×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

LingQ Mini Stories, 56 - Aceasta este istoria Margaretei

56 - Aceasta este istoria Margaretei

Aceasta este istoria Margaretei.

A) Margareta este manager de marketing pentru o companie de producție.

Ea este convinsă că acum este cel mai potrivit moment pentru compania sa de a se extinde.

Atît timp cît cererea crește, pentru produsele pe care le face compania, în piețele din străinătate.

Nu doar exporturile cresc, dar sunt și distribuitori excelenți în unele țări străine.

De aceea, extinderea peste hotare probabil va crește partea de piață și va scădea costurile în același timp.

Orice mișcare în afara țării va necesita o planificare foarte riguroasă.

Atît timp cît condițiile în fiecare țară sunt diferite, cu siguranță va fi nevoie să găsească experți locale pentru a o ajuta.

Margareta a vizitat toate piețele importante de peste hotare.

Ea nu vrea să facă o mișcare greșită, de aceea se decide să întrebe sfatul clienților ei de peste hotare.

Va dura ceva timp pînă ea va face toate studiile necesare pentru a fi sigură că toate planurile de expansiune vor fi finalizate cu succes.

Aceasta este aceeași istorie spusă de Margareta.

B) Eram manager de marketing pentru o companie de producție cu cîțiva ani în urmă.

Eram sigură că era timpul pentru ca, compania noastră se se extindă peste hotare.

Avînd în vedere că cererea creștea pentru produsele companiei pe piața străină.

Nu doar că, exportul creștea, dar existau și distribuitori excelenți în unele țări.

De aceea extinderea în țări străine ar putea crește cota de piață și reduce cheltuielile în același timp.

Orice mutare în afara țării va necesita o planificare foarte atentă.

Atît timp cît condițiile în fiecare țară sunt diferite, știam că va trebui să găsesc pe loc specialiști care să mă ajute.

Am vizitat majoritatea piețelor importante din afară.

Nu am vrut să fac o mișcare greșită de aceea am decis să întreb sfatul clienților existenți din afară.

Urma să dureze ceva timp pentru ca eu să fac analizele necesare și să mă asigur că planul de extindere va fi realizat cu succes.

Acum urmează cîteva întrebări la care puteți da răspuns sau puteți să ascultați răspunsul corect.

Întrebări:

A) 1) Margareta este manager de marketing pentru o companie de producție.

Ce funcție are Margareta? Margareta este manager de marketing pentru o companie de producție.

2) Ea este sigură că acum este timpul cel mai potrivit pentru compania sa să se extindă în afara țării.

Despre ce este sigură Margareta? Ea este sigură că acum este timpul cel mai potrivit pentru compania sa, să se extindă în afara țării.

3) În unele țări străine există distribuitori excelenți.

Unde există distribuitori excelenți? În unele țări străine există distribuitori excelenți.

4) Extinderea în afara țării ar putea crește cota de piață și în același timp, ar reduce cheltuielile.

Ce se va putea produce odată cu extinderea în afara țării? Extinderea în afara țării ar putea crește cota de piață și în același timp, ar reduce cheltuielile.

B) 5) Știam că va trebui să găsesc specialiști de pe loc care să ma ajute.

Pe cine știam că va trebui să găsesc, ca să mă ajute? Știam că va trebui să găsesc specialiști de pe loc care să mă ajute.

6) Am vizitat majoritatea piețelor importante din afara țării.

Am vizitat toate piețele importante din afara țării? Nu, am vizitat majoritatea pițelor din afara țării.

7) Am hotărît să cer sfatul clienților de peste hotare existenți.

Ce le-am cerut clienților de peste hotare existenți? Le-am cerut sfatul.

8) Urma să dureze ceva timp ca eu să pot face analizele necesare.

Urma să dureze puțin timp ca eu să fac analizele necesare? Nu, urma să dureze ceva timp ca să fac analizele.


56 - Aceasta este istoria Margaretei

Aceasta este istoria Margaretei. Dies ist Margaritas Geschichte. This is the history of Margaret. Esta es la historia de Margaret. C'est l'histoire de Margareta . Questa è la storia di Margaret e del suo lavoro. これはマルガリータの物語です。 이것은 마가리타의 이야기입니다. Dit is Margareta verhaal. Esta é a história de Margarida . Это история Маргариты. 这就是玛格丽塔的故事。

A)    Margareta este manager de marketing pentru o companie de producție. A) Margarita ist Marketingmanagerin für einen Produktionsbetrieb. A) Margaret is marketing manager for a manufacturing company. A) Margaret es gerente de mercadeo en una empresa de fabricación. A) Margareta est responsable marketing d'une entreprise manufacturière. A) Margaret è responsabile marketing in un'azienda manifatturiera. A ) マーガレット は 製造 会社 の マーケティングマネージャー です 。 A)다빈은 한 제조 회사의 영업부장입니다. A) Margareta is een marketingmanager voor een productiebedrijf. A) Margarida é gerente de marketing de uma produtora. А) Маргарета – менеджер по продажам в производственной компании. A)玛格雷特 是 一个 制造 公司 的 市场 经理 。

Ea este convinsă că acum este cel mai potrivit moment pentru compania sa de a se extinde. Sie ist überzeugt, dass jetzt der beste Zeitpunkt für ihre Expansion ist. She is convinced that now is the best time for her company to expand. Está convencida de que ahora es el momento adecuado para que su empresa se expanda. Elle est convaincue que le moment est venu pour son entreprise de se développer. È convinta che ora sia il momento migliore per la sua azienda. 彼女 は 会社 の 製品 へ の 需要 が 外国 市場 へ と 伸びて いる 為 、会社 が 海外 へ 市場 を 広げる に は 今 が 一 番 良い と 確信 して います 。 그녀는 회사가 해외로 판로를 넓히는 데에 지금이 적기라고 확신하고 있습니다. Ze is ervan overtuigd dat dit het juiste moment is om haar bedrijf uit te breiden. Ela está convencida de que agora é o momento certo para sua empresa se expandir. Она убеждена, что сейчас самое лучшее время для её компании расширить рынки сбыта за рубежом, поскольку спрос на продукцию её фирмы растёт на внешних рынках. 她 确信 现在 是 她 公司 拓展 海外 市场 的 最好 时间 。

