×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Pro začátečníky (For beginners), Dny v týdnu - říkanka (Days of the week - rhyme)

Dny v týdnu - říkanka (Days of the week - rhyme)

Každý den má svoje jméno, to je třeba věděti. Kubo, Kláro , Magdaleno, říkejte si z paměti:

Pondělí je po neděli, potom přijde úterý. Kdybyste to zapomněli, zeptejte se u Věry!

Věra ví, že pak je středa, ta je vždycky uprostřed. Opravdu se středa nedá popostrčit vzad či vpřed!

Po středě je čtvrtek v řadě, je to v týdnu čtvrtý den. Kdo má všech pět pohromadě, už se chystá na víkend.

Za čtvrtkem je ještě pátek, po pátku je sobota. Je to jako kolovrátek, pěkně se to zamotá.

Po sobotě neděle je, nedělička, neděle! Jestli si to někdo přeje, nemusí lézt z postele.

Jestli jste to nevěděli, týden končí nedělí. Proč jsme vám to vyprávěli? Abyste to věděli!


Dny v týdnu - říkanka (Days of the week - rhyme)

Každý den má svoje jméno, to je třeba věděti. Every day has its name, you need to know. Kubo, Kláro , Magdaleno, říkejte si z paměti: Kubo, Klára, Magdalena, remember from your memory:

Pondělí je po neděli, potom přijde úterý. Monday is after Sunday, then Tuesday comes. Kdybyste to zapomněli, zeptejte se u Věry! If you forget it, ask at Vera!

Věra ví, že pak je středa, ta je vždycky uprostřed. Vera knows that it is Wednesday, it is always in the middle. Opravdu se středa nedá popostrčit vzad či vpřed! You really can't push backwards or forwards on Wednesday!

Po středě je čtvrtek v řadě, je to v týdnu čtvrtý den. After Wednesday is Thursday in a row, it's the fourth day of the week. Kdo má všech pět pohromadě, už se chystá na víkend. Who has all five together, is preparing for the weekend.

Za čtvrtkem je ještě pátek, po pátku je sobota. After Thursday is Friday, after Friday is Saturday. Je to jako kolovrátek, pěkně se to zamotá. It's like a houseplant, it gets pretty tangled.

Po sobotě neděle je, nedělička, neděle! After Saturday Sunday is, Sunday, Sunday! Jestli si to někdo přeje, nemusí lézt z postele. If someone wishes, they don't have to climb out of bed.

Jestli jste to nevěděli, týden končí nedělí. If you didn't know, the week ends Sunday. Proč jsme vám to vyprávěli? Why did we tell you? Abyste to věděli! So you know!