×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Do You Speak Greek?, 8 Greek weird family members | Do You Speak Greek? - YouTube

8 Greek weird family members | Do You Speak Greek? - YouTube

Η γυναίκα του αδερφού μου είναι ...

κουνιάδα μου;;;

Όχι!

Μήπως ο αδερφός του άντρα μου

είναι γαμπρός μου;

Όχι;

Γεια σας αγαπημένοι μου!! Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου!

Είμαι η Αλεξάνδρα και είμαι η δασκάλα του Do you speak Greek

Σήμερα

ίσως θα μπερδευτείς λίγο με όλα αυτά που θα σου πω

αλλά θα σου μάθω οχτώ καινούριες λέξεις

οχτώ μέλη στην ελληνική οικογένεια

που οι Έλληνες τις χρησιμοποιούν καθημερινά

κι εσύ μπορείς να μην τις ξέρεις καν

Στο κουτί της περιγραφής

θα βρεις ένα δωρεάν PDF με όλες αυτές τις λέξεις που θα μάθουμε

για να το έχεις πάνω στο ψυγείο σου

και να το βλέπεις κάθε μέρα

Επίσης κάνε ένα like σε αυτό το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου

γιατί ανεβάζω καινούριο μάθημα κάθε Δευτέρα!

και πάμε να ξεκινήσουμε!

Λοιπόν, θα αρχίσω από τα εύκολα!

ένα : η πεθερά

Λοιπόν, η πεθερά είναι η μητέρα του άντρα μου ή της της γυναίκας μου

και δύο

ο πεθερός

Ο πεθερός , λοιπόν, είναι ο πατέρας του άντρα ή της γυναίκας μου

Και πάμε στο τρία που είναι η νύφη

Κανονικά η νύφη είναι η κοπέλα που παντρεύεται!

αλλά στην Ελλάδα μπορεί να σημαίνει

τη γυναίκα του γιου μου αλλά και τη γυναίκα του αδερφού μου.

Ενδιαφέρον , έτσι;

Και τέσσερα είναι ο γαμπρός

Ο γαμπρός επίσης είναι ο άντρας που παντρεύεται

αλλά μπορεί να σημαίνει

τον άντρα της κόρης μου ή τον άντρα της αδερφής μου!

Και πάμε στο πέντε που είναι η κουνιάδα!

η κουνιάδα τώρα είναι η αδερφή του άντρα μου ή η αδερφή της γυναίκας μου

και έξι ο κουνιάδος

Ο κουνιάδος είναι ο αδερφός του άντρα ή ο αδερφός της γυναίκας μου

Εντάξει ως εδώ;

Λοιπόν , και τώρα πάω στα δύο τελευταία

που νομίζω ότι είναι και τα πιο δύσκολα γιατί μέχρι κι εγώ

χρειάστηκα το λεξικό

Λοιπόν, εφτά , λοιπόν είναι η συνυφάδα,

Η συνυφάδα , λοιπόν, είναι η γυναίκα του αδερφού του άντρα μου

Και το τελευταίο

ο σύγαμπρος

ή αλλιώς, όπως το λέμε λαϊκά ο μπατζανάκης

που είναι ο άντρας της αδερφής της γυναίκας μου

Ελπίζω να μην μπερδεύτηκες και πάρα πολύ!!

Γράψε μου κάτω στα σχόλια , αν υπάρχουν αυτές οι λέξεις στη γλώσσα σου

κι αν εσύ έχεις στην οικογένειά σου κάποιο από όλα αυτά τα μέλη.

Μην ξεχάσεις να κατεβάσεις το Δωρεάν pdf με όλες αυτές τις λέξεις

και εννοείται να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου.

Επίσης ακολούθησέ με στα social media

κι αν θέλεις να βελτιώσεις τον τρόπο που μιλάς ελληνικά ,

έλα στα conversational online group meetings μου ,

που είναι κάθε Σάββατο στις 19:30!

Θα βρεις το link στην περιγραφή!

Εμείς τα λέμε στο επόμενο μάθημα , την επόμενη Δευτέρα. Φιλιά!


8 Greek weird family members | Do You Speak Greek? - YouTube 8 seltsame griechische Familienmitglieder | Sprichst du Griechisch? - YouTube 8 Greek weird family members | Do You Speak Greek? - YouTube 8 familiares griegos raros | ¿Hablas griego? - YouTube 8 membres grecs bizarres de la famille - YouTube 8 strani membri della famiglia greca | Parli greco? - YouTube

Η γυναίκα του αδερφού μου είναι ... Die Frau meines Bruders ist... My brother's wife is... La femme de mon frère est … La moglie di mio fratello è mia... ??

