×

LingQをより快適にするためCookieを使用しています。サイトの訪問により同意したと見なされます cookie policy.


image

Tutor Hitomi's Room, Tutor no Hitomi? Donna hito? Easy Ver. All in Romaji

Tutor no Hitomi ? Donna hito ? Easy Ver . All in Romaji

Minasankonnichiwa ! nihongoTutornoHitomidesu .

D e w a k o r ekarajikoshoukaiwoshimasu .

W a t a s h i w a n i h o n n o m a n n a k a a t a riniaruNagoyatoiutokorode

umaretesodachimashita . K y o u daiwainakutehitorikkodesu .

Otou - s a n w a k o u k o u dekokugowooshieteimashita .

Okaa - s a n w a o m o n i j i m u i n t o s h i t e tokidokihataraiteimashita .

Watashiwa 19 sainotokikara 4 nenkan , Londondekurashiteimashita .

L o n d o n n o t o m o d a c h i t o w a i m a d e m o t o k i dokimailshitarishiteimasu .

N i h o n n o g a k k o u n o j y u g y o u d e t s u k a u E i g o n o k y o u k a s h o w a t o temotsumaranaimonodeshita .

NihonjinnoEigonosenseimo , Eigowakakerushiyomerukedo , kireinihanasenakattanode , seitonowatashimo

m a t t a k ukyoumigamotemasendeshita .

S h i k a s i g a i k o k u n o u t ayaeigawadaisukidattanode , k a i g a i n o b u n k a n i w a t o temokyoumiwomotteimashita .

SaishoniLondonniittatoki , w a t a s h i w a E i g o g a hotondowakarimasendeshita .

H a j i m e n o u c h i waHomestaywoshiteimashita . Igirisu ( England ) jinnoojii - santoobaa - sangasundeiruiedeshita .

Shokujiwaobaa - s a ngayouishitekuremashitaga , subetetezukuride , sugokuoishikattadesu .

F u t a r i t o m o i r o i r o t o h anashikaketekuremashitaga , n a n i w o i t teirunokasappariwakaranai ! Koreniwakomarimashitane .

D e m o sokowaonajiningendesukara , G e s turedenantokanarumonodesu . Toiuka , muriyarinantokashimashita .

H i r u m a w a g o g a k u g a k k o u deEigowobenkyoushimashita .

S o k o n i wairoironakuninohitogaite , w a t a s h i w a y o i s higekiwotakusanukemashita .

S o u y a t t e s u g o s u u c hinidandanEigogaumakunari , tomodachitoapart ( Flat , Apartment ) woShareshitari ,

b a i t o w o s h i t e s e i k a t s u s u r u t a m e n o o k a n e w o t s u k u t t aridekiruyouninarimashita .

D e s i g n n imochottokyoumigaattanode , jyuerii ( Jewellery ) d e s i g n n o c o u r senishibarakukayoimashita .

Shikashi , jitsuwawatashi , t e w o t s u k aukotogasugokuhetanandesu .

Jyuerii ( Jewellery ) z u k u r i w a t o temokomakaisagyoudesukara , y a h a riumakudekimasendeshitane .

Demosonotokinohouseki - gaku ( Gemology ) n oclassdeisshodattaHelenwa ,

i m a d e m o w a t a s h i n o t a i setsunayuujinnohitoridesu . S o n o t o k i w a f u t a r i t omowakaionnanokodeshitaga ,

imadewarippanaokaa - sanninarimashita ! Helenniwaima 3 ninnokodomogaimasu .

Eeeet , t oriaezukyouwakokomadekana .