Atît timp cît cererea crește, pentru produsele pe care le face compania, în piețele din străinătate. Wenn die Nachfrage nach den Produkten, die das Unternehmen herstellt, auf den Auslandsmärkten steigt. Since demand is growing for her company's products in foreign markets. Mientras aumente la demanda, de los productos que fabrica la empresa, en los mercados exteriores. Tant que la demande augmente, pour les produits que l'entreprise fabrique, sur les marchés étrangers. Di espandersi sul mercato estero, poiché la domanda dei prodotti della sua azienda, nei mercati esteri, sta crescendo. 輸出 が 増加 した だけ で なく 諸 外国 に おいて は 素晴らしい 部品 サプライヤー が あります 。 왜냐하면 해외 시장에서 이 회사의 제품에 대한 수요가 증가하고 있기 때문입니다. Zolang de vraag maar toeneemt, naar de producten die het bedrijf maakt, op de buitenlandse markten. À medida que a demanda aumentar, pelos produtos que a empresa fabrica, no mercado externo. В некоторых зарубежных странах не только растёт экспорт, но также есть и отличные поставщики запчастей. 因为 海外 市场 对 她 公司 的 产品 需求 一直 增长 。

Nu doar exporturile cresc, dar sunt și distribuitori excelenți în unele țări străine. Nicht nur der Export wächst, sondern es gibt auch ausgezeichnete Zulieferer in bestimmten Ländern. Not only are exports growing, but there are excellent parts suppliers in certain foreign countries. No solo están creciendo las exportaciones, sino que también son excelentes distribuidores en algunos países extranjeros. Non seulement les exportations augmentent, mais elles sont également d'excellents distributeurs dans certains pays étrangers. Non solo le esportazioni crescono, ma ci sono fornitori di ricambi eccellenti in alcuni paesi stranieri. 従って 海外 へ の 市場 拡大 は マーケット 市場 が 増加 する と 同時に コスト 削減 に なります 。 수출이 증가하고 있을 뿐만 아니라 몇몇 해외 국가들에는 훌륭한 부품 공급처도 있습니다. Niet alleen groeit de export, maar ze zijn ook uitstekende distributeurs in sommige andere landen. Não só as exportações estão crescendo, mas também são excelentes distribuidores em alguns países estrangeiros. В некоторых зарубежных странах не только растёт экспорт, но также есть и отличные поставщики запчастей. 不但 出口 在 增长 , 而且 在 外国 有 很棒 的 零件 供应商 。

De aceea, extinderea peste hotare probabil va crește partea de piață și va scădea costurile în același timp. Die Expansion nach Übersee könnte daher den Marktanteil erhöhen und gleichzeitig die Kosten senken. Therefore expanding overseas could increase market share and reduce costs at the same time. Por lo tanto, es probable que la expansión en el extranjero aumente la participación de mercado y reduzca los costos al mismo tiempo. Par conséquent, l'expansion à l'étranger pourrait augmenter la part de marché et réduire les coûts en même temps. Quindi, espandersi all'estero potrebbe aumentare la quota di mercato e ridurre I costi allo stesso tempo. 海外 へ の いかなる 動き も 念入りな 計画 を 必要 と します 。 그렇기 때문에 해외로 판로를 넓히는 것은 시장 점유율을 높이는 동시에 코스트를 낮출 수 있습니다. Daarom kan naar het buitenland uitbreiden het marktaandeel vergroten en tegelijkertijd de kosten verlagen. Portanto, a expansão no exterior provavelmente aumentará a participação no mercado e reduzirá os custos ao mesmo tempo. Поэтому выход на зарубежные рынки мог бы увеличить долю рынка и одновременно сократить затраты. 所以 拓展 海外 市场 可以 增大 市场 拥有率 也 可以 同时 降低成本 。

Orice mișcare în afara țării va necesita o planificare foarte riguroasă. Jeder Vorstoß im Ausland erfordert eine sorgfältige Planung. Any move overseas will require careful planning. Cualquier movimiento en el extranjero requerirá de una planificación cuidadosa. Tout déménagement à l'étranger nécessitera une planification minutieuse. Ogni movimento all'estero richiederà un'attenta pianificazione. 各国 に おける 条件 が 違う こと から 彼女 は 彼女 を 助けて くれる 専門知識 を 持った 人 を 見つける 必要 が あります 。 해외로의 이전은 세심한 계획을 필요로 할 것입니다. Als ze dit doorzet moet ze zorgvuldig plannen. Qualquer movimento no exterior exigirá um planejamento cuidadoso. Любые действия за границей потребуют тщательного планирования. 任何 海外 的 活动 都 需要 仔细 的 安排 。

Atît timp cît condițiile în fiecare țară sunt diferite, cu siguranță va fi nevoie să găsească experți locale pentru a o ajuta. Da die Bedingungen in jedem Land anders sind, wird sie mit Sicherheit Leute mit lokaler Expertise finden müssen, die ihr zur Seite stehen. Since conditions in each foreign country are different, she will certainly need to find people with local expertise to help her. Dado que las condiciones en cada país son diferentes, seguramente Margaret necesitará encontrar personas con experiencia local que puedan ayudarla. Étant donné que les conditions dans chaque pays étranger sont différentes, elle devra certainement trouver des personnes possédant une expertise locale pour l'aider. Dal momento che le condizioni in ogni paese straniero sono diverse, avrà certamente bisogno di trovare persone con competenze locali ad aiutarla. マーガレット は たいてい 重要な 海外 市場 を 訪れました 。 각 나라의 상황이 다르기 때문에 그녀는 분명 자신을 도와줄 현지 전문가 등을 찾을 필요가 있을 겁니다. Aangezien de omstandigheden voor elk land anders zijn, zal ze locale experts moeten zien te vinden. Uma vez que as condições em cada país estrangeiro são diferentes, ela certamente precisará encontrar pessoas com conhecimentos locais para ajudá-la. Поскольку условия в каждой новой стране разные, ей обязательно нужно найти людей со знанием местной специфики, которые могли бы ей помочь. 因为 每个 国家 的 情况 都 不 一样 , 她 需要 找 一个 了解 当地 情况 的 人来 帮助 她 。

