×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Mnou opravené a posléze namluvené texty studentů češtiny, Reinhardovo psaní, Význam slova "paráda". Vánoce, 26.12.2011

Reinhardovo psaní, Význam slova "paráda". Vánoce, 26.12.2011

„To je paráda... Jo...paráda.

Vánoce.“

Našel jsem to v Zdeňkových a Jardových rozhovorech a rozuměl tomu jako 'supr'. Ale tento smysl nebyl v slovníku, proto se na to ptám. Ostatně, našel jsem webovou stránku s českými slangy. Bylo by supr, jestli-že by někdo nahrával takové slangové fráze v krátkých lekcích. Když něco píšeme, tak o nic nejde, ale když mluvíme, tak chceme rozumět tomu, co posloucháme.

Chtěl bych něco napsat o svátečních dnech, protože budeme mít konverzaci ve čtvrtek. Vánoce jsme strávili v klidu se ženou a dcerou, a s kočkami :) Vánoce, to je u nás večer dvacátého čtvrtého prosince. Moji rodiče u nás nebyli, protože byli nemocní v posledních dnech před Vánoci. Dali jsme si navzájem dárky a jeli jsme večeřet.O vánočním svátku jsem odpoledne navštívil moje rodiče, protože jim již bylo lépe. Dneska navštívíme rodinu sestry mojí ženy (švagrové). Tam budeme taky rozdělovat dárky. Těším se na konverzaci. Čau.


Reinhardovo psaní, Význam slova "paráda". Vánoce, 26.12.2011

„To je paráda... Jo...paráda. “That's great… Yeah… great.

Vánoce.“ Christmas."

Našel jsem to v Zdeňkových a Jardových rozhovorech a rozuměl tomu jako 'supr'. I found it in Zdenek's and Jard's interviews and understood it as 'cool'. Ale tento smysl nebyl v slovníku, proto se na to ptám. But this sense was not in the dictionary, so I ask. Ostatně, našel jsem webovou stránku s českými slangy. After all, I found a website with Czech slang. Bylo by supr, jestli-že by někdo nahrával takové slangové fráze v krátkých lekcích. It would be cool if someone would record such slang phrases in short lessons. Když něco píšeme, tak o nic nejde, ale když mluvíme, tak chceme rozumět tomu, co posloucháme. When we write something, it is nothing, but when we talk, we want to understand what we are listening to.

Chtěl bych něco napsat o svátečních dnech, protože budeme mít konverzaci ve čtvrtek. I would like to write something about the holiday season because we will have a conversation on Thursday. Vánoce jsme strávili v klidu se ženou a dcerou, a s kočkami :) Vánoce, to je u nás večer dvacátého čtvrtého prosince. We spent Christmas in peace with my wife and daughter, and with cats :) Christmas, this is the evening of the twenty-fourth of December. Moji rodiče u nás nebyli, protože byli nemocní v posledních dnech před Vánoci. My parents weren't here because they were sick in the last days before Christmas. Dali jsme si navzájem dárky a jeli jsme večeřet.O vánočním svátku jsem odpoledne navštívil moje rodiče, protože jim již bylo lépe. We gave each other gifts and went to dinner. On Christmas holiday I visited my parents in the afternoon because they were better. Dneska navštívíme rodinu sestry mojí ženy (švagrové). Today we visit my wife's sister's family. Tam budeme taky rozdělovat dárky. There we will also distribute gifts. Těším se na konverzaci. I'm looking forward to the conversation. Čau. Bye.