×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

LingQ Mini Stories, 58 - Aceasta este istoria lui Sam și Betty

58 - Aceasta este istoria lui Sam și Betty

Aceasta este istoria lui Sam și Betty.

A) Lui Sam și Betty le place să iasă la cină cu prietenii.

Lor le face plăcere să servească un păhar sau două de vin la masă.

Din acest motiv, este important ca să se gîndească cum vor pleca acasa după cină.

De obicei ei pleacă la restaurant sau acasă la prietenii lor cu mașina, deoarece este prea scump să iei taxi-ul.

De obicei ei se hotărăsc din timp cine va conduce înapoi acasa, avînd în vedere că persoana care va conduce nu va putea consuma vin.

Uneori ei își dau seama că va fi greu de refuzat să servească bauturi cu ceilalți invitați, de exemplu dacă prietenii lor sărbătoresc o zi de naștere.

În asemenea cazur ei sunt nevoiți să facă alte aranjamente.

O soluție este să meargă împreună cu alți prieteni care locuiesc aproape, dintre care unul va trebui să fie deacord sp nu servească băuturi.

Întotdeauna este bine să ai prieteni care nu servesc deloc.

Astfel de persoane sunt întotdeauna întrebați în calitate de șoferi prestabiliți.

Cea mai bună situație este cînt cina are loc la o distanță mică de casă.

Din păcate acest caz se întîmplă rar în orașele mari.

Aceasta este aceeași istorie spusă altfel

B) Înainte ne plăcea să mergem la cină cu prietenii cînd locuiam în oraș.

Ne plăcea să servim un păhar sau două de vin la masă.

Din acest motiv, trebuia să ne gîndim cum vom ajunge acasă după cină.

De obicei mergeam cu mașina la restaurant sau la prieteni acasă, deoarece era prea scump să luăm taxi-ul.

De fiecare dată hotăram din timp cine va conduce mașina înapoi acasă, fiindcă persoana care va conduce nu va putea să servească vin.

Știam că uneori va fi dificil să refuzăm să servim vin cu ceilalți invitați, de exemplu cînd prietenii sărbătoreau o zi de naștere.

În asemenea cazuri trebuia să facem alte aranjamente.

O soluție era să mergem împreună cu alți prieteni care locuiau în preajmă, dintre care cineva va trebui să nu servească.

Mi-am dat seama că este util să ai prieteni care nu servesc deloc alcool.

Astfel de oameni erau tot timpul solicitați în calitate de șoferi.

Cea mai bună soluție era cînd cina avea loc la o distanță mică de casă.

Din păcate astfel de cazuri se întîmplă rar în orașele mari. Așă ca ne-am mutat într-un oraș mic și petreceam mai mult timp cu venicii.

Acum urmează cîteva întrebări la care puteți da răspuns sau puteți să ascultați răspunsul corect.

Întrebări:

A) 1) Lui Sam și lui Betty le face plăcere să servească un păhar sau două de vin la masă, cînd i-au cina în oraș.

Cîte pahare de vin servesc ei cînd ies la cină în oraș? Lor le place să servească un pahar sau două de vin cînd ies la cină în oraș.

2) Din acest motiv, este important pentru ei să se gîndească din timp, cum se vor întoarce de la cină.

Ce este important pentru ei să se gîndească? Este important pentru ei să se gîndească din timp, cum se vor întoarce acasă.

3) De obicei ei merg cu mașina pînă la restaurant sau pînă la prietenii lor acasă, pentru că este prea scump taxi-ul.

De ce nu i-au ei taxi-ul? Pentru că este prea scump să iei taxi-ul.

4) De obicei, ei hotărăsc din timp cine v-a conduce înapoi spre casă.

Ce hotărăsc ei din timp? De obicei ei hotărăsc din timp cine v-a conduce înapoi spre casă.

B) 5) Noi știam că uneori va fi dificil să refuzăm, să servim alcool cu ceilalți invitați.

Noi consideram dificil sau ușor să refuzăm, să servim alcool cu ceilalți invitați? Noi știam că uneori va fi dificil să refuzăm să servim alcool cu ceilalți invitați.

6) În acele cazuri trebuia să facem alte aranjamente.

Ce trebuia să facem în acele cazuri? Trebuia să facem alte aranjamente în acele cazuri.

7) Am descoperit că este util să ai prieteni care nu consumă deloc alcool.

Ce fel de prieteni am descoperit că este util să ai? Am descoperit că este util să ai prieteni care nu consumă deloc alcool.

8) Astfel de oameni, întotdeauna erau solicitați în calitate de șoferi.

În calitate de ce erau astfel de oameni solicitați? Astfel de oameni erau întotdeauna solicitați în calitate de șoferi.


58 - Aceasta este istoria lui Sam și Betty 58 - Dies ist die Geschichte von Sam und Betty Fifty-eight: This is the story of Sam and Betty Cincuenta y ocho: Esta es la historia de Sam y Betty 58 - Dit is het verhaal van Sam en Betty 58 - Это история Сэма и Бетти

Aceasta este istoria lui Sam și Betty. Dies ist die Geschichte von Sam und Betty. This is the story of Sam and Betty. Esta es la historia de Sam y Betty. C'est l'histoire de Sam et Betty. Questa è la storia di Sam e Betty e dell'uscita con I loro amici. これはサムとベティの物語です。 샘과 베티의 이야기입니다. Dit is het verhaal van Sam en Betty. Esta é a história de Sam e Betty. Это история Сэма и Бетти. 这是山姆和贝蒂的故事。

A)    Lui Sam și Betty le place să iasă la cină cu prietenii. A) Sam und Betty gehen gerne mit Freunden zum Abendessen aus. A) Sam and Betty enjoy having dinner with friends. A) A Sam y Betty les gusta salir a cenar con amigos. A) Sam et Betty aiment sortir dîner avec des amis. A) A Sam e Betty piace uscire a cena con gli amici. A ) サム と ベティ は 友達 と 夕食 の 為 に 出かける こと を 楽しんで います 。 A)용석과 은주는 친구들과 외식을 즐긴다. A) Sam en Betty gaan graag uit eten met vrienden. A) Sam e Betty gostam de sair para jantar com amigos. А) Сэм и Бетти любят сходить куда-нибудь поужинать с друзьями. A)萨姆 和 贝蒂 喜欢 出去 和 朋友 吃晚饭 。

Lor le face plăcere să servească un păhar sau două de vin la masă. Sie genießen es, ein oder zwei Gläser Wein zu trinken, wenn sie auswärts essen. They like to serve a glass of wine or two wine at the table. Ellos disfrutan tomar una copa o dos de vino con la cena cada vez que salen. Ils aiment accompagner leur repas d'un verre ou deux de vin lorsqu'ils mangent au restaurant. Gli piace bere un bicchiere o due di vino con le loro pietanze quando mangiano fuori. 彼 ら は 食事 の 際 、1 杯 か 2 杯 の ワイン を 飲む こと を 楽しんで います 。 그들은 외식할 때 식사에 곁들여 와인 한 두잔을 즐겨 마신다. Ze drinken graag een paar glazen wijn bij hun maaltijd als ze uit eten zijn. Eles gostam de servir uma ou duas taças de vinho à mesa. Им нравится выпить один или два бокала вина, когда они едят не дома. 他们 出去 吃饭 的 时候 喜欢 喝 一两杯 红酒 。

