×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

"Вероніка" вирішує померти" Пауло Коельйо, 25-29 Частина (2)

25-29 Частина (2)

Він мав намір зустрітися з нею сьогодні й повідомити, що, завдяки уколам, серце у неї тепер цілком здорове. Втеча Вероніки врятувала його від неприємної необхідності знову їй брехати.

Чого не врахував доктор Іґор, так це інфекційної природи ліку проти вітріольного отруєння. Багатьох пацієнтів Віллету налякало усвідомлення цієї повільної, неминучої смерті. Всі вони, мабуть, задумалися над тим, чого їм бракує, і мимоволі стали переосмислювати власне життя.

Марі звернулася до нього з проханням її виписати. Інші пацієнти також попросили ще раз проаналізувати їхні хвороби. Менш зрозумілою була справа з посольським сином, бо той просто зник, — мабуть, укупі з Веронікою.

«Можливо, вони й досі разом», — подумав доктор Іґор.

Хоч як би там було, син посла знає дорогу до Віллету, якщо захоче повернутися. Доктор Іґор був надто захоплений результатами експерименту, щоб перейматися такими дрібницями.

На якийсь час його охопили інші сумніви. Ану ж Вероніка довідається, що її серцеві напади насправді не були нападами. Ану ж вона звернеться до фахівця, і той запевнить, що серце в неї абсолютно здорове? Вона тоді вирішить, що доктор, який опікувався нею у Віллеті, був повним профаном; але ж, урешті-решт, хто береться

досліджувати заборонені теми, мусить бути відважним, — він не раз наражатиметься на нерозуміння.

А як бути з тим, що вона з дня на день чекатиме неминучої смерті?

Доктор Іґор довго й ретельно роздумував над цим питанням, але прийшов до висновку, що все це не має такого вже великого значення. Вона вважатиме кожен день чудом — а так воно й є, якщо врахувати скільки несподіваних речей може трапитися кожнісінької миті нашого крихкого існування.

Помітив, що сонячні промінчики сяяли вже яскравіше; о цій порі хворі сідають до снідання. Невдовзі його приймальня заповниться відвідувачами, з'являться нові проблеми, тому треба негайно занотувати дещо для його дисертації.

Почав скрупульозно описувати свій експеримент з Веронікою; рапорт про відсутність належної охорони в лікарні можна буде скласти й пізніше.

День Св. Бернадетти, 1998

25-29 Частина (2) 25-29 Part (2)

Він мав намір зустрітися з нею сьогодні й повідомити, що, завдяки уколам, серце у неї тепер цілком здорове. He intended to meet with her today and inform her that, thanks to the injections, her heart is now completely healthy. Втеча Вероніки врятувала його від неприємної необхідності знову їй брехати. Veronica's escape saved him from the unpleasant need to lie to her again.

Чого не врахував доктор Іґор, так це інфекційної природи ліку проти __вітріольного__ отруєння. What Dr. Igor failed to consider was the infectious nature of the antidote for vitriol poisoning. Багатьох пацієнтів Віллету налякало усвідомлення цієї повільної, неминучої смерті. Many patients at Villette were frightened by the realization of this slow, inevitable death. Всі вони, мабуть, задумалися над тим, чого їм бракує, і мимоволі стали переосмислювати власне життя. All of them, apparently, thought about what they lacked, and involuntarily began to rethink their own lives.

Марі звернулася до нього з проханням її виписати. Marie asked him to discharge her. Інші пацієнти також попросили ще раз проаналізувати їхні хвороби. Other patients also asked to have their illnesses analyzed again. Менш зрозумілою була справа з посольським сином, бо той просто зник, — мабуть, укупі з Веронікою. The case with the ambassador's son was less clear, because he simply disappeared, probably together with Veronika.

__«Можливо, вони й досі разом»,__ — подумав доктор Іґор. "Maybe they're still together," Dr. Ihor thought.

Хоч як би там було, син посла знає дорогу до Віллету, якщо захоче повернутися. Be that as it may, the ambassador's son knows the way to Villet if he wants to return. Доктор Іґор був надто захоплений результатами експерименту, щоб перейматися такими дрібницями. Dr. Ihor was too enthusiastic about the results of the experiment to worry about such trivialities.

На якийсь час його охопили інші сумніви. For a while, other doubts gripped him. Ану ж Вероніка довідається, що її серцеві напади насправді не були нападами. Well, Veronica learns that her heart attacks weren't really attacks. Ану ж вона звернеться до фахівця, і той запевнить, що серце в неї абсолютно здорове? Well, she will turn to a specialist, and he will assure that her heart is absolutely healthy? Вона тоді вирішить, що доктор, який опікувався нею у Віллеті, був повним профаном; але ж, урешті-решт, хто береться She will then decide that the doctor who took care of her at Villette was a complete profane; but, in the end, who cares

досліджувати заборонені теми, мусить бути відважним, — він не раз наражатиметься на нерозуміння. to explore forbidden topics, one must be brave - he will be exposed to misunderstanding more than once.

А як бути з тим, що вона з дня на день чекатиме неминучої смерті? And what about the fact that she will wait for inevitable death from day to day?

Доктор Іґор довго й ретельно роздумував над цим питанням, але прийшов до висновку, що все це не має такого вже великого значення. Dr. Igor thought long and carefully about this question, but came to the conclusion that all this is not of such great importance. Вона вважатиме кожен день чудом — а так воно й є, якщо врахувати скільки несподіваних речей може трапитися кожнісінької миті нашого крихкого існування. She will consider every day a miracle - and it is, if you consider how many unexpected things can happen every moment of our fragile existence.

Помітив, що сонячні промінчики сяяли вже яскравіше; о цій порі хворі сідають до снідання. He noticed that the sun's rays shone brighter; at this time, patients sit down to breakfast. Невдовзі його приймальня заповниться відвідувачами, з'являться нові проблеми, тому треба негайно занотувати дещо для його дисертації. Soon his waiting room will be filled with visitors, new problems will appear, so it is necessary to immediately jot down something for his dissertation.

Почав скрупульозно описувати свій експеримент з Веронікою; рапорт про відсутність належної охорони в лікарні можна буде скласти й пізніше. He began to scrupulously describe his experiment with Veronica; a report on the lack of proper security in the hospital can be made later.

__День Св. Day of St. Бернадетти, 1998__ Bernadette, 1998