×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Mnou opravené a posléze namluvené texty studentů češtiny, Reinhardovo psaní, Každý začátek je těžký, 27.8.11

Reinhardovo psaní, Každý začátek je těžký, 27.8.11

Každý začátek je těžký

Před několika dny jsem měl mojí první konverzaci s Jardou.

To bylo vyzvání! Na jedné straně jsem se neučil češtinu asi pět let, a na druhé straně jsem měl konverzaci jen asi dvakrát s Jardou loni v létě. A většinou jsme mluvili o gramatice a porovnáli jsme způsoby vyjadřováni v němčině a češtině. Tentokrát to bylo docela jinak. Mluvil jsem s Jardou o tom, že bych chtěl mluvit jenom česky asi deset nebo patnáct minut, ale potom jsme mluvili téměř čtyřicet minut a jen párkrát jsem musel hledat slovíčka v online slovníku nebo jsem se zeptal Jardy, jak to mám říkat. Na začátku jsem nevěděl, co mám říkat, ale Jarda se mě zeptal na několik otázek. Pak jsme mluvili o konci dovolené a o opakovacích zkouškách v mojí škole. Školní rok začíná pátého září, ale před tím se dělají opravné zkoušky, u kterých já budu jen přisedícím. To bylo náročné téma. Jardův report byl vynikající. Především ten report byl hodně dlouhý. Našel jsem v něm nemalé množství vět, co jsme říkali. To bude pro mě důležitou učební látkou. A příště budu mít co říkat v moji následující konverzaci.


Reinhardovo psaní, Každý začátek je těžký, 27.8.11

Každý začátek je těžký Every beginning is difficult

Před několika dny jsem měl mojí první konverzaci s Jardou. A few days ago, I had my first conversation with Jarda.

To bylo vyzvání! That was a challenge! Na jedné straně jsem se neučil češtinu asi pět let, a na druhé straně jsem měl konverzaci jen asi dvakrát s Jardou loni v létě. On the one hand, I didn't learn Czech for about five years, and on the other hand, I only had a conversation about twice with Jarda last summer. A většinou jsme mluvili o gramatice a porovnáli jsme způsoby vyjadřováni v němčině a češtině. And we mostly talked about grammar and compared the ways of expressing themselves in German and Czech. Tentokrát to bylo docela jinak. This time it was quite different. Mluvil jsem s Jardou o tom, že bych chtěl mluvit jenom česky asi deset nebo patnáct minut, ale potom jsme mluvili téměř čtyřicet minut a jen párkrát jsem musel hledat slovíčka v online slovníku nebo jsem se zeptal Jardy, jak to mám říkat. I talked to Jarda about wanting to speak only Czech for about ten or fifteen minutes, but then we talked for almost forty minutes and only a few times I had to look up words in an online dictionary or I asked Jarda how to say it. Na začátku jsem nevěděl, co mám říkat, ale Jarda se mě zeptal na několik otázek. I didn't know what to say at first, but Jarda asked me a few questions. Pak jsme mluvili o konci dovolené a o opakovacích zkouškách v mojí škole. Then we talked about the end of the holidays and the rehearsals at my school. Školní rok začíná pátého září, ale před tím se dělají opravné zkoušky, u kterých já budu jen přisedícím. The school year begins on the fifth of September, but before that there are corrective exams, for which I will only be a sit-down. To bylo náročné téma. Jardův report byl vynikající. Především ten report byl hodně dlouhý. Above all, the report was very long. Našel jsem v něm nemalé množství vět, co jsme říkali. I found in him a lot of sentences that we said. To bude pro mě důležitou učební látkou. This will be an important learning material for me. A příště budu mít co říkat v moji následující konverzaci. And next time, I'll have something to say in my next conversation.