κουνιάδα μου;;; meine Schwägerin? my sister-in-law? mia cognata ???

Όχι! No! Non ! No!

Μήπως ο αδερφός του άντρα μου Hat der Bruder meines Mannes Did my husband's brother Peut-être que le frère de mon mari est … Il fratello di mio marito è mio...?

είναι γαμπρός μου; ist er mein Schwager? is he my brother-in-law? è il mio sposo?

Όχι; No? Non ! No, non lo sono.

Γεια σας αγαπημένοι μου!! Καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι μου! Hello my dears!! Welcome back to my channel! Salut les chers amis ! Bienvenue de nouveau sur ma chaîne ! Ciao miei cari!! Bentornati al mio canale!

Είμαι η Αλεξάνδρα και είμαι η δασκάλα του Do you speak Greek I am Alexandra and I am the teacher of Do you speak Greek Je suis Alexandra et je suis l'enseignante de Do you speek Greek. Io sono Alexandra e sono l'insegnante di Do you speak Greek.

Σήμερα Forse

ίσως θα μπερδευτείς λίγο με όλα αυτά που θα σου πω Vielleicht werden Sie ein wenig verwirrt sein von all dem, was ich Ihnen sagen werde you might be a little confused by what I'm about to tell you. Tu es peut-être un peu perdu après ce que je viens de dire, vi confondete un po' con tutto quello che vi dico,

αλλά θα σου μάθω οχτώ καινούριες λέξεις but I'm gonna teach you eight new words mais je vais t'apprendre 8 nouveaux mots, ma vi insegnerò otto nuove parole,

οχτώ μέλη στην ελληνική οικογένεια acht Mitglieder der griechischen Familie eight members in the Greek family 8 membres de la famille grecque otto membri della famiglia greca

που οι Έλληνες τις χρησιμοποιούν καθημερινά that Greeks use every day que les Grecs utilisent quotidiennement che i greci usano ogni giorno,

κι εσύ μπορείς να μην τις ξέρεις καν und du kennst sie vielleicht nicht einmal and you may not even know them et qu'il est probable que tu ne connaisses pas. e forse non le conoscete nemmeno.

Στο κουτί της περιγραφής Im Beschreibungsfeld In the description box Dans la description box Nella casella di descrizione

θα βρεις ένα δωρεάν PDF με όλες αυτές τις λέξεις που θα μάθουμε finden Sie ein kostenloses PDF mit all diesen Wörtern, die wir lernen werden you will find a free PDF with all these words we will learn tu trouveras un fichier PDF gratuit avec tous les mots que nous allons étudier. troverai un PDF gratuito con tutte queste parole che impareremo,

για να το έχεις πάνω στο ψυγείο σου um es auf Ihrem Kühlschrank zu haben to keep on your fridge Mets-la sur le frigo in modo che tu possa metterlo sul tuo frigorifero

και να το βλέπεις κάθε μέρα und sehe es jeden Tag and see it every day pour la regarder tous les jours ! e vederlo ogni giorno.

Επίσης κάνε ένα like σε αυτό το βίντεο και εγγραφή στο κανάλι μου Like auch dieses Video und abonniere meinen Kanal Also like this video and subscribe to my channel Like cette vidéo et abonnes-toi à la chaîne, Metti mi piace a questo video e iscriviti al mio canale

γιατί ανεβάζω καινούριο μάθημα κάθε Δευτέρα! weil ich jeden Montag eine neue Lektion hochlade! because I post a new lesson every Monday! je télécharge une nouvelle leçon chaque lundi ! perché carico una nuova lezione ogni lunedì!

και πάμε να ξεκινήσουμε! und fangen wir an! and let's get started! Allons-y ! E cominciamo!

Λοιπόν, θα αρχίσω από τα εύκολα! Nun, ich fange mit den einfachen Sachen an! Well, I'll start with the easy ones! Je vais commencer avec les plus faciles ! Bene, inizierò con quelli più facili.

ένα : η πεθερά eins: die Schwiegermutter one: the mother-in-law 1\\. La belle-mère : uno: la suocera

Λοιπόν, η πεθερά είναι η μητέρα του άντρα μου ή της της γυναίκας μου Schwiegermutter ist die Mutter meines Mannes oder meiner Frau Well, a mother-in-law is the mother of my husband or my wife c'est la mère de mon mari ou la femme de mon beau-père Beh, la suocera è la madre di mio marito o di mia moglie.

