×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

LingQ Mini Stories, 56 - Margareta ia o decizie de afaceri

Narațiunea Cincizeci și șase - Margareta ia o decizie de afaceri

Margareta este manager de marketing pentru o companie de producție.

Ea este convinsă că acum este cel mai bun moment pentru compania ei să se extindă în străinătate, deoarece cererea pentru produsele companiei sale pe piețele externe este în creștere.

Nu numai că exporturile cresc, dar există excelenți furnizori de piese în anumite țări străine.

Prin urmare, extinderea în străinătate ar putea crește cota de piață și, în același timp, poate reduce costurile.

Orice mutare în străinătate va necesita o planificare atentă.

Deoarece condițiile din fiecare țară străină sunt diferite, cu siguranță va trebui să găsească oameni cu expertiză locală care să o ajute.

Margareta a vizitat majoritatea piețelor importante din străinătate.

Ea nu vrea să facă o mișcare greșită și, prin urmare, decide să ceară sfaturi clienților ei existenți din străinătate.

Va dura ceva timp pentru ca ea să facă cercetările necesare pentru a se asigura că noul plan de extindere este finalizat cu succes.

Urmează aceeași narațiune spusă într-un mod diferit.

Am fost manager de marketing pentru o companie de producție, acum câțiva ani.

Eram convinsă că era timpul pentru compania noastră să se extindă în străinătate deoarece cererea pentru produsele companiei noastre era în creștere pe piețele externe.

Nu numai că exporturile au crescut, dar au existat excelenți furnizori de piese în anumite țări străine.

Prin urmare, extinderea în străinătate ar putea crește cota de piață și, în același timp, poate reduce costurile.

Orice mutare în străinătate avea să necesite o planificare atentă.

Deoarece condițiile din fiecare țară străină erau diferite, știam că va trebui să găsesc oameni cu expertiză locală care să mă ajute.

Am vizitat majoritatea piețelor importante de peste mări.

Nu am vrut să fac o mișcare greșită și, prin urmare, am decis să cer sfaturi clienților mei existenți din străinătate.

Avea să-mi ia ceva timp să fac cercetările necesare pentru a mă asigura că noul plan de extindere este finalizat cu succes.

Întrebări:

Unu: Margareta este manager de marketing pentru o companie de producție.

Care este poziția Margaretei?

Poziția Margaretei este de manager de marketing pentru o companie de producție.

Doi: Ea este convinsă că acum este cel mai bun moment pentru compania ei să se extindă în străinătate.

Ce convingere are Margareta?

Ea este convinsă că acum este cel mai bun moment pentru compania ei să se extindă în străinătate.

Trei: Există excelenți furnizori de piese în anumite țări străine.

Unde sunt excelenți furnizori de piese?

Există excelenți furnizori de piese în anumite țări străine.

Patru: Extinderea în străinătate ar putea crește cota de piață și, în același timp, poate reduce costurile.

Ce ar face extinderea în străinătate?

Extinderea în străinătate ar putea crește cota de piață și, în același timp, poate reduce costurile.

Cinci: Știam că va trebui să găsesc oameni cu expertiză locală care să mă ajute.

Pe cine știam că trebuie să găsesc pentru a mă ajuta?

Știai că va trebui să găsești oameni cu experiență locală.

Șase: Eu am vizitat majoritatea piețelor importante din străinătate.

Am vizitat eu toate piețele importante din străinătate?

Nu, tu ai vizitat majoritatea piețelor din străinătate.

Șapte: Am decis să cer sfaturi clienților mei existenți din străinătate.

Ce le-am cerut clienților mei existenți din străinătate?

Le-ai cerut sfaturi.

Opt: Avea să-mi ia ceva timp să fac cercetările necesare.

Avea să-mi ia puțin timp să fac cercetările necesare?

Nu, avea să-ți ia ceva timp să faci cercetările.

Narațiunea Cincizeci și șase - Margareta ia o decizie de afaceri Die Erzählung Fünfundfünfzig - Margareta trifft eine Geschäftsentscheidung Narrative Fifty-six - Margareta makes a business decision Рассказ пятьдесят шестой - Дейзи принимает деловое решение

Margareta este manager de marketing pentru o companie de producție. Margareta ist Marketingmanagerin in einem Produktionsunternehmen. Margareta is the marketing manager for a production company. Маргарета - менеджер по маркетингу в производственной компании.

