Communistische Partij van Nederland om actie te gaan voeren. Diese Razzia und andere Vorfälle veranlassten die Kommunistische Partei der Niederlande, Maßnahmen zu ergreifen. These raids and other incidents were reason for the Communist Party of the Netherlands to take action. Ce raid et d'autres incidents ont incité le parti communiste des Pays-Bas à prendre des mesures. Questo raid e altri incidenti hanno spinto il Partito Comunista dei Paesi Bassi a prendere provvedimenti. Bu baskın ve diğer olaylar Hollanda Komünist Partisi'ni harekete geçirdi. 这些袭击和其他事件是荷兰共产党采取行动的原因。 Op 25 en 26 februari 1941 werd er gestaakt, eerst in Amsterdam en later ook in andere steden. Am 25. und 26. Februar 1941 gab es einen Streik, zuerst in Amsterdam und später auch in anderen Städten. On 25 and 26 February 1941 there was a strike, first in Amsterdam and later also in other cities. Il 25 e 26 febbraio 1941 ci fu uno sciopero, prima ad Amsterdam e poi in altre città. 25-26 Şubat 1941 tarihlerinde önce Amsterdam'da, daha sonra da diğer şehirlerde grev yapıldı. Страйк відбувся 25 і 26 лютого 1941 року, спочатку в Амстердамі, а потім і в інших містах. 1941 年 2 月 25 日至 26 日发生了罢工,首先是在阿姆斯特丹,随后在其他城市也发生了。 Een staking is het stoppen met werken omdat de arbeiders ontevreden zijn. A strike is stopping work because the workers are dissatisfied. Uno sciopero consiste nell'interrompere il lavoro perché i lavoratori sono insoddisfatti. Grev, işçilerin memnuniyetsizliği nedeniyle işi durdurmasıdır. 罢工是因为工人不满而停止工作。 De staking, die later bekend werd als de Februaristaking, was het enige massale openlijke protest tegen de Jodenvervolging in bezet Europa. The strike, later known as the February Strike, was the only massive open protest against the persecution of the Jews in occupied Europe. Cette grève, connue plus tard sous le nom de "grève de février", a été la seule manifestation ouverte de masse contre la persécution des Juifs dans l'Europe occupée. Lo sciopero, che in seguito divenne noto come sciopero di febbraio, fu l'unica protesta di massa aperta contro la persecuzione degli ebrei nell'Europa occupata. Daha sonra Şubat Grevi olarak bilinen grev, işgal altındaki Avrupa'da Yahudilere yönelik zulmü protesto eden tek kitlesel açık protestoydu. 这次罢工,后来被称为二月罢工,是唯一一次大规模公开抗议在被占领的欧洲对犹太人的迫害。 Trams werden die dag geblokkeerd zodat ze niet konden rijden. Trams were blocked that day from running. Quel giorno i tram erano bloccati e non potevano circolare. O gün tramvaylar çalışamayacak şekilde kapatılmıştı. 那天有轨电车被禁止运行。 Doordat de trams niet reden merkte iedereen in de stad dat er iets aan de hand was en sloten meer en meer mensen zich bij de staking aan. Da die Straßenbahnen nicht fuhren, merkte jeder in der Stadt, dass etwas nicht stimmte, und immer mehr Menschen schlossen sich dem Streik an. Because the trams were not running, everyone in the city noticed that something was going on and more and more people joined the strike. Con il mancato funzionamento dei tram, tutti in città si sono accorti che c'era qualcosa che non andava e sempre più persone si sono unite allo sciopero. Tramvayların çalışmamasıyla birlikte şehirdeki herkes bir şeylerin ters gittiğini fark etti ve giderek daha fazla insan greve katıldı. 因为有轨电车停运,城里的每个人都察觉到有事发生,越来越多的人加入罢工。 Tienduizenden arbeiders legden die dag het werk neer. Tens of thousands of workers went on strike that day. Des dizaines de milliers de travailleurs ont débrayé ce jour-là. Quel giorno decine di migliaia di lavoratori si sono licenziati. Dezenas de milhares de trabalhadores deixaram de trabalhar nesse dia. O gün on binlerce işçi iş bıraktı. 那天有数万名工人罢工。

