image

LingQ 101, Steve's Introduction to LingQ, Part 1

LingQ 101, Steve's Introduction to LingQ, Part 1

Vítejte na LingQ systému, možná si myslíte, že učení se jazyků zahrnuje studování gramatických pravidel, souhrné tabulky se tvary skloňováných slov, seznamy slovíček a poté dělání různých cvičení a testů, abyste se tím ujistili, že jste vše dělali správně - že jste se správně učili a postupovali tak, jak jste měli.

A můžete si také myslet, že když tato cvičení a testy uděláte správně, že pak budete plynně mluvit v tom jazyce. Můžete si rovněž myslet, že když tyto testy neuděláte, tak že se budete učit dokud ty testy správně uděláte. Můžete si dokonce myslet, že stačí, když se budete dívat na obrázky na vašem počítači a hádat význam slov, s použitím Rosetta Stone, abyste uměli plynně mluvit v nějakém jazyce. Můžete si to myslet, ale budete daleko od pravdy. Učení se jazyků je jako, když například bloudíte v mlze. Mlha bude postupně řídnout jak v ní nějakou dobu půjdete, ale stejně nebudete mít žádnou kontrolu kdy a kde ta mlha zřídne. Opravdu nemůžete kontrolovat co se budete učit co zapomenete. Prostě pořád jdete a posloucháte a čtete a mluvíte a děláte chyby a zapomenete jak jdete a užívate si. Většina lidí, co se učili na středních školách francoužštinu či španělštinu a dokonce i úspěšně napsali jejich testy, nemůžou mluvit těmito jazyky. Lidé, co jsou úspěšní při učení se jazyků, nepoužívají software jajko Rosseta Stone. Potřebujete věnovat tomu jazyku, který se učíte, nějaký ten čas, dělat věci, co jsou jednoduché a zábavnné. Tady na Lingqu byste měli začít tím, že si vyberete z naší LingQ knihovny materiály zajímavé pro vás, které pak můžete číst a poslouchat. Nebuďte netrpělivý. Nebuďte naštvaní, pokud zapomenete nějaká slovíčka či fráze nebo pokud nemůžete něco správně vyslovovit či něčemu rozumět. Nikdo neočekává, že budte dělat všechny tyto věci hned správně. Učíte se přeci ten jazyk. Potřebujete si jen na něj zvyknout. Nejprve musíte hodně poslouchat a naučit se spoustu slovíček. Do této doby si však nedělejte žádné starosti s tím, jak mluvíte. Klíčem je poslouchání. Poslouchejte všude kam jdete - díky vašemu MP3 přehrávači či iPodu. Nahrajte si nějaké materiály v jazyce, co se učíte, na nějaké z uvedených zařízení (MP3 přehrávač, iPod) a vezměte si je sebou kamkoli a poslouchejte je stále. Postupně pro vás ten jazyk nebude tak cizí a vy mu budete rozumět více a více - pak už nemusíte poslouchat tak často jednu a tu samou nahrávku. Je to jen na vás, abyste se rozhodli co chcete dělat. Jen se ujistěte, že věnujete tomu jazyku nějaký ten čas a že se zaměříte především na poslouchání.Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

LingQ에서 온라인 언어학습

LingQ 101, Steve's Introduction to LingQ, Part 1

Vítejte na LingQ systému, možná si myslíte, že učení se jazyků zahrnuje studování gramatických pravidel, souhrné tabulky se tvary skloňováných   slov, seznamy slovíček a poté dělání různých cvičení a testů, abyste se tím ujistili, že jste vše dělali správně - že jste se správně učili a postupovali tak, jak jste měli. Welcome to the LingQ system, you may think that learning languages involves studying grammar rules, summary tables of inflected word forms, word lists, and then doing various exercises and tests to make sure you did everything right - that you did the right thing. they taught and proceeded as you should.