και δύο and two e due:

ο πεθερός Schwiegervater the father-in-law 2\\. Mon beau-père : il suo suocero.

Ο πεθερός , λοιπόν, είναι ο πατέρας του άντρα ή της γυναίκας μου Der Schwiegervater ist dann der Vater meines Mannes oder meiner Frau The father-in-law, then, is the father of my husband or wife c'est le père de mon mari (ou de ma femme) Il suocero, quindi, è il padre di mio marito o mia moglie.

Και πάμε στο τρία που είναι η νύφη Und wir gehen zu drei, wo die Braut ist And we go to three, which is the bride 3\\. η νύφη . E andiamo a tre dove si trova la sposa.

Κανονικά η νύφη είναι η κοπέλα που παντρεύεται! Normalerweise ist die Braut das Mädchen, das heiratet! Normally the bride is the girl who is getting married! Normalement c'est la jeune fille qui va se marier ! Normalmente la sposa è la ragazza che si sposa!

αλλά στην Ελλάδα μπορεί να σημαίνει aber in Griechenland kann es bedeuten but in Greece it can mean Mais en Grèce, cela peut vouloir dire Ma in Grecia può significare

τη γυναίκα του γιου μου αλλά και τη γυναίκα του αδερφού μου. die Frau meines Sohnes und auch die Frau meines Bruders. my son's wife and my brother's wife. la femme de mon fils,mais aussi la femme de mon frère. la moglie di mio figlio e la moglie di mio fratello.

Ενδιαφέρον , έτσι; Interessant, oder? Interesting, isn't it? Intéressant non ?! Interessante, vero?

Και τέσσερα είναι ο γαμπρός Und vier ist der Bräutigam And four is the groom 4\\. ο γαμπρός . E quattro è lo sposo.

Ο γαμπρός επίσης είναι ο άντρας που παντρεύεται Der Bräutigam ist auch der Mann, der heiratet The groom is also the man who marries C'est également le futur marié mais cela Lo sposo è anche l'uomo che si sposa,

αλλά μπορεί να σημαίνει aber es kann bedeuten but it can mean peut aussi désigner ma potrebbe significare

τον άντρα της κόρης μου ή τον άντρα της αδερφής μου! der Mann meiner Tochter oder der Mann meiner Schwester! my daughter's husband or my sister's husband! le mari de ma fille, ou le mari de ma sœur ! il marito di mia figlia o il marito di mia sorella!

Και πάμε στο πέντε που είναι η κουνιάδα! Und lass uns nach fünf gehen, wo die Schwägerin ist! And we go to five, which is the sister-in-law! 5\\. κουνιάδα : E andiamo a cinque dove abbiamo la cognata!

η κουνιάδα τώρα είναι η αδερφή του άντρα μου ή η αδερφή της γυναίκας μου Schwägerin ist jetzt die Schwester meines Mannes oder meiner Frau the sister-in-law is now my husband's sister or my wife's sister C'est la sœur de mon mari ou la sœur de ma femme. La cognata ora è la sorella di mio marito o la sorella di mia moglie.

και έξι ο κουνιάδος und sechs der Schwager and six the brother-in-law 6\\. Κουνιάδος : e sei: cognato.

Ο κουνιάδος είναι ο αδερφός του άντρα ή ο αδερφός της γυναίκας μου Schwager ist der Bruder meines Mannes oder meiner Frau The brother-in-law is the brother of the man or the brother of my wife C'est le frère de mon mari ou le frère de ma femme. Il cognato è il fratello di mio marito o il fratello di mia moglie.

Εντάξει ως εδώ; Okay so weit? Okay, so far? Ça va jusque là ? Ok, tutto qui?

Λοιπόν , και τώρα πάω στα δύο τελευταία So, und jetzt gehe ich zu den letzten beiden Well, and now I'm going to the last two Je continue avec les deux derniers. Bene, e ora vado agli ultimi due

που νομίζω ότι είναι και τα πιο δύσκολα γιατί μέχρι κι εγώ die sind meiner meinung nach am schwierigsten denn auch mir which I think is the hardest because even I Je pense que ce sont les plus difficiles car j'ai moi che penso siano i più difficili perché anche io

χρειάστηκα το λεξικό Ich brauchte das Wörterbuch I needed the dictionary aussi eu besoin d'un dictionnaire ! ho avuto bisogno del dizionario.