Margareta a vizitat toate piețele importante de peste hotare. Margarita hat bereits die meisten wichtigen internationalen Märkte besucht. Margaret has visited most of the important overseas markets. Margaret ha visitado la mayoría de los mercados internacionales más importantes. Margareta a visité la plupart des marchés importants d'outre-mer. Margaret ha visitato la maggior parte dei mercati esteri importanti. 彼女 は 間違った 動き を し たく なかった ので 海外 に いる 既存 顧客 に アドバイス を 頼む こと を 決めて います 。 다빈은 대부분의 중요한 해외 시장을 방문한 바 있습니다. Margareta heeft de belangrijkste buitenlandse markten grotendeels bezocht. Margarida visitou a maioria dos importantes mercados estrangeiros. Маргарета посетила большинство важных зарубежных рынков. 玛格雷特 已经 去过 大部分 重要 的 海外 市场 。

Ea nu vrea să facă o mișcare greșită, de aceea se decide să întrebe sfatul clienților ei de peste hotare. Sie will keinen falschen Zug machen und beschließt daher, ihre bestehenden Auslandskunden um Rat zu bitten. She doesn't want to make a wrong move and therefore decides to ask her existing overseas customers for advice. Ella no quiere dar una paso en falso, así que decide pedir algunos consejos a sus clientes existentes en el extranjero. Elle ne veut pas faire de faux pas et décide donc de demander conseil à ses clients existants à l'étranger. Non vuole fare alcuna mossa sbagliata e decide quindi di chiedere consiglio ai suoi attuali client stranieri. 彼女 は 新しい 拡張 計画 が 成功 する と 確信 できる ような 必要な リサーチ を する ため に しばらく 時間 を かける でしょう 。 그녀는 일을 그르치고 싶지 않기 때문에 기존의 해외 고객들에게 조언을 구하기로 했습니다. Ze wil niet de verkeerde keuze maken en besluit daarom om haar bestaande buitenlandse klantenbestand om advies te vragen. Ela não quer fazer uma jogada errada e, portanto, decide pedir conselhos aos seus clientes estrangeiros. Она не хочет совершать неправильных шагов и поэтому решает попросить совета у своих уже существующих зарубежных клиентов. . 她 不想 走 错路 所以 决定 向 她 现在 已经 有 的 海外 市场 客人 寻求 建议 。

Va dura ceva timp pînă ea va face toate studiile necesare pentru a fi sigură că toate planurile de expansiune vor fi finalizate cu succes. Es wird eine Weile dauern, bis sie die notwendigen Recherchen angestellt hat, um sicherzustellen, dass der neue Expansionsplan erfolgreich abgeschlossen werden kann. It will take a while for her to do the necessary research to make sure that the new expansion plan is completed successfully. Le llevará un tiempo realizar las investigaciones necesarias para asegurarse de que el nuevo plan de expansión se complete con éxito. Il lui faudra un certain temps pour faire les recherches nécessaires afin de s'assurer que le nouveau plan d'expansion se finalise avec succès. Le ci vorrà del tempo per fare ricerche necessarie per assicurarsi che il nuovo piano di espansione sia completato con successo. すべての拡張計画が正常に完了したことを確認するために必要なすべての調査を行うには、しばらく時間がかかります。 새로운 해외 확장 계획을 성공적으로 완료하기 위해 필요한 조사를 하는 데에는 시간이 어느 정도 걸릴 겁니다. Het zal even duren voordat ze het nodige onderzoek heeft gedaan om ervoor te zorgen dat het nieuwe uitbreidingsplan succesvol volbracht zal worden . Vai demorar um pouco para que ela faça a pesquisa necessária para garantir que o novo plano de expansão seja concluído com sucesso. Ей потребуется некоторое время, чтобы провести необходимые исследования и убедиться, что новый план расширения сделан удачно. 做 必要 的 研究 需要 很 长时间 , 以 确保 新 的 拓展 计划 可能 成功 完成 。

Aceasta este aceeași istorie spusă de Margareta. Dies ist die gleiche Geschichte, die Margareta erzählt. This is the same story as Margaret. Ahora la misma historia contada por Margaret . C'est la même histoire racontée par Margareta . Questa è la stessa storia raccontata da Margaret. これは、マルガレータが語ったのと同じ話です。 이것은 마가 레타의 이야기와 동일합니다. Dit is hetzelfde verhaal dat wordt verteld door Margareta . Esta é a mesma história contada por Margarida . Это та же история, рассказанная Маргаретой. 这是同样的故事。

B)    Eram manager de marketing pentru o companie de producție cu cîțiva ani în urmă. B) Vor einigen Jahren war ich Marketingmanager bei einem Produktionsbetrieb. B) I was marketing manager for a manufacturing company, a few years ago. B) Yo fui gerente de mercadeo de una empresa de fabricación hace algunos años. B) J'étais directeur marketing d'une entreprise manufacturière il y a quelques années. B) Ero direttrice marketing per una società manifatturiera, alcuni anni fa. B ) 私 は 数 年 前 、 製造 会社 の マーケティングマネージャー でした 。 B)저는 몇 년 전에 제조 회사의 영업부장이었습니다. B) Ik was een paar jaar geleden hoofd marketing bij een productiebedrijf. B) Fui gerente de marketing de uma produtora há alguns anos. Б) Я была менеджером по продажам в производственной компании несколько лет назад. B)几年 前 我 是 一个 制造 公司 的 市场 经理 。

Eram sigură că era timpul pentru ca, compania noastră se se extindă peste hotare. Ich war überzeugt, dass es an der Zeit war, dass unser Unternehmen ins Ausland expandiert. I was convinced that it was time time for our company to expand overseas Estaba seguro de que había llegado el momento de que nuestra empresa se expandiera al extranjero. J'étais sûr qu'il était temps pour notre entreprise de s'étendre à l'étranger. Ero convinta che fosse il momento per la nostra compagnia di espandersi all'estero . 私 は 会社 の 製品 へ の 需要 が 外国 市場 へ と 伸びて いる 為 、 会社 が 海外 へ 市場 を 広げる に は 今 が 一 番 良い と 確信 しました 。 저는 회사가 해외로 판로를 넓히는 데에 그 때가 적기라고 확신하고 있었습니다. Ik wist zeker dat het tijd werd dat ons bedrijf naar het buitenland zou uitbreiden. Eu tinha certeza de que era hora de nossa empresa se expandir no exterior. Я была убеждена, что тогда было самое лучшее время для нашей компании расширить рынки сбыта за рубежом. 我 确信 那 是 我们 公司 拓展 海外 市场 的 最好 时间 。

