×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Who is She?, Bine atunci.

Bine atunci.

Paul: Bine atunci. Sunt de acord să te ajut. Sper doar că nu voi intra în belele din cauza asta.

Jane: Orice s-ar întâmpla tu tot îți primești banii.

Paul: Poate că fratele tău nu este îndrăgostit de ea, poate va fi chiar fericit să scape de ea.

Jane: Eu asta sper. Asta cu siguranță ar simplifica mult lucrurile.

Paul: Deci ce vrei să fac?

Jane: Primul lucru ar fi să-mi dai numărul lui de telefon.

Paul: Nu pot să fac asta. De ce vrei numărul lui de telefon? Poți să-i trimiți un email și să-l întrebi chiar pe el.

Jane: Nu pot să-l întreb pe el. Vreau ca Sally să înceapă să-l sune când nu este acasă. Ea va pretinde că este vechea lui prietenă când fata cu care locuiește va răspunde la telefon.

Paul: Abia acum înțeleg ce pui la cale. Tu chiar ești pusă pe fapte mari.

Jane: Cred că asta o va face să se supere. Dar abia acum urmează favoarea de care îți spuneam. Vreau să o lași pe Sally să intre în apartamentul lor cât timp ei sunt plecați.

Paul: Nu știu dacă pot să fac asta.


Bine atunci. Also gut. Okay then. D'accord. Muito bem, então. Хорошо. Ну, добре.

Paul: Bine atunci. Paul: Also gut. Paul: Okay then. Paulo: Ok então. Пол: Хорошо тогда. Пол: Гаразд. Sunt de acord să te ajut. I agree to help you. Eu concordo em ajudá-lo. Я согласен помочь вам. Я згоден тобі допомогти. Sper doar că nu voi intra în belele din cauza asta. Ich hoffe nur, dass ich deswegen keinen Ärger bekomme. I just hope I won't get in trouble because of this. Só espero não ter problemas por isso. Я просто надеюсь, что у меня не будет проблем из-за этого. Я просто сподіваюся, що у мене через це не буде проблем.

Jane: Orice s-ar întâmpla tu tot îți primești banii. Jane: Was auch immer passiert, du kommst immer noch auf deine Kosten. Jane: Whatever happens you still get your money. Jane: Pase lo que pase, aún obtienes tu dinero. Jane: Não importa o que aconteça, você ainda receberá seu dinheiro. Джейн: Что бы ни случилось, ты все равно получишь свои деньги. Джейн: Що б не сталося, ти все одно отримуєш свої гроші.

Paul: Poate că fratele tău nu este îndrăgostit de ea, poate va fi chiar fericit să scape de ea. Paul: Vielleicht ist dein Bruder nicht in sie verliebt, vielleicht ist er sogar froh, sie loszuwerden. Paul: Maybe your brother is not in love with her, he may even be happy to get rid of her. Paul: Tal vez tu hermano no está enamorado de ella, incluso puede estar feliz de deshacerse de ella. Paul: Talvez seu irmão não esteja apaixonado por ela, talvez até fique feliz em se livrar dela. Пол: Может быть, твой брат не любит ее, может быть, он даже будет счастлив избавиться от нее. Пол: Можливо, твій брат не закоханий у неї, можливо, він навіть буде радий її позбутися.

Jane: Eu asta sper. Jane: Das hoffe ich doch. Jane: I hope so. Jane: Espero que sim. Джейн: Надеюсь. Джейн: Я сподіваюся, що так. Asta cu siguranță ar simplifica mult lucrurile. Das würde die Dinge sicherlich sehr vereinfachen. That would definitely make things a lot easier. Eso definitivamente haría las cosas mucho más fáciles. Isso certamente simplificaria muito as coisas. Это, безусловно, сильно упростило бы ситуацию. Це, звичайно, значно спростило б речі.

Paul: Deci ce vrei să fac? Paul: Also, was soll ich tun? Paul: So what do you want me to do? Paul: Entonces, ¿qué quieres que haga? Paul: Então o que você quer que eu faça? Пол: Так что ты хочешь, чтобы я сделал? Пол: То що ти хочеш, щоб я зробив?

Jane: Primul lucru ar fi să-mi dai numărul lui de telefon. Jane: The first thing would be to give me his phone number. Jane: Lo primero sería darme su número de teléfono. Jane: A primeira coisa seria me dar o telefone dele. Джейн: Прежде всего, нужно дать мне его номер телефона. Джейн: Перш за все дай мені його номер телефону.

