×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Een Beetje Nederlands, #7.1 Tweede Wereldoorlog in Nederland deel 1/3

#7.1 Tweede Wereldoorlog in Nederland deel 1/3

Hallo allemaal, welkom bij aflevering 7 van Een Beetje Nederlands. Vandaag ga ik het hebben over de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Ik neem aan dat je ongeveer weet wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Maar misschien weet je minder over hoe de Tweede Wereldoorlog ging in Nederland. Daar ga ik het vandaag over hebben.

De Tweede Wereldoorlog is veel te groot om in z'n geheel te bespreken. Ik heb daarom een aantal onderwerpen van de oorlog in Nederland uitgekozen waarvan ik het belangrijk vind dat iedereen die in Nederland woont ze kent. Zoals altijd kan je de tekst van de podcast meelezen op de website als je dat wil, op www.eenbeetjenederlands.nl. Door met de podcast!

De aanval op Nederland

Voordat ik het ga hebben over de Tweede Wereldoorlog moet ik het eerst even kort hebben over de Eerste Wereldoorlog. Nederland was neutraal in deze oorlog, ze vochten niet met en ook niet tegen Duitsland. Maar ondanks dat er niet in Nederland gevochten werd, heeft deze oorlog wel gevolgen gehad voor Nederland. Zo komen er meer dan een miljoen vluchtelingen uit België naar Nederland en is er veel hongersnood en werkloosheid.

Na de Eerste Wereldoorlog was er een periode waarin er veel gebeurde en veranderde, in Nederland en andere Europese landen. Het is een periode van economische recessie en politieke veranderingen. Ook Nederland werd zwaar geraakt door de zogenaamde Great Depression, veroorzaakt door de beurskrach van 1929.

In de politiek kregen fascisten ook in Nederland voet aan de grond, net zoals bijvoorbeeld in Duitsland en Italië. De Nederlandse nationaalsocialistische partij heette de NSB, wat staat voor Nationaal-Socialistische Beweging. De partij is opgericht in 1931 door Anton Mussert. Anton Mussert is een bekende naam in Nederland, hij staat bekend als een van de grootste verraders in de Nederlandse geschiedenis omdat hij in de oorlog samenwerkte met de Duitse bezetters.

Maar dat is pas later. Vóór de Tweede Wereldoorlog was de NSB een kleine partij, in de Tweede Kamer had het 4 zetels. In tegenstelling tot de Duitse nazipartij NSDAP was de NSB in de beginjaren van de partij niet anti-semitisch, dus niet tegen Joden. Vanaf 1936 veranderde dat en werd de partij radicaler. De NSB ging meer op de NSDAP lijken en nam de racistische en antisemitische ideeën steeds meer over.

De Tweede Wereldoorlog begon in september 1939 toen Duitsland in Polen binnenviel. Engeland en Frankrijk verklaarden twee dagen na de inval in Polen de oorlog aan Duitsland. Nederland probeert, net zoals in de Eerste Wereldoorlog, ook in de Tweede Wereldoorlog neutraal te blijven. Op 10 mei 1940 werden Nederland, België en Luxemburg onverwachts toch aangevallen door Duitsland. De inval was voor de Duitsers vooral strategisch nodig om Frankrijk te kunnen aanvallen. Ook ligt Nederland strategisch op een handige plek om Engeland aan te vallen.

Duitsland viel Nederland aan in de nacht van 10 mei. Nederland is verrast door de aanval, het dacht neutraal te kunnen blijven in de oorlog. Het Nederlandse leger probeert de aanval van de Duitsers tegen te houden maar het Duitse leger is te sterk. De wapens van de Nederlandse soldaten waren verouderd en de Duitse soldaten waren beter getraind. Er zijn kleine overwinningen voor het Nederlandse leger maar ze kunnen de Duitsers niet tegenhouden.

Koningin Wilhelmina was het staatshoofd van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen het duidelijk werd dat Nederland de oorlog ging verliezen vluchtte de koningin naar Engeland. Wilhelmina bleef de hele oorlog in Engeland, de prinsessen Juliana en Beatrix gingen naar Canada.

De vlucht van de koningin was een schok voor de Nederlandse bevolking. Tot op dat moment dacht de bevolking dat Nederland de oorlog aan het winnen was. Dat is wat ze in de krant en via de radio te horen kregen. Maar eigenlijk was het toen al duidelijk dat de Duitsers aan het winnen waren.

Tijdens de oorlog probeerde koningin Wilhelmina het volk moed in te spreken met een radioprogramma dat op de BBC werd uitgezonden. Iedere dag tijdens de oorlog was er een Nederlandse uitzending op de Britse radio van 15 minuten, genaamd Radio Oranje. Het programma was in Nederland te ontvangen, maar het was door de Duitsers verboden om er naar te luisteren. Koningin Wilhelmina hield regelmatig toespraken op Radio Oranje, waarbij ze de Nederlandse bevolking opriep zich te verzetten tegen de Duitse bezetting.

We luisteren even naar een kort stukje, hier is Koningin Wilhelmina aan het woord.

“Het verheugt mij bijzonder dat dankzij de welwillende medewerking van de Engelse autoriteiten dit Nederlandse kwartier in de uitzendingen van de Britse radio is ingelast. Al heeft ook de vijand de vaderlandse bodem bezet, Nederland zal de strijd volhouden!”

Een belangrijk moment in de aanval van Duitsland op Nederlands was het bombardement van Rotterdam. Al op de eerste dag van de Duitse aanval op Nederland waren er paratroepen geland in Rotterdam, maar het lukte deze soldaten niet om de stad te veroveren. Duitsland wilde Nederland zo snel mogelijk onder controle krijgen, zodat ze door konden naar Frankrijk.

Op 14 mei 1940 is de oorlog in Nederland vier dagen bezig en het gaat voor Hitler niet goed genoeg. Op verschillende plekken in Nederland lukt het de Duitsers niet om te winnen van de Nederlandse soldaten, bijvoorbeeld op de Afsluitdijk en in Rotterdam. De Duitsers geven de Nederlanders een ultimatum: geef je over, anders bombarderen we Rotterdam plat. Dat gaat de Nederlandse generaal te ver: Nederland ging onderhandelen over overgave. Ondanks dat de onderhandelingen over overgave bezig waren, waren er vanuit Duitsland 90 bommenwerpers opgestegen met het doel om Rotterdam te bombarderen. De Duitse commandant die met Nederland onderhandelde probeerde de aanval nog te stoppen, maar 54 vliegtuigen wierpen toch hun bommen op de stad. In een kwartier tijd wordt een groot gedeelte van de historische binnenstad van Rotterdam verwoest. Bijna het hele centrum van Rotterdam ligt in puin.

Meer dan 30.000 woningen en gebouwen werden verwoest door de bommen en de brand daarna. Zo'n 800 mensen komen om bij het bombardement. 80.000 Rotterdammers werden dakloos.

Rotterdam Centrum, de wijk Kralingen en Rotterdam Noord worden geraakt door de bommen. De omtrek van het gebied dat verwoest is door het bombardement heet in Rotterdam de brandgrens. Die kan je duidelijk zien in de stad, de overgang van oude naar nieuwe gebouwen. Er staat ook een bekend monument in Rotterdam dat het bombardement herinnert, dat monument heet ‘De verwoeste stad'.

Als je wel eens in Rotterdam geweest bent is het je vast opgevallen dat er veel moderne gebouwen en wolkenkrabbers staan. In de binnensteden van bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht heb je dat niet. In Rotterdam is er gekozen voor vernieuwing van het verwoeste gebied, in de plaats van herbouw.

