×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

"Месія Дюни" ГЕРБЕРТ Френк, 20 Частина (2)

20 Частина (2)

Карлик відкашлявся і, знову кивнувши, промовив:

— Говори.

— Я цього не зроблю, — відповів Гайт.

— А Дункан Айдаго зробив би, — сказав Біджаз. — Це буде

найзручніша можливість помститися цьому нащадку Харконненів. Не забудь цього. Ти запропонуєш удосконалення коханої — можливо, безсмертне серце, нев'януче кохання. Відтак, наблизившись до нього, запропонуєш їм обом притулок — планету, яку він обере для себе десь за межами Імперії. Подумай про це! Його кохана повернеться. І більше не буде жодних сліз, а лише ідилічна місцина, де вони зможуть у злагоді доживати собі віку.

— Коштовні дарунки, — обережно зауважив Гайт. — Але ж він запитає й про ціну.

— Скажеш йому, що він повинен зректися своєї божественності й дискредитувати Квізарат. Дискредитувати себе й свою сестру.

— Більше нічого? — глузливо запитав Гайт.

— Природно, він мусить відмовитися й від своєї частки в ДАПТ. — Природно.

— А якщо ти при цьому ще не наблизишся настільки, аби вдарити, скажи: тлейлаксу захоплюються тим, чого навчилися від нього про можливості релігії. Скажи, що тлейлаксу створили цілий відділ релігійної інженерії, яка формує віру для конкретних потреб.

— Напрочуд спритно, — прокоментував Гайт.

— Гадаєш, що можеш кепкувати з мене й не коритися мені, — промовив карлик, хитро схиливши голову вбік. — Не заперечуй.

— Тебе добре зробили, мала тваринко, — сказав Гайт.

— Тебе теж, — промовив карлик. — Скажи йому, щоб поспішав! Плоть розпадається, а її тіло слід помістити в кріогенний резервуар.

Гайт відчув, що грузне, пійманий у матрицю предметів, яких не міг розпізнати. Карлик видавався таким самовпевненим! А все-таки в логіці тлейлаксу мусив існувати якийсь ґандж. Творячи гхолу, вони налаштували його на голос Біджаза, але... Але що? Логіка / матриця / об'єкт... Як легко було прийняти зрозумілі міркування за правильні! Чи це логіка тлейлаксу була перекрученою?

Біджаз усміхнувся, наче прислухаючись до прихованого голосу.

— А тепер ти забудеш, — сказав він. — Коли ж настане потрібна мить, то згадаєш. Він скаже: «Її не стало». Тоді Дункан Айдаго прокинеться.

Карлик плеснув у долоні.

Гайт кашлянув, відчуваючи, що його перервали на половині думки... чи на половині фрази. Про що йшлося? Наче про мету. — Сподіваєшся мене заплутати й маніпулювати мною, — сказав він.

— Як це? — спитав Біджаз.

— Я твоя ціль, і ти цього не заперечиш, — промовив Гайт. — Навіть і не подумаю заперечувати.

— І що ж ти хочеш зробити з моєю допомогою?

— Добру справу, — відповів Біджаз. — Одну добру справу.


20 Частина (2)

Карлик відкашлявся і, знову кивнувши, промовив: The dwarf coughed and, nodding again, said:

— Говори.

— Я цього не зроблю, — відповів Гайт. "I won't do that," Gait said.

— А Дункан Айдаго зробив би, — сказав Біджаз. "And Duncan Idago would do it," Bijaz said. — Це буде

найзручніша можливість помститися цьому нащадку Харконненів. the most convenient opportunity to take revenge on this descendant of the Harkonnens. Не забудь цього. Don't forget that. Ти запропонуєш удосконалення коханої — можливо, безсмертне серце, нев'януче кохання. You will offer the improvement of the beloved - perhaps an immortal heart, unfading love. Відтак, наблизившись до нього, запропонуєш їм обом притулок — планету, яку він обере для себе десь за межами Імперії. So, approaching him, you will offer them both refuge - a planet that he will choose for himself somewhere outside the Empire. Подумай про це! Think about it! Його кохана повернеться. His beloved will return. І більше не буде жодних сліз, а лише ідилічна місцина, де вони зможуть у злагоді доживати собі віку. And there will be no more tears, only an idyllic place where they will be able to live out their lives in harmony.