Avînd în vedere că cererea creștea pentru produsele companiei pe piața străină. In Anbetracht der Tatsache, dass die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens auf dem Auslandsmarkt zunahm. Since demand was growing for our company's products in foreign markets. Dado que la demanda de los productos de la empresa estaba creciendo en el mercado exterior. Étant donné que la demande des produits de la société augmentait sur le marché étranger. Da quando la domanda dei prodotti della nostra azienda stava crescendo nei mercati esteri. 輸出 が 増加 した だけ で なく 諸 外国 に おいて は 素晴らしい 部品 サプライヤー が ありました 。 왜냐하면 해외 시장에서 우리 회사의 제품에 대한 수요가 증가하고 있었기 때문입니다. Gezien die vraag groeide de vraag naar de producten van het bedrijf op de buitenlandse markt. Diante disso, a demanda pelos produtos da empresa era crescente no mercado externo. Поскольку спрос на продукцию нашей фирмы рос на внешних рынках. 因为 海外 市场 我们 公司 的 产品 需求 一直 增长 。

Nu doar că, exportul creștea, dar existau și distribuitori excelenți în unele țări. Nicht nur der Export wuchs, auch die Zulieferer in einigen Ländern waren hervorragend. Not only were exports growing, but there were excellent parts suppliers in certain foreign countries. No solo eso, las exportaciones estaban aumentando, sino que también había excelentes distribuidores en algunos países. Non seulement les exportations augmentaient, mais il y avait d'excellents fournisseurs de pièces dans certains pays étrangers. Non solo le esportazioni stavano crescendo, ma c'erano eccellenti fornitori di ricambi in alcuni paesi esteri. 従って 海外 へ の 市場 拡大 は マーケット 市場 が 増加 する と 同時に コスト 削減 に なり えました 。 수출이 증가하고 있을 뿐만 아니라 몇몇 해외 국가들에는 훌륭한 부품 공급처도 있었습니다. Niet alleen dat, de export nam toe, maar er waren ook uitstekende distributeurs in sommige landen. Além disso, as exportações estavam aumentando, mas também havia excelentes distribuidores em alguns países. В некоторых зарубежных странах рос не только экспорт, но также были и отличные поставщики запчастей. 不但 出口 在 增长 , 而且 在 外国 有 很棒 的 零件 供应商 。

De aceea extinderea în țări străine ar putea crește cota de piață și reduce cheltuielile în același timp. Die Expansion insAusland könnte daher den Marktanteil erhöhen und gleichzeitig die Kosten senken. Therefore expanding overseas could increase market share and reduce costs at the same time Es por eso que la expansión a países extranjeros podría aumentar la participación de mercado y reducir el gasto al mismo tiempo. Par conséquent, l'expansion à l'étranger pourrait augmenter la part de marché et réduire les coûts en même temps. Pertanto, l'espansione all'estero avrebbe potuto aumentare la quota di mercato e ridurre I costi allo stesso tempo. 海外 へ の いかなる 動き も 念入りな 計画 を 必要 と しました 。 그렇기 때문에 해외로 판로를 넓히는 것은 시장 점유율을 높이는 동시에 코스트를 낮출 수 있었습니다. Daarom kon naar het buitenland uitbreiden het marktaandeel vergroten en tegelijkertijd de kosten verlagen. É por isso que a expansão para países estrangeiros pode aumentar a participação no mercado e reduzir os gastos ao mesmo tempo. Поэтому выход на зарубежные рынки мог увеличить долю рынка и одновременно сократить затраты. 所以 拓展 海外 市场 可以 增大 市场 拥有率 也 可以 同时 降低成本 。

Orice mutare în afara țării va necesita o planificare foarte atentă. Jeder Vorstoß im Ausland würde eine sorgfältige Planung erfordern. Any move overseas was going to require careful planning. Cualquier movimiento en el extranjero requerirá de una planificación cuidadosa. Tout déménagement à l'étranger allait nécessiter une planification minutieuse. Ogni movimento all'estero avrebbe richiesto un'accurata pianificazione. 各国 に おける 条件 が 違う こと から 私 は 私 を 助けて くれる 専門知識 を 持った 人 を 見つける 必要 が ある と 知りました 。 해외로의 이전은 세심한 계획을 필요로 할 것이었습니다. Als dit door zou gaan moest er zorgvuldig worden gepland. Qualquer mudança para o exterior exigirá um planejamento muito cuidadoso. Любые действия за границей требовали тщательного планирования. 任何 海外 的 活动 都 需要 仔细 的 安排 。

Atît timp cît condițiile în fiecare țară sunt diferite, știam că va trebui să găsesc pe loc specialiști care să mă ajute. Da die Bedingungen in jedem Land anders sind, wusste ich, dass ich Leute mit lokaler Expertise finden musste, die mir zur Seite stehen. Since conditions in each foreign country were different, I knew that I would need to find people with local expertise to help me. Dado que las condiciones en cada país eran diferentes, sabía que tendría que encontrar personas con experiencia local para ayudarme. Étant donné que les conditions étaient différentes dans chaque pays étranger, je savais que je devrais trouver des personnes possédant une expertise locale pour m'aider. Poiché le condizioni in ogni paese straniero erano differenti, sapevo, che avrei avuto bisogno di trovare persone con esperienza locale ad aiutarmi. 私は たいてい 重要な 海外 市場 を 訪れました 。 각 나라의 상황이 다르기 때문에 저를 도와줄 현지 전문가 등을 찾을 필요가 있을 것이라는 점을 알고 있었습니다. Aangezien de omstandigheden voor elk land anders waren, wist ik dat ik locale experts moest zien te vinden. Desde que as condições de cada país sejam diferentes, sabia que teria de encontrar especialistas no local para me ajudar. Поскольку условия в каждой новой стране были разными, я знала, что мне может понадобиться найти людей со знанием местной специфики, которые могли бы мне помочь. 因为 每个 国家 的 情况 都 不 一样 , 我 知道 我会 需要 找 一个 了解 当地 情况 的 人来 帮助 我 。