De dag na het bombardement op Rotterdam, op 15 mei 1940, dreigden de Duitsers om Utrecht op dezelfde manier te bombarderen. En daarna zouden bombardementen op Den Haag, Amsterdam, Haarlem en andere grote steden volgen. Dat was de reden voor de Nederlandse bevelhebbers om zich over te geven. Op 15 mei, 5 dagen na het begin van de oorlog in Nederland, was het Duitsland gelukt om Nederland te veroveren.

#7.1 Tweede Wereldoorlog in Nederland deel 1/3 #7.1 Zweiter Weltkrieg in den Niederlanden Teil 1/3 #7.1 Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος στις Κάτω Χώρες μέρος 1/3 #7.1 World War II in the Netherlands part 1/3 #7.1 Segunda Guerra Mundial en los Países Bajos parte 1/3 #7.1 Seconde Guerre mondiale aux Pays-Bas partie 1/3 #7.1 La seconda guerra mondiale nei Paesi Bassi parte 1/3 #7.1 オランダの第二次世界大戦 その1/3 #7.1 Druga wojna światowa w Holandii część 1/3 #7.1 Segunda Guerra Mundial nos Países Baixos - parte 1/3 #7.1 Вторая мировая война в Нидерландах часть 1/3 #7.1 Hollanda'da İkinci Dünya Savaşı bölüm 1/3 #7.1 Друга світова війна в Нідерландах, частина 1/3 #7.1 第二次世界大战在荷兰第 1/3 部分 #7.1 第二次世界大战在荷兰第 1/3 部分

Hallo allemaal, welkom bij aflevering 7 van Een Beetje Nederlands. Hallo zusammen, willkommen zu Folge 7 von Een Beetje Nederlands. Hello all, welcome to episode 7 of Een Beetje Nederlands. Hola a todos, bienvenidos al episodio 7 de Un Poco de Holandés. 大家好,欢迎收看《小荷兰人》第 7 集。 Vandaag ga ik het hebben over de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Heute möchte ich über den Zweiten Weltkrieg in den Niederlanden sprechen. Today I am going to talk about the Second World War in the Netherlands. Hoy voy a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial en los Países Bajos. 今天我要谈谈在荷兰发生的第二次世界大战。 Ik neem aan dat je ongeveer weet wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Ich nehme an, Sie wissen ungefähr, was im Zweiten Weltkrieg geschah. I assume you know roughly what happened in World War II. Supongo que más o menos sabes lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Je suppose que vous savez à peu près ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Dünya Savaşı'nda neler olduğunu kabaca bildiğinizi varsayıyorum. 我想你大概知道第二次世界大战发生了什么。 Maar misschien weet je minder over hoe de Tweede Wereldoorlog ging in Nederland. Aber Sie wissen vielleicht weniger darüber, wie der Zweite Weltkrieg in den Niederlanden verlaufen ist. But you may know less about how World War II went in the Netherlands. Pero tal vez sepas menos sobre cómo fue la Segunda Guerra Mundial en los Países Bajos. Ancak İkinci Dünya Savaşı'nın Hollanda'da nasıl geçtiği hakkında daha az şey biliyor olabilirsiniz. 但也许您对第二次世界大战在荷兰的进展情况知之甚少。 Daar ga ik het vandaag over hebben. Genau darüber möchte ich heute sprechen. I'm going to talk about that today. Hoy voy a hablar de eso. 我今天要谈谈这个。

De Tweede Wereldoorlog is veel te groot om in z'n geheel te bespreken. Der Zweite Weltkrieg ist viel zu umfangreich, um ihn in seiner Gesamtheit zu behandeln. The Second World War is far too big to discuss in its entirety. La Segunda Guerra Mundial es demasiado grande para discutirla en su totalidad. La Seconda Guerra Mondiale è troppo grande per essere discussa nella sua interezza. Dünya Savaşı, bütünüyle ele alınamayacak kadar büyük bir konudur. 第二次世界大战太大了,无法全面讨论。 Ik heb daarom een aantal onderwerpen van de oorlog in Nederland uitgekozen waarvan ik het belangrijk vind dat iedereen die in Nederland woont ze kent. Ich habe daher einige Themen des Krieges in den Niederlanden ausgewählt, die meiner Meinung nach für alle Niederländer wichtig sind. I have therefore selected a number of subjects from the war in the Netherlands that I think are important for everyone living in the Netherlands to know. Por lo tanto, he elegido algunos temas de la guerra en los Países Bajos que considero importante que todos los que viven en los Países Bajos conozcan. C'est pourquoi j'ai choisi quelques thèmes de la guerre aux Pays-Bas qu'il me semble important de faire connaître à tous ceux qui vivent dans ce pays. Ho quindi scelto alcuni temi della guerra nei Paesi Bassi che ritengo sia importante che tutti coloro che vivono nei Paesi Bassi conoscano. Todėl pasirinkau keletą su karu Nyderlanduose susijusių temų, kurias, manau, svarbu žinoti visiems Nyderlanduose gyvenantiems žmonėms. Bu nedenle, Hollanda'da yaşayan herkesin bilmesinin önemli olduğunu düşündüğüm Hollanda'daki savaşla ilgili bazı konuları seçtim. 因此,我从荷兰战争中选择了一些我认为对生活在荷兰的每个人来说都很重要的主题。 Zoals altijd kan je de tekst van de podcast meelezen op de website als je dat wil, op www.eenbeetjenederlands.nl. Wie immer können Sie den Text des Podcasts auf der Website www.eenbeetjenederlands.nl nachlesen, wenn Sie möchten. As always, you can read along with the text of the podcast on the website if you wish, at www.eenbeetjenederlands.nl. Como siempre, puedes leer el texto del podcast en el sitio web si quieres, en www.eenbeetjenederlands.nl. Come sempre, se volete potete leggere il testo del podcast sul sito web, all'indirizzo www.eenbeetjenederlands.nl. Her zaman olduğu gibi, dilerseniz podcast metnini www.eenbeetjenederlands.nl adresindeki web sitesinden okuyabilirsiniz. 与往常一样,如果需要,您可以在网站 www.eenbeetjenederlands.nl 上阅读播客的文本。 Door met de podcast! Weiter mit dem Podcast! On with the podcast! ¡Continuemos con el podcast! Continuiamo con il podcast! 继续播客!

**De aanval op Nederland** Der Angriff auf die Niederlande The attack on the Netherlands El ataque a los Países Bajos Hollanda'ya yapılan saldırı 袭击荷兰