De Februaristaking is door de Duitse bezetters beëindigd met veel geweld, onder andere door te schieten op groepen stakers. The February strike was ended by the German occupiers with great violence, including shooting at groups of strikers. Lo sciopero di febbraio fu interrotto dagli occupanti tedeschi con grande violenza, anche sparando su gruppi di scioperanti. Şubat grevi, Alman işgalciler tarafından, grevci grupların üzerine ateş açılması da dahil olmak üzere büyük bir şiddetle sona erdirildi. 德国占领者以暴力手段结束了二月的罢工,其中包括向罢工群体开枪。 Negen stakers werden gedood bij het beëindigen van de staking door de Duitsers. Nine strikers were killed when the Germans ended the strike. Nove scioperanti furono uccisi quando i tedeschi posero fine allo sciopero. Nio strejkande dödades när tyskarna avslutade strejken. Almanlar grevi sona erdirdiğinde dokuz grevci öldürüldü. 当德国人结束罢工时,九名罢工者被杀。 Ook de organisatoren van de staking werden opgepakt en door de Duitsers vermoord. The organizers of the strike were also arrested and killed by the Germans. Grevin organizatörleri de Almanlar tarafından tutuklandı ve öldürüldü. 罢工的组织者也被德国人逮捕和杀害。 Op de plek in Amsterdam waar de razzia gehouden werd staat nu een standbeeld die herinnert aan de Februaristaking, het beeld De Dokwerker. At the spot in Amsterdam where the raid was held, there is now a statue that recalls the February strike, the statue De Dokwerker. Nel punto di Amsterdam in cui si svolse il raid, oggi si trova una statua che commemora lo sciopero di febbraio, la statua The Dockworker. Amsterdam'da baskının yapıldığı yerde şimdi Şubat grevinin anısına bir heykel bulunmaktadır: Liman İşçisi heykeli. 在阿姆斯特丹举行突袭的地点,现在有一座让人想起二月罢工的雕像,De Dokwerker 雕像。

De Februaristaking is een unieke gebeurtenis en een duidelijk verzet tegen de Duitse bezetting en de Jodenvervolging. The February strike is a unique event and a clear resistance against the German occupation and the persecution of the Jews. Lo sciopero di febbraio è un evento unico e una chiara resistenza all'occupazione tedesca e alla persecuzione degli ebrei. Şubat Grevi eşsiz bir olaydır ve Alman işgaline ve Yahudilere yönelik zulme karşı açık bir direniştir. 二月罢工是一个独特的事件,是对德国占领和对犹太人的迫害的明确抵抗。 Er zijn ook meer verzetsdaden geweest, maar de grote meerderheid van de Nederlandse bevolking accepteerden de Duitse bezetters. There have also been more acts of resistance, but the large majority of the Dutch population accepted the German occupiers. Było też więcej aktów oporu, ale zdecydowana większość holenderskiej populacji zaakceptowała niemieckich okupantów. Daha fazla direniş eylemi de oldu, ancak Hollanda nüfusunun büyük çoğunluğu Alman işgalcileri kabul etti. 也有更多的抵抗行动,但绝大多数荷兰人接受了德国占领者。

Globaal was de Nederlandse bevolking op te delen in een aantal groepen: Globally, the Dutch population can be divided into a number of groups: Genel olarak, Hollanda nüfusu bir dizi gruba ayrılabilir: Загалом населення Нідерландів можна розділити на кілька груп: 在全球范围内,荷兰人口可分为多个群体:

