×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

LinguaTree Slow Greek Lessons, How to expand your vocabulary in Greek using homophones

How to expand your vocabulary in Greek using homophones

Γεια σας,

και καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη μάθημα,

στο οποίο μιλάω αργά ελληνικά.

Σήμερα θα μάθουμε για τις ομόηχες λέξεις.

Συγκεκριμένα, έψαξα και βρήκα

πέντε ζευγάρια ομόηχων λέξεων,

τις οποίες χρησιμοποιούμε καθημερινά στα ελληνικά.

Οι ομόηχες λέξεις έχουν το ίδιο άκουσμα,

προφέρονται παρόμοια.

Όμως έχουν εντελώς διαφορετικό νόημα.

Τώρα μπορεί κάποιος να ρωτήσει:

Πώς μπορώ να αναγνωρίσω τι σημαίνει η κάθε λέξη,

αν ακούγεται ακριβώς το ίδιο;

Το πρώτο σημάδι είναι η ορθογραφία.

Αυτές οι λέξεις γράφονται τελείως διαφορετικά.

Και το δεύτερο σημάδι είναι το πλαίσιο,

μέσα στο οποίο είναι μια λέξη τοποθετημένη.

Με άλλα λόγια, όταν μιλάμε δε λέμε απλά λέξεις διάσπαρτες,

αλλά φτιάχνουμε προτάσεις.

Μέσα σε μία πρόταση η κάθε λέξη έχει τον δικό της ρόλο,

και όλες μαζί φτιάχνουν ένα νόημα.

Οι ομόηχες λέξεις, κατά τη γνώμη μου,

είναι ένας έξυπνος τρόπος

για να εμπλουτίσετε το λεξιλόγιό σας.

Για παράδειγμα, σήμερα θα μάθουμε δέκα λέξεις

που αντιστοιχούν ηχητικά σε μόλις πέντε.

Η πρώτη λέξη για σήμερα είναι το κλείνω-κλίνω.

Κλείνω με έψιλον γιώτα είναι το αντίθετο του ανοίγω.

Κλείνω, για παράδειγμα, το παράθυρο ή κλείνω την πόρτα.

Όμως, κλίνω με γιώτα,

είναι ένα ρήμα που το χρησιμοποιούμε στη γραμματική.

Λέμε, για παράδειγμα, κλίνω ένα ρήμα

ή κλίνω ένα ουσιαστικό.

Αν, για παράδειγμα, η δασκάλα σας σας ζητήσει

να κλίνετε ένα ρήμα στον ενεστώτα,

αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γράψετε ή να πείτε

τις διαφορετικές μορφές, τους διαφορετικούς τύπους

που παίρνει το ρήμα, ανάλογα

με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται.

Αρκετά νομίζω εξήγησα το ρήμα κλίνω.

Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τη λέξη πείρα-πήρα.

Η πείρα είναι η εμπειρία.

Ένας άνθρωπος που έχει πολλή πείρα στη δουλειά του,

είναι έμπειρος ή μπορούμε να τον πούμε και επαγγελματία.

Πήρα όμως με ήτα, είναι ο αόριστος του ρήματος παίρνω.

Για παράδειγμα: Ποιος πήρε τα κλειδιά;

Εγώ τα πήρα. Τα έχω μέσα στην τσάντα μου.

Πάμε λοιπόν τώρα στο τρίτο ζευγάρι.

Ώμος με όμικρον είναι ένα μέρος του σώματος.

Για παράδειγμα: Με πονάει ο ώμος μου,

επειδή έκανα πολλή γυμναστική.

Κάτι που δε συμβαίνει με μένα σχεδόν ποτέ,

γιατί δεν κάνω και πολλή γυμναστική,

δε γυμνάζω τον ώμο μου, συνήθως περπατάω.

Η λέξη όμως όταν γράφεται με ωμέγα, σημαίνει αλλά.

Είναι ένας σύνδεσμος που δείχνει την αντίθεση.

Για παράδειγμα: 'Έψαξα όλο το σπίτι για την τσάντα μου,

όμως δεν τη βρήκα πουθενά.

Πρέπει να την έχω ξεχάσει στη δουλειά μου.

Η επόμενη λέξη είναι η λέξη νοίκι-νίκη.

Όταν είναι ουδέτερο ουσιαστικό σημαίνει το ποσό,

τα χρήματα που πληρώνουμε, αν κάπου μένουμε προσωρινά,

στον ιδιοκτήτη του σπιτιού.

Όταν όμως είναι θηλυκό ουσιαστικό,

τότε σημαίνει τη θετική έκβαση ενός αγώνα.

