×

Utilizziamo i cookies per contribuire a migliorare LingQ. Visitando il sito, acconsenti alla nostra politica dei cookie.


image

English Conversations with Wayne LMA008, KATJA w WAYNE #7.1

KATJA w WAYNE #7.1

I forgot to send you something on Monday! We tested out the mimicking procedure and that was something very different for Katya.

She did pretty well.

She is catching on with it! We're going to do 10 minutes of mimicking every session and just give her a good feel for speaking English.

I asked her to practice her five minute talk and she did a very good job.

She has a very good feel for what she wants to talk about - her job, cooking, her family.

So, she did a very good job of communicating! We will practice that probably every session and she can get more smooth in communicating what is important to her


KATJA w WAYNE #7.1 KATJA z WAYNE #7.1

I forgot to send you something on Monday! V ponedeljek sem ti nekaj pozabil poslati! We tested out the mimicking procedure and that was something very different for Katya. Preizkusili smo postopek posnemanja in to je bilo za Katjo nekaj zelo drugačnega.

She did pretty well. Kar dobro ji je šlo.

She is catching on with it! Ujame se s tem! We're going to do 10 minutes of mimicking every session and just give her a good feel for speaking English. Vsako sejo bomo 10 minut oponašali in ji dali dober občutek, da govori angleško.

I asked her to practice her five minute talk and she did a very good job. Prosil sem jo, naj vadi svoj petminutni govor in delo je zelo dobro opravila.

She has a very good feel for what she wants to talk about - her job, cooking, her family. Ima zelo dober občutek za to, o čem želi govoriti – o svoji službi, kuhanju, družini.

So, she did a very good job of communicating! Torej je zelo dobro komunicirala! We will practice that probably every session and she can get more smooth in communicating what is important to her To bomo vadili verjetno vsako sejo in bo lahko bolj gladko sporočala, kaj ji je pomembno