Voordat ik het ga hebben over de Tweede Wereldoorlog moet ik het eerst even kort hebben over de Eerste Wereldoorlog. Bevor ich auf den Zweiten Weltkrieg zu sprechen komme, muss ich kurz auf den Ersten Weltkrieg eingehen. Before I talk about World War II, I need to talk briefly about World War I. Antes de hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, debo mencionar brevemente la Primera Guerra Mundial. Prima di iniziare a parlare della Seconda Guerra Mondiale, devo parlare brevemente della Prima Guerra Mondiale. Prieš pradėdamas kalbėti apie Antrąjį pasaulinį karą, turiu trumpai pakalbėti apie Pirmąjį pasaulinį karą. İkinci Dünya Savaşı hakkında konuşmaya başlamadan önce, kısaca Birinci Dünya Savaşı'ndan bahsetmem gerekiyor. 在讲二战之前,我有必要先简单介绍一下第一次世界大战。 Nederland was neutraal in deze oorlog, ze vochten niet met en ook niet tegen Duitsland. Die Niederlande waren in diesem Krieg neutral, sie kämpften weder mit noch gegen Deutschland. The Netherlands was neutral in this war, they did not fight with or against Germany. Los Países Bajos fueron neutrales en esta guerra, no lucharon ni a favor ni en contra de Alemania. I Paesi Bassi erano neutrali in questa guerra, non combattevano né con la Germania né contro di essa. Nyderlandai šiame kare buvo neutralūs, jie nekariavo nei su Vokietija, nei prieš ją. Hollanda bu savaşta tarafsızdı, ne Almanya'nın yanında ne de karşısında savaşıyordu. 荷兰在这场战争中保持中立,他们没有与德国作战或与德国作战。 Maar ondanks dat er niet in Nederland gevochten werd, heeft deze oorlog wel gevolgen gehad voor Nederland. Obwohl dieser Krieg nicht in den Niederlanden stattfand, hatte er Auswirkungen auf die Niederlande. But despite the fact that there was no fighting in the Netherlands, this war did have consequences for the Netherlands. Bien qu'elle n'ait pas eu lieu aux Pays-Bas, cette guerre a eu des répercussions sur ce pays. Ma nonostante non sia stata combattuta nei Paesi Bassi, questa guerra ha avuto un impatto sui Paesi Bassi. Nors šis karas vyko ne Nyderlanduose, jis turėjo įtakos Nyderlandams. Ancak Hollanda'da yapılmamış olmasına rağmen bu savaş Hollanda'yı etkilemiştir. 但是,尽管荷兰没有发生战斗,但这场战争确实对荷兰产生了影响。 Zo komen er meer dan een miljoen vluchtelingen uit België naar Nederland en is er veel hongersnood en werkloosheid. So kommen zum Beispiel mehr als eine Million Flüchtlinge aus Belgien in die Niederlande, und es herrscht große Hungersnot und Arbeitslosigkeit. For example, more than a million refugees from Belgium come to the Netherlands and there is a lot of famine and unemployment. Per esempio, più di un milione di rifugiati stanno arrivando dal Belgio ai Paesi Bassi e ci sono molte carestie e disoccupazione. Pavyzdžiui, iš Belgijos į Nyderlandus atvyksta daugiau nei milijonas pabėgėlių, ten daug bado ir nedarbo. Örneğin, Belçika'dan Hollanda'ya bir milyondan fazla mülteci geliyor ve çok fazla açlık ve işsizlik var. 例如,超过一百万的难民从比利时来到荷兰,那里有大量的饥荒和失业。

Na de Eerste Wereldoorlog was er een periode waarin er veel gebeurde en veranderde, in Nederland en andere Europese landen. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es eine Zeit, in der sich in den Niederlanden und anderen europäischen Ländern viel tat und veränderte. After World War I, there was a period when a lot happened and changed, in the Netherlands and other European countries. Dopo la prima guerra mondiale, c'è stato un periodo in cui sono accadute e cambiate molte cose, nei Paesi Bassi e in altri Paesi europei. Po Pirmojo pasaulinio karo Nyderlanduose ir kitose Europos šalyse įvyko daug įvykių ir pokyčių. 第一次世界大战后,荷兰和其他欧洲国家发生了很多变化。 Het is een periode van economische recessie en politieke veranderingen. Es ist eine Zeit der wirtschaftlichen Rezession und der politischen Veränderungen. It is a period of economic recession and political changes. È un periodo di recessione economica e di cambiamenti politici. Tai ekonomikos nuosmukio ir politinių pokyčių laikotarpis. Ekonomik durgunluk ve siyasi değişimlerin yaşandığı bir dönemdir. 这是一个经济衰退和政治变革的时期。 Ook Nederland werd zwaar geraakt door de zogenaamde Great Depression, veroorzaakt door de beurskrach van 1929. Auch die Niederlande wurden von der sogenannten Weltwirtschaftskrise, ausgelöst durch den Börsencrash von 1929, hart getroffen. The Netherlands was also badly hit by the so-called Great Depression, caused by the stock market crash of 1929. I Paesi Bassi furono anche duramente colpiti dalla cosiddetta Grande Depressione, causata dal crollo del mercato azionario del 1929. Nyderlandus taip pat smarkiai paveikė vadinamoji Didžioji depresija, kurią sukėlė 1929 m. akcijų rinkos griūtis. Hollanda, 1929 borsa çöküşünün neden olduğu Büyük Buhran'dan da ağır bir şekilde etkilenmiştir. 1929 年股市崩盘导致的所谓大萧条也给荷兰带来了沉重打击。

In de politiek kregen fascisten ook in Nederland voet aan de grond, net zoals bijvoorbeeld in Duitsland en Italië. In der Politik fassten Faschisten auch in den Niederlanden Fuß, ebenso wie beispielsweise in Deutschland und Italien. Fascists also gained a foothold in politics in the Netherlands, just as they did in Germany and Italy, for example. Anche in politica i fascisti presero piede nei Paesi Bassi, come in Germania e in Italia, ad esempio. Politikoje fašistai taip pat įsitvirtino Nyderlanduose, kaip, pavyzdžiui, Vokietijoje ir Italijoje. W polityce faszyści również zdobyli przyczółek w Holandii, podobnie jak na przykład w Niemczech i we Włoszech. Örneğin Almanya ve İtalya'da olduğu gibi Hollanda'da da faşistler siyasette yer edindi. 法西斯主义者也在荷兰的政治中站稳了脚跟,就像他们在德国和意大利一样。 De Nederlandse nationaalsocialistische partij heette de NSB, wat staat voor Nationaal-Socialistische Beweging. The Dutch National Socialist party was called the NSB, which stands for National Socialist Movement. Il partito nazionalsocialista olandese si chiamava NSB, acronimo di National Socialist Movement. Nyderlandų nacionalsocialistų partija vadinosi NSB, o tai reiškia Nacionalsocialistų judėjimas. Hollanda Nasyonal Sosyalist Partisi'nin adı Nasyonal Sosyalist Hareket anlamına gelen NSB idi. 荷兰国家社会党全称NSB,全称是National Socialist Movement。 De partij is opgericht in 1931 door Anton Mussert. Die Partei wurde 1931 von Anton Mussert gegründet. The party was founded in 1931 by Anton Mussert. Il partito è stato fondato nel 1931 da Anton Mussert. Partiją 1931 m. įkūrė Antonas Mussertas. Parti 1931 yılında Anton Mussert tarafından kurulmuştur. 该党于 1931 年由 Anton Mussert 创立。 Anton Mussert is een bekende naam in Nederland, hij staat bekend als een van de grootste verraders in de Nederlandse geschiedenis omdat hij in de oorlog samenwerkte met de Duitse bezetters. Der in den Niederlanden bekannte Anton Mussert gilt als einer der größten Verräter der niederländischen Geschichte, da er während des Krieges mit den deutschen Besatzern kollaborierte. Anton Mussert is a well-known name in the Netherlands, he is known as one of the greatest traitors in Dutch history because he cooperated with the German occupiers during the war. Anton Mussert, nome familiare nei Paesi Bassi, è conosciuto come uno dei più grandi traditori della storia olandese per aver collaborato con gli occupanti tedeschi durante la guerra. Nyderlanduose žinomas kaip vienas didžiausių išdavikų Nyderlandų istorijoje, nes karo metu bendradarbiavo su vokiečių okupantais. Hollanda'da tanınan bir isim olan Anton Mussert, savaş sırasında Alman işgalcilerle işbirliği yaptığı için Hollanda tarihinin en büyük hainlerinden biri olarak biliniyor. 安东·穆塞特在荷兰是家喻户晓的名字,他被称为荷兰历史上最大的叛徒之一,因为他在战争期间与德国占领者勾结。