Din acest motiv, este important ca să se gîndească cum vor pleca acasa după cină. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sie sich überlegen, wie sie nach dem Abendessen nach Hause kommen. For this reason, it is important to think how they will go home after dinner. Por esa razón, es importante para ellos pensar cómo van a llegar a casa después de la cena. Pour cette raison, il est important pour eux de réfléchir à la façon dont ils vont rentrer à la maison après le dîner. Per quel motivo, è importante per loro pensare a come tornare a casa dopo la cena. その 為 、 彼 ら が 夕食 後 どのように 家 に 戻る か を 考える こと は 大切 です 。 때문에 그들이 식사를 하고 집에 어떻게 갈지를 생각하는 것은 중요하다. Daarom vinden ze het belangrijk om na te denken over hoe ze thuis kunnen komen na het etentje. Por isso, é importante pensar como eles irão para casa depois do jantar. По этой причине, им важно подумать о том, как они будут добираться домой после ужина. 因为 这个 原因 , 要 想想 吃 完 晚饭 怎么 回家 对 他们 来说 很 重要 。

De obicei ei pleacă la restaurant sau acasă la prietenii lor cu mașina, deoarece este prea scump să iei taxi-ul. Normalerweise fahren sie mit dem Auto zum Restaurant oder zu ihren Freunden, weil es zu teuer ist, ein Taxi zu nehmen. They usually go to the restaurant or home to their friends by car because it is too expensive to take the taxi. Por lo general, conducen en su auto hasta el restaurante o hasta el lugar de sus amigos, porque es demasiado costoso tomar un taxi. Ils prennent généralement leur voiture au restaurant ou chez leurs amis, car il est trop cher de prendre un taxi. Di solito guidano la loro auto per andare al ristorante, o a casa dei loro amici, perché è troppo costoso prendere un taxi. 彼 ら はたいてい レストラン あるいは 彼 ら の 友達 の 家 へ 車 で 行きます 、 なぜなら タクシー を 使う の は 高 すぎる から です 。 그들은 보통 레스토랑이나 친구 집에는 자가용을 타고 간다 왜냐하면 택시를 타기에는 너무 비싸기 때문이다. Ze rijden vaak naar het restaurant of naar het huis van hun vrienden, omdat het te duur is om een taxi te regelen. Eles geralmente dirigem seu carro para o restaurante, ou para encontrar seus amigos, porque é muito caro pegar um táxi. Они обычно едут на своей машине в ресторан или к друзьям, потому что брать такси слишком дорого. 他们 常常 开车 去 餐馆 , 或者 去 他们 朋友 的 家 , 因为 叫 出租车 太贵 了 。

De obicei ei se hotărăsc din timp cine va conduce înapoi acasa, avînd în vedere că persoana care va conduce nu va putea consuma vin. Sie entscheiden in der Regel im Voraus, wer beim Nachhauseweg fährt, da diese Person keinen Wein trinken darf. Usually they decide in advance who will drive back home, given that the person in charge will not be able to consume wine. Ellos usualmente deciden con anticipación quién conducirá a casa, ya que la persona elegida no puede haber bebido vino. Ils décident généralement à l'avance qui rentrera chez eux, étant donné que la personne qui conduit ne pourra pas consommer de vin. Di solito decidono in anticipo chi guiderà per il ritorno a casa, poiché la persona che guida non può bere vino. 彼 ら はたいてい 家 に 誰 が 運転 する か 前もって 決めます 、 運転 する 人 は ワイン を 飲め ない から です 。 그들은 보통 집에 누가 운전해갈 건지 미리 정해놓는다 왜냐하면 운전할 사람은 와인을 마실 수 없기 때문이다. Ze besluiten vaak van tevoren wie er naar huis rijdt, aangezien diegene geen wijn mag drinken. Eles costumam decidir antecipadamente quem vai dirigir na volta para casa, já que a pessoa que dirigir não pode ter bebido vinho. Они обычно заранее решают, кто поведёт машину домой, поскольку тот, кто поведёт машину, не сможет пить вино. 他们 常常 提前 决定 谁 要 开车 回家 , 因为 那个 开车 的 人 不能 喝 红酒 。

Uneori ei își dau seama că va fi greu de refuzat să servească bauturi cu ceilalți invitați, de exemplu dacă prietenii lor sărbătoresc o zi de naștere. Manchmal ist es schwierig nicht mit den anderen Gästen trinken zu können, z. B. wenn Freunde Ereignisse wie einen Geburtstag feiern. Sometimes they realize it will be hard to refuse to serve drinks with other guests, for example if their friends celebrate a birthday. Algunas veces ellos saben que será difícil negarse a beber con los otros invitados, por ejemplo si sus amigos están celebrando un evento como un cumpleaños. Parfois, ils se rendent compte qu'il sera difficile de refuser de servir des boissons avec d'autres invités, par exemple si leurs amis fêtent un anniversaire. A volte, sanno che sarà difficile rifiutarsi di bere con gli altri invitati, ad esempio se gli amici stanno festeggiando un evento come un compleanno. 時々 彼 ら は 他の ゲスト と 飲む こと を 断る の は 難しい と 知って います 。 가끔 그들은 다른 손님들과 술 마시는 것을 거절하기가 어렵다는 것을 알고 있다 예를 들어 친구들의 생일을 축하하는 자리 같은 경우에 말이다. Soms weten ze dat het moeilijk is om een drankje af te slaan als het gezellig is, zoals wanneer vrienden bijvoorbeeld een verjaardag vieren. Às vezes, eles sabem que será difícil se recusar a beber com os outros convidados, por exemplo, se os amigos comemoram um evento como um aniversário. Иногда они знают, что будет трудно отказаться от выпивки с другими гостями, если друзья праздновали, например, такое событие, как день рождения. 有时 他们 知道 拒绝 喝酒 的 请求 很难 , 比如 , 朋友 庆祝 生日 这样 的 活动 。

În asemenea cazur ei sunt nevoiți să facă alte aranjamente. In diesen Fällen müssen sie andere Vorkehrungen treffen. In such a case they have to make other arrangements. En esos casos, tienen que hacer otros arreglos. Dans un tel cas, ils doivent prendre d'autres dispositions. In quei casi, devono prendere altri accordi. 例えば もし 友達 が 誕生日 の ような イベント を お 祝い する とき など です 。 이 경우 다른 조치를 취해야합니다. In dat geval moeten ze iets anders regelen. Nesses casos, eles precisam fazer outros arranjos. В таких случаях они должны принимать другие меры. 那些 情况 发生 的 时候 , 他们 需要 另作 安排 。