Για παράδειγμα: Η νίκη της ελληνικής ομάδας στο ποδόσφαιρο

ή στο μπάσκετ.

Το τελευταίο ζευγάρι για σήμερα είναι

το ρήμα σήκω και το ουσιαστικό το σύκο.

Σήκω είναι η προστακτική του ρήματος σηκώνομαι.

Όταν λες σε κάποιον: Σήκω πάνω,

δίνεις μία εντολή, μία προσταγή.

Για παράδειγμα: Πω πω! Πήγε αργά!

Σήκω να πηγαίνουμε στο σπίτι.

Το σύκο από την άλλη είναι ένα φρούτο καλοκαιρινό,

και προσωπικά το αγαπημένο μου.

Πέρα από τα φρέσκα σύκα που τα βρίσκει κανείς στην Ελλάδα

τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου,

μου αρέσουν πολύ και τα αποξηραμένα σύκα,

που ταιριάζουν υπέροχα με γιαούρτι και γκρανόλα.

Αυτό λοιπόν ήταν το μάθημα για σήμερα.

Αν γνωρίζετε και άλλες ομόηχες λέξεις,

μπορείτε να μου τις γράψετε κάτω στα σχόλια.

Ή επίσης για να κάνετε εξάσκηση, μπορείτε να γράψετε

κάποιες προτασούλες με τις λέξεις που σας έμαθα.

Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά,

στο επόμενο μάθημα.

Φιλάκια πολλά!!!


How to expand your vocabulary in Greek using homophones

Γεια σας,

και καλώς ήλθατε σε ένα ακόμη μάθημα, and welcome to another lesson,

στο οποίο μιλάω αργά ελληνικά. in which I speak slow Greek.

Σήμερα θα μάθουμε για τις ομόηχες λέξεις. Today we will learn about homophones.

Συγκεκριμένα, έψαξα και βρήκα Specifically, I searched and found

πέντε ζευγάρια ομόηχων λέξεων, five pairs of homophones,

τις οποίες χρησιμοποιούμε καθημερινά στα ελληνικά. which we use everyday in Greek.

Οι ομόηχες λέξεις έχουν το ίδιο άκουσμα, Homophones sound the same,

προφέρονται παρόμοια. they are pronounced similarly.

Όμως έχουν εντελώς διαφορετικό νόημα. But they have a completely different meaning.

Τώρα μπορεί κάποιος να ρωτήσει: Now one might ask:

Πώς μπορώ να αναγνωρίσω τι σημαίνει η κάθε λέξη, How can I recognize what each word means,

αν ακούγεται ακριβώς το ίδιο; if it sounds exactly the same?

Το πρώτο σημάδι είναι η ορθογραφία. The first sign is spelling.

Αυτές οι λέξεις γράφονται τελείως διαφορετικά. These words are spelled completely differently.

Και το δεύτερο σημάδι είναι το πλαίσιο, And the second sign is the frame,

μέσα στο οποίο είναι μια λέξη τοποθετημένη. in which a word is placed.

Με άλλα λόγια, όταν μιλάμε δε λέμε απλά λέξεις διάσπαρτες, In other words, when we speak, we don't just say scattered words,

αλλά φτιάχνουμε προτάσεις. but we make suggestions.

Μέσα σε μία πρόταση η κάθε λέξη έχει τον δικό της ρόλο, Within a sentence each word has its own role,

και όλες μαζί φτιάχνουν ένα νόημα. and all together make a meaning.

Οι ομόηχες λέξεις, κατά τη γνώμη μου, The homonyms, in my opinion,

είναι ένας έξυπνος τρόπος it's a smart way

για να εμπλουτίσετε το λεξιλόγιό σας. to enrich your vocabulary.

Για παράδειγμα, σήμερα θα μάθουμε δέκα λέξεις For example, today we will learn ten words

που αντιστοιχούν ηχητικά σε μόλις πέντε. which sonically correspond to just five.

Η πρώτη λέξη για σήμερα είναι το κλείνω-κλίνω. The first word for today is close-tilt.

Κλείνω με έψιλον γιώτα είναι το αντίθετο του ανοίγω. Close with epsilon iota is the opposite of open.

Κλείνω, για παράδειγμα, το παράθυρο ή κλείνω την πόρτα. For example, I close the window or close the door.

Όμως, κλίνω με γιώτα, But I lean with yots,

είναι ένα ρήμα που το χρησιμοποιούμε στη γραμματική. is a verb that we use in grammar.

Λέμε, για παράδειγμα, κλίνω ένα ρήμα Say, for example, I inflect a verb

ή κλίνω ένα ουσιαστικό. or inflect a noun.