Maar dat is pas later. Aber das ist später. But that's later. Mais ce n'est que plus tard. Bet tai bus tik vėliau. Ale to dopiero później. Ama bu daha sonra olacak. 但那是以后的事了。 Vóór de Tweede Wereldoorlog was de NSB een kleine partij, in de Tweede Kamer had het 4 zetels. Vor dem Zweiten Weltkrieg war die NSB eine kleine Partei; im Unterhaus hatte sie vier Sitze. Before the Second World War, the NSB was a small party, it had 4 seats in the House of Representatives. Avant la Seconde Guerre mondiale, le NSB était un petit parti ; il disposait de quatre sièges à la Chambre basse. Prima della Seconda Guerra Mondiale, l'NSB era un piccolo partito; nella Camera bassa aveva quattro seggi. Prieš Antrąjį pasaulinį karą NSB buvo nedidelė partija; Žemuosiuose rūmuose ji turėjo keturias vietas. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce NSB küçük bir partiydi; alt mecliste dört sandalyesi vardı. 第二次世界大战前,NSB是一个小党,在众议院有4席。 In tegenstelling tot de Duitse nazipartij NSDAP was de NSB in de beginjaren van de partij niet anti-semitisch, dus niet tegen Joden. Im Gegensatz zur deutschen NSDAP war die NSB in ihren Anfangsjahren nicht antisemitisch, d. h. nicht gegen Juden gerichtet. In contrast to the German Nazi party NSDAP, the NSB was not anti-Semitic in the early years of the party, so not against Jews. A differenza del partito nazista tedesco NSDAP, nei suoi primi anni di vita la NSB non era antisemita, cioè non era contro gli ebrei. Skirtingai nei Vokietijos nacių partija NSDAP, NSB savo veiklos pradžioje nebuvo antisemitinė, t. y. nebuvo nusiteikusi prieš žydus. Alman Nazi partisi NSDAP'ın aksine, NSB ilk yıllarında Yahudi karşıtı değildi, yani Yahudilere karşı değildi. 与德国纳粹党 NSDAP 不同,NSB 在该党成立初期并不反犹,因此不反对犹太人。 Vanaf 1936 veranderde dat en werd de partij radicaler. Ab 1936 änderte sich das und die Partei wurde radikaler. From 1936 this changed and the party became more radical. Dal 1936 la situazione cambiò e il partito divenne più radicale. Nuo 1936 m. padėtis pasikeitė ir partija tapo radikalesnė. 1936'dan itibaren bu durum değişti ve parti daha radikal hale geldi. 从 1936 年开始,情况发生了变化,该党变得更加激进。 De NSB ging meer op de NSDAP lijken en nam de racistische en antisemitische ideeën steeds meer over. Die NSB wurde der NSDAP immer ähnlicher und übernahm zunehmend rassistische und antisemitische Ideen. The NSB came to resemble the NSDAP more and more and more and more adopted the racist and anti-Semitic ideas. La NSB divenne più simile alla NSDAP e adottò sempre più idee razziste e antisemite. NSB darėsi vis panašesnė į NSDAP ir vis labiau diegė rasistines ir antisemitines idėjas. NSB daha çok NSDAP'ye benzedi ve giderek ırkçı ve Yahudi karşıtı fikirleri benimsedi. НСБ ставала все більш схожою на НСДАП і все більше переймала расистські та антисемітські ідеї. NSB 越来越像 NSDAP,越来越多地采纳了种族主义和反犹太主义的思想。

De Tweede Wereldoorlog begon in september 1939 toen Duitsland in Polen binnenviel. Der Zweite Weltkrieg begann im September 1939 mit dem deutschen Überfall auf Polen. World War II began in September 1939 when Germany invaded Poland. La Seconda Guerra Mondiale iniziò nel settembre 1939, quando la Germania invase la Polonia. Dünya Savaşı Eylül 1939'da Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiyle başladı. 第二次世界大战始于 1939 年 9 月,当时德国入侵波兰。 Engeland en Frankrijk verklaarden twee dagen na de inval in Polen de oorlog aan Duitsland. Großbritannien und Frankreich erklärten Deutschland zwei Tage nach dem Einmarsch in Polen den Krieg. England and France declared war on Germany two days after the invasion of Poland. Gran Bretagna e Francia dichiararono guerra alla Germania due giorni dopo l'invasione della Polonia. Praėjus dviem dienoms po invazijos į Lenkiją, Didžioji Britanija ir Prancūzija paskelbė karą Vokietijai. İngiltere ve Fransa, Polonya'nın işgalinden iki gün sonra Almanya'ya savaş ilan etti. 英国和法国在入侵波兰两天后对德国宣战。 Nederland probeert, net zoals in de Eerste Wereldoorlog, ook in de Tweede Wereldoorlog neutraal te blijven. Wie im Ersten Weltkrieg versuchten die Niederlande auch im Zweiten Weltkrieg, neutral zu bleiben. Just like in the First World War, the Netherlands tries to remain neutral in the Second World War. Come nella Prima Guerra Mondiale, i Paesi Bassi cercarono di rimanere neutrali nella Seconda Guerra Mondiale. Kaip ir Pirmajame pasauliniame kare, taip ir Antrajame pasauliniame kare Nyderlandai stengėsi išlikti neutralūs. Як і в Першій світовій війні, Нідерланди намагалися зберігати нейтралітет у Другій світовій війні. 就像在第一次世界大战中一样,荷兰在第二次世界大战中试图保持中立。 Op 10 mei 1940 werden Nederland, België en Luxemburg onverwachts toch aangevallen door Duitsland. Am 10. Mai 1940 wurden die Niederlande, Belgien und Luxemburg dennoch unerwartet von Deutschland angegriffen. On May 10, 1940, the Netherlands, Belgium and Luxembourg were unexpectedly attacked by Germany anyway. Il 10 maggio 1940, i Paesi Bassi, il Belgio e il Lussemburgo furono comunque inaspettatamente attaccati dalla Germania. 1940 m. gegužės 10 d. Vokietija netikėtai užpuolė Nyderlandus, Belgiją ir Liuksemburgą. 1940年5月10日,荷兰、比利时和卢森堡遭到德国的突袭。 De inval was voor de Duitsers vooral strategisch nodig om Frankrijk te kunnen aanvallen. Für die Deutschen war die Invasion vor allem strategisch notwendig, um Frankreich anzugreifen. The invasion was strategically necessary for the Germans to attack France. Per i tedeschi, l'invasione era necessaria soprattutto dal punto di vista strategico per attaccare la Francia. Vokiečiams įsiveržimas buvo strategiškai būtinas, kad galėtų užpulti Prancūziją. Almanlar için işgal esasen Fransa'ya saldırmak için stratejik olarak gerekliydi. 入侵主要是德国人能够攻击法国的战略必要性。 Ook ligt Nederland strategisch op een handige plek om Engeland aan te vallen. Außerdem befinden sich die Niederlande an einem strategisch günstigen Ort, um England anzugreifen. The Netherlands is also strategically located in a convenient place to attack England. Inoltre, i Paesi Bassi si trovano in una posizione strategica per attaccare l'Inghilterra. Be to, Nyderlandai yra strategiškai patogioje vietoje pulti Angliją. Ayrıca, Hollanda stratejik olarak İngiltere'ye saldırmak için uygun bir yerde bulunmaktadır. 荷兰在战略上也处于攻击英格兰的便利位置。