Am vizitat majoritatea piețelor importante din afară. Da die Bedingungen in jedem Land anders sind, wusste ich, dass ich Leute mit lokaler Expertise finden musste, die mir zur Seite stehen. I had visited most of the important overseas markets. Yo había visitado la mayoría de los mercados internacionales más importantes. J'avais visité la plupart des marchés importants d'outre-mer. Ho visitato I maggiori mercati esteri importanti. 私 は 間違った 動き を し たく なかった ので 海外 に いる 既存 顧客 に アドバイス を 頼む こと を 決めました 。 저는 대부분의 중요한 해외 시장을 방문한 바 있었습니다. Ik had de belangrijkste buitenlandse markten grotendeels bezocht. Visitei a maioria dos mercados importantes fora. Я посетила большинство важных зарубежных рынков. 我 已经 去过 大部分 重要 的 海外 市场 。

Nu am vrut să fac o mișcare greșită de aceea am decis să întreb sfatul clienților existenți din afară. Ich wollte keinen falschen Zug machen und entschied mich daher, meine bestehenden Auslandskunden um Rat zu bitten. I didn't want to make a wrong move and therefore decided to ask my existing overseas customers for advice. No quería dar un paso en falso, así que decidí pedir algunos consejos a mis clientes existentes en el extranjero. Je ne voulais pas faire un mauvais choix et j'ai donc décidé de demander conseil à mes clients existants à l'étranger. Non volevo commettere un mossa sbagliata e quindi ho chiesto consiglio ai miei client esteri esistenti. 私 は 新しい 拡張 計画 が 成功 する と 確信 できる ような 必要な リサーチ を する ため に しばらく 時間 を かけました 。 일을 그르치고 싶지 않았기 때문에 기존의 해외 고객들에게 조언을 구하기로 했습니다. Ik wilde niet de verkeerde keuze maken en besloot daarom om mijn bestaande buitenlandse klantenbestand om advies te vragen. Eu não queria dar um passo errado, então decidi pedir o conselho de clientes externos. Я не хотела совершать неправильных шагов и поэтому решила попросить совета у своих уже существующих зарубежных клиентов. 我 不想 走 错路 所以 决定 向 我 现在 已经 有 的 海外 市场 客人 寻求 建议 。

Urma să dureze ceva timp pentru ca eu să fac analizele necesare și să mă asigur că planul de extindere va fi realizat cu succes. Es würde eine Weile dauern, bis ich die notwendigen Recherchen angestellt hatte, um sicherzustellen, dass der neue Expansionsplan erfolgreich abgeschlossen werden konnte. It was going to take a while for me to do the necessary research to make sure that the new expansion plan was completed successfully. Me iba a llevar un tiempo realizar las investigaciones necesarias para asegurarme de que el nuevo plan de expansión se completara con éxito. Faire les recherches nécessaires allait prendre pour moi un certain temps afin de m'assurer que le nouveau plan d'expansion soit mené à bien. Mi ci sarebbe voluto del tempo per fare le ricerche necessarie per assicurarmi che la nuova pianificazione di espansione fosse completata con successo. 必要な分析を行い、拡張計画が正常に完了したことを確認するのに時間がかかります。 새로운 해외 확장 계획을 성공적으로 완료하기 위해 필요한 조사를 하는 데에는 시간이 어느 정도 걸릴 예정이었습니다. Het zou even duren voordat ik het nodige onderzoek had gedaan om ervoor te zorgen dat het nieuwe uitbreidingsplan succesvol volbracht zou worden. Levaria algum tempo para eu fazer as análises necessárias e ter certeza de que o plano de expansão foi concluído com sucesso. Требовалось некоторое время, чтобы провести необходимые исследования и убедиться, что новый план расширения сделан удачно. 做 必要 的 研究 需要 很 长时间 , 以 确保 新 的 拓展 计划 可能 成功 完成 。

Acum urmează cîteva întrebări la care puteți da răspuns sau puteți să ascultați răspunsul corect. Hier sind einige Fragen, die Sie beantworten oder die richtige Antwort anhören können. Now there are a few questions you can answer or you can listen to the correct answer. Aquí hay algunas preguntas que puede responder o escuchar la respuesta correcta. Voici quelques questions auxquelles vous pouvez répondre ou écouter la bonne réponse. Ora ecco alcune domande a cui puoi rispondere o ascoltare la risposta corretta. 今、あなたが答えるか、正しい答えを聞くことができるいくつかの質問があります。 다음은 정답을 듣고들을 수있는 몇 가지 질문입니다. Hier zijn enkele vragen die u kunt beantwoorden of luister naar het juiste antwoord. Aqui estão algumas perguntas que você pode responder ou ouvir a resposta correta. Теперь вот несколько вопросов, на которые вы можете ответить или выслушать правильный ответ. 现在,这里是一些您可以回答或聆听正确答案的问题。

Întrebări: Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문 : Vragen: Questões: Вопросы 问题:

A)    1) Margareta este manager de marketing pentru o companie de producție. A) 1) Margarita ist Marketingmanagerin bei einem Produktionsbetrieb. A) 1) Margaret is marketing manager for a manufacturing company. A) 1) Margaret es gerente de mercadeo de una empresa de fabricación. A) 1) Margareta est responsable marketing d'une entreprise manufacturière. A) 1) Margaret è la responsabile marketing per un'azienda manifatturiera. A) 1) マーガレット は 製造 会社 の マーケティングマネージャー です 。 A)1) 다빈은 한 제조 회사의 영업부장입니다. A) 1) Margareta is hoofd marketing bij een productiebedrijf. A) 1) Margarida é gerente de marketing de uma Fábricao. А) 1) Маргарета – менеджер по продажам в производственной компании. A)1) 玛格雷特 是 一个 制造 公司 的 市场 经理 。

Ce funcție are Margareta? Was ist Margarita Job? What is Margaret job? ¿Cuál es el trabajo de Margaret ? Quel est le travail de Margareta ? Qualè il lavoro di Margaret? マーガレット の 仕事 は な んです か ? 다빈의 직업은 무엇입니까? Wat voor werk doet Margareta ? Qual é o trabalho de Margarida ? Кем работает Маргарета ? 玛格丽特 的 工作 是 什么 ? Margareta este manager de marketing pentru o companie de producție. Margarita Job ist Marketingmanagerinbei einem Produktionsbetrieb. Margaret job is marketing manager for a manufacturing company. Margaret es gerente de mercadeo de una empresa de fabricación. Margareta travaille comme responsable marketing d'une entreprise manufacturière. Margaret è la responsabile marketing per un'azienda manifatturiera マーガレット の 仕事 は 製造 会社 の マーケティングマネージャー です 。 다빈의 직업은 한 제조 회사의 영업부장입니다. Margareta is hoofd marketing bij een productiebedrijf. Margarida é gerente de marketing de uma fábrica. Маргарета работает менеджером по продажам в производственной компании. 玛格丽特 的 工作 是 一个 制造 公司 的 市场 经理 。