O soluție este să meargă împreună cu alți prieteni care locuiesc aproape, dintre care unul va  trebui să fie deacord sp nu servească băuturi. Eine Lösung besteht darin, mit anderen Freunden zusammen zu fahren, die in der Nähe wohnen, von denen einer dann nicht trinken darf. One solution is to go along with other friends who live near, one of which will have to be spontaneous not serving beverages. Una solución es ir junto con otros amigos que viven cerca, ya que uno de ellos tendrá que aceptar no beber. Une solution est de partir avec d'autres amis qui vivent à proximité, dont l'un devra accepter de ne pas servir de boissons. Una soluzione sarebbe quella di andare insieme ad amici che vivono lì vicino, uno dei quali dovrà essere d'accordo di non bere. そういった 場合 、 彼 ら は 他の 用意 を しなければ なりません 。 하나의 해결책은 근처에 사는 다른 친구들과 함께가는 것입니다. Een oplossing is om mee te rijden met vrienden die in de buurt wonen en dat een iemand de Bob is. Uma solução é ir junto com outros amigos que moram perto, um dos quais terá que concordar em não beber. Одно из решений – пойти вместе с другими друзьями, которые живут рядом, один из которых должен согласиться не пить. 一个 办法 就是 和 住 在 附近 的 朋友 一起 去 , 其中 一个 人要 同意 不会 喝酒 。

Întotdeauna este bine să ai prieteni care nu servesc deloc. Es ist immer von Vorteil, Freunde zu haben, die überhaupt nicht trinken. It's always good to have friends who do not serve at all. Siempre es útil contar con amigos que simplemente no beben en lo absoluto. C'est toujours bien d'avoir des amis qui ne servent pas du tout. È sempre utile avere amici che semplicemente non bevono affatto. 解決策 の 一 つ と して は 近く に 住んで いて 飲ま ない こと に 同意 しなければ なら ない ような 友達 と 一緒に 行く こと です 。 전혀 봉사하지 않는 친구를 갖는 것이 항상 좋습니다. Het is altijd goed om vrienden te hebben die helemaal niet dienen. É sempre útil ter amigos que simplesmente não bebem nada. Всегда удобно иметь друзей, которые просто не пьют вообще. 有 不 喝酒 的 朋友 总是 有用 的 。

Astfel de persoane sunt întotdeauna întrebați în calitate de șoferi prestabiliți. Diese Personen sind als designierte Fahrer immer gefragt. Such people are always asked as pre-qualified drivers. A estas personas siempre se les pregunta como controladores predeterminados. Ces personnes sont toujours recherchées en tant que conducteurs désignés. Persone come loro sono sempre designate alla guida. いつも お 酒 を 飲ま ない 友達 が いる こと は とても 便利です 。 이러한 사람들은 항상 기본 드라이버로 요청됩니다. Dergelijke mensen worden altijd als standaarddrivers gevraagd. Essas pessoas estão sempre em demanda como motoristas da vez. Такие люди всегда пользуются спросом в качестве водителей. 总 有人 会 需要 他们 当 司机 。

Cea mai bună situație este cînt cina are loc la o distanță mică de casă. Am besten ist es natürlich, wenn die abendliche Feier zu Fuß zu erreichen ist. The best situation is the dinner is held at a small distance from the house. La mejor situación es cuando la cena tiene lugar a poca distancia de casa. Le mieux c'est quand le restaurant est accessible à pied. La migliore situazione è quando la cena è a pochi passi. そのような 人々 は いつも 専用 の ドライバー の ように 需要 が あります 。 가장 좋은 상황은 저녁이 집에서 짧은 거리에있을 때입니다. De beste situatie is wanneer het diner op korte afstand van huis plaatsvindt. A melhor situação de todas é quando o jantar está a curta distância. Лучше всего, если вечеринка находится в нескольких минутах ходьбы. 最好 的 情况 是 当 晚餐 派对 在 走路 就 能 到 的 地方 。

Din păcate acest caz se întîmplă rar în orașele mari. Leider ist das in Großstädten nicht immer der Fall. Unfortunately, this is rare in large cities. Desafortunadamente, este rara vez es el caso en las grandes ciudades. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas dans les grandes villes. Sfortunatamente non succede quasi mai nelle grandi città. これら すべて の 中 で の 最適な 状況 と して は ディナー パーティー が 歩く 範囲内 で 行わ れる こと です 。 불행히도이 사례는 대도시에서는 거의 발생하지 않습니다. Helaas is dit in grote steden zelden het geval. Infelizmente, isso não é frequentemente no caso das grandes cidades. К сожалению, это не так часто бывает в крупных городах. 不幸 的 是 , 这种 情况 在 大城市 不 常常 发生 。

Aceasta este aceeași istorie spusă altfel Dies ist die gleiche Geschichte, die anders erzählt wird This is the same story otherwise Esta es la misma historia contada de manera diferente C'est la même histoire racontée différemment Questa è la stessa storia raccontata da Sam e Betty. 残念 ながら 大 都市 で は よく ある ケース では ありません 。 이것은 다른 이야기와 같은 이야기입니다 Dit is hetzelfde verhaal anders verteld Esta é a mesma história contada de forma diferente Это та же история, рассказанная по-разному 这是同一个故事

B)    Înainte ne plăcea să mergem la cină cu prietenii cînd locuiam în oraș. B) Früher genossen wir es, mit Freunden zum Abendessen auszugehen, als wir noch in der Großstadt lebten. B) Before we liked to go to dinner with friends when we lived in the city. B) Nosotros solíamos disfrutar salir a cenar con amigos cuando vivíamos en la gran ciudad. B) Nous aimions sortir dîner avec des amis quand nous vivions dans une grande ville. B) Ci piaceva uscire con gli amici a cena fuori quando vivevamo nella grande città. B ) 私 達 は 大 都市 に 住んで いた 時 友達 と 夕食 の 為 に 出かける こと を 楽しんで いました 。 B)우리는 대도시에 살았던 시절에 친구들과 외식을 즐겼다. B) We gingen met vrienden eten toen we in de stad woonden. B) Costumávamos jantar com amigos quando morávamos na cidade. Б) Когда мы жили в большом городе, мы любили сходить куда-нибудь поужинать с друзьями. B)我们 过去 住 在 大城市 的 时候 常常 喜欢 出去 和 朋友 吃晚饭 。

Ne plăcea să servim un păhar sau două de vin la masă. Wir haben gerne ein oder zwei Gläser Wein zum Essen getrunken, wenn wir auswärts gegessen haben. We liked to serve a glass of wine or two wine at the table. Nosotros disfrutamos tomar una o dos copas de vino con nuestra cena cada vez que salíamos. Nous apprécions avoir un verre ou deux de vin pour accompagner notre repas quand nous mangions dehors. Ci piaceva bere un bicchiere o due di vino con le pietanze quando mangiavamo fuori. 私 達 は 食事 の 際 、1 杯 か 2 杯 の ワイン を 飲む こと を 楽しみました 。 외식할 때 식사에 곁들여 와인 한 두잔을 즐겨 마셨다. We schonken graag een glaasje of twee wijn aan tafel. Gostávamos de servir uma ou duas taças de vinho à mesa. Нам нравилось выпить один или два бокала вина, когда мы ели не дома. 我们 出去 吃饭 的 时候 喜欢 喝 一两杯 红酒 。