Duitsland viel Nederland aan in de nacht van 10 mei. In der Nacht zum 10. Mai greift Deutschland die Niederlande an. Germany attacked the Netherlands on the night of May 10. La Germania attaccò i Paesi Bassi nella notte del 10 maggio. Gegužės 10 d. naktį Vokietija užpuolė Nyderlandus. Almanya 10 Mayıs gecesi Hollanda'ya saldırdı. 德国于 5 月 10 日晚上袭击了荷兰。 Nederland is verrast door de aanval, het dacht neutraal te kunnen blijven in de oorlog. Die Niederlande wurden von dem Angriff überrascht, da sie dachten, sie könnten im Krieg neutral bleiben. The Netherlands is surprised by the attack, it thought it could remain neutral in the war. I Paesi Bassi furono sorpresi dall'attacco, pensando di poter rimanere neutrali nella guerra. Nyderlandai buvo nustebinti šio išpuolio, nes manė, kad kare gali išlikti neutralūs. Hollanda, savaşta tarafsız kalabileceğini düşünerek saldırı karşısında şaşırdı. 荷兰对这次袭击感到惊讶,它认为它可以在战争中保持中立。 Het Nederlandse leger probeert de aanval van de Duitsers tegen te houden maar het Duitse leger is te sterk. Die niederländische Armee versucht, den Angriff der Deutschen aufzuhalten, aber die deutsche Armee ist zu stark. The Dutch army tries to stop the attack of the Germans, but the German army is too strong. L'esercito olandese cerca di fermare l'attacco dei tedeschi, ma l'esercito tedesco è troppo forte. Olandų kariuomenė bando sustabdyti vokiečių puolimą, tačiau vokiečių kariuomenė yra per stipri. Hollanda ordusu Almanların saldırısını durdurmaya çalışır ancak Alman ordusu çok güçlüdür. 荷兰军队试图阻止德国人的进攻,但德国军队太强大了。 De wapens van de Nederlandse soldaten waren verouderd en de Duitse soldaten waren beter getraind. Die Waffen der niederländischen Soldaten waren veraltet und die deutschen Soldaten waren besser ausgebildet. The weapons of the Dutch soldiers were outdated and the German soldiers were better trained. Les armes des soldats néerlandais étaient obsolètes et les soldats allemands étaient mieux entraînés. Le armi dei soldati olandesi erano obsolete e i soldati tedeschi erano meglio addestrati. Hollandalı askerlerin silahları modası geçmişti ve Alman askerleri daha iyi eğitimliydi. 荷兰士兵的武器已经过时,德国士兵训练有素。 Er zijn kleine overwinningen voor het Nederlandse leger maar ze kunnen de Duitsers niet tegenhouden. Es gibt kleine Siege für die niederländische Armee, aber sie kann die Deutschen nicht aufhalten. There are small victories for the Dutch army, but they cannot stop the Germans. L'esercito olandese ottiene piccole vittorie, ma non riesce a fermare i tedeschi. Nyderlandų kariuomenė pasiekia nedidelių pergalių, tačiau vokiečių sustabdyti nepavyksta. Hollanda ordusu için küçük zaferler vardır ama Almanları durduramazlar. Голландська армія здобуває невеликі перемоги, але вони не можуть зупинити німців. 荷兰军队取得了一些小胜利,但他们无法阻止德国人。

Koningin Wilhelmina was het staatshoofd van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Königin Wilhelmina war während des Zweiten Weltkriegs das Staatsoberhaupt der Niederlande. Queen Wilhelmina was the head of state of the Netherlands during World War II. La regina Guglielmina è stata il capo di Stato dei Paesi Bassi durante la Seconda Guerra Mondiale. Karalienė Vilhelmina buvo Nyderlandų valstybės vadovė Antrojo pasaulinio karo metais. 二战期间,威廉敏娜女王是荷兰的国家元首。 Toen het duidelijk werd dat Nederland de oorlog ging verliezen vluchtte de koningin naar Engeland. Als klar wurde, dass die Niederlande den Krieg verlieren würden, floh die Königin nach England. When it became clear that the Netherlands was going to lose the war, the queen fled to England. Quando fu chiaro che i Paesi Bassi avrebbero perso la guerra, la regina fuggì in Inghilterra. Hollanda'nın savaşı kaybedeceği belli olunca kraliçe İngiltere'ye kaçtı. 当荷兰将要输掉这场战争变得很明显时,女王逃往英国。 Wilhelmina bleef de hele oorlog in Engeland, de prinsessen Juliana en Beatrix gingen naar Canada. Wilhelmina stayed in England throughout the war, the princesses Juliana and Beatrix went to Canada. Guglielmina rimase in Inghilterra per tutta la durata della guerra, mentre le principesse Giuliana e Beatrix andarono in Canada. Wilhelmina a rămas în Anglia pe toată durata războiului, în timp ce prințesele Juliana și Beatrix au plecat în Canada. Wilhelmina savaş boyunca İngiltere'de kalırken, prensesler Juliana ve Beatrix Kanada'ya gitti. 威廉敏娜在整个战争期间都留在英国,朱莉安娜公主和比阿特丽克斯公主去了加拿大。

De vlucht van de koningin was een schok voor de Nederlandse bevolking. The Queen's flight came as a shock to the Dutch population. La fuga della regina fu uno shock per il popolo olandese. 女王的出走震惊了荷兰民众。 Tot op dat moment dacht de bevolking dat Nederland de oorlog aan het winnen was. Bis dahin glaubte die Bevölkerung, dass die Niederlande den Krieg gewinnen würden. Until then, the population thought that the Netherlands was winning the war. Fino a quel momento, la popolazione pensava che i Paesi Bassi stessero vincendo la guerra. Iki tol gyventojai manė, kad Nyderlandai laimėjo karą. 在那一刻之前,人们认为荷兰正在赢得这场战争。 Dat is wat ze in de krant en via de radio te horen kregen. Das wurde ihnen in der Zeitung und im Radio gesagt. That's what they heard in the newspaper and on the radio. Questo è quanto è stato detto loro sui giornali e alla radio. Taip jiems buvo sakoma laikraštyje ir per radiją. Gazetede ve radyoda onlara söylenen buydu. 这是他们从报纸和广播中听到的。 Maar eigenlijk was het toen al duidelijk dat de Duitsers aan het winnen waren. Aber eigentlich war zu diesem Zeitpunkt schon klar, dass die Deutschen gewinnen würden. But actually it was already clear then that the Germans were winning. Ma ormai era chiaro che i tedeschi stavano vincendo. Tačiau tuo metu jau buvo aišku, kad vokiečiai laimi. 但实际上,当时德国人赢了就已经很明显了。

