×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

radio Europa Liberă, 18.12.89 - Actualitatea românească: Timișoara în revoluție (3)

18.12.89 - Actualitatea românească: Timișoara în revoluție (3)

România a devenit, şi faptele au demonstrat, un butoi de pulbere. Cu toate acestea, regimul nu înceteaza să provoace opinia publică. Cazul Tőkés este o dovadă specifică a felului, aş zice, lipsit de cel mai elementar tact, în care regimul Ceauşescu întelege să trateze unele nemulţumiri care îşi găsesc rezolvarea în orice societate civilizată. O altă concluzie care se desprinde pe baza evenimentelor din zilele trecute este că opoziţia din România, despre care regimul Ceauşescu afirmă că nu ar exista, este puternică. Acesta va servi, poate ca imbold şi îndemn pentru români pentru a-şi demonstra în continuare voinţa lor politică. Deci nu avem a face numai cu protestul unor personalităţi de felul lui Mircea Dinescu şi Doina Cornea. Este vorba despre o acţiune de masă. Aceasta este semnificaţia evenimentelor de la Timişoara. O altă concluzie, foarte pe scurt, este că regimul a folosit mijloace cu totul exagerate, a făcut o demonstraţie de forţă destinată să intimideze opinia publică, depeşele de presă vorbesc de tancuri, de amfibii etc. în sfârsit ultima concluzie este că imaginea regimului Ceauşescu apare o dată mai mult ca o imagine incompatibilă cu Europa de astăzi.

Emil Hurezeanu: Dragi ascultătoare, dragi ascultători, din România şi din străinătate! Cu puţin timp înainte terminării acestui program am primit din partea regelui Mihai, fostul suveran al României, următorul mesaj:

Regele Mihai: Sunt cu gândul şi cu sufletul alături de voi, sunt ca şi voi îngrijorat când aflu cruzimea cu care reacţionează cei de la Putere atunci când cereţi doar drepturile cele mai elementare şi totuşi şi totodată am şi aveţi mari speranţe fiindcă luaţi cuvântul, manifestând. Fiindcă nu vă mai temeţi, fiindcă prin însăşi sălbăticia represiunii întelegeţi şi întelegem cu toţii că le e frică de voi celor de la Putere. Manifestaţi paşnic cu lozinci care să le spuie care vă sunt năziuinţele. Armele nu pot zdrobi sufletele, nu pot nimici idealurile. Nu îi provocati, fiţi paşnici, dar demni. Cu Dumnezeu inainte!

Emil Hurezeanu: Acesta a fost aşadar, mesajul adresat de către Regele Mihai, fostul suveran al României, în legătura cu evenimentele dramatice de la Timişoara.

N.C. Munteanu: Stimaţi ascultători, e tot ce ştim, ce am putut afla, şi ce am putut difuza despre demonstraţia de la Timişoara. Între timp tiranozaurul Nicolae Ceauşescu a ajuns la Teheran, la ayatollahi. Atât până acum. Până aici ediţia întâia al Actualităţii Româneşti de azi. Dacă va fi nevoie vă vom ţine la curent în Actualitatea Românească de la ora 22.10. Ascultaţi în continuare programele nostre de ştiri, Programul politic, Radio magazin pentru amănunte suplimentare. N.C. Munteanu, Şerban Orescu şi Emil Hurezeanu vă mulţumesc pentru atenţie şi împreună vă urează: să auzim numai de bine. Chiar aşa: să auzim numai de bine!


18.12.89 - Actualitatea românească: Timișoara în revoluție (3) 18.12.89 - Romanian news: Timișoara in revolution (3)

