×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Цікава наука (Exciting Science), Що буде, якщо ви припините спати [AsapScience]

Що буде, якщо ви припините спати [AsapScience]

Аааа ... спати! Здається, нам завжди цього не вистачає ...

Справді, іноді ви буквально відчуваєте, що не отримуєте його достатньо. Але що, якщо б ви перестали спати узагалі?

Як не дивно, наука знає відносно небагато про те, чому ми спимо або як сон виник та розвивався.

Зрештою, лежання в несвідомому стані протягом декількох годин поспіль, поки хижаки чатують, на перший погляд не дуже розумно чи вигідно.

Але, ми виявили декілька взаємозв'язків.

Наприклад, дорослі, що сплять від 6 до 8 годин на добу, як правило, живуть довше.

Надлишок сну, проте, може призвести до медичних проблем, включаючи серцево-судинні захворювання і діабет.

З іншого боку, хронічне недосипання пов'язане з окремими видами серцево-судинних захворювань, ожирінням, депресією і навіть ураженням мозку.

Але що буде, якщо ви перестанете спати зараз же?

Ну, після першої безсонної ночі ваша мезолімбічна система стане збудженою і дофамін вироблятиметься дуже активно.

І це дійсно може викликати приплив енергії, мотивацію, позитивність і навіть статевий потяг.

Звучить привабливо, але це слизький шлях.

Ваш мозок повільно починає перекривати ділянки, відповідальні за планування та оцінку рішень, що призводить до більш імпульсивної поведінки.

Як тільки настане виснаження, ваші реакції уповільняться, а функції сприйняття та пізнання послабляться.

Через день або два без сну організм втрачає здатність правильно засвоювати глюкозу, а імунна система перестає функціонувати на належному рівні.

У деяких випадках, 3 безсонних дні були причиною галюцинацій.

Переймаєтеся зовнішнім виглядом? Дослідження показали прямий зв'язок між відсутністю сну і рівнем привабливості людини.

Тобто, позбавлені сну особи здавалися на вигляд менш здоровими і менш привабливими, ніж коли б вони були добре відпочилими.

Найтривалішим науково зафіксованим випадком неспання був період у 264 години або 11 діб.

І в той час, як у таких людей прогресували проблеми з концентрацією, сприйняттям і дратівливістю,

несподівана істина полягає в тому, що вони не зазнали серйозних довгострокових наслідків для свого здоров'я.

Фактично, ніхто з тих, хто знаходився в такому стані, з часом не мав жодних медичних, фізіологічних, неврологічних або психічних проблем.

Але це обмежені в часі дослідження. Тобто не можна сказати, що постійні ураження не можуть бути завдані протягом більш тривалого часу.

Експерименти на щурах з позбавлення сну, як правило, призводять до смерті приблизно через 2 тижні.

Але вчені не зовсім впевнені, вмирають щурі від нестачі сну, або ж від стресу, спричиненого постійним пробудженням.

Можливо, для відповіді варто поглянути на фатальне сімейне безсоння.

Це рідкісне генетичне захворювання мозку, яке викликає поступове погіршення сну або безсоння, що ведуть до галюцинацій, розумової відсталості і, зрештою, смерті.

Цим захворюванням уражені близько ста чоловік у світі, але їхня середня тривалість життя в такому стані складає усього 18 місяців.

Упродовж цього часу відсутність сну призводить до того, що їх стан погіршується і органи починають відмовляти.

Отож, в той час як нестача сну не обов'язково уб'є вас швидко, тривале позбавлення сну матиме негативний вплив на ваш організм.

Спіть міцно, але не надто багато!


Що буде, якщо ви припините спати [AsapScience] Was passiert, wenn Sie aufhören zu schlafen [AsapScience] What Happens If You Stop Sleeping [AsapScience]

Аааа ... спати! Здається, нам завжди цього не вистачає ... Ahhh ... schlafen! Das scheint uns immer zu fehlen... Ahhh ... to sleep! We always seem to lack this...

Справді, іноді ви буквально відчуваєте, що не отримуєте його достатньо. Але що, якщо б ви перестали спати узагалі? Tatsächlich hat man manchmal buchstäblich das Gefühl, nicht genug davon zu bekommen. Aber was wäre, wenn Sie ganz aufhören würden zu schlafen? In fact, sometimes you literally feel like you're not getting enough of it. But what if you stopped sleeping altogether?

Як не дивно, наука знає відносно небагато про те, чому ми спимо або як сон виник та розвивався. Überraschenderweise weiß die Wissenschaft relativ wenig darüber, warum wir schlafen oder wie der Schlaf entstanden ist und sich entwickelt hat. Surprisingly, science knows relatively little about why we sleep or how sleep originated and developed.

Зрештою, лежання в несвідомому стані протягом декількох годин поспіль, поки хижаки чатують, на перший погляд не дуже розумно чи вигідно. Schließlich scheint es auf den ersten Blick nicht sehr schlau oder profitabel zu sein, stundenlang bewusstlos zu liegen, während Raubtiere chatten. After all, lying unconscious for hours on end while predators chat doesn't seem very smart or profitable at first glance.