Αν, για παράδειγμα, η δασκάλα σας σας ζητήσει If, for example, your teacher asks you to

να κλίνετε ένα ρήμα στον ενεστώτα, to inflect a verb into the present tense,

αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γράψετε ή να πείτε this means you have to write or say

τις διαφορετικές μορφές, τους διαφορετικούς τύπους the different forms, the different types

που παίρνει το ρήμα, ανάλογα which takes the verb, accordingly

με το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται. with the person to whom it refers.

Αρκετά νομίζω εξήγησα το ρήμα κλίνω. I think I have explained the verb lean enough.

Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τη λέξη πείρα-πήρα. Now let's talk about the word pira-pira.

Η πείρα είναι η εμπειρία. Experience is experience.

Ένας άνθρωπος που έχει πολλή πείρα στη δουλειά του, A man who has a lot of experience in his work,

είναι έμπειρος ή μπορούμε να τον πούμε και επαγγελματία. he is experienced or we can call him a professional.

Πήρα όμως με ήτα, είναι ο αόριστος του ρήματος παίρνω. But I took with it, it is the infinitive of the verb take.

Για παράδειγμα: Ποιος πήρε τα κλειδιά; For example: Who got the keys?

Εγώ τα πήρα. Τα έχω μέσα στην τσάντα μου. I got them. I have them in my bag.

Πάμε λοιπόν τώρα στο τρίτο ζευγάρι. So let's go now to the third pair.

Ώμος με όμικρον είναι ένα μέρος του σώματος. Shoulder with micron is a part of the body.

Για παράδειγμα: Με πονάει ο ώμος μου, For example: My shoulder hurts,

επειδή έκανα πολλή γυμναστική. because I did a lot of exercise.

Κάτι που δε συμβαίνει με μένα σχεδόν ποτέ, Something that almost never happens to me,

γιατί δεν κάνω και πολλή γυμναστική, because I don't do a lot of exercise,

δε γυμνάζω τον ώμο μου, συνήθως περπατάω. I don't exercise my shoulder, I usually walk.

Η λέξη όμως όταν γράφεται με ωμέγα, σημαίνει αλλά. But when the word is written with omega, it means but.

Είναι ένας σύνδεσμος που δείχνει την αντίθεση. It is a link that shows the contrast.

Για παράδειγμα: 'Έψαξα όλο το σπίτι για την τσάντα μου, For example: 'I looked all over the house for my bag,

όμως δεν τη βρήκα πουθενά. but I couldn't find it anywhere.

Πρέπει να την έχω ξεχάσει στη δουλειά μου.

Η επόμενη λέξη είναι η λέξη νοίκι-νίκη.

Όταν είναι ουδέτερο ουσιαστικό σημαίνει το ποσό,

τα χρήματα που πληρώνουμε, αν κάπου μένουμε προσωρινά,

στον ιδιοκτήτη του σπιτιού.

Όταν όμως είναι θηλυκό ουσιαστικό,

τότε σημαίνει τη θετική έκβαση ενός αγώνα. then it means the positive outcome of a fight.

Για παράδειγμα: Η νίκη της ελληνικής ομάδας στο ποδόσφαιρο

ή στο μπάσκετ.

Το τελευταίο ζευγάρι για σήμερα είναι

το ρήμα σήκω και το ουσιαστικό το σύκο.

Σήκω είναι η προστακτική του ρήματος σηκώνομαι.

Όταν λες σε κάποιον: Σήκω πάνω,

δίνεις μία εντολή, μία προσταγή. you give an order, an order.

Για παράδειγμα: Πω πω! Πήγε αργά!

Σήκω να πηγαίνουμε στο σπίτι. I get up to go home.

Το σύκο από την άλλη είναι ένα φρούτο καλοκαιρινό,

και προσωπικά το αγαπημένο μου.

Πέρα από τα φρέσκα σύκα που τα βρίσκει κανείς στην Ελλάδα

τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου,

μου αρέσουν πολύ και τα αποξηραμένα σύκα, I also really like dried figs,

που ταιριάζουν υπέροχα με γιαούρτι και γκρανόλα.

Αυτό λοιπόν ήταν το μάθημα για σήμερα.

Αν γνωρίζετε και άλλες ομόηχες λέξεις,

μπορείτε να μου τις γράψετε κάτω στα σχόλια.

Ή επίσης για να κάνετε εξάσκηση, μπορείτε να γράψετε

κάποιες προτασούλες με τις λέξεις που σας έμαθα. some prepositions with the words I learned from you.

Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά,

στο επόμενο μάθημα.

Φιλάκια πολλά!!!