2) Ea este sigură că acum este timpul cel mai potrivit pentru compania sa să se extindă în afara țării. 2) Sie ist überzeugt, dass jetzt für ihr Unternehmen der beste Zeitpunkt ist, ins Ausland zu expandieren. 2) She is convinced that now is the best time for her company to expand overseas. 2) Ella está convencida de que este es el mejor momento para que su empresa se expanda en el extranjero. 2) Elle est convaincue que c'est le meilleur moment pour son entreprise de se développer à l'étranger. 2) E' convinta che ora sia il momento migliore per la sua azienda di espandersi all'estero. 2) 彼女 は 会社 が 海外 へ 市場 を 広げる に は 今 が 一 番 良い と 確信 して います 。 2) 그녀는 회사가 해외로 판로를 넓히는 데에 지금이 적기라고 확신하고 있습니다. 2) Ze is ervan overtuigd dat het nu het juiste moment is om haar bedrijf naar het buitenland uit te breiden. 2) Ela está convencida de que agora é o melhor momento para a sua empresa se expandir para o exterior. 2) Она убеждена, что сейчас самое лучшее время для её компании расширить рынки сбыта за рубежом. 2) 她 确信 现在 是 她 公司 拓展 海外 市场 的 最好 时间 。

Despre ce este sigură Margareta? Wovon ist Margarita überzeugt? What is Margaret convinced of? ¿De qué está convencida Margaret ? De quoi Margareta est-elle convaincue ? Di cosa è convinta Margaret? 彼女 は 何 を 確信 して います か ? 다빈은 무엇을 확신하고 있습니까? Waarvan is Margareta overtuigd? Do que Margarida está convencida? В чём убеждена Маргарета ? 玛格雷特 确信 什么 ? Ea este sigură că acum este timpul cel mai potrivit pentru compania sa, să se extindă în afara țării. Sie ist überzeugt, dass jetzt für ihr Unternehmen der beste Zeitpunkt ist, ins Ausland zu expandieren. She is convinced that now is the best time for her company to expand overseas. Ella está convencida de que este es el mejor momento para que su empresa se expanda en el extranjero. Elle est convaincue que c'est le meilleur moment pour son entreprise de se développer à l'étranger. È convinta che ora sia il momento migliore per la sua azienda di espandersi all'estero 彼女 は 会社 が 海外 へ 市場 を 広げる に は 今 が 一 番 良い と 確信 して います 。 그녀는 회사가 해외로 판로를 넓히는 데에 지금이 적기라고 확신하고 있습니다. Ze is ervan overtuigd dat het nu het juiste moment is om haar bedrijf naar het buitenland uit te breiden. Ela está convencida de que agora é o melhor momento para a sua empresa se expandir para o exterior. Она убеждена, что сейчас самое лучшее время для её компании расширить рынки сбыта за рубежом. 她 确信 现在 是 她 公司 拓展 海外 市场 的 最好 时间 。

3) În unele țări străine există distribuitori excelenți. 3) In bestimmten Ländern gibt es hervorragende Zulieferer. 3) There are excellent parts suppliers in certain foreign countries. 3) Existen excelentes proveedores de piezas en ciertos países. 3) Il existe d'excellents fournisseurs de pièces dans certains pays étrangers. 3) Ci sono eccellenti fornitori di ricambi in alcuni paesi stranieri. 3) 諸 外国 に おいて は 素晴らしい 部品 サプライヤー が あります 。 3) 몇몇 해외 국가들에는 훌륭한 부품 공급처가 있습니다. 3) Er zitten fantastische leveranciers van onderdelen in het buitenland. 3) Existem excelentes fornecedores de peças em outros países. 3) В некоторых зарубежных странах есть отличные поставщики запчастей. 3) 在 外国 有 很棒 的 零件 供应商 。

Unde există distribuitori excelenți? Wo gibt es hervorragende Zulieferer? Where are there excellent parts suppliers? ¿En dónde existen excelentes proveedores de piezas? Où existe-t-il d'excellents fournisseurs de pièces ? Dove si trovano gli eccellenti fornitori di ricambi? 素晴らしい 部品 サプライヤー は どこ に あります か ? 어디에 훌륭한 부품 공급처가 있습니까? Waar zitten fantastische leveranciers? Onde existem excelentes fornecedores de peças? Где отличные поставщики запчастей? 在 哪里 有 很棒 的 零件 供应商 ? În unele țări străine există distribuitori excelenți. In bestimmten Ländern gibt es hervorragende Zulieferer. There are excellent parts suppliers in certain foreign countries. Existen excelentes proveedores de piezas en ciertos países. Il existe d'excellents fournisseurs de pièces dans certains pays étrangers. Ci sono eccellenti fornitori di ricambi in alcuni paesi stranieri. 諸 外国 に おいて は 素晴らしい 部品 サプライヤー が あります 。 몇몇 해외 국가들에는훌륭한 부품 공급처가 있습니다. Er zitten fantastische leveranciers van onderdelen in het buitenland. Existem excelentes fornecedores de peças em outros países. В некоторых зарубежных странах есть отличные поставщики запчастей. 在 外国 有 很棒 的 零件 供应商 。