Але, ми виявили декілька взаємозв'язків. Aber wir entdeckten mehrere Beziehungen. But, we discovered several relationships.

Наприклад, дорослі, що сплять від 6 до 8 годин на добу, як правило, живуть довше. Zum Beispiel leben Erwachsene, die 6 bis 8 Stunden am Tag schlafen, tendenziell länger. For example, adults who sleep 6 to 8 hours a day tend to live longer.

Надлишок сну, проте, може призвести до медичних проблем, включаючи серцево-судинні захворювання і діабет. Zu viel Schlaf kann jedoch zu medizinischen Problemen führen, einschließlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes. Too much sleep, however, can lead to medical problems, including cardiovascular disease and diabetes.

З іншого боку, хронічне недосипання пов'язане з окремими видами серцево-судинних захворювань, ожирінням, депресією і навіть ураженням мозку. On the other hand, chronic lack of sleep is associated with certain types of cardiovascular diseases, obesity, depression and even brain damage.

Але що буде, якщо ви перестанете спати зараз же? But what happens if you stop sleeping now?

Ну, після першої безсонної ночі ваша мезолімбічна система стане збудженою і дофамін вироблятиметься дуже активно. Well, after the first sleepless night, your mesolimbic system will become excited and dopamine will be produced very actively.

І це дійсно може викликати приплив енергії, мотивацію, позитивність і навіть статевий потяг. And it can really cause a surge of energy, motivation, positivity, and even sex drive.

Звучить привабливо, але це слизький шлях. It sounds tempting, but it's a slippery slope.

Ваш мозок повільно починає перекривати ділянки, відповідальні за планування та оцінку рішень, що призводить до більш імпульсивної поведінки. Your brain slowly begins to shut down the areas responsible for planning and evaluating decisions, leading to more impulsive behavior.

Як тільки настане виснаження, ваші реакції уповільняться, а функції сприйняття та пізнання послабляться. Once exhaustion sets in, your reactions will slow down and your perceptual and cognitive functions will weaken.

Через день або два без сну організм втрачає здатність правильно засвоювати глюкозу, а імунна система перестає функціонувати на належному рівні. After a day or two without sleep, the body loses its ability to properly absorb glucose, and the immune system stops functioning at the proper level.

У деяких випадках, 3 безсонних дні були причиною галюцинацій. In some cases, 3 sleepless days were the cause of hallucinations.

Переймаєтеся зовнішнім виглядом? Дослідження показали прямий зв'язок між відсутністю сну і рівнем привабливості людини. Are you worried about your appearance? Studies have shown a direct relationship between lack of sleep and a person's level of attractiveness.

Тобто, позбавлені сну особи здавалися на вигляд менш здоровими і менш привабливими, ніж коли б вони були добре відпочилими. That is, sleep-deprived individuals appeared less healthy and less attractive than when they were well-rested.

Найтривалішим науково зафіксованим випадком неспання був період у 264 години або 11 діб. The longest scientifically recorded case of wakefulness was a period of 264 hours or 11 days.

І в той час, як у таких людей прогресували проблеми з концентрацією, сприйняттям і дратівливістю, And while such people had progressive problems with concentration, perception and irritability,

несподівана істина полягає в тому, що вони не зазнали серйозних довгострокових наслідків для свого здоров'я. the surprising truth is that they suffered no serious long-term health consequences.

Фактично, ніхто з тих, хто знаходився в такому стані, з часом не мав жодних медичних, фізіологічних, неврологічних або психічних проблем. In fact, none of those in this condition had any medical, physiological, neurological, or mental problems over time.

Але це обмежені в часі дослідження. Тобто не можна сказати, що постійні ураження не можуть бути завдані протягом більш тривалого часу. But these studies are limited in time. That is, it cannot be said that permanent damage cannot be inflicted over a longer period of time.

Експерименти на щурах з позбавлення сну, як правило, призводять до смерті приблизно через 2 тижні. Sleep deprivation experiments on rats usually lead to death after about 2 weeks.

Але вчені не зовсім впевнені, вмирають щурі від нестачі сну, або ж від стресу, спричиненого постійним пробудженням. But scientists are not entirely sure whether rats die from lack of sleep or from stress caused by constant waking.

Можливо, для відповіді варто поглянути на фатальне сімейне безсоння. Perhaps the answer is to look at fatal familial insomnia.

Це рідкісне генетичне захворювання мозку, яке викликає поступове погіршення сну або безсоння, що ведуть до галюцинацій, розумової відсталості і, зрештою, смерті.

Цим захворюванням уражені близько ста чоловік у світі, але їхня середня тривалість життя в такому стані складає усього 18 місяців.

Упродовж цього часу відсутність сну призводить до того, що їх стан погіршується і органи починають відмовляти.

Отож, в той час як нестача сну не обов'язково уб'є вас швидко, тривале позбавлення сну матиме негативний вплив на ваш організм.

Спіть міцно, але не надто багато!