×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands voor Buitenlunders, Les 40 Een blik op de geschiedenis

Les 40 Een blik op de geschiedenis

Hoe is Nederland ontstaan? Sinds wanneer is het een aparte staat? Enkele historische feiten op een rijtje. We richten eerst de blik op de 16de en 17de eeuw. Waar nu Nederland is, waren vroeger een aantal losse staten. Ze waren onderdeel van een Spaans rijk. Onder leiding van Willem van Oranje voerden ze oorlog met Spanje. Uiteindelijk wonnen ze de strijd. En zo kwam de Republiek der Verenigde Nederlanden tot stand. De handel in deze periode, dat is een boeiend verhaal. Nederlandse schepen gingen naar verre landen. Soms namen ze land in bezit. Zo is New York eventjes Nederlands bezit geweest. Enkele namen in die stad herinneren daaraan.

Indonesiё en Suriname zijn langer Nederlands bezit geweest. 6 eilanden boven Zuid-Amerika horen nu nog bij Nederland. Begin negentiende eeuw werd Nederland onderdeel van het Franse rijk van Napoleon. Nadat hieraan een eind gekomen was, kreeg Nederland zijn huidige staatsvorm. Een koninkrijk, met aan het hoofd een koning. Dat was een lid van de familie Van Oranje. Sinds die tijd is de nationale vlag in gebruik: rood wit blauw. Grappig: Nederland heeft zich ontwikkeld van republiek tot koninkrijk. In tegenstelling tot andere landen. Die hebben vaak een andere ontwikkeling meegemaakt.

En dan nu een zwarte bladzijde in de Europese geschiedenis. Dat is de periode 1939 1945. Hitler wilde het Duitse rijk uitbreiden over heel Europa. De Tweede Wereldoorlog ontstond, waarbij velen de dood vonden. Tientallen miljoenen mensen, waaronder 6 miljoen joden. Engeland, Rusland en de Verenigde Staten wonnen de oorlog, zodat het Nederlandse volk in 1945 zijn vrijheid terugkreeg. Nu hoort Nederland opnieuw bij een groter geheel: de EU. Is dat weer een rijk? Neen! Een economische gemeenschap dan? Ook niet. De waarheid ligt in het midden.

Les 40 Een blik op de geschiedenis Lektion 40 Ein Blick in die Geschichte Lesson 40 A look at history Lección 40 Una mirada a la historia Lekcja 40 Spojrzenie na historię Ders 40 Tarihe bir bakış 第40课回顾历史 第40篇回顧歷史

Hoe is Nederland ontstaan? How did the Netherlands come into existence? Sinds wanneer is het een aparte staat? Since when is it a separate state? Enkele historische feiten op een rijtje. Some historical facts at a glance. We richten eerst de blik op de 16de en 17de eeuw. We first turn our attention to the 16th and 17th centuries. Waar nu Nederland is, waren vroeger een aantal losse staten. Where the Netherlands is now, there used to be a number of separate states. Ze waren onderdeel van een Spaans rijk. They were part of a Spanish empire. Onder leiding van Willem van Oranje voerden ze oorlog met Spanje. Led by William of Orange, they waged war with Spain. Uiteindelijk wonnen ze de strijd. In the end, they won the battle. En zo kwam de Republiek der Verenigde Nederlanden tot stand. And so the Republic of the United Netherlands came into being. De handel in deze periode, dat is een boeiend verhaal. Trade in this period, that's a fascinating story. Nederlandse schepen gingen naar verre landen. Dutch ships went to distant lands. Soms namen ze land in bezit. Sometimes they took possession of land. Zo is New York eventjes Nederlands bezit geweest. Thus New York was Dutch property for a while. Enkele namen in die stad herinneren daaraan. Some names in that city remind us of that.

Indonesiё en Suriname zijn langer Nederlands bezit geweest. Indonesia and Suriname have long been Dutch possessions. 6 eilanden boven Zuid-Amerika horen nu nog bij Nederland. 6 islands over South America now belong to the Netherlands. Begin negentiende eeuw werd Nederland onderdeel van het Franse rijk van Napoleon. In the early nineteenth century, the Netherlands became part of Napoleon's French empire. Nadat hieraan een eind gekomen was, kreeg Nederland zijn huidige staatsvorm. Nach deren Ende erhielten die Niederlande ihre heutige Staatsform. After this had come to an end, the Netherlands took on its current form of government. Een koninkrijk, met aan het hoofd een koning. A kingdom, headed by a king. Dat was een lid van de familie Van Oranje. That was a member of the Van Oranje family. Sinds die tijd is de nationale vlag in gebruik: rood wit blauw. Since then, the national flag has been in use: red white blue. Grappig: Nederland heeft zich ontwikkeld van republiek tot koninkrijk. Funny: The Netherlands evolved from republic to kingdom. In tegenstelling tot andere landen. Unlike other countries. Die hebben vaak een andere ontwikkeling meegemaakt. They have often experienced a different development.

En dan nu een zwarte bladzijde in de Europese geschiedenis. And now a black page in European history. Dat is de periode 1939 1945. That is the period 1939 1945. Hitler wilde het Duitse rijk uitbreiden over heel Europa. Hitler wanted to expand the German empire across Europe. De Tweede Wereldoorlog ontstond, waarbij velen de dood vonden. World War II ensued, during which many died. Tientallen miljoenen mensen, waaronder 6 miljoen joden. Tens of millions of people, including 6 million Jews. Engeland, Rusland en de Verenigde Staten wonnen de oorlog, zodat het Nederlandse volk in 1945 zijn vrijheid terugkreeg. Großbritannien, Russland und die Vereinigten Staaten gewannen den Krieg, so dass die Niederländer 1945 ihre Freiheit wiedererlangten. England, Russia and the United States won the war, so the Dutch people regained their freedom in 1945. Nu hoort Nederland opnieuw bij een groter geheel: de EU. Now the Netherlands once again belongs to a larger whole: the EU. Is dat weer een rijk? Is that another empire? Neen! Nay! Een economische gemeenschap dan? An economic community then? Ook niet. Neither. De waarheid ligt in het midden. The truth lies in the middle.