×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Pro začátečníky (For beginners), být - minulý čas (to be - the past tense)

být - minulý čas (to be - the past tense)

Už jsem byl v Anglii.

Minulý rok jsem byl ve Španělsku.

Jsem v Anglii už 9 měsíců.

Byl jsi už někdy v Americe?

V Americe jsem ještě nikdy nebyl.

Byli tvoji rodiče už někdy v Číně?

Moji rodiče ještě nikdy v Číně nebyli.

Byl tvůj bratr už v Německu?

Ne, můj bratr tam ještě nikdy nebyl.


být - minulý čas (to be - the past tense) to be - the past tense (to be - the past tense)

Už jsem byl v Anglii. I've been to England before.

Minulý rok jsem byl ve Španělsku. Last year I was in Spain.

Jsem v Anglii už 9 měsíců. I've been in England for 9 months.

Byl jsi už někdy v Americe? Have you ever been to America?

V Americe jsem ještě nikdy nebyl. I've never been to America before.

Byli tvoji rodiče už někdy v Číně? Have your parents ever been to China?

Moji rodiče ještě nikdy v Číně nebyli. My parents have never been to China before.

Byl tvůj bratr už v Německu?

Ne, můj bratr tam ještě nikdy nebyl. No, my brother has never been there before.