Din acest motiv, trebuia să ne gîndim cum vom ajunge acasă după cină. Aus diesem Grund mussten wir uns überlegen, wie wir nach dem Abendessen nach Hause kommen. For that reason, we had to think about how we would get home after dinner. Por esa razón, tuvimos que pensar en cómo llegar a casa después de la cena. Pour cette raison, nous avons dû réfléchir à la façon dont nous allions rentrer à la maison après le dîner. Per questo motivo abbiamo dovuto pensare a come tornare a casa dopo cena. その 為 、 私 達 が 夕食 後 どのように 家 に 戻る か を 考え なければ なりません でした 。 때문에 식사를 하고 집에 어떻게 갈지를 생각해야 했다. Om deze reden moesten we nadenken over hoe we na het eten thuis zouden komen. Por isso, tivemos que pensar em como voltaríamos para casa depois do jantar. По этой причине, нам приходилось думать о том, как мы будем добираться домой после ужина. 因为 这个 原因 , 我们 要 想想 吃 完 晚饭 怎么 回家 。

De obicei mergeam cu mașina la restaurant sau la prieteni acasă, deoarece era prea scump să luăm taxi-ul. Normalerweise fuhren wir mit dem Auto zum Restaurant oder zu unseren Freunden, weil es zu teuer war, ein Taxi zu nehmen. Usually we were driving to the restaurant or friends at home, because it was too expensive to take the taxi. Por lo general, íbamos en coche a un restaurante oa la casa de un amigo porque era demasiado caro tomar un taxi. Nous nous rendions généralement en voiture au restaurant ou chez nos amis, car il était trop cher de prendre un taxi. Solitamente guidavamo la nostra macchina al ristorante, o a casa dei nostri amici, perché era troppo costoso prendere un taxi. 私 達 はたいてい レストラン あるいは 私 達 の 友達 の 家 へ 車 で 行きました 、 なぜなら タクシー を 使う の は 高 すぎた から です 。 私 達 はたいてい 家 に 誰 が 運転 する か 前 もって 決めました 、 運転 する 人 は ワイン を 飲め なかった から です 。 우리는 보통 레스토랑이나 친구 집에는 자가용을 타고 갔다 왜냐하면 택시를 타기에는 너무 비쌌기 때문이다. We reden meestal naar een restaurant of naar het huis van een vriend omdat het te duur was om een ​​taxi te nemen. Geralmente íamos ao restaurante ou à casa de amigos porque era muito caro pegar um táxi. Мы обычно ехали на своей машине в ресторан или к друзьям, потому что брать такси было слишком дорого. 我们 常常 开车 去 餐馆 , 或者 去 他们 朋友 的 家 , 因为 叫 出租车 太贵 了 。

De fiecare dată hotăram din timp cine va conduce mașina înapoi acasă, fiindcă persoana care va conduce nu va putea să servească vin. Wir haben uns immer im Voraus entschieden, wer beim Nachhausewegfährt, da diese Person keinen Wein trinken darf. Every time we decide who will drive the car back home because the person in charge will not be able to serve wine. Cada vez decidí de antemano quién conduciría el automóvil de regreso a casa, porque la persona que lo conducía no podría servir vino. Nous avons toujours décidé à l'avance qui allait conduire lors du trajet retour, car la personne qui conduit ne peu pas boire de vin. Decidevamo sempre in anticipo chi avrebbe guidato al ritorno a casa, poiché la persona che guidava non poteva bere vino. 時々 私 達 は 他の ゲスト と 飲む こと を 断る の は 難しい と 知って います 。 우리는 보통 집에 누가 운전해갈 건지 미리 정해놓았다 왜냐하면 운전할 사람은 와인을 마실 수 없기 때문이었다. Elke keer besliste ik van tevoren wie de auto naar huis zou rijden, omdat degene die ermee rijdt geen wijn zou kunnen schenken. Cada vez eu decidia com antecedência quem iria dirigir o carro de volta para casa, porque o motorista não poderia servir vinho. Мы всегда заранее решали, кто поведёт машину домой, поскольку тот, кто поведёт машину, не сможет пить вино. 我们 常常 提前 决定 谁 要 开车 回家 , 因为 那个 开车 的 人 不能 喝 红酒 。

Știam că uneori va fi dificil să refuzăm să servim vin cu ceilalți invitați, de exemplu cînd prietenii sărbătoreau o zi de naștere. Manchmal ist es schwierig nicht mit den anderen Gästen trinken zu können, z. B. wenn Freunde Ereignisse wie einen Geburtstag feiern. I knew it would sometimes be difficult to refuse to serve wine with other guests, for example, when friends were celebrating a birthday. Sabía que a veces sería difícil negarse a servir vino con otros invitados, por ejemplo, cuando los amigos estaban celebrando un cumpleaños. Parfois, nous savions qu'il serait difficile de refuser de boire avec les autres invités, si des amis fêtaient un événement comme un anniversaire par exemple. A volte sapevamo che sarebbe stato difficile rifiutare di bere con gli altri invitati, ad esempio se gli amici stavano festeggiando un evento come un compleanno. 例えば もし 友達 が 誕生日 の ような イベント を お 祝い する とき など です 。 가끔은 다른 손님들과 술 마시는 것을 거절하기가 어렵다는 것을 알고 있었다 예를 들어 친구들의 생일을 축하하는 자리 같은 경우에 말이다. Ik wist dat het soms moeilijk zou zijn om wijn te weigeren aan andere gasten, bijvoorbeeld als vrienden een verjaardag vierden. Eu sabia que às vezes seria difícil recusar servir vinho com outros convidados, por exemplo, quando os amigos estavam comemorando um aniversário. Иногда мы знали, что будет трудно отказаться от выпивки с другими гостями, если друзья праздновали, например, такое событие, как день рождения. 有时 我们 知道 拒绝 喝酒 的 请求 很难 , 比如 , 朋友 庆祝 生日 这样 的 活动 。

În asemenea cazuri trebuia să facem alte aranjamente. In diesen Fällen mussten wir andere Vorkehrungen treffen. In such cases we had to make other arrangements. En esos casos, tuvimos que hacer otros arreglos. Dans ces cas-là, nous avons dû prendre d'autres dispositions. In quei casi, dovevamo prendere altri accordi. そういった 場合 、 私 達 は 他の 用意 を しなければ なりません でした 。 그런 경우에는 다른 장치를 마련해놓아야 했다. In dergelijke gevallen moesten we andere afspraken maken. Nesses casos, tivemos que fazer outros arranjos. В таких случаях мы должны были принимать другие меры. 那些 情况 发生 的 时候 , 我们 需要 另作 安排 。