Tijdens de oorlog probeerde koningin Wilhelmina het volk moed in te spreken met een radioprogramma dat op de BBC werd uitgezonden. Während des Krieges versuchte Königin Wilhelmina, die Bevölkerung mit einer Radiosendung der BBC zu ermutigen. During the war, Queen Wilhelmina tried to encourage the people with a radio program that was broadcast on the BBC. Pendant la guerre, la reine Wilhelmina a tenté d'encourager la population en diffusant un programme radio sur la BBC. Durante la guerra, la regina Guglielmina cercò di incoraggiare la popolazione con un programma radiofonico trasmesso dalla BBC. Karo metu karalienė Vilhelmina bandė padrąsinti žmones per BBC transliuojama radijo programa. Savaş sırasında Kraliçe Wilhelmina BBC'de yayınlanan bir radyo programıyla halkı cesaretlendirmeye çalıştı. 战争期间,威廉敏娜女王试图通过在 BBC 播出的广播节目来鼓励人们。 Iedere dag tijdens de oorlog was er een Nederlandse uitzending op de Britse radio van 15 minuten, genaamd Radio Oranje. Während des Krieges gab es jeden Tag eine 15-minütige niederländische Sendung im britischen Radio namens Radio Oranje. Every day during the war there was a 15-minute Dutch broadcast on British radio called Radio Oranje. Durante la guerra, ogni giorno c'era una trasmissione olandese di 15 minuti sulla radio britannica, chiamata Radio Oranje. Karo metu per britų radiją kasdien buvo transliuojama 15 minučių trukmės olandiška laida "Radio Oranje". Savaş sırasında her gün İngiliz radyosunda Radio Oranje adında 15 dakikalık bir Hollanda yayını vardı. 战争期间,英国电台 Radio Oranje 每天播放 15 分钟的荷兰广播。 Het programma was in Nederland te ontvangen, maar het was door de Duitsers verboden om er naar te luisteren. Das Programm konnte in den Niederlanden empfangen werden, wurde aber von den Deutschen verboten. The program could be received in the Netherlands, but it was forbidden by the Germans to listen to it. Le programme pouvait être reçu aux Pays-Bas, mais il était interdit d'écoute par les Allemands. Il programma poteva essere ricevuto nei Paesi Bassi, ma i tedeschi ne vietarono l'ascolto. Programą buvo galima klausytis Nyderlanduose, tačiau vokiečiai uždraudė ją klausytis. Program Hollanda'da dinlenebiliyordu ancak Almanlar tarafından dinlenmesi yasaklanmıştı. 该节目在荷兰可以收听,但德国人禁止收听。 Koningin Wilhelmina hield regelmatig toespraken op Radio Oranje, waarbij ze de Nederlandse bevolking opriep zich te verzetten tegen de Duitse bezetting. Königin Wilhelmina hielt regelmäßig Reden auf Radio Oranje und rief die niederländische Bevölkerung zum Widerstand gegen die deutsche Besatzung auf. Queen Wilhelmina regularly gave speeches on Radio Oranje, calling on the Dutch population to resist the German occupation. La regina Guglielmina tenne regolarmente dei discorsi a Radio Oranje, esortando il popolo olandese a resistere all'occupazione tedesca. Karalienė Vilhelmina reguliariai sakė kalbas per Oranje radiją, ragindama Nyderlandų žmones priešintis vokiečių okupacijai. Kraliçe Wilhelmina Oranje Radyosunda düzenli olarak yaptığı konuşmalarla Hollanda halkını Alman işgaline karşı direnmeye çağırdı. Королева Вільгельміна регулярно виступала на Радіо Оранже, закликаючи голландський народ чинити опір німецькій окупації. 威廉敏娜女王定期在奥兰治电台发表演讲,呼吁荷兰人民抵抗德国的占领。

We luisteren even naar een kort stukje, hier is Koningin Wilhelmina aan het woord. Wir hören einen kurzen Clip, in dem Königin Wilhelmina spricht. We listen to a short piece, here is Queen Wilhelmina speaking. Ascoltiamo una breve clip, in cui parla la regina Guglielmina. Klausomės trumpo įrašo, kuriame kalba karalienė Vilhelmina. Kısa bir klip dinliyoruz, burada Kraliçe Wilhelmina konuşuyor. 我们听一段短曲,这是威廉明娜女王的讲话。

__“Het verheugt mij bijzonder dat dankzij de welwillende medewerking van de Engelse autoriteiten dit Nederlandse kwartier in de uitzendingen van de Britse radio is ingelast. "Ich freue mich besonders, dass dank der wohlwollenden Zusammenarbeit mit den englischen Behörden dieses niederländische Viertel in die Sendungen des britischen Rundfunks aufgenommen wurde. “I am very pleased that, thanks to the benevolent cooperation of the English authorities, this Dutch quarter has been included in the broadcasts of British radio. "Je suis particulièrement heureux que, grâce à la coopération bienveillante des autorités anglaises, ce quartier hollandais ait été inséré dans les émissions de la radio britannique. "Sono particolarmente lieto che, grazie alla benevola collaborazione delle autorità inglesi, questo quartiere olandese sia stato inserito nelle trasmissioni della radio britannica. "İngiliz makamlarının hayırsever işbirliği sayesinde bu Hollanda mahallesinin İngiliz radyosunun yayınlarına dahil edilmesinden özellikle memnuniyet duyuyorum. "Мені особливо приємно, що завдяки доброзичливій співпраці з англійською владою цей голландський квартал був включений в ефір британського радіо. “我特别高兴的是,由于英国当局的友好合作,这个荷兰街区已被纳入英国广播电台的广播中。 Al heeft ook de vijand de vaderlandse bodem bezet, Nederland zal de strijd volhouden!”__ Auch wenn der Feind den Boden des Heimatlandes besetzt hat, werden die Niederlande den Kampf fortsetzen!" Even if the enemy has occupied the national soil, the Netherlands will continue the fight!” Même si l'ennemi occupe lui aussi le sol de la patrie, les Pays-Bas continueront à se battre ! Anche se anche il nemico ha occupato il suolo patrio, i Paesi Bassi continueranno a combattere!". Nors priešas taip pat užėmė tėvynės žemę, Nyderlandai tęs kovą!" Düşman da anavatan topraklarını işgal etmiş olsa da Hollanda mücadeleye devam edecektir!" Незважаючи на те, що ворог також окупував рідну землю, Нідерланди продовжуватимуть боротьбу!" 即使敌人占领了荷兰的土地,荷兰也会继续战斗!”

Een belangrijk moment in de aanval van Duitsland op Nederlands was het bombardement van Rotterdam. An important moment in Germany's attack on the Netherlands was the bombing of Rotterdam. Almanya'nın Hollanda'ya yönelik saldırısının kilit noktalarından biri Rotterdam'ın bombalanmasıydı. 德国进攻荷兰的一个重要时刻是轰炸鹿特丹。 Al op de eerste dag van de Duitse aanval op Nederland waren er paratroepen geland in Rotterdam, maar het lukte deze soldaten niet om de stad te veroveren. Bereits am ersten Tag des deutschen Angriffs auf die Niederlande waren Fallschirmjäger in Rotterdam gelandet, doch gelang es diesen Soldaten nicht, die Stadt einzunehmen. Paratroopers had already landed in Rotterdam on the first day of the German attack on the Netherlands, but these soldiers were unable to capture the city. Già il primo giorno dell'attacco tedesco ai Paesi Bassi, i paracadutisti erano atterrati a Rotterdam, ma non riuscirono a conquistare la città. Jau pirmąją vokiečių puolimo prieš Nyderlandus dieną Roterdame išsilaipino desantininkai, tačiau jiems nepavyko užimti miesto. Almanların Hollanda'ya saldırdığı ilk gün paraşütçüler Rotterdam'a inmiş, ancak bu askerler şehri ele geçirmeyi başaramamıştı. 在德军进攻荷兰的第一天,伞兵就已经在鹿特丹登陆,但这些士兵无法攻克这座城市。 Duitsland wilde Nederland zo snel mogelijk onder controle krijgen, zodat ze door konden naar Frankrijk. Germany wanted to get the Netherlands under control as soon as possible, so that they could move on to France. L'Allemagne voulait prendre le contrôle des Pays-Bas le plus rapidement possible afin de pouvoir s'attaquer à la France. La Germania voleva prendere il controllo dei Paesi Bassi il prima possibile per poter passare alla Francia. Vokietija norėjo kuo greičiau perimti Nyderlandų kontrolę, kad galėtų pereiti į Prancūziją. 德国想尽快控制荷兰,这样他们就可以继续进攻法国。