4) Extinderea în afara țării ar putea crește cota de piață și în același timp, ar reduce cheltuielile. 4) Die Expansion ins Ausland könnte den Marktanteil erhöhen und gleichzeitig die Kosten senken. 4) Expanding overseas could increase market share and reduce costs at the same time. 4) La expansión al exterior podría incrementar el intercambio mercantil y reducir los costos al mismo tiempo. 4) L'expansion à l'étranger pourrait augmenter la part de marché et réduire les coûts en même temps. 4) L'espansione all'estero potrebbe aumentare la quota di mercato e ridurre I costi allo stesso tempo. 4) 海外 へ の 市場 拡大 は マーケット 市場 が 増加 する と 同時に コスト 削減 に なります 。 4) 해외로 판로를 넓히는 것은 시장 점유율을 높이는 동시에 코스트를 낮출 수 있습니다. 4) Naar het buitenland uitbreiden kan het marktaandeel vergroten en tegelijkertijd de kosten verlagen. 4) A expansão para o exterior pode aumentar a participação no mercado e reduzir os custos ao mesmo tempo. 4) Выход на зарубежные рынки мог бы увеличить долю рынка и одновременно сократить затраты. 4) Выход на зарубежные рынки мог бы увеличить долю рынка и одновременно сократить затраты. 4) 拓展 海外 市场 可以 增大 市场 拥有率 也 可以 同时 降低成本 。

Ce se va putea produce odată cu extinderea în afara țării? Was würde die Expansion ins Ausland bewirken? What would expanding overseas do? ¿Qué causaría la expansión al exterior? Que causerait l'expansion à l'étranger? Cosa potrebbe fare l'espansione all'estero? 海外 へ の 市場 拡大 は 何 を もたらします か ? 해외로 판로를 넓히는 것은 어떠한 효과를 가져올 수 있습니까? Wat zou er gebeuren als er naar het buitenland wordt uitbreid? O que pode gerar a expansão para o exterior? Что сделал бы выход на зарубежные рынки? 拓展 海外 市场 能 带来 什么 ? Extinderea în afara țării ar putea crește cota de piață și în același timp, ar reduce cheltuielile. Die Expansion ins Ausland könnte den Marktanteil erhöhen und gleichzeitig die Kosten senken. Expanding overseas could increase market share and reduce costs at the same time. La expansión al exterior podría incrementar el intercambio mercantil y reducir los costos al mismo tiempo. L'expansion à l'étranger pourrait augmenter la part de marché et réduire les coûts en même temps. L'espansione all'estero potrebbe aumentare la quota di mercato e ridurre I costi allo stesso tempo. 海外 へ の 市場 拡大 は マーケット 市場 が 増加 する と 同時に コスト 削減 に なります 。 해외로 판로를 넓히는 것은 시장 점유율을 높이는 동시에 코스트를 낮출 수 있습니다. Naar het buitenland uitbreiden kan het marktaandeel vergroten en tegelijkertijd de kosten verlagen. A expansão para o exterior pode aumentar a participação no mercado e reduzir os custos ao mesmo tempo. Выход на зарубежные рынки мог бы увеличить долю рынка и в то же время сократить затраты. 拓展 海外 市场 可以 增大 市场 拥有率 也 可以 同时 降低成本 。

B)    5) Știam că va trebui să găsesc specialiști de pe loc care să ma ajute. B) 5) Ich wusste, dass ich Leute mit lokaler Expertise finden musste, die mir zur Seite stehen. B) 5) knew that I would need to find people with local expertise to help me. B) 5) Yo sabía que necesitaría encontrar personas con experiencia local para ayudarme. B) 5) Je savais que j'aurais besoin de trouver des personnes possédant une expertise locale pour m'aider. B) 5) Sapevo che avrei avuto bisogno di persone con esperienza locale ad aiutarmi. B) 5) 私 は 私 を 助けて くれる 専門知識 を 持った 人 を 見つける 必要 が ある と 知りました 。 B)5) 저를 도와줄 현지 전문가 등을 찾을 필요가 있을 것이라는 점을 알고 있었습니다. B) 5) Ik wist dat ik locale experts moest zien te vinden om me te helpen. B) 5) Eu sabia que precisaria encontrar pessoas com experiência local para me ajudar. Б) 5) Я знала, что мне может понадобиться найти людей со знанием местной специфики, которые могли бы мне помочь. B)5) 我 知道 我会 需要 找 一个 了解 当地 情况 的 人来 帮助 我 。

Pe cine știam că va trebui să găsesc, ca să mă ajute? Was für Leute musste ich finden, die mir zur Seite stehen? Who did I know I would need to find to help me? ¿A quién sabía que necesitaría encontrar para obtener ayuda? Qui devais-je pouvoir trouver pour m'aider? Di chi sapevo che avrei avuto bisogno di trovare per aiutarmi? 私 は 私 を 助けて くれる どんな 人 を 見つける 必要 が ある と 知りました か ? 저를 도와줄 사람으로 누구를 찾을 필요가 있을 것이라는 점을 알고 있었습니까? Wie moest ik zien te vinden? Quem eu sabia que eu precisaria encontrar para me ajudar? Кого я должна была найти, чтобы мне помогли? 我 知道 我会 需要 找 谁 来 帮助 我 ? Știam că va trebui să găsesc  specialiști de pe loc care să mă ajute. Ich wusste, dass ich Leute mit lokaler Expertise finden musste. I knew that would need to find people with local expertise. Yo sabía que necesitaría encontrar personas con experiencia local para ayudarme. Je savais qu'il faudrait trouver des gens ayant une expertise locale. Sapevo che avrei avuto bisogno di persone con esperienza locale ad aiutarmi. 私 は 私 を 助けて くれる 専門知識 を 持った 人 を 見つける 必要 が ある と 知りました 。 저를 도와줄 현지 전문가 등을 찾을 필요가 있을 것이라는 점을 알고 있었습니다. Ik wist dat ik locale experts moest zien te vinden om me te helpen. Eu sabia que precisaria encontrar pessoas com conhecimentos locais. Я знала, что мне, может, придётся найти людей со знанием местной специфики. 我 知道 我会 需要 找 一个 了解 当地 情况 的 人来 帮助 我 。

6) Am vizitat majoritatea piețelor importante din afara țării. 6) Ich hatte bereits die meisten wichtigen internationalen Märkte besucht. 6) I had visited most of the important overseas markets. 6) Yo había visitado la mayoría de los mercados internacionales más importantes. 6) J'avais visité la plupart des marchés d'outre-mer importants. 6) Ho visitato la maggior parte dei più importanti mercati esteri. 6) 私は たいてい 重要な 海外 市場 を 訪れました 。 6) 저는 대부분의 중요한 해외 시장을 방문한 바 있었습니다. 6) Ik had de belangrijkste buitenlandse markten grotendeels bezocht. 6) Visitei a maioria dos importantes mercados estrangeiros. 6) Я посетила большинство важных зарубежных рынков. 6) 我 已经 去过 大部分 重要 的 海外 市场 。