**Groep een** - Actief verzet tegen de Duitsers. Group one - Active resistance against the Germans. Birinci grup - Almanlara karşı aktif direniş. 第一组 - 积极抵抗德国人。 Dit is een kleine groep Nederlanders die actief verzet bood tegen de Duitsers. This is a small group of Dutch people who actively resisted the Germans. Il s'agit d'un petit groupe de Néerlandais qui ont activement résisté aux Allemands. Bu, Almanlara aktif olarak direnen küçük bir Hollandalı gruptur. 这是一小群积极反抗德国人的荷兰人。 Bijvoorbeeld door het plegen van aanslagen, spionage en organiseren van verzet. For example by committing attacks, espionage and organizing resistance. Ad esempio, commettendo attacchi, facendo spionaggio e organizzando la resistenza. De exemplu, prin comiterea de atacuri, spionaj și organizarea rezistenței. Örneğin saldırılar düzenleyerek, casusluk yaparak ve direniş örgütleyerek. Наприклад, шляхом вчинення нападів, шпигунства та організації опору. 例如,进行攻击、间谍活动和组织抵抗。 Of door onderduikers te helpen. Or by helping people in hiding. Ya da saklanan insanlara yardım ederek. 或者帮助人们躲藏起来。 Onderduiken betekent je verschuilen, bijvoorbeeld bij iemand thuis. Going into hiding means hiding, for example in someone's home. Nascondersi significa nascondersi, ad esempio in casa di qualcuno. Saklanmak, örneğin birinin evinde saklanmak anlamına gelir. Going into hiding 意味着躲藏起来,例如躲在某人的家里。

Naar schatting zijn er ongeveer 25.000 mensen geweest in Nederland die aan actief verzet deelgenomen hebben. Man schätzt, dass sich in den Niederlanden etwa 25 000 Menschen am aktiven Widerstand beteiligten. It is estimated that there were about 25,000 people in the Netherlands who participated in active resistance. Hollanda'da aktif direnişe katılan yaklaşık 25.000 kişi olduğu tahmin edilmektedir. 据估计,荷兰约有25000人参与了积极抵抗。 Deze verhalen zijn natuurlijk wel de heldenverhalen die na de oorlog in boeken en films beroemd zijn geworden. These stories are of course the heroic stories that have become famous in books and films after the war. Queste storie sono, ovviamente, le storie di eroi che sono diventate famose nei libri e nei film dopo la guerra. Bu hikayeler elbette savaştan sonra kitaplarda ve filmlerde meşhur olan kahramanlık hikayeleridir. 这些故事当然是战后在书籍和电影中成名的英雄故事。

Vergeleken met andere landen in Europa is er in het Nederlandse verzet weinig geweld gebruikt. Compared to other countries in Europe, little violence was used in the Dutch resistance. Par rapport à d'autres pays d'Europe, la résistance néerlandaise a été peu violente. Rispetto ad altri Paesi europei, la resistenza olandese fece poco ricorso alla violenza. Avrupa'daki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında Hollanda direnişinde çok az şiddet kullanılmıştır. Порівняно з іншими країнами Європи, в голландському спротиві було мало насильства. 与欧洲其他国家相比,荷兰抵抗运动很少使用暴力。 Wel zijn er in Nederland heel veel mensen ondergedoken, meer dan in andere landen. However, many people have gone into hiding in the Netherlands, more than in other countries. Tuttavia, nei Paesi Bassi si sono nascoste molte persone, più che in altri Paesi. 然而,许多人躲藏在荷兰,比其他国家更多。