Op 14 mei 1940 is de oorlog in Nederland vier dagen bezig en het gaat voor Hitler niet goed genoeg. Am 14. Mai 1940 ist der Krieg in den Niederlanden seit vier Tagen im Gange und für Hitler läuft es nicht gut genug. On May 14, 1940, the war in the Netherlands has been going on for four days and things are not going well for Hitler. Il 14 maggio 1940, la guerra nei Paesi Bassi è in corso da quattro giorni e le cose non vanno abbastanza bene per Hitler. 14 Mayıs 1940'ta Hollanda'daki savaş dört gündür devam etmektedir ve işler Hitler için yeterince iyi gitmemektedir. 1940 年 5 月 14 日,荷兰的战争已经持续了四天,希特勒的处境并不顺利。 Op verschillende plekken in Nederland lukt het de Duitsers niet om te winnen van de Nederlandse soldaten, bijvoorbeeld op de Afsluitdijk en in Rotterdam. An mehreren Stellen in den Niederlanden gelang es den Deutschen nicht, die niederländischen Soldaten zu schlagen, zum Beispiel am Afsluitdijk und in Rotterdam. In various places in the Netherlands, the Germans fail to win against the Dutch soldiers, for example on the Afsluitdijk and in Rotterdam. In diversi punti dei Paesi Bassi, i tedeschi non riuscirono a battere i soldati olandesi, ad esempio sull'Afsluitdijk e a Rotterdam. Hollanda'nın birçok yerinde, örneğin Afsluitdijk'te ve Rotterdam'da, Almanlar Hollandalı askerleri yenmeyi başaramadı. 在荷兰的许多地方,德国人都未能战胜荷兰士兵,例如在阿夫鲁戴克大堤和鹿特丹。 De Duitsers geven de Nederlanders een ultimatum: geef je over, anders bombarderen we Rotterdam plat. The Germans give the Dutch an ultimatum: surrender, otherwise we will bomb Rotterdam to the ground. Les Allemands lancent un ultimatum aux Néerlandais : rendez-vous ou nous bombarderons Rotterdam. I tedeschi danno un ultimatum agli olandesi: arrendetevi o bombarderemo Rotterdam. Vokiečiai pateikia olandams ultimatumą: pasiduokite arba mes subombarduosime Roterdamą. Almanlar Hollandalılara bir ültimatom verir: Teslim olun yoksa Rotterdam'ı dümdüz ederiz. 德国人向荷兰人发出最后通牒:投降,否则我们将轰炸鹿特丹。 Dat gaat de Nederlandse generaal te ver: Nederland ging onderhandelen over overgave. Das ging dem niederländischen General zu weit: Die Niederlande wollten über die Kapitulation verhandeln. That is going too far for the Dutch general: the Netherlands started to negotiate about surrender. Per il generale olandese questo era troppo: i Paesi Bassi avrebbero negoziato la resa. Olandijos generolui tai buvo per daug: Nyderlandai ketino derėtis dėl pasidavimo. Bu Hollandalı general için çok ileri gitmekti: Hollanda teslim olmayı müzakere edecekti. 这对荷兰将军来说太过分了:荷兰开始谈判投降。 Ondanks dat de onderhandelingen over overgave bezig waren, waren er vanuit Duitsland 90 bommenwerpers opgestegen met het doel om Rotterdam te bombarderen. Trotz laufender Kapitulationsverhandlungen waren 90 Bomber von Deutschland aus gestartet, um Rotterdam zu bombardieren. Despite the negotiations on surrender, 90 bombers had taken off from Germany with the aim of bombing Rotterdam. Nonostante i negoziati di resa fossero in corso, 90 bombardieri erano decollati dalla Germania con l'obiettivo di bombardare Rotterdam. Nepaisant vykstančių derybų dėl kapituliacijos, iš Vokietijos pakilo 90 bombonešių, kurių tikslas buvo bombarduoti Roterdamą. Teslim olma görüşmeleri devam ederken, Rotterdam'ı bombalamak amacıyla Almanya'dan 90 bombardıman uçağı havalanmıştı. Незважаючи на переговори про капітуляцію, 90 бомбардувальників вилетіли з Німеччини з метою бомбардування Роттердама. 尽管进行了投降谈判,仍有 90 架轰炸机从德国起飞,目的是轰炸鹿特丹。 De Duitse commandant die met Nederland onderhandelde probeerde de aanval nog te stoppen, maar 54 vliegtuigen wierpen toch hun bommen op de stad. Der deutsche Befehlshaber, der mit Holland verhandelte, versuchte noch, den Angriff zu verhindern, aber 54 Flugzeuge warfen ihre Bomben trotzdem auf die Stadt. The German commander who negotiated with the Netherlands tried to stop the attack, but 54 planes dropped their bombs on the city. Il comandante tedesco che stava negoziando con l'Olanda cercò comunque di fermare l'attacco, ma 54 aerei sganciarono comunque le bombe sulla città. Vokiečių vadas, derėdamasis su Olandija, vis dar bandė sustabdyti puolimą, tačiau 54 lėktuvai vis tiek numetė bombas ant miesto. Hollanda ile pazarlık yapan Alman komutan yine de saldırıyı durdurmaya çalıştı, ancak 54 uçak bombalarını yine de şehre bıraktı. 正在与荷兰谈判的德国指挥官试图阻止袭击,但仍有 54 架飞机向这座城市投下炸弹。 In een kwartier tijd wordt een groot gedeelte van de historische binnenstad van Rotterdam verwoest. Innerhalb von 15 Minuten wird ein großer Teil des historischen Stadtzentrums von Rotterdam zerstört. A large part of the historic city center of Rotterdam is destroyed in fifteen minutes. In 15 minuti, gran parte del centro storico di Rotterdam viene distrutto. Per 15 minučių buvo sunaikinta didelė dalis istorinio Roterdamo miesto centro. 15 dakika içinde Rotterdam'ın tarihi şehir merkezinin büyük bir bölümü yerle bir oldu. 鹿特丹历史悠久的市中心的很大一部分在十五分钟内被摧毁。 Bijna het hele centrum van Rotterdam ligt in puin. Almost the entire center of Rotterdam is in ruins. Quasi tutto il centro di Rotterdam è in rovina. Beveik visas Roterdamo centras yra sugriautas. 几乎整个鹿特丹市中心都成了废墟。

Meer dan 30.000 woningen en gebouwen werden verwoest door de bommen en de brand daarna. More than 30,000 homes and buildings were destroyed by the bombs and the subsequent fire. Più di 30.000 case ed edifici sono stati distrutti dalle bombe e dal successivo incendio. Bombalar ve ardından çıkan yangın nedeniyle 30.000'den fazla ev ve bina tahrip oldu. 超过 30,000 座房屋和建筑物被炸弹和随后的大火摧毁。 Zo'n 800 mensen komen om bij het bombardement. Etwa 800 Menschen sterben bei dem Bombardement. About 800 people died in the bombing. Quelque 800 personnes meurent dans l'attentat. Nel bombardamento muoiono circa 800 persone. Per bombardavimą žuvo apie 800 žmonių. Bombalamada yaklaşık 800 kişi öldü. 大约800人在爆炸中丧生。 80.000 Rotterdammers werden dakloos. 80,000 Rotterdammers became homeless. 80.000 Rotterdamers rimasero senza casa. 80,000 名鹿特丹人无家可归。

