×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Pohádky (mužský hlas), 03. Dařbuján a Pandrhola

03. Dařbuján a Pandrhola

Dařbuján a Pandrhola je česká filmová pohádka z roku 1959 režiséra Martina Friče.

Film byl natočen na námět pohádky Jana Drdy, který byl i spoluautorem scénáře k tomuto snímku.

Kuba Dařbuján je chudý havíř, který má hodnou ženu a jedenáct dětí. Když má na svět přijít to dvanácté, Kuba se rozhodne vydat do světa a sehnat pro něj nějakého dobrého kmotra. Potká stařečka Pánaboha, ale toho za kmotra nechce, protože není ke všem lidem stejně spravedlivý. Odmítne i čerta, nakonec potká Smrťáka, kterého si za kmotra zvolí proto, že je ke všem lidem stejně spravedlivý. Smrťák udělá s Kubou úmluvu a věnuje mu zvláštní dar: Když jej Kuba uvidí u nemocného člověka stát u jeho hlavy, dotyčný člověk zemře, pokud bude stát u jeho nohou, dotyčný se uzdraví. Kuba to několikrát zkusí a Smrťákův dar funguje. Kuba se postupně stane uznávaným a vyhledávaným lidový léčitelem. Protipolém chudého havíře je zde bohatý a tlustý pivovarský sládek Pandrhola, který Kubovi a i všem místním chudým havířům vždy odmítal pomoci a dělal si z nich šprťouchlata. I ten se jednoho dne roznemůže a onemocní. Zavolá Kubu, ale ten nejprve odmítne, nakonec se ale nechá přemluvit a jde Pandrholu léčit navzdoru tomu, že tím poruší úmluvu se Smrťákem. Pandrhola však Smrťáka nechá uvěznit do pivovarského sudu a tím znemožní, aby cokoliv živého zemřelo. Způsobí tím na zemi velikánský zmatek a pozdvižení. Nakonec se ven ze sudu přece jen dostane a Kubovi svůj dar definitivně odebere.


03. Dařbuján a Pandrhola

Dařbuján a Pandrhola je česká filmová pohádka z roku 1959 režiséra Martina Friče.

Film byl natočen na námět pohádky Jana Drdy, který byl i spoluautorem scénáře k tomuto snímku.

Kuba Dařbuján je chudý havíř, který má hodnou ženu a jedenáct dětí. Když má na svět přijít to dvanácté, Kuba se rozhodne vydat do světa a sehnat pro něj nějakého dobrého kmotra. When the twelfth is about to be born, Kuba decides to go out into the world and find a good godfather for him. Potká stařečka Pánaboha, ale toho za kmotra nechce, protože není ke všem lidem stejně spravedlivý. The old woman meets God, but she doesn't want him as her godfather, because he is not equally fair to all people. Odmítne i čerta, nakonec potká Smrťáka, kterého si za kmotra zvolí proto, že je ke všem lidem stejně spravedlivý. He refuses even the devil, in the end he meets Death, whom he chooses as his godfather because he is equally fair to all people. Smrťák udělá s Kubou úmluvu a věnuje mu zvláštní dar: Když jej Kuba uvidí u nemocného člověka stát u jeho hlavy, dotyčný člověk zemře, pokud bude stát u jeho nohou, dotyčný se uzdraví. The mortal makes a pact with Kuba and gives him a special gift: If Kuba sees him standing at the head of a sick person, the person in question will die, if he stands at his feet, the person in question will get well. Kuba to několikrát zkusí a Smrťákův dar funguje. Kuba tries it a few times and the Death Eater's gift works. Kuba se postupně stane uznávaným a vyhledávaným lidový léčitelem. Cuba will gradually become a recognized and sought-after folk healer. Protipolém chudého havíře je zde bohatý a tlustý pivovarský sládek Pandrhola, který Kubovi a i všem místním chudým havířům vždy odmítal pomoci a dělal si z nich šprťouchlata. The opposite of the poor wrecker is the rich and fat brewer Pandrhola, who always refused to help Kuba and all the local poor wreckers and made them into jerks. I ten se jednoho dne roznemůže a onemocní. He too will get sick one day. Zavolá Kubu, ale ten nejprve odmítne, nakonec se ale nechá přemluvit a jde Pandrholu léčit navzdoru tomu, že tím poruší úmluvu se Smrťákem. Pandrhola však Smrťáka nechá uvěznit do pivovarského sudu a tím znemožní, aby cokoliv živého zemřelo. However, Pandrhola has the Death Eater imprisoned in a brewing cask, making it impossible for anything living to die. Způsobí tím na zemi velikánský zmatek a pozdvižení. It will cause great confusion and upheaval on earth. Nakonec se ven ze sudu přece jen dostane a Kubovi svůj dar definitivně odebere. In the end, he gets out of the barrel after all and takes away his gift from Kuba for good.