×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Pro začátečníky (For beginners), Přací věty (Optative Sentences - with WISH)

Přací věty (Optative Sentences - with WISH)

Kdyby tak všichni na celém světě mluvili ve stejném jazyce.

Jana by si přála, aby byl její přítel dobrý v matematice.

Johny by si přál, aby nemusel jít teď do práce.

Kdybych tak dneska nepracoval.

Přál sis někdy žít někde jinde?

Johny říká, že by si přál kdyby tak Jane byla jeho přítelkyně.

Kdybych tak byl lepší kuchař.

Peter by si přál, aby nebyl tak špatný ve sportech.

Kéž by to byl býval můj kámoš neřekl.

Kéž by byl býval můj kámoš šel na univerzitu.

Johny by si přál, aby se s Jane tenkrát neoženil.


Přací věty (Optative Sentences - with WISH)

Kdyby tak všichni na celém světě mluvili ve stejném jazyce. If everyone in the world spoke in the same language.

Jana by si přála, aby byl její přítel dobrý v matematice. Jana would like her to be a good mate in mathematics.

Johny by si přál, aby nemusel jít teď do práce. Johny wishes he didn't have to go to work now.

Kdybych tak dneska nepracoval. If I did not work today.

Přál sis někdy žít někde jinde? Were you willing to live somewhere else?

Johny říká, že by si přál kdyby tak Jane byla jeho přítelkyně. Johny says he would like Jane to be his girlfriend.

Kdybych tak byl lepší kuchař. If I were a better chef.

Peter by si přál, aby nebyl tak špatný ve sportech. Peter wished he wasn't so bad in sports.

Kéž by to byl býval můj kámoš neřekl. I wish he was my friend did not say.

Kéž by byl býval můj kámoš šel na univerzitu. I wish my buddy was going to university.

Johny by si přál, aby se s Jane tenkrát neoženil. Johnny wished he would not marry Jane at that time.