×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Pohádky (mužský hlas), 09. Šíleně smutná princezna

09. Šíleně smutná princezna

Šíleně smutná princezna je celovečerní filmová pohádka žánru hudební komedie od režiséra Bořivoje Zemana natočená v roce 1969.

Princ Václav jede s otcem na zásnuby do sousedního "veselého" království, ale ženit se vůbec nechce. Jeho otec král jej totiž již v dětství přislíbil sezdat s princeznou Helenou v rámci uzavřeného míru se sousedním královstvím. A tak princ Václav, pod záminkou, že si jde odskočit, uteče z královského kočáru a jede se na vypůjčené krávě podívat na princeznu na vlastní pěst. Tajně vnikne do princezniny zámecké zahrady, vyleze na strom, aby lépe viděl do princezniných komnat, přitom spadne do rybníka a bezděčně se při tom seznámí (zcela inkognito) s princeznou Helenou. Poté jej chytí zámecké stráže a zavřou ho do vězení. Král kvůli sousednímu králi lže, vymlouvá se a stydí se za prince, který utekl. Říká, že je syn nemocen. Postupně se do svých lží zamotává. Princezna se ale do neznámého vězně zamiluje, netušíc přitom, že je to princ Václav, její budoucí snoubenec. Aby zrušila očekávané zásnuby s princem, kterého doposud nezná, předstírá na truc smutek a vyhlásí, že si vezme za muže pouze toho, kdo ji rozesměje (podle vzoru z lidových pohádek). Shodou okolností se to povede, aniž by to on sám tušil, právě princi Václavovi. Jeho inkognito je tím ale prozrazeno a princezna Helena se kvůli tomu nakrátko urazí a nechá Václava opět zavřít do vězení a formálně popravit - fakticky se ale ve "veselém" království nikdy nepopravuje. Dva královští rádcové X a Y, oznámí, že princ s princeznou se navzájem nechtějí. Nakonec oběma králům oznámí, že princ Václav je ve vězení a to znamená, že bude válka. Dva generálové, totiž bývalí rádcové X a Y přebírají velení nad oběma armádami. Princ a princezna se ihned usmíří a v noci oba generály zajmou a válku tím ukončí. Film končí předáním vlády nad oběma královstvími princi Václavovi a svatbou. Proradní generálové a intrikující rádcové X a Y jsou po zásluze potrestáni.


09. Šíleně smutná princezna 09. Crazy Sad Princess

Šíleně smutná princezna je celovečerní filmová pohádka žánru hudební komedie od režiséra Bořivoje Zemana natočená v roce 1969.

Princ Václav jede s otcem na zásnuby do sousedního "veselého" království, ale ženit se vůbec nechce. Jeho otec král jej totiž již v dětství přislíbil sezdat s princeznou Helenou v rámci uzavřeného míru se sousedním královstvím. A tak princ Václav, pod záminkou, že si jde odskočit, uteče z královského kočáru a jede se na vypůjčené krávě podívat na princeznu na vlastní pěst. Tajně vnikne do princezniny zámecké zahrady, vyleze na strom, aby lépe viděl do princezniných komnat, přitom spadne do rybníka a bezděčně se při tom seznámí (zcela inkognito) s princeznou Helenou. Poté jej chytí zámecké stráže a zavřou ho do vězení. Král kvůli sousednímu králi lže, vymlouvá se a stydí se za prince, který utekl. Říká, že je syn nemocen. Postupně se do svých lží zamotává. Princezna se ale do neznámého vězně zamiluje, netušíc přitom, že je to princ Václav, její budoucí snoubenec. Aby zrušila očekávané zásnuby s princem, kterého doposud nezná, předstírá na truc smutek a vyhlásí, že si vezme za muže pouze toho, kdo ji rozesměje (podle vzoru z lidových pohádek). Shodou okolností se to povede, aniž by to on sám tušil, právě princi Václavovi. Jeho inkognito je tím ale prozrazeno a princezna Helena se kvůli tomu nakrátko urazí a nechá Václava opět zavřít do vězení a formálně popravit - fakticky se ale ve "veselém" království nikdy nepopravuje. Dva královští rádcové X a Y, oznámí, že princ s princeznou se navzájem nechtějí. Nakonec oběma králům oznámí, že princ Václav je ve vězení a to znamená, že bude válka. Dva generálové, totiž bývalí rádcové X a Y přebírají velení nad oběma armádami. Princ a princezna se ihned usmíří a v noci oba generály zajmou a válku tím ukončí. Film končí předáním vlády nad oběma královstvími princi Václavovi a svatbou. Proradní generálové a intrikující rádcové X a Y jsou po zásluze potrestáni.