O soluție era să mergem împreună cu alți prieteni care locuiau în preajmă, dintre care cineva va trebui să nu servească. Eine Lösung bestand darin, mit anderen Freunden zusammen zu fahren, die in der Nähe wohnen, von denen einer dann nicht trinken darf. One solution was to go together with other friends who lived near by, one of whom would have to agree not to drink. Una solución era ir junto con otros amigos que vivían cerca, ya que uno de ellos tendría que aceptar no beber. Une solution était de sortir avec d'autres amis qui habitaient à proximité, dont l'un devait accepter de ne pas boire. Una soluzione era andare insieme ad altri amici che abitavano lì vicino, uno dei quali avrebbe dovuto essere d'accordo di non bere. 解決策 の 一 つ と して は 近く に 住んで いて 飲ま ない こと に 同意 しなければ なら ない ような 友達 と 一緒に 行く こと でした 。 한 가지 해결책은 근처에 사는 다른 친구들과 함께 가는 것인데, 그 중 한 명은 술을 마시지 않기로 해야 했다. Een oplossing was om samen te gaan met andere vrienden die in de buurt woonden, van wie er een niet zou hoeven dienen. Uma solução era ir com outros amigos que morassem nas proximidades, um dos quais não poderia servir. Одно из решений было пойти вместе с другими друзьями, которые жили рядом, один из которых должен был согласиться не пить. 一个 办法 就是 和 住 在 附近 的 朋友 一起 去 , 其中 一个 人要 同意 不会 喝酒 。

Mi-am dat seama că este util să ai prieteni care nu servesc deloc alcool. Ich fand es immer vorteilhaft, Freunde zu haben, die überhaupt nicht trinken. I realized that it is useful to have friends who do not serve alcohol at all. Siempre encontré útil contar con amigos que no bebieran en lo absoluto. J'ai trouvé utile d'avoir des amis qui ne buvaient pas du tout. Ho trovato utile avere amici che non bevono affatto. いつも お 酒 を 飲ま ない 友達 が いる こと は とても 便利でした 。 술을 아예 마시지 않는 친구가 있는 것은 언제나 유용하게 느껴졌다. Ik realiseerde me dat het handig is om vrienden te hebben die helemaal geen alcohol schenken. Percebi que é útil ter amigos que não servem bebidas alcoólicas. Я считала удобным иметь друзей, которые не пьют вообще. 我 觉得 有 不 喝酒 的 朋友 总是 有用 的 。

Astfel de oameni erau tot timpul solicitați în calitate de șoferi. Diese Personen waren als designierte Fahrer immer gefragt. Such people were always in demand as designated drivers. Estas personas siempre se necesitan como conductores designados. Ces personnes étaient toujours recherchées en tant que conducteurs désignés. Persone come loro erano sempre designati alla guida. そのような 人々 は いつも 専用 の ドライバー の ように 需要 が ありました 。 그런 사람들은 지정 운전수로 언제나 반겨졌다. Zulke mensen waren altijd nodig als chauffeurs. Essas pessoas sempre foram exigidas como motoristas. Такие люди всегда пользовались спросом в качестве водителей. 总 有人 会 需要 他们 当 司机 。

Cea mai bună soluție era cînd cina avea loc la o distanță mică de casă. Am besten ist es natürlich, wenn die abendliche Feier zu Fuß zu erreichen ist. The best situation of all was when the dinner party was within walking distance. La mejor situación de todas fue cuando la cena estaba a poca distancia. La meilleure situation était quand le dîner était accessible à pied. La situazione migliore era quando la cena era a pochi passi. これら すべて の 中 で の 最適な 状況 と して は ディナー パーティー が 歩く 範囲内 で 行わ れる こと でした 。 가장 좋은 상황은 디너 파티가 걸어갈 수 있는 거리에서 열리는 것이었다. De beste oplossing was als het avondeten op korte afstand van huis was. A melhor solução era quando o jantar ficava perto de casa. Лучше всего было, когда вечеринка находилась в нескольких минутах ходьбы. 最好 的 情况 是 当 晚餐 派对 在 走路 就 能 到 的 地方 。

Din păcate astfel de cazuri se întîmplă rar în orașele mari. Leider ist das in Großstädten nicht immer der Fall. Unfortunately, such cases rarely occur in large cities. Infortunadamente, ese no fue el caso común en las grandes ciudades. Malheureusement, ce n'était pas souvent le cas dans les grandes villes. Sfortunatamente, quello non accadeva spesso nelle grandi città. 残念 ながら 大 都市 で は よく ある ケース では ありません でした 。 하지만 안타깝게도 대도시에서는 그런 경우가 거의 없었다. Helaas komen dergelijke gevallen zelden voor in grote steden. Infelizmente, esses casos raramente ocorrem nas grandes cidades. К сожалению, это не так часто бывало в крупных городах. 不幸 的 是 , 这种 情况 在 大城市 不 常常 发生 。 Așă ca ne-am mutat într-un oraș mic și petreceam mai mult timp cu venicii. Also zogen wir in eine kleine Stadt und verbrachten mehr Zeit mit unseren Nachbarn. So we moved to a small town and spent more time with the Venice. Así que nos mudamos a una ciudad más pequeña y pasamos más tiempo con nuestros vecinos. Nous avons donc déménagé dans une petite ville et passer plus de temps avec nos voisins. Così ci siamo trasferiti in una città più piccolo per passare più tempo con I nostri vicini. だから 私 たち は 小さい 町 に 引っ越し 隣人 と 共に 時間 を 過ごしました 。 그래서 우리는 작은 동네로 이사해서 이웃들과 시간을 더 많이 보내고 있다. Dus verhuisden we naar een kleine stad en brachten we meer tijd door met de Venetianen. Então nos mudamos para uma pequena cidade e passamos mais tempo com os venezianos. Так что, мы переехали в маленький городок и проводим больше времени со своими соседями. 所以 我们 搬 到 了 一个 小城镇 和 我们 的 邻居 有 更 多 的 时间 相处 。

Acum urmează cîteva întrebări la care puteți da răspuns sau puteți să ascultați răspunsul corect. Hier sind einige Fragen, die Sie beantworten oder die richtige Antwort anhören können. Now there are a few questions you can answer or you can listen to the correct answer. Aquí hay algunas preguntas que puede responder o escuchar la respuesta correcta. Voici quelques questions auxquelles vous pouvez répondre ou écouter la bonne réponse. Ora ecco alcune domande a cui puoi rispondere o ascoltare la risposta corretta. さて、ここであなたが答えるか、正しい答えを聞くことができるいくつかの質問があります。 다음은 정답을 듣고들을 수있는 몇 가지 질문입니다. Hier zijn enkele vragen die u kunt beantwoorden of luister naar het juiste antwoord. Aqui estão algumas perguntas que você pode responder ou ouvir a resposta correta. Теперь вот несколько вопросов, на которые вы можете ответить или выслушать правильный ответ. 现在,这里是一些您可以回答或聆听正确答案的问题。

Întrebări: Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문 : Vragen: Questões: Вопросы: 问题:

A)    1) Lui Sam și lui Betty le face plăcere să servească un păhar sau două de vin la masă, cînd i-au cina în oraș. A) 1) Sam und Betty genießen es, ein oder zwei Gläser Wein zu trinken, wenn sie auswärts essen. A) 1) Sam and Betty enjoy having a glass or two of wine with their meal when they eat out. A) 1) A Sam y Betty les gusta tomar una o dos copas de vino con la cena cada vez que salen. A) 1) Sam et Betty aiment accompagner leur repas d'un verre ou deux de vin lorsqu'ils mangent au restaurant. A) 1) A Sam e Betty piace bere un bicchiere o due di vino con le loro pietanze quando mangiano fuori. 1) サム と ベティ は 外食 の 際 1 杯 か 2 杯 の ワイン を 飲む こと を 楽しんで います 。 A)1) 용석과 은주는 외식할 때 식사에 곁들여 와인 한두 잔을 즐겨 마신다. A) 1) Sam en Betty drinken graag een paar glazen wijn bij hun maaltijd als ze uit eten zijn. A) 1) Sam e Bety gostam de tomar um ou dois cálices de vinho com a refeição quando jantam fora. А) 1) Сэм и Бетти любят выпить один или два бокала вина, когда они едят не дома. A)1) 萨姆 和 贝蒂 出去 吃饭 的 时候 喜欢 喝 一两杯 红酒 。

Cîte pahare de vin servesc ei cînd ies la cină în oraș? Wie viele Gläser Wein genießen sie, wenn sie auswärts essen? How many glasses of wine do they enjoy with their meal when they eat out? ¿Cuántas copas de vino disfrutan Sam y Betty tomar con la cena cada vez que salen? Combien de verres de vin apprécient-ils avec leur repas lorsqu'ils mangent au restaurant? Quanti bicchieri di vino gli piace bere con le loro pietanze quando mangiano fuori? 外食 の 際 彼 ら は 何 杯 の ワイン を 飲む こと を 楽しみます か ? 그들은 외식할 때 와인 몇 잔을 즐겨 마시는가? Hoeveel glazen wijn drinken ze graag als ze uit eten zijn? Quantos cálices de vinho eles gostam de tomar com a refeição quando eles saem? Сколько бокалов вина им нравится пить за едой, когда они едят не дома? 他们 出去 吃饭 的 时候 喜欢 喝 几杯 红酒 ? Lor le place să servească un pahar sau două de vin cînd ies la cină în oraș. Sie genießen es, ein oder zwei Gläser Wein zu trinken, wenn sie auswärts essen. They enjoy having a glass or two of wine with their meal when they eat out. A Sam y Betty les gusta tomar una o dos copas de vino con la cena cada vez que salen. Ils aiment accompagner leur repas d'un verre ou deux de vin lorsqu'ils mangent au restaurant. Gli piace bere un bicchiere o due di vino con le loro pietanze quando mangiano fuori. サム と ベティ は 外食 の 際 1 杯 か 2 杯 の ワイン を 飲む こと を 楽しんで います 。 그들은 외식할 때 식사에 곁들여 와인 한 두잔을 즐겨 마신다. Ze drinken graag een paar glazen wijn bij hun maaltijd als ze uit eten zijn. Eles gostam de tomar um ou dois cálices de vinho com a refeição quando eles jantam fora. Им нравится выпить один или два бокала вина, когда они едят не дома. 他们 出去 吃饭 的 时候 喜欢 喝 一两杯 红酒 。

2) Din acest motiv, este important pentru ei să se gîndească din timp, cum se vor întoarce de la cină. 2) Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sie sich überlegen, wie sie nach dem Abendessen nach Hause kommen. 2) For that reason, it is important for them to think about how they are going to get home after dinner. 2) Por esa razón, es importante para ellos pensar cómo van a llegar a casa después de la cena. 2) Pour cette raison, il est important pour eux de réfléchir à la façon dont ils vont rentrer à la maison après le dîner. 2) Per quel motivo, è importante per loro pensare a come tornare a casa dopo la cena. 2) その 為 、 彼 ら が 夕食 後 どのように 家 に 戻る か を 考える こと は 大切です 。 2) 때문에 그들이 식사를 하고 집에 어떻게 갈지를 생각하는 것은 중요하다. 2) Daarom vinden ze het belangrijk om na te denken over hoe ze thuis kunnen komen na het etentje. 2) Por esse motivo, é importante para eles pensar sobre como eles vão chegar em casa depois do jantar. 2) По этой причине, им важно подумать о том, как они будут добираться домой после ужина. 2) 因为 这个 原因 , 要 想想 吃 完 晚饭 怎么 回家 对 他们 来说 很 重要 。

Ce este important pentru ei să se gîndească? Was ist für Sam und Betty wichtig, sich zu überlegen? What it is it important for Sam and Betty to think about? ¿En qué es importante que piensen Sam y Betty ? À quoi Max et Lucie doivent réfléchir avant de rentrer ? Cosa è importante pensare per Betty e Sam? サム と ベティ が 考える こと で 何 が 大切です か ? 용석과 은주가 무엇을 생각하는 것이 중요한가? Wat vinden zij belangrijk om over na te denken? Por que é importante para Sandro e Bety pensar sobre isso? О чём важно подумать Сэм и Варваре? 对 萨姆 和 贝蒂 来说 要 想想 什么 很 重要 ? Este important pentru ei să se gîndească din timp, cum se vor întoarce acasă. Es ist wichtig für sie, sich zu überlegen, wie sie nach dem Abendessen nach Hause kommen. It's important for them to think about how they are going to get home after dinner. Es importante para ellos pensar cómo van a llegar a casa después de la cena. Il est important pour eux de réfléchir à la façon dont ils vont rentrer à la maison après le dîner. Per loro è importante pensare a come tornare a casa dopo la cena. 彼 ら が 夕食 後 どのように 家 に 戻る か を 考える こと は 大切で す 。 그들이 식사를 하고 집에 어떻게 갈지를 생각하는 것이 중요하다. Daarom vinden ze het belangrijk om na te denken over hoe ze thuis kunnen komen na het etentje. É importante que eles pensem sobre como eles vão voltar para casa depois do jantar. Им важно подумать о том, как они будут добираться домой после ужина. 对 他们 来说 要 想想 吃 完 晚饭 怎么 回家 很 重要 。

3) De obicei ei merg cu mașina pînă la restaurant sau pînă la prietenii lor acasă, pentru că este prea scump taxi-ul. 3) Normalerweise fahren sie mit dem Auto zum Restaurant oder zum Haus ihrer Freunde, weil es zu teuer ist, ein Taxi zu nehmen. 3) They usually drive their car to the restaurant, or to their friends' place, because it is too expensive to take a tax 3) Por lo general, conducen en su auto hasta el restaurante o hasta el lugar de sus amigos porque es demasiado costoso tomar un taxi. 3) Ils prennent généralement leur voiture au restaurant ou chez leurs amis, car il est trop cher de prendre un taxi. 3) Solitamente guidano la loro auto al ristorante, o a casa dei loro amici, perché è troppo costoso prendere un taxi. 3) 彼 ら はたいてい レストラン あるいは 彼 ら の 友達 の ところ へ 車 で 行きます 、 なぜなら タクシー を 使う の は 高 すぎる から です 。 3) 그들은 보통 레스토랑이나 친구 집에는 자가용을 타고 간다 왜냐하면 택시를 타기에는 너무 비싸기 때문이다. 3) Ze rijden vaak naar het restaurant of naar het huis van hun vrienden, omdat het te duur is om een taxi te regelen. 3) Eles geralmente dirigem seu carro para o restaurante, ou para encontrar seus amigos, porque é muito caro pegar um táxi. 3) Они обычно едут на своей машине в ресторан или к друзьям, потому что брать такси слишком дорого. 3) 他们 常常 开车 去 餐馆 , 或者 去 他们 朋友 的 家 , 因为 叫 出租车 太贵 了 。