A můžete si také myslet, že když tato cvičení a testy uděláte správně, že pak budete plynně mluvit v tom jazyce. And you may also think that if you do these exercises and tests correctly, then you will be fluent in that language. Můžete si rovněž myslet, že když tyto testy neuděláte, tak že se budete učit dokud ty testy správně uděláte. You may also think that if you do not take these tests, you will learn until you take the tests correctly. Můžete si dokonce myslet, že stačí, když se budete dívat na obrázky na vašem počítači a hádat význam slov, s použitím Rosetta Stone, abyste uměli plynně mluvit v nějakém jazyce. You may even think that it is enough to look at pictures on your computer and guess the meaning of words, using Rosetta Stone, to be able to speak a language fluently. Můžete si to myslet, ale budete daleko od pravdy. You may think so, but you will be far from the truth. Učení se jazyků je jako, když například bloudíte v mlze. Learning languages is like wandering in a fog, for example. Mlha bude postupně řídnout jak v ní nějakou dobu půjdete, ale stejně nebudete mít žádnou kontrolu kdy a kde ta mlha zřídne. The fog will gradually thin as you walk in it for some time, but you will still have no control when and where the fog will thin. Opravdu nemůžete kontrolovat co se budete učit co  zapomenete. You really can't control what you learn what you forget. Prostě pořád jdete a posloucháte a čtete a mluvíte a děláte chyby a zapomenete jak jdete a užívate si. You just keep going and listening and reading and talking and making mistakes and forgetting how you go and enjoy yourself. Většina lidí, co se učili na středních školách francoužštinu či španělštinu a dokonce i úspěšně napsali jejich testy, nemůžou mluvit těmito jazyky. Most people who have learned French or Spanish in secondary schools and have even successfully written their tests cannot speak these languages. Lidé, co jsou úspěšní při učení se jazyků, nepoužívají software jajko Rosseta Stone. People who are successful in learning languages do not use Rosseta Stone's egg software. Potřebujete věnovat tomu jazyku, který se učíte, nějaký ten čas, dělat věci, co jsou jednoduché a zábavnné. You need to dedicate some time to the language you are learning, to do things that are simple and fun. Tady na Lingqu byste měli začít tím, že si vyberete z naší LingQ knihovny materiály zajímavé pro vás, které pak můžete číst a poslouchat. Here at Lingq you should start by selecting from our LingQ library materials of interest to you that you can then read and listen to. Nebuďte netrpělivý. Nebuďte naštvaní, pokud zapomenete nějaká slovíčka či fráze nebo pokud nemůžete něco správně vyslovovit či něčemu rozumět. Nikdo neočekává, že budte dělat všechny tyto věci hned správně. Učíte se přeci ten jazyk. Potřebujete si jen na něj zvyknout. Nejprve musíte hodně poslouchat a naučit se spoustu slovíček. Do této doby si však nedělejte žádné starosti s tím, jak mluvíte. Klíčem je poslouchání. Poslouchejte všude kam jdete - díky vašemu MP3 přehrávači či iPodu. Nahrajte si nějaké materiály v jazyce, co se učíte, na nějaké z uvedených zařízení (MP3 přehrávač, iPod) a vezměte si je sebou kamkoli a poslouchejte je stále. Record some materials in the language you are learning on one of the listed devices (MP3 player, iPod) and take them with you anywhere and listen to them all the time. Postupně pro vás ten jazyk nebude tak cizí a vy mu budete rozumět více a více - pak už nemusíte poslouchat tak často jednu a tu samou nahrávku. Gradually, the language will not be so foreign to you and you will understand it more and more - then you no longer have to listen to one and the same recording so often. Je to jen na vás, abyste se rozhodli co chcete dělat. Jen se ujistěte, že věnujete tomu jazyku nějaký ten čas a že se zaměříte především na poslouchání. Just make sure you devote some time to that language and that you focus primarily on listening.

×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 cookie policy.