Λοιπόν, εφτά , λοιπόν είναι η συνυφάδα, Nun, sieben, das ist also das Spinnennetz, Well, seven, well, that's the conch, 7\\. Συνυφάδα : Beh, sette, beh, è συνυφάδα.

Η συνυφάδα , λοιπόν, είναι η γυναίκα του αδερφού του άντρα μου Die Konkubine ist also die Frau des Bruders meines Mannes So, the co-wife is my husband's brother's wife. C'est la femme du frère de mon mari. Quindi συνυφάδα è la moglie del fratello di mio marito.

Και το τελευταίο Und der Letzte And the last one 8\\. Le dernier, E l'ultimo,

ο σύγαμπρος der Bräutigam the husband σύγαμπρος σύγαμπρος, (concognato).

ή αλλιώς, όπως το λέμε λαϊκά ο μπατζανάκης oder anders, wie wir es im Volksmund nennen, die Batzanakis or, as we popularly call it, the bajanakis. ou alors utilisé plus couramment μπατζανάκης. Nel quotidiano lo chiamiamo o μπατζανάκης.

που είναι ο άντρας της αδερφής της γυναίκας μου der der Ehemann der Schwester meiner Frau ist who is the husband of my wife's sister C'est le mari de la sœur de ma femme. che è il marito della sorella di mia moglie,

Ελπίζω να μην μπερδεύτηκες και πάρα πολύ!! Ich hoffe du warst nicht zu verwirrt!! I hope you are not too confused!!! J'espère que tu n'es pas trop perdu ! Spero che tu non sia troppo confuso!!

Γράψε μου κάτω στα σχόλια , αν υπάρχουν αυτές οι λέξεις στη γλώσσα σου Schreiben Sie mir in die Kommentare, ob diese Wörter in Ihrer Sprache existieren Write me down in the comments, if these words exist in your language Dis-moi en commentaire ci-dessous si ces mots existent aussi dans ta langue Scrivimi nei commenti, se esistono parole nella tua lingua

κι αν εσύ έχεις στην οικογένειά σου κάποιο από όλα αυτά τα μέλη. und ob Sie eines dieser Mitglieder in Ihrer Familie haben. and if you have any of these members in your family. et si tu as ces membres dans ta famille. e se hai qualcuno di questi membri nella tua famiglia.

Μην ξεχάσεις να κατεβάσεις το Δωρεάν pdf με όλες αυτές τις λέξεις Vergessen Sie nicht, das kostenlose PDF mit all diesen Wörtern herunterzuladen Don't forget to download the Free pdf with all these words N'oublie pas de télécharger le document PDF comportant tous ces mots, Non dimenticare di scaricare il pdf gratuito con tutte queste parole e,

και εννοείται να κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου. und natürlich meinen Kanal abonnieren. and of course you should subscribe to my channel. et bien sûr de t'abonner à ma chaîne. naturalmente, iscriviti al mio canale.

Επίσης ακολούθησέ με στα social media Folgen Sie mir auch in den sozialen Medien Also follow me on social media Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Seguimi anche sui social media

κι αν θέλεις να βελτιώσεις τον τρόπο που μιλάς ελληνικά , und wenn Sie Ihre griechische Sprache verbessern möchten, and if you want to improve the way you speak Greek, Si tu veux améliorer ton niveau de langue en Grec, e se vuoi migliorare il tuo modo di parlare greco,

έλα στα conversational online group meetings μου , kommen Sie zu meinen Konversations-Online-Gruppentreffen, come to my conversational online group meetings, viens dans mes réunions de conversation de groupe en ligne, vieni alle mie riunioni online di conversazione in gruppo

που είναι κάθε Σάββατο στις 19:30! das ist jeden Samstag um 19:30! which is every Saturday at 19:30! tous les samedis à 19h30 (heure de Grèce) ! ogni sabato alle 19:30!

Θα βρεις το link στην περιγραφή! You will find the link in the description! Tu trouveras le lien dans la description ! Troverai il link nella descrizione!

Εμείς τα λέμε στο επόμενο μάθημα , την επόμενη Δευτέρα. Φιλιά! Wir sehen uns zur nächsten Stunde, nächsten Montag. Freundschaft! We'll see you next class, next Monday. Kisses! Je te retrouve pour la prochaine leçon, lundi prochain ! Bises ! Ci vediamo alla prossima lezione lunedì prossimo. Baci!