Paul: Nu pot să fac asta. Paul: I can't do that. Пол: Я не могу этого сделать. Пол: Я не можу цього зробити. De ce vrei numărul lui de telefon? Why do you want his phone number? Por que você quer o telefone dele? Зачем тебе его номер телефона? Навіщо вам його номер телефону? Poți să-i trimiți un email și să-l întrebi chiar pe el. Sie können ihm eine E-Mail schicken und ihn selbst fragen. You can send him an email and ask him himself. Puedes enviarle un correo electrónico y preguntarle él mismo. Você pode enviar um e-mail para ele e perguntar a ele mesmo. Вы можете отправить ему электронное письмо и спросить его самого. Ви можете надіслати йому електронний лист і запитати його самого.

Jane: Nu pot să-l întreb pe el. Jane: I can't ask him. Jane: Não posso perguntar a ele. Джейн: Я не могу спросить его. Джейн: Я не можу його запитати. Vreau ca Sally să înceapă să-l sune când nu este acasă. Ich möchte, dass Sally anfängt, ihn anzurufen, wenn er nicht zu Hause ist. I want Sally to start calling him when she's not home. Quiero que Sally empiece a llamarlo cuando no esté en casa. Quero que Sally comece a ligar para ele quando ele não estiver em casa. Я хочу, чтобы Салли начала звонить ему, когда его нет дома. Я хочу, щоб Саллі почала дзвонити йому, коли його немає вдома. Ea va pretinde că este vechea lui prietenă când fata cu care locuiește va răspunde la telefon. Wenn das Mädchen, mit dem er zusammenlebt, ans Telefon geht, gibt sie sich als seine alte Freundin aus. She will pretend to be his old friend when the girl he lives with will answer the phone. Ella fingirá ser su vieja amiga cuando la chica con la que vive contestará el teléfono. Ela vai fingir ser sua antiga namorada quando a garota com quem ele mora atende o telefone. Она притворится его старой девушкой, когда девушка, с которой он живет, ответит на звонок. Вона прикинеться його колишньою дівчиною, коли дівчина, з якою він живе, відповість на телефонний дзвінок.

Paul: Abia acum înțeleg ce pui la cale. Paul: Erst jetzt verstehe ich, was du vorhast. Paul: I can only understand what you're up to now. Paul: Solo puedo entender lo que estás haciendo ahora. Paul: Só agora entendo o que você está fazendo. Пол: Я только сейчас понял, что ты задумал. Пол: Я тільки зараз розумію, що ти задумав. Tu chiar ești pusă pe fapte mari. Sie haben sich wirklich großen Taten verschrieben. You really are put on great deeds. Realmente te hacen grandes obras. Você realmente está empenhado em grandes feitos. Вы действительно настроены на великие дела. Ви дійсно налаштовані на великі справи.

Jane: Cred că asta o va face să se supere. Jane: Ich glaube, das wird sie wütend machen. Jane: I think that will make her angry. Jane: Creo que eso la enojará. Jane: Acho que isso vai deixá-la chateada. Джейн: Думаю, это ее расстроит. Джейн: Я думаю, це її засмутить. Dar abia acum urmează favoarea de care îți spuneam. Aber erst jetzt kommt der Gefallen, von dem ich dir erzählt habe. But only now is the favor I was telling you. Pero solo ahora es el favor que te estaba diciendo. Mas só agora vem o favor de que te falava. Но только теперь приходит милость, о которой я тебе говорил. Але тільки тепер приходить та послуга, про яку я вам казав. Vreau să o lași pe Sally să intre în apartamentul lor cât timp ei sunt plecați. Ich möchte, dass Sie Sally in ihre Wohnung lassen, während sie weg sind. I want you to let Sally enter their apartment while they are away. Quiero que dejes que Sally entre en su apartamento mientras están fuera. Quero que deixe Sally entrar no apartamento deles enquanto eles estiverem fora. Я хочу, чтобы вы впустили Салли в их квартиру, пока их нет. Я хочу, щоб ти впустив Саллі в їхню квартиру, поки їх немає.

Paul: Nu știu dacă pot să fac asta. Paul: Ich weiß nicht, ob ich das tun kann. Paul: I do not know if I can do that. Paul: Não sei se posso fazer isso. Пол: Не знаю, смогу ли я это сделать. Пол: Я не знаю, чи зможу я це зробити.