Ea este convinsă că acum este cel mai bun moment pentru compania ei să se extindă în străinătate, deoarece cererea pentru produsele companiei sale pe piețele externe este în creștere. Sie ist überzeugt, dass es jetzt der beste Zeitpunkt für ihr Unternehmen ist, ins Ausland zu expandieren, da die Nachfrage nach ihren Produkten auf den ausländischen Märkten steigt. She is convinced that now is the best time for her company to expand abroad, as the demand for her company's products in foreign markets is growing. Она убеждена, что сейчас для ее компании самое подходящее время для экспансии за рубеж, поскольку спрос на ее продукцию на внешних рынках растет.

Nu numai că exporturile cresc, dar există excelenți furnizori de piese în anumite țări străine. Nicht nur die Exporte steigen, sondern es gibt auch hervorragende Zulieferer in bestimmten ausländischen Ländern. Not only are exports increasing, but there are excellent parts suppliers in certain foreign countries. Экспорт не только растет, но и в некоторых зарубежных странах есть отличные поставщики запчастей.

Prin urmare, extinderea în străinătate ar putea crește cota de piață și, în același timp, poate reduce costurile. Daher könnte die Expansion ins Ausland den Marktanteil erhöhen und gleichzeitig die Kosten senken. Therefore, expanding abroad could increase market share and, at the same time, reduce costs. Таким образом, расширение деятельности за рубежом может увеличить долю рынка и одновременно снизить затраты.

Orice mutare în străinătate va necesita o planificare atentă. Jeder Schritt ins Ausland erfordert eine sorgfältige Planung. Any move abroad will require careful planning.

Deoarece condițiile din fiecare țară străină sunt diferite, cu siguranță va trebui să găsească oameni cu expertiză locală care să o ajute. Da die Bedingungen in jedem ausländischen Land unterschiedlich sind, wird sie sicherlich Leute mit lokaler Expertise finden müssen, die ihr helfen. Since the conditions in each foreign country are different, she will definitely need to find people with local expertise to help her.

Margareta a vizitat majoritatea piețelor importante din străinătate. Margareta hat die meisten wichtigen Märkte im Ausland besucht. Margareta has visited most of the important foreign markets.

Ea nu vrea să facă o mișcare greșită și, prin urmare, decide să ceară sfaturi clienților ei existenți din străinătate. Sie möchte keinen Fehler machen und entscheidet sich daher, ihre bestehenden Kunden im Ausland um Rat zu bitten. She doesn't want to make a wrong move and therefore decides to seek advice from her existing clients abroad. Она не хочет ошибиться с выбором, поэтому решает обратиться за советом к своим клиентам за границей.

Va dura ceva timp pentru ca ea să facă cercetările necesare pentru a se asigura că noul plan de extindere este finalizat cu succes. Es wird eine Weile dauern, bis sie die notwendigen Recherchen durchführt, um sicherzustellen, dass der neue Expansionsplan erfolgreich abgeschlossen wird. It will take some time for her to do the necessary research to ensure that the new expansion plan is successfully completed. Потребуется некоторое время, чтобы провести исследования, необходимые для успешной реализации нового плана расширения.

Urmează aceeași narațiune spusă într-un mod diferit. Die gleiche Erzählung wird auf eine andere Weise erzählt. The same narrative follows in a different way.

Am fost manager de marketing pentru o companie de producție, acum câțiva ani. Ich war vor einigen Jahren Marketingmanagerin in einem Produktionsunternehmen. I was the marketing manager for a production company, a few years ago.

Eram convinsă că era timpul pentru compania noastră să se extindă în străinătate deoarece cererea pentru produsele companiei noastre era în creștere pe piețele externe. Ich war überzeugt, dass es Zeit für unser Unternehmen war, ins Ausland zu expandieren, da die Nachfrage nach unseren Produkten auf den ausländischen Märkten stieg. I was convinced that it was time for our company to expand abroad because the demand for our company's products was growing in foreign markets. Я был убежден, что нашей компании пора выходить за рубеж, потому что спрос на продукцию нашей компании на зарубежных рынках растет.

Nu numai că exporturile au crescut, dar au existat excelenți furnizori de piese în anumite țări străine. Nicht nur die Exporte stiegen, sondern es gab auch hervorragende Zulieferer in bestimmten ausländischen Ländern. Not only did exports increase, but there were excellent parts suppliers in certain foreign countries. Увеличился не только экспорт, но и появились отличные поставщики запчастей в некоторых зарубежных странах.

Prin urmare, extinderea în străinătate ar putea crește cota de piață și, în același timp, poate reduce costurile. Daher könnte die Expansion ins Ausland den Marktanteil erhöhen und gleichzeitig die Kosten senken. Therefore, expanding abroad could increase market share and, at the same time, reduce costs. Таким образом, расширение деятельности за рубежом может увеличить долю рынка и одновременно снизить затраты.