De ce nu i-au ei taxi-ul? Warum nehmen sie nicht ein Taxi? Why don't they take a taxi? ¿Por qué no toman ellos un taxi? Pourquoi ne prennent-ils pas de taxi? Perché non prenodno un taxi? なぜ 彼 ら は タクシー に 乗ら ない のです か ? 왜 택시를 타지 않는가? Waarom regelen ze geen taxi? Por que eles não pegam um táxi? Почему они не берут такси? 他们 为什么 不 叫 出租车 ? Pentru că este prea scump să iei taxi-ul. Weil es zu teuer ist, ein Taxi zu nehmen. Because it's too expensive to take a taxi. Porque es demasiado costoso tomar un taxi. Parce qu'il est trop cher de prendre un taxi. Perché è troppo costoso prendere un taxi. なぜなら タクシー を 使う の は 高 すぎる から です 。 왜냐하면 택시를 타기에는 너무 비싸기 때문이다. Omdat het te duur is om een taxi te regelen. Porque é muito caro pegar um táxi. Потому что брать такси слишком дорого. 因为 叫 出租车 太贵 了 。

4) De obicei, ei hotărăsc din timp cine v-a conduce înapoi spre casă. 4) Sie entscheiden in der Regel im Voraus, wer beim Nachhausewegfährt. 4) They usually decide ahead of time who is going to drive home. 4) Ellos usualmente deciden con anticipación quién conducirá a casa. 4) En principe ils décident entre eux à l'avance, qui prendra le volant pour le chemin retour. 4) Solitamente decidono con anticipo chi dovrà guidare al ritorno a casa. 4) 彼 ら はたいてい 家 に 誰 が 運転 する か 前もって 決めます 。 4) 그들은 보통 집에 누가 운전해갈 건지 미리 정해놓는다. 4) Ze besluiten vaak van tevoren wie er naar huis rijdt. 4) Eles costumam decidir antes de sair quem vai dirigir de volta para casa. 4) Они обычно заранее решают, кто поведёт машину домой. 4) 他们 常常 提前 决定 谁 要 开车 回家 。

Ce hotărăsc ei din timp? Was entscheiden sie im Voraus? What do they decide ahead of time? ¿Qué deciden con anticipación? Que décident-ils à l'avance ? Cosa decidono con anticipo? 彼 ら は 前もって 何 を 決めます か ? 무엇을 미리 정해놓는가? Wat besluiten ze van tevoren? O que eles decidem antes de sair? Что они решают заранее? 他们 提前 决定 什么 ? De obicei ei hotărăsc din timp cine v-a conduce înapoi spre casă. Sie entscheiden in der Regel im Voraus, wer beim Nachhausewegfährt. They usually decide ahead of time who is going to drive home. Ellos usualmente deciden con anticipación quién conducirá a casa. Ils décident généralement à l'avance, qui prendra le volant pour le chemin retour. Solitamente decidono con anticipo chi dovrà guidare al ritorno a casa. 彼 ら はたいてい 家 に 誰 が 運転 する か 前もって 決めます 。 그들은 보통 집에 누가 운전해갈 건지 미리 정해놓는다. Ze besluiten vaak van tevoren wie er naar huis rijdt. Eles costumam decidir antes de sair quem vai dirigir para casa. Они обычно заранее решают, кто поведёт машину домой. 他们 常常 提前 决定 谁 要 开车 回家 。

B)    5) Noi știam că uneori va fi dificil să refuzăm, să servim alcool cu ceilalți invitați. B) 5) Manchmal ist es schwierig nicht mit den anderen Gästen trinken zu können. B) 5) Sometimes we knew that it would be difficult to refuse to drink with the other guests B)5) Algunas veces sabíamos que sería difícil negarse a beber con los otros invitados. B) 5) Parfois, nous savions qu'il serait difficile de refuser de boire avec les autres invités. B)5) A volte sapevamo che sarebbe stato difficile rifiutare di bere con gli altri invitati. 5) 時々 私 達 は 他の ゲスト と 飲む こと を 断る の は 難しい と 知って います 。 B)5) 가끔은 다른 손님들과 술 마시는 것을 거절하기가 어렵다는 것을 우리는 알고 있었다. B) 5) Soms wisten we dat het moeilijk zou zijn om een drankje af te slaan als het gezellig was. B) 5) Às vezes, sabíamos que seria difícil se recusar a beber com os outros convidados. Б) 5) Иногда мы знали, что будет трудно отказаться от выпивки с другими гостями. B)5) 有时侯 我们 知道 拒绝 喝酒 的 请求 很难 。

Noi consideram dificil sau ușor să refuzăm, să servim alcool cu ceilalți invitați? Denken wir, dass es einfach oder schwierig ist, nicht mit den anderen Gästen trinken zu können? Did we think it would be easy or difficult to refuse to drink with the other guests? ¿Pensamos que sería fácil o difícil negarse a beber con los otros invitados? Pensions-nous qu'il serait facile ou difficile de refuser de boire avec les autres invités? Abbiamo pensato che sarebbe stato facile rifiutare di bere con gli altri invitati? 私 達 は 他の ゲスト と 飲む こと を 断る の は 簡単だ と 思って いました か ? 우리는 다른 손님들과 술 마시는 것을 거절하기가 어렵다는 것을 알고 있었는가? Dachten we dat het makkelijk of moeilijk zou zijn om een drankje af te slaan als het gezellig was? Achamos que seria fácil ou difícil recusar-se a beber com os outros convidados? Мы думали, что будет легко или трудно отказаться от выпивки с другими гостями? 我们 觉得 拒绝 喝酒 的 请求 容易 还是 难 ? Noi știam că uneori va fi dificil să refuzăm să servim alcool cu ceilalți invitați. Wir wussten, dass es schwierig sein würde, nicht mit den anderen Gästen trinken zu können. We knew that it would be difficult to refuse to drink with the other guests. Algunas veces sabíamos que sería difícil negarse a beber con los otros invitados. Nous savions qu'il serait difficile de refuser de boire avec les autres invités. Sapevamo che sarebbe stato difficile rifiutare di bere con gli altri invitati. 私 達 は 他の ゲスト と 飲む こと を 断る の は 難しい と 知って います 。 다른 손님들과 술 마시는 것을 거절하기가 어렵다는 것을 우리는 알고 있었다. We wisten dat het moeilijk zou zijn om een drankje af te slaan als het gezellig was. Sabíamos que seria difícil recusar-se a beber com os outros convidados. Мы знали, что будет трудно отказаться от выпивки с другими гостями. 有时 我们 知道 拒绝 喝酒 的 请求 很难 。