**Groep twee** Passief verzet. Group Two Passive Resistance. 第二组被动抵抗。 Bijvoorbeeld vormen van verzet waarbij de maatregelen van de Duitsers niet opgevolgd werden. Zum Beispiel Formen des Widerstands, bei denen die Maßnahmen der Deutschen nicht befolgt wurden. For example, forms of resistance in which the measures taken by the Germans were not followed. Örneğin, Almanların önlemlerinin takip edilmediği direniş biçimleri. Наприклад, форми опору, коли німці не дотримувалися заходів, які вони запроваджували. 例如,不遵循德国人采取的措施的抵抗形式。 Er zijn verschillende voorbeelden van passief verzet tegen de Duitse bezetting. There are several examples of passive resistance to the German occupation. Alman işgaline karşı pasif direnişin birkaç örneği vardır. 有几个消极抵抗德国占领的例子。 Bijvoorbeeld het luisteren naar Radio Oranje, dat verboden was. For example, listening to Radio Oranje, which was forbidden. Örneğin, yasaklanan Radio Oranje'yi dinlemek gibi. 例如,听 Radio Oranje,这是被禁止的。 Of het lezen van een illegale krant, waarvan de nu nog steeds bestaande kranten Trouw en Het Parool voorbeelden zijn. Oder die Lektüre einer illegalen Zeitung, für die die noch existierenden Zeitungen Trouw und Het Parool Beispiele sind. Or reading an illegal newspaper, of which the still existing newspapers Trouw and Het Parool are examples. Oppure leggere un giornale illegale, come i giornali ancora esistenti Trouw e Het Parool. Ya da hala var olan Trouw ve Het Parool gazetelerinin örnek teşkil ettiği yasadışı bir gazeteyi okumak. Або читати нелегальну газету, прикладом якої є все ще існуючі газети "Trouw" і "Het Parool". 或者阅读非法报纸,例如仍然存在的报纸 Trouw 和 Het Parool。

**Groep drie** Stille acceptatie. Group three Silent acceptance. Üçüncü grup Sessiz kabullenme. 第三组默许接受。 Dit was de grootste groep mensen in de oorlog. This was the largest group of people in the war. Questo è stato il gruppo più numeroso della guerra. 这是战争中人数最多的一群人。 Ze werken niet actief mee met de Duitsers maar accepteerden de bezetting. They do not actively cooperate with the Germans but accepted the occupation. Não cooperaram activamente com os alemães, mas aceitaram a ocupação. Almanlarla aktif olarak işbirliği yapmadılar ancak işgali kabul ettiler. 他们没有积极与德国人合作,而是接受了占领。 Voor hun ging het leven voor een groot deel door als normaal, in ieder geval in de eerste jaren van de oorlog. For them, life for the most part went on as normal, at least in the early years of the war. Per loro la vita continuò in gran parte a svolgersi normalmente, almeno nei primi anni di guerra. Onlar için hayat, en azından savaşın ilk yıllarında, büyük ölçüde normal seyrinde devam etti. 对他们来说,大部分时间的生活都像往常一样,至少在战争初期是这样。

**Groep vier** Actieve acceptatie en medewerking. Group four Active acceptance and cooperation. Gruppo quattro Accettazione attiva e cooperazione. 第四组积极接受与合作。 Dit noem je ook wel collaboratie. This is also called collaboration. Buna işbirliği de denir. 这也称为协作。 Een groep van ongeveer 100.000 Nederlanders heeft zich in de oorlog aangesloten bij de NSB. A group of about 100,000 Dutch people joined the NSB during the war. Un gruppo di circa 100.000 olandesi si unì all'NSB durante la guerra. Savaş sırasında yaklaşık 100.000 Hollandalı NSB'ye katılmıştır. 战争期间,约有 100,000 名荷兰人加入了 NSB。 Soms omdat ze overtuigd waren van de nazi-ideeën, maar soms ook vanuit opportunisme. Sometimes because they were convinced of the Nazi ideas, but sometimes also because of opportunism. A volte perché convinti delle idee naziste, altre volte per opportunismo. Bazen Nazi fikirlerine inandıkları için, bazen de oportünizmden dolayı. 有时是因为他们相信纳粹思想,但有时也是因为机会主义。 Bijvoorbeeld als je je baan kwijt was, vergrootte het je kansen als je lid was van de NSB om nieuw werk te krijgen. For example, if you lost your job, being a member of the NSB increased your chances of getting new work. Par exemple, si vous perdez votre emploi, vous avez plus de chances d'en trouver un autre si vous êtes membre de l'ONN. Ad esempio, se si perde il lavoro, le possibilità di trovare un nuovo lavoro aumentano se si è membri dell'NSB. Örneğin, işinizi kaybettiğinizde, NSB üyesi olmanız yeni bir iş bulma şansınızı artırıyordu. Наприклад, якщо ви втратили роботу, це збільшувало ваші шанси отримати нову роботу, якщо ви були членом НСБ. 例如,如果您失业了,成为 NSB 的成员会增加您找到新工作的机会。