Tutor no Hitomi ? Donna hito ? Easy Ver . All in Romaji tutor||hitomi|donna||easy|ver|all||romaji Tutor no Hitomi? Donna hito? Einfache Ver. Alles in Romaji Tutor no Hitomi? Donna hito? Tutor no Hitomi ? Donna hito ? Easy Ver. Tout en Romaji

Minasankonnichiwa ! nihongoTutornoHitomidesu . minasankonnichiwa|nihongotutornohitomidesu

D e w a k o r ekarajikoshoukaiwoshimasu . d|||||||

W a t a s h i w a n i h o n n o m a n n a k a a t a riniaruNagoyatoiutokorode w||||||||||||||||||||||||||riniarunagoyatoiutokorode

umaretesodachimashita . K y o u daiwainakutehitorikkodesu . |k||||

Otou - s a n w a k o u k o u dekokugowooshieteimashita . otou||||||||||||

Okaa - s a n w a o m o n i j i m u i n t o s h i t e tokidokihataraiteimashita . okaa||||||||||||||||||||||||

Watashiwa 19 sainotokikara 4 nenkan , Londondekurashiteimashita . watashiwa|||londondekurashiteimashita

L o n d o n n o t o m o d a c h i t o w a i m a d e m o t o k i dokimailshitarishiteimasu . l||||||||||||||||||||||||||||||||

N i h o n n o g a k k o u n o j y u g y o u d e t s u k a u E i g o n o k y o u k a s h o w a t o temotsumaranaimonodeshita . n||||||||||||||||||||||||||||||e|||||||||||||||||||

NihonjinnoEigonosenseimo , Eigowakakerushiyomerukedo , kireinihanasenakattanode , seitonowatashimo nihonjinnoeigonosenseimo|eigowakakerushiyomerukedo||

m a t t a k ukyoumigamotemasendeshita .

S h i k a s i g a i k o k u n o u t ayaeigawadaisukidattanode , k a i g a i n o b u n k a n i w a t o temokyoumiwomotteimashita . s||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

SaishoniLondonniittatoki , w a t a s h i w a E i g o g a hotondowakarimasendeshita . saishonilondonniittatoki||||||||||e||||||

H a j i m e n o u c h i waHomestaywoshiteimashita . Igirisu ( England ) jinnoojii - santoobaa - sangasundeiruiedeshita . h||||||||||||wahomestaywoshiteimashita|igirisu|england|||

Shokujiwaobaa - s a ngayouishitekuremashitaga , subetetezukuride , sugokuoishikattadesu . shokujiwaobaa|||||

F u t a r i t o m o i r o i r o t o h anashikaketekuremashitaga , n a n i w o i t teirunokasappariwakaranai ! Koreniwakomarimashitane . f|||||||||||||||||||||||||||||koreniwakomarimashitane

D e m o sokowaonajiningendesukara , G e s turedenantokanarumonodesu . Toiuka , muriyarinantokashimashita . d|||||g||||toiuka|

H i r u m a w a g o g a k u g a k k o u deEigowobenkyoushimashita . h||||||||||||||||||||deeigowobenkyoushimashita

S o k o n i wairoironakuninohitogaite , w a t a s h i w a y o i s higekiwotakusanukemashita . s||||||||||||||||||||

S o u y a t t e s u g o s u u c hinidandanEigogaumakunari , tomodachitoapart ( Flat , Apartment ) woShareshitari , s||||||||||||||||hinidandaneigogaumakunari||flat|apartment|woshareshitari

b a i t o w o s h i t e s e i k a t s u s u r u t a m e n o o k a n e w o t s u k u t t aridekiruyouninarimashita .

D e s i g n n imochottokyoumigaattanode , jyuerii ( Jewellery ) d e s i g n n o c o u r senishibarakukayoimashita . d|||||||||jewellery|||||||||||||

Shikashi , jitsuwawatashi , t e w o t s u k aukotogasugokuhetanandesu . shikashi||||||||||

Jyuerii ( Jewellery ) z u k u r i w a t o temokomakaisagyoudesukara , y a h a riumakudekimasendeshitane . jyuerii|jewellery||||||||||||||||

Demosonotokinohouseki - gaku ( Gemology ) n oclassdeisshodattaHelenwa , demosonotokinohouseki||gemology||oclassdeisshodattahelenwa

i m a d e m o w a t a s h i n o t a i setsunayuujinnohitoridesu . S o n o t o k i w a f u t a r i t omowakaionnanokodeshitaga , ||||||||||||||||||||s|||||||||||||||||

imadewarippanaokaa - sanninarimashita ! Helenniwaima 3 ninnokodomogaimasu . ||helenniwaima|

Eeeet , t oriaezukyouwakokomadekana . eeeet||