6) În acele cazuri trebuia să facem alte aranjamente. 6) In diesem Fall mussten wir andere Vorkehrungen treffen. 6) In those cases, we had to make other arrangements. 6) En esos casos, tuvimos que hacer otros arreglos. 6) Dans ces cas-là, nous avons dû prendre d'autres dispositions. 6) In quei casi, Abbiamo dovuto prendere altri accordi. 6) そういった 場合 、 私 達 は 他の 用意 を しなければ なりません でした 。 6) 그런 경우에는 다른 장치를 마련해놓아야 했다. 6) In dat geval moesten we iets anders regelen. 6) Nesses casos, tivemos que fazer outros arranjos. 6) В таких случаях мы должны были принимать другие меры. 6) 那些 情况 发生 的 时候 , 我们 需要 另作 安排 。

Ce trebuia să facem în acele cazuri? Was mussten wir in diesem Fall tun? What did we have to do in those cases? ¿Qué tuvimos que hacer en esos casos? Qu'avons-nous dû faire dans ces cas-là ? Cosa abbiamo dovuto fare in quei casi? そういった 場合 、 私 達 は 何 を しなければ なりません でした か ? 그런 경우에는 무엇을 해야 했는가? Wat moesten we in dat geval doen? O que devemos fazer nesses casos? Что мы должны были делать в таких случаях? 那些 情况 发生 的 时候 我们 需要 做 什么 ? Trebuia să facem alte aranjamente în acele cazuri. Wir mussten in diesem Fall andere Vorkehrungen treffen. We had to make other arrangements in those cases. En esos casos tuvimos que hacer otros arreglos. Nous avons dû prendre d'autres dispositions. Abbiamo dovuto prendere altri accordi. 私 達 は 他の 用意 を しなければ なりません でした 。 그런 경우에는 다른 장치를 마련해놓아야 했다. In dat geval moesten we iets anders regelen. Tivemos que fazer outros arranjos nesses casos. Мы должны были принимать другие меры в таких случаях. 那些 情况 发生 的 时候 , 我们 需要 另作 安排 。

7) Am descoperit că este util să ai prieteni care nu consumă deloc alcool. 7) Ich fand es vorteilhaft, Freunde zu haben, die überhaupt nicht trinken. 7) I found it useful to have friends who didn't drink at all. 7) Siempre encontré útil contar con amigos que no bebieran en lo absoluto. 7) J'ai trouvé utile d'avoir des amis qui ne buvaient pas du tout. 7) Ho trovato utile avere degli amici che non bevono affatto. 7) お 酒 を 飲ま ない 友達 が いる こと は とても 便利だ と 私 は 気づきました 。 7) 술을 아예 마시지 않는 친구가 있는 것은 언제나 유용하게 느껴졌다. 7) Ik vond het handig om vrienden te hebben die helemaal geen alcohol dronken. 7) Achei útil ter amigos que não bebem. 7) Я считала удобным иметь друзей, которые не пьют вообще. 7) 我 觉得 有 不 喝酒 的 朋友 总是 有用 的 。

Ce fel de prieteni am descoperit că este util să ai? Ich fand es vorteilhaft, welche Art von Freunde zu haben? What kinds of friends did I find it useful to have? ¿Qué tipo de amigos encontré útil tener? Quels genres d'amis ai-je trouvé utile d'avoir? Che tipo di amici ha trovato utile avere? 私 は どんな 友達 を 持つ こと が 便利だ と 気づきました か ? 어떠한 친구가 있는 것이 유용하게 느껴졌나? Welke vrienden vond ik handig om te hebben? Que tipos de amigos achei útil ter? Каких друзей, по моему мнению, было удобно иметь? 我 觉得 什么样 的 朋友 有用 ? Am descoperit că este util să ai prieteni care nu consumă deloc alcool. Ich fand es vorteilhaft, Freunde zu haben, die überhaupt nicht trinken. I found it useful to have friends who didn't drink at all. Siempre encontré útil contar con amigos que no bebieran en lo absoluto. J'ai trouvé utile d'avoir des amis qui ne buvaient pas du tout. Ho trovato utile avere degli amici che non bevono affatto. お 酒 を 飲ま ない 友達 が いる こと は とても 便利だ と 私 は 気づきました 。 술을 아예 마시지 않는 친구가 있는 것은 언제나 유용하게 느껴졌다. Ik vond het handig om vrienden te hebben die helemaal geen alcohol dronken. Eu achei útil ter amigos que não bebem nada. Я считала удобным иметь друзей, которые не пьют вообще. 我 觉得 有 不 喝酒 的 朋友 总是 有用 的 。

8) Astfel de oameni, întotdeauna erau solicitați în calitate de șoferi. 8) Solche Leute waren als designierte Fahrer immer gefragt. 8) Such people were always in demand as designated drivers. 8) Estas personas siempre se necesitan como conductores designados. 8) Ces personnes étaient toujours recherchées en tant que conducteurs désignés. 8) Persone come loro erano sempre designate alla guida. 8) そのような 人々 は いつも 専用 の ドライバー の ように 需要 が ありました 。 8) 그런 사람들은 지정 운전수로 언제나 반겨졌다. 8) Deze mensen waren altijd erg gewild als chauffeur. 8) Essas pessoas estavam sempre em demanda como motoristas da vez. 8) Такие люди всегда пользовались спросом в качестве водителей. 8) 总 有人 会 需要 他们 当 司机 。

În calitate de ce erau astfel de oameni solicitați? Als was waren solche Leute immer gefragt? What were such people always in demand as? ¿Para qué se necesitan siempre este tipo de personas? En quoi ces personnes étaient-elles toujours en demande? Per cosa erano sempre richieste queste persone? そのような 人々 は いつも 何 の ように 需要 が ありました か ? 그런 사람들은 언제나 무엇으로서 반겨졌나? Waren deze mensen altijd erg gewild als chauffeur? Para que essas pessoas sempre eram solicitadas? В качестве кого такие люди всегда были востребованы? 总 有人 需要 他们 当 什么 ? Astfel de oameni erau întotdeauna solicitați în calitate de șoferi. Solche Leute waren als designierte Fahrer immer gefragt. Such people were always in demand as designated drivers. Estas personas siempre se necesitan para ser conductores designados. Ce genre de personnes étaient toujours recherchées en tant que conducteurs désignés. Persone come loro erano sempre designate alla guida. そのような 人々 は いつも 専用 の ドライバー の ように 需要 が ありました 。 그런 사람들은 지정 운전수로 언제나 반겨졌다. Ja, deze mensen waren altijd erg gewild als chauffeur. Tais pessoas estavam sempre sob demanda como motoristas da vez. Такие люди всегда были востребованы в качестве водителей. 总 有人 会 需要 他们 当 司机 。