Rotterdam Centrum, de wijk Kralingen en Rotterdam Noord worden geraakt door de bommen. Das Stadtzentrum von Rotterdam, der Stadtteil Kralingen und Rotterdam Nord werden von den Bomben getroffen. Rotterdam Center, the Kralingen district and Rotterdam North are hit by the bombs. Nuo bombų nukentėjo Roterdamo centras, Kralingeno rajonas ir Roterdamo šiaurė. Rotterdam şehir merkezi, Kralingen bölgesi ve Kuzey Rotterdam bombaların hedefi oldu. 鹿特丹中心、克拉林根区和鹿特丹北部遭到炸弹袭击。 De omtrek van het gebied dat verwoest is door het bombardement heet in Rotterdam de brandgrens. Die Umgrenzung des durch die Bombardierung zerstörten Gebiets wird in Rotterdam als Feuergrenze bezeichnet. The perimeter of the area destroyed by the bombardment is called the fire boundary in Rotterdam. Il perimetro dell'area distrutta dal bombardamento è chiamato confine di fuoco a Rotterdam. Per bombardavimą sunaikintos teritorijos perimetras Roterdame vadinamas ugnies riba. Bombalama sonucu tahrip olan alanın çevresi Rotterdam'da yangın sınırı olarak adlandırılmaktadır. 被炮击摧毁的区域的周边在鹿特丹被称为火灾边界。 Die kan je duidelijk zien in de stad, de overgang van oude naar nieuwe gebouwen. Das kann man in der Stadt deutlich sehen, den Übergang von alten zu neuen Gebäuden. You can clearly see this in the city, the transition from old to new buildings. La transition entre les anciens et les nouveaux bâtiments est clairement visible dans la ville. Si può vedere chiaramente in città, il passaggio da edifici vecchi a nuovi. Tai aiškiai matyti mieste, pereinant nuo senų prie naujų pastatų. Şehirde bunları, eski binalardan yeni binalara geçişi açıkça görebilirsiniz. 你可以在城市中清楚地看到这一点,从旧建筑到新建筑的过渡。 Er staat ook een bekend monument in Rotterdam dat het bombardement herinnert, dat monument heet ‘De verwoeste stad'. There is also a well-known monument in Rotterdam that remembers the bombing, that monument is called "The Ruined City. A Rotterdam c'è anche un famoso monumento che ricorda il bombardamento, chiamato "La città distrutta". Roterdame taip pat yra gerai žinomas paminklas, primenantis bombardavimą, kuris vadinasi "Sugriautas miestas". Rotterdam'da bombalamayı anımsatan ünlü bir anıt da var, bu anıtın adı 'Yıkılan şehir'. 鹿特丹还有一座著名的纪念轰炸的纪念碑,那座纪念碑被称为“被摧毁的城市”。

Als je wel eens in Rotterdam geweest bent is het je vast opgevallen dat er veel moderne gebouwen en wolkenkrabbers staan. Wenn Sie schon einmal in Rotterdam waren, sind Ihnen wahrscheinlich die vielen modernen Gebäude und Wolkenkratzer aufgefallen. If you have ever been to Rotterdam, you have probably noticed that there are many modern buildings and skyscrapers. Jei kada nors lankėtės Roterdame, tikriausiai pastebėjote daugybę modernių pastatų ir dangoraižių. Daha önce Rotterdam'a gittiyseniz, muhtemelen çok sayıda modern bina ve gökdeleni fark etmişsinizdir. Якщо ви коли-небудь були в Роттердамі, то, напевно, помітили безліч сучасних будівель і хмарочосів. 如果你去过鹿特丹,你可能已经注意到那里有许多现代建筑和摩天大楼。 In de binnensteden van bijvoorbeeld Amsterdam en Utrecht heb je dat niet. You don't have that in the inner cities of Amsterdam and Utrecht, for example. Nei centri urbani di Amsterdam e Utrecht, ad esempio, non è così. Pavyzdžiui, Amsterdamo ir Utrechto miestuose to nėra. Örneğin Amsterdam ve Utrecht'in iç kesimlerinde böyle bir şey yok. 例如,在阿姆斯特丹和乌得勒支的内城就没有。 In Rotterdam is er gekozen voor vernieuwing van het verwoeste gebied, in de plaats van herbouw. In Rotterdam entschied man sich dafür, das zerstörte Gebiet zu erneuern, anstatt es neu aufzubauen. In Rotterdam, the choice was made to renew the devastated area, instead of rebuilding it. A Rotterdam si è scelto di rinnovare l'area devastata piuttosto che ricostruire. Roterdame buvo nuspręsta ne atstatyti, o atnaujinti nuniokotą teritoriją. W Rotterdamie zdecydowano się na odnowienie zdewastowanego obszaru zamiast jego odbudowy. Rotterdam'da, harap olmuş bölgeyi yeniden inşa etmek yerine yenileme kararı alındı. 在鹿特丹,人们选择重建受灾地区,而不是重建它。

De dag na het bombardement op Rotterdam, op 15 mei 1940, dreigden de Duitsers om Utrecht op dezelfde manier te bombarderen. The day after the bombing of Rotterdam, on May 15, 1940, the Germans threatened to bomb Utrecht in the same way. Kitą dieną po Roterdamo bombardavimo, 1940 m. gegužės 15 d., vokiečiai pagrasino tokiu pat būdu subombarduoti Utrechtą. Rotterdam'ın bombalanmasından bir gün sonra, 15 Mayıs 1940'ta Almanlar Utrecht'i de aynı şekilde bombalamakla tehdit etti. 1940 年 5 月 15 日,鹿特丹遭到轰炸后的第二天,德国人威胁要以同样的方式轰炸乌得勒支。 En daarna zouden bombardementen op Den Haag, Amsterdam, Haarlem en andere grote steden volgen. And then bombings would follow on The Hague, Amsterdam, Haarlem and other major cities. E poi sarebbero seguiti i bombardamenti dell'Aia, di Amsterdam, di Haarlem e di altre grandi città. Bunu Lahey, Amsterdam, Haarlem ve diğer büyük şehirlerin bombalanması izleyecekti. 然后,海牙、阿姆斯特丹、哈勒姆和其他主要城市将发生爆炸。 Dat was de reden voor de Nederlandse bevelhebbers om zich over te geven. Das war der Grund für die niederländischen Befehlshaber, sich zu ergeben. That was the reason for the Dutch commanders to surrender. Questo fu il motivo per cui i comandanti olandesi si arresero. Hollandalı komutanların teslim olma nedeni buydu. Це стало причиною капітуляції голландського командування. 这就是荷兰指挥官投降的原因。 Op 15 mei, 5 dagen na het begin van de oorlog in Nederland, was het Duitsland gelukt om Nederland te veroveren. On May 15, 5 days after the start of the war in the Netherlands, Germany succeeded in conquering the Netherlands. Il 15 maggio, cinque giorni dopo l'inizio della guerra nei Paesi Bassi, la Germania era riuscita a conquistare i Paesi Bassi. Gegužės 15 d., praėjus penkioms dienoms nuo karo pradžios Nyderlanduose, Vokietijai pavyko užimti Nyderlandus. 15 Mayıs'ta, Hollanda'da savaşın başlamasından beş gün sonra, Almanya Hollanda'yı ele geçirmeyi başarmıştı. 5月15日,荷兰开战5天后,德国成功征服了荷兰。