România a devenit, şi faptele au demonstrat, un butoi de pulbere. Romania has become, and the facts have shown, a powder keg. Cu toate acestea, regimul nu înceteaza să provoace opinia publică. However, the regime does not stop provoking public opinion. Cazul Tőkés este o dovadă specifică a felului, aş zice, lipsit de cel mai elementar tact, în care regimul Ceauşescu întelege să trateze unele nemulţumiri care îşi găsesc rezolvarea în orice societate civilizată. The Tőkés case is a specific proof of the way, I would say, devoid of the most elementary tact, in which the Ceauşescu regime understands to treat some grievances that find their solution in any civilized society. O altă concluzie care se desprinde pe baza evenimentelor din zilele trecute este că opoziţia din România, despre care regimul Ceauşescu afirmă că nu ar exista, este puternică. Another conclusion that emerges based on the events of the past few days is that the opposition in Romania, which the Ceausescu regime claims does not exist, is strong. Acesta va servi, poate ca imbold şi îndemn pentru români pentru a-şi demonstra în continuare voinţa lor politică. It will serve, perhaps, as an impetus and an exhortation for the Romanians to further demonstrate their political will. Deci nu avem a face numai cu protestul unor personalităţi de felul lui Mircea Dinescu şi Doina Cornea. So we are not only dealing with the protest of personalities like Mircea Dinescu and Doina Cornea. Este vorba despre o acţiune de masă. It is about a mass action. Aceasta este semnificaţia evenimentelor de la Timişoara. This is the significance of the events in Timisoara. O altă concluzie, foarte pe scurt, este că regimul a folosit mijloace cu totul exagerate, a făcut o demonstraţie de forţă destinată să intimideze opinia publică, depeşele de presă vorbesc de tancuri, de amfibii etc. Another conclusion, very briefly, is that the regime used completely exaggerated means, made a show of force intended to intimidate public opinion, press dispatches talk about tanks, amphibious vehicles, etc. în sfârsit ultima concluzie este că imaginea regimului Ceauşescu apare o dată mai mult ca o imagine incompatibilă cu Europa de astăzi. In the end, the last conclusion is that the image of the Ceauşescu regime appears once more as an image incompatible with today's Europe.

**Emil Hurezeanu:** Dragi ascultătoare, dragi ascultători, din România şi din străinătate! Emil Hurezeanu: Dear listeners, dear listeners, from Romania and abroad! Cu puţin timp înainte terminării acestui program am primit din partea regelui Mihai, fostul suveran al României, următorul mesaj: Shortly before the end of this program, I received the following message from King Michael, the former sovereign of Romania:

**Regele Mihai:** Sunt cu gândul şi cu sufletul alături de voi, sunt ca şi voi îngrijorat când aflu cruzimea cu care reacţionează cei de la Putere atunci când cereţi doar drepturile cele mai elementare şi totuşi şi totodată am şi aveţi mari speranţe fiindcă luaţi cuvântul, manifestând. King Mihai: I am with you in mind and soul, I am worried like you when I find out the cruelty with which those in power react when you only ask for the most basic rights and yet and at the same time I have and you have high hopes because you speak up, manifesting . Fiindcă nu vă mai temeţi, fiindcă prin însăşi sălbăticia represiunii întelegeţi şi întelegem cu toţii că le e frică de voi celor de la Putere. Because you are no longer afraid, because through the very savagery of repression you understand and we all understand that those in power are afraid of you. Manifestaţi paşnic cu lozinci care să le spuie care vă sunt năziuinţele. Armele nu pot zdrobi sufletele, nu pot nimici idealurile. Weapons cannot crush souls, they cannot destroy ideals. Nu îi provocati, fiţi paşnici, dar demni. Do not provoke them, be peaceful, but dignified. Cu Dumnezeu inainte!

**Emil Hurezeanu:** Acesta a fost aşadar, mesajul adresat de către Regele Mihai, fostul suveran al României, în legătura cu evenimentele dramatice de la Timişoara. Emil Hurezeanu: So this was the message addressed by King Mihai, the former sovereign of Romania, in connection with the dramatic events in Timisoara.

**N.C. Munteanu:** Stimaţi ascultători, e tot ce ştim, ce am putut afla, şi ce am putut difuza despre demonstraţia de la Timişoara. Munteanu: Dear listeners, this is all we know, what we were able to find out, and what we were able to broadcast about the demonstration in Timisoara. Între timp tiranozaurul Nicolae Ceauşescu a ajuns la Teheran, la ayatollahi. Meanwhile, the tyrannosaurus Nicolae Ceauşescu arrived in Tehran, at the Ayatollah's. Atât până acum. Până aici ediţia întâia al __Actualităţii Româneşti__ de azi. Dacă va fi nevoie vă vom ţine la curent în __Actualitatea Românească__ de la ora 22.10. Ascultaţi în continuare programele nostre de ştiri, __Programul politic__, __Radio magazin__ pentru amănunte suplimentare. N.C. Munteanu, Şerban Orescu şi Emil Hurezeanu vă mulţumesc pentru atenţie şi împreună vă urează: să auzim numai de bine. Chiar aşa: să auzim numai de bine! That's right: let's hear only the good!