— Коштовні дарунки, — обережно зауважив Гайт. "Precious gifts," said Guyte cautiously. — Але ж він запитає й про ціну. - But he will also ask about the price.

— Скажеш йому, що він повинен зректися своєї божественності й дискредитувати Квізарат. "Tell him he must renounce his divinity and discredit Quizarat." Дискредитувати себе й свою сестру. Discredit yourself and your sister.

— Більше нічого? "Nothing more?" — глузливо запитав Гайт. Guyte asked sarcastically.

— Природно, він мусить відмовитися й від своєї частки в ДАПТ. - Naturally, he must give up his share in the DAPT. — Природно. - Naturally.

— А якщо ти при цьому ще не наблизишся настільки, аби вдарити, скажи: тлейлаксу захоплюються тим, чого навчилися від нього про можливості релігії. - And if you are not yet close enough to strike, say: tlaylaks admire what they learned from him about the possibilities of religion. Скажи, що тлейлаксу створили цілий відділ релігійної інженерії, яка формує віру для конкретних потреб. Say that the Tlaylax has created a whole department of religious engineering that builds faith for specific needs.

— Напрочуд спритно, — прокоментував Гайт. "Surprisingly clever," Gait commented.

— Гадаєш, що можеш кепкувати з мене й не коритися мені, — промовив карлик, хитро схиливши голову вбік. "You think you can make fun of me and disobey me," said the dwarf, slyly tilting his head to the side. — Не заперечуй. "Don't object."

— Тебе добре зробили, мала тваринко, — сказав Гайт. "You've been well done, little animal," said Guit.

— Тебе теж, — промовив карлик. "You too," said the dwarf. — Скажи йому, щоб поспішав! "Tell him to hurry!" Плоть розпадається, а її тіло слід помістити в кріогенний резервуар. The flesh breaks down and its body should be placed in a cryogenic reservoir.

Гайт відчув, що грузне, пійманий у матрицю предметів, яких не міг розпізнати. Gait felt heavy, trapped in a matrix of objects he could not recognize. Карлик видавався таким самовпевненим! The dwarf seemed so confident! А все-таки в логіці тлейлаксу мусив існувати якийсь ґандж. Still, there must have been some ganja in the logic of tlaylax. Творячи гхолу, вони налаштували його на голос Біджаза, але... Але що? Creating ghola, they tuned it to Bijaz's voice, but ... But what? Логіка / матриця / об'єкт... Як легко було прийняти зрозумілі міркування за правильні! Logic / matrix / object ... How easy it was to take clear reasoning for the right ones! Чи це логіка тлейлаксу була перекрученою? Was the logic of tlaylax distorted?

Біджаз усміхнувся, наче прислухаючись до прихованого голосу. Bijaz smiled, as if listening to a hidden voice.

— А тепер ти забудеш, — сказав він. "And now you will forget," he said. — Коли ж настане потрібна мить, то згадаєш. - When the right moment comes, you will remember. Він скаже: «Її не стало». He will say, "She is gone." Тоді Дункан Айдаго прокинеться. Then Duncan Idago will wake up.

Карлик плеснув у долоні. The dwarf clapped his hands.

Гайт кашлянув, відчуваючи, що його перервали на половині думки... чи на половині фрази. Gait coughed, feeling interrupted by half a thought ... or half a phrase. Про що йшлося? What was it about? Наче про мету. As if about the goal. — Сподіваєшся мене заплутати й маніпулювати мною, — сказав він. "You hope to confuse and manipulate me," he said.

— Як це? - How is it? — спитав Біджаз. Bijaz asked.

— Я твоя ціль, і ти цього не заперечиш, — промовив Гайт. "I am your goal, and you will not deny it," said Gight. — Навіть і не подумаю заперечувати. - I won't even think to object.

— І що ж ти хочеш зробити з моєю допомогою? - And what do you want to do with my help?

— Добру справу, — відповів Біджаз. "Good work," said Bijaz. — Одну добру справу. - One good thing.