Voorbeelden van actieve medewerking zijn het verraden van Joden en onderduikers, en je vrijwillig aansluiten bij het Duitse leger. Examples of active cooperation are betraying Jews and people in hiding, and voluntarily joining the German army. Parmi les exemples de collaboration active, on peut citer la trahison des Juifs et des clandestins, ainsi que le fait de se porter volontaire pour rejoindre l'armée allemande. Esempi di collaborazione attiva sono il tradimento degli ebrei e dei clandestini e l'arruolamento volontario nell'esercito tedesco. Aktif işbirliği örnekleri arasında Yahudilere ve saklanan insanlara ihanet etmek ve Alman ordusuna katılmak için gönüllü olmak sayılabilir. Прикладами активної колаборації є зрада євреїв і людей, які переховувалися, а також добровільний вступ до німецької армії. 积极合作的例子有出卖犹太人和躲藏起来的人,并自愿加入德国军队。 De Nederlandse krant De Telegraaf heeft in de oorlog samengewerkt met de Duitsers en is na de oorlog vijf jaar verboden geweest. The Dutch newspaper De Telegraaf collaborated with the Germans during the war and was banned for five years after the war. Il quotidiano olandese De Telegraaf collaborò con i tedeschi durante la guerra e fu bandito per cinque anni dopo la guerra. Hollanda gazetesi De Telegraaf savaş sırasında Almanlarla işbirliği yapmış ve savaştan sonra beş yıl süreyle yasaklanmıştır. 荷兰报纸 De Telegraaf 在战争期间与德国人合作,战后被禁止五年。 Maar die samenwerking was niet helemaal vrijwillig. But that cooperation was not entirely voluntary. Ancak bu işbirliği tamamen gönüllü değildi. 但这种合作并非完全自愿。