Am vizitat toate piețele importante din afara țării? Hatte ich alle wichtigen internationalen Märkte besucht? Had I visited all of the important overseas markets? ¿Había visitado todos los mercados internacionales más importantes? Avais-je visité tous les marchés étrangers importants? Ho visitato tutti I importanti mercati esteri? 私 は すべて の 重要な 海外 市場 を 訪れました か ? 제가 중요한 해외 시장을 모두 방문한 바 있었습니까? Had ik alle belangrijke buitenlandse markten bezocht? Eu tinha visitado todos os importantes mercados estrangeiros? Я посетила все важные зарубежные рынки? 我 已经 去过 全部 重要 的 海外 市场 了 吗 ? Nu, am vizitat majoritatea pițelor din afara țării. Nein, ich hatte die meisten internationalen Märkte besucht. No, I had visited most of the overseas markets. No, yo había visitado la mayoría de los mercados internacionales más importantes. Non, j'avais visité la plupart des marchés d'outre-mer. No, ho visitato la maggior parte dei più importanti mercati esteri. いいえ 、 私 はたいてい 重要な 海外 市場 を 訪れました 。 아니오, 저는 대부분의 중요한 해외 시장을 방문한 바 있었습니다. Nee, ik had de belangrijkste buitenlandse markten grotendeels bezocht. Não, eu tinha visitado a maioria dos mercados estrangeiros. Нет, я посетила большинство зарубежных рынков. 没有 , 我 已经 去过 大部分 重要 的 海外 市场 。

7) Am hotărît să cer sfatul clienților de peste hotare existenți. 7) Ich entschied mich, meine bestehenden Auslandskunden um Rat zu bitten. 7) I decided to ask my existing overseas customers for advice. 7) Decidí pedir algunos consejos a mis clientes existentes en el extranjero. 7) J'ai décidé de demander conseil à mes clients existants à l'étranger. 7) Ho deciso di chiedere consiglio ai miei client esteri già esistenti. 7) 私 は 海外 に いる 既存 顧客 に アドバイス を 頼む こと を 決めました 。 7) 저는 기존의 해외 고객들에게 조언을 구하기로 했습니다. 7) Ik besloot om mijn bestaande buitenlandse klantenbestand om advies te vragen. 7) Eu decidi pedir conselho aos meus clientes estrangeiros. 7) Я решила попросить совета у моих существующих иностранных клиентов. 7) 我 决定 向 我 现在 已经 有 的 海外 市场 客人 寻求 建议 。

Ce le-am cerut clienților de peste hotare existenți? Worum habe ich meine bestehenden Auslandskunden gebeten? What did I ask my existing overseas customers for? ¿Qué decidí pedir a mis clientes existentes en el extranjero? Qu'ai-je demandé à mes clients étrangers existants ? Cosa ho chiesto ai miei esistenti client esteri? 私 は 海外 に いる 既存 顧客 に 何 を 頼みました か ? 제가 기존의 해외 고객들에게 무엇을 구햇습니까? Waar vroeg ik mijn bestaande buitenlandse klantenbestand om? O que eu pedi para os meus clientes estrangeiros existentes? Что я попросила у своих существующих иностранных клиентов? 我 为什么 问 我 现在 已经 有 的 海外 市场 客人 ? Le-am cerut sfatul. Ich bat sie um Rat. I asked them for advice. Les pedí consejo. Je leur ai demandé conseil. Ho chiesto loro consiglio. 私 は 彼 ら に アドバイス を 頼みました 。 저는 기존의 해외 고객들에게 조언을 구했습니다. Ik vroeg hen om advies. Pedi-lhes conselhos. Я попросила у них совета. 我 向 他们 寻求 建议 。

8) Urma să dureze ceva timp ca eu să pot face analizele necesare. 8) Es würde eine Weile dauern, bis ich die notwendigen Recherchen durchgeführt habe. 8) It was going to take a while for me to do the necessary research. 8) Me llevaría un tiempo realizar las investigaciones necesarias. 8) Il allait me falloir un certain temps pour faire les recherches nécessaires. 8) Mi ci sarebbe voluto un po' di tempo per fare le ricerche necessarie. 8) 私 は 必要な リサーチ を する ため に しばらく 時間 を かけました 。 8) 필요한 조사를 하는 데에는 시간이 어느 정도 걸릴 예정이었습니다. 8) Het zou even duren voordat ik het nodige onderzoek had gedaan. 8) Levaria um tempo para fazer a pesquisa necessária. 8) Мне нужно было некоторое время, чтобы сделать необходимые исследования. 8) 做 必要 的 研究 需要 很 长时间 。

Urma să dureze puțin timp ca eu să fac analizele necesare? Würde es nur eine kurze Zeit dauern, bis ich die notwendigen Recherchen durchgeführt habe? Was it going to take me a short time to do the necessary research? ¿Me tomaría poco tiempo realizar las investigaciones necesarias? Cela allait-il me prendre peu de temps de faire des recherches nécessaires? Ci sarebbe volute poco tempo per fare le ricerche necessarie? 私 は 必要な リサーチ を する ため に 短い 時間 を かけました か ? 필요한 조사를 하는 데에는 짧은 시간이 걸릴 예정이었습니까? Zou ik snel het nodige onderzoek hebben gedaan? Levaria pouco tempo para fazer a pesquisa necessária? Проведение необходимых исследований прошло бы у меня быстро? 做 必要 的 研究 需要 很少 的 时间 吗 ? Nu, urma să dureze ceva timp ca să fac analizele. Nein, es würde eine Weile dauern, bis ich die notwendigen Recherchen durchgeführt habe. No, it was going to take me a while to do the research. No, me llevaría un tiempo realizar las investigaciones necesarias. Non, ça allait me prendre un moment de faire les recherches. No, mi ci sarebbe voluto un po' di tempo per fare le ricerche necessarie. 私 は 必要な リサーチ を する ため に しばらく 時間 を かけました 。 아니오, 필요한 조사를 하는 데에는 시간이 어느 정도 걸릴 예정이었습니다. Nee, het zou even duren voordat ik het nodige onderzoek had gedaan. Não, demoraria um tempo para fazer a pesquisa. Нет, проведение исследования заняло бы у меня некоторое время. 不 , 做 必要 的 研究 需要 很 时间 。