Orice mutare în străinătate avea să necesite o planificare atentă. Jeder Schritt ins Ausland erforderte eine sorgfältige Planung. Any move abroad was going to require careful planning. Любой переезд за границу требовал тщательного планирования.

Deoarece condițiile din fiecare țară străină erau diferite, știam că va trebui să găsesc oameni cu expertiză locală care să mă ajute. Da die Bedingungen in jedem ausländischen Land unterschiedlich waren, wusste ich, dass ich Leute mit lokaler Expertise finden musste, die mir helfen. Since the conditions in each foreign country were different, I knew I would have to find people with local expertise to help me. Поскольку условия в каждой стране отличались друг от друга, я знал, что мне придется искать людей с местным опытом, чтобы они мне помогли.

Am vizitat majoritatea piețelor importante de peste mări. Ich habe die meisten wichtigen Märkte übersee besucht. I visited most of the important overseas markets. Мы посетили большинство крупных зарубежных рынков.

Nu am vrut să fac o mișcare greșită și, prin urmare, am decis să cer sfaturi clienților mei existenți din străinătate. Ich wollte keinen Fehler machen und entschied daher, meine bestehenden Kunden im Ausland um Rat zu bitten. I didn't want to make a wrong move, so I decided to ask for advice from my existing clients abroad.

Avea să-mi ia ceva timp să fac cercetările necesare pentru a mă asigura că noul plan de extindere este finalizat cu succes. Es würde einige Zeit dauern, bis ich die notwendigen Recherchen durchführe, um sicherzustellen, dass der neue Expansionsplan erfolgreich abgeschlossen wird. It was going to take me some time to do the necessary research to ensure that the new expansion plan is successfully completed.

Întrebări:

Unu: Margareta este manager de marketing pentru o companie de producție.

Care este poziția Margaretei?

Poziția Margaretei este de manager de marketing pentru o companie de producție.

Doi: Ea este convinsă că acum este cel mai bun moment pentru compania ei să se extindă în străinătate.

Ce convingere are Margareta? В чем убеждена Дейзи?

Ea este convinsă că acum este cel mai bun moment pentru compania ei să se extindă în străinătate.

Trei: Există excelenți furnizori de piese în anumite țări străine.

Unde sunt excelenți furnizori de piese? Где есть отличные поставщики запчастей?

Există excelenți furnizori de piese în anumite țări străine.

Patru: Extinderea în străinătate ar putea crește cota de piață și, în același timp, poate reduce costurile. Четвертое: расширение деятельности за рубежом может увеличить долю рынка и в то же время сократить расходы.

Ce ar face extinderea în străinătate? What would expanding abroad do?

Extinderea în străinătate ar putea crește cota de piață și, în același timp, poate reduce costurile.

Cinci: Știam că va trebui să găsesc oameni cu expertiză locală care să mă ajute.

Pe cine știam că trebuie să găsesc pentru a mă ajuta? Who did I know I needed to find to help me? Кого мне нужно было найти, чтобы помочь?

Știai că va trebui să găsești oameni cu experiență locală.

Șase: Eu am vizitat majoritatea piețelor importante din străinătate. Six: I have visited most of the major markets abroad. Шесть: Я посетил большинство крупных рынков за рубежом.

Am vizitat eu toate piețele importante din străinătate? Have I visited all the major markets abroad? Посетил ли я все основные рынки за границей?

Nu, tu ai vizitat majoritatea piețelor din străinătate. No, you have visited most of the markets abroad. Нет, вы посетили большинство зарубежных рынков.

Șapte: Am decis să cer sfaturi clienților mei existenți din străinătate. Did I decide to ask for advice from my existing customers abroad?

Ce le-am cerut clienților mei existenți din străinătate? Was habe ich von meinen Kunden im Ausland verlangt? What did I ask my existing foreign clients for? О чем я спрашивал своих клиентов за рубежом?

Le-ai cerut sfaturi. Du hast um Ratschläge gebeten. You asked them for advice. Вы попросили у них совета.

Opt: Avea să-mi ia ceva timp să fac cercetările necesare. Acht: Es würde einige Zeit dauern, um die nötigen Recherchen zu machen. Eight: It was going to take me some time to do the necessary research. Восемь: Мне потребовалось время, чтобы провести необходимые исследования.

Avea să-mi ia puțin timp să fac cercetările necesare? Würde es nicht viel Zeit dauern, um die nötigen Recherchen zu machen? Was it going to take me some time to do the necessary research? Потребуется ли мне время, чтобы провести необходимые исследования?

Nu, avea să-ți ia ceva timp să faci cercetările. Nein, es würde einige Zeit dauern, um die Recherchen zu machen. No, it was going to take you some time to do the research. Нет, нужно было потратить время на исследование.