Ik wil nog een bekende verzetsheld bespreken voordat ik doorga. I want to discuss one more well-known Resistance hero before I continue. Prima di proseguire, vorrei parlare di un altro noto eroe della resistenza. Devam etmeden önce tanınmış bir direniş kahramanından daha bahsetmek istiyorum. 在继续之前,我想再讨论一位著名的抵抗运动英雄。 Dat is Hannie Schaft. That's Hannie Schaft. 那是汉妮沙夫特。 Hannie Schaft is geboren in Haarlem en was twintig jaar oud toen de oorlog begon. Hannie Schaft was born in Haarlem and was twenty years old when the war started. Hannie Schaft Haarlem'de doğdu ve savaş başladığında 20 yaşındaydı. Hannie Schaft 出生在哈勒姆,战争开始时 20 岁。 Studenten aan de universiteit moesten een verklaring ondertekenen dat ze loyaal waren aan de Duitsers, maar dat weigerde ze te doen. Students at the university were required to sign a declaration of loyalty to the Germans, but she refused to do so. Üniversitedeki öğrenciler Almanlara sadık olduklarına dair bir bildiri imzalamak zorundaydılar, ancak bunu yapmayı reddettiler. 大学的学生被要求签署对德国人的忠诚声明,但她拒绝这样做。 Dus ze verliet de universiteit. So she dropped out of college. Por isso, deixou a universidade. Bu yüzden üniversiteyi bıraktı. 于是她从大学退学了。 Haar verzetswerk begon klein: stelen van identificatiekaarten voor Joden en koerierswerk. Her resistance work started small: stealing identification cards for Jews and doing courier work. Il suo lavoro di resistenza è iniziato in piccolo: furto di carte d'identità per gli ebrei e lavoro di corriere. Direniş çalışmaları küçük çapta başladı: Yahudiler için kimlik kartları çalmak ve kuryelik yapmak. 她的抵抗工作从小规模开始:偷犹太人的身份证和做快递工作。 Koerierswerk, dus het verplaatsen van illegale spullen zoals wapens en illegale kranten, werd in de oorlog vaak door vrouwen gedaan. Courier work, i.e. moving illegal items such as weapons and illegal newspapers, was often done by women during the war. Kuryelik, yani silah ve yasa dışı gazeteler gibi yasa dışı maddelerin taşınması işi, savaş sırasında genellikle kadınlar tarafından yapılıyordu. 战争期间,运送武器和非法报纸等非法物品的快递工作通常由妇女从事。 Hier wordt soms niet zo veel aandacht aan gegeven omdat het niet zo spectaculair is, maar vrouwen hebben een belangrijke rol gehad in het verzet. Dies wird manchmal nicht so sehr beachtet, weil es nicht so spektakulär ist, aber Frauen spielten eine wichtige Rolle im Widerstand. This is sometimes not given much attention because it is not so spectacular, but women have played an important role in the resistance. A volte non si presta molta attenzione a questo aspetto perché non è così spettacolare, ma le donne hanno avuto un ruolo importante nella resistenza. Bu bazen çok dikkat çekici olmadığı için fazla önemsenmez, ancak kadınlar direnişte önemli bir rol oynamıştır. 这有时没有受到太多关注,因为它不是那么壮观,但女性在抵抗中发挥了重要作用。

Maar Hannie Schaft wilde meer. Aber Hannie Schaft wollte mehr. But Hannie Schaft wanted more. Ama Hannie Schaft daha fazlasını istiyordu. 但 Hannie Schaft 想要更多。 Ze is betrokken geweest bij meerdere moorden op Duitsers, NSB'ers en verraders. She has been involved in several murders of Germans, NSB members and traitors. È stata coinvolta in diversi omicidi di tedeschi, membri dell'NSB e traditori. Almanlara, NSB üyelerine ve hainlere yönelik çok sayıda cinayete karışmıştır. 她参与了多起谋杀德国人、NSB 成员和叛徒的案件。 Ze werd bekend als ‘het meisje met het rode haar' en er werd jacht gemaakt op haar door de nazi's. She became known as 'the girl with the red hair' and was hunted by the Nazis. Divenne nota come "la ragazza dai capelli rossi" e fu braccata dai nazisti. Ficou conhecida como "a rapariga do cabelo vermelho" e foi perseguida pelos nazis. 'Kızıl saçlı kız' olarak tanındı ve Naziler tarafından aranıyordu. 她被称为“红头发的女孩”,并被纳粹追捕。 Hannie Schaft heeft heel veel pech gehad: drie weken voor de bevrijding van Nederland werd ze gepakt en doodgeschoten door de Duitsers. Hannie Schaft had a lot of bad luck: three weeks before the liberation of the Netherlands, she was caught and shot by the Germans. Hannie Schaft fu molto sfortunata: tre settimane prima della liberazione dei Paesi Bassi, fu catturata e uccisa dai tedeschi. Hannie Schaft çok şanssızdı: Hollanda'nın kurtuluşundan üç hafta önce Almanlar tarafından yakalandı ve vurularak öldürüldü. 汉妮·沙夫特运气不佳:在荷兰解放前三周,她被德国人抓住并射杀。 Na de oorlog werd ze een van de symbolen van het verzet en er zijn meerdere boeken en films over haar gemaakt. After the war she became one of the symbols of the resistance and several books and films have been made about her. Dopo la guerra, divenne uno dei simboli della resistenza e su di lei furono realizzati diversi libri e film. 战后,她成为抵抗运动的象征之一,关